trutest - roka.se

Provningsprodukter
för brandlarm
testifire
®
MULTI-STIMULUS DETECTOR TESTER
Funktionsprovare för flera kriterier
solo
TM
detectortesters
Funktionsprovare och tillbehör
smoke sabre
TM
SMOKE DETECTOR TESTER
Provning av brandvarnare
trutest
TM
DETECTOR SENSITIVITY TESTER
Känslighetsprovare för rökdetektorer
cellchecker
PULSE LOAD BATTERY TESTER
Provning av blybatterier
powerchecker
TM
PULSE LOAD MULTI-BATTERY TESTER
Provning av ”småbatterier”
ROKA
Information
roka.se/
testifire
®
MULTI-STIMULUS DETECTOR TESTER
Funktionsprovare för flera kriterier
Flerkrieterieprovare som kan prova
RÖK-, VÄRME- och CO-detektorer.
Man kan välja t.ex. rök och värme efter
varandra eller SAMTIDIGT. Första provaren i världen som klarar det.
Den ventilerar också ut röken så inte
detektorn går i larm igen.
Testifire 2001
Kassetter genererar rök eller CO-gas
(inga gasflaskor behövs längre).
Olika kit finns framtagna med lämpliga
kombinationer av stänger, nedtagare,
väskor och annan utrustning. Upp till
9,3 meters arbetshöjd.
Testifire Kit
Se vår specialsida för Testifire: testifire.se/
solo
TM
detectortesters
Funktionsprovare och tillbehör
Renblåsningsspray.
Funktionsprovare för
CO- och rökdetektorer.
Solo 330
Solo A5 (rök)
Solo C3 (CO)
roka.se/
Solo A7
Funktionsprovare för
värmedetektorer.
solo
TM
detectortesters
Solo 461
Solo 100
Förlängningsstänger som i olika
kombinationer gör att man kan prova
och ta ner detektorer på upp till 9,3
meters höjd från golvet.
Solo 101
Universellt nedtagningsverktyg.
Solo 200
Praktiska väskor för att bära med sig
och förvara provare, nedtagare, tillbehör
och stänger.
Solo 610
Solo Kit
lo
®
cto
rte
ste
rs
®
te
so
lo
de
de
te
ct
or
te
st
er
s
so
Olika kit finns framtagna med lämpliga
kombinationer av stänger, väskor och
annan utrustning.
roka.se/
smoke sabre
TM
SMOKE DETECTOR TESTER
Provning av brandvarnare
Smoke Sabre är en funktionsprovare för att snabbt,
enkelt och billigt prova rökdetektorer. Med den
smarta struten samlas provgasen effektivt ihop på
sin väg upp mot detektorn och man kan inte spruta
för nära så att den riskera att smutsas ner.
trutest
TM
DETECTOR SENSITIVITY TESTER
Känslighetsprovare för rökdetektorer
TM
solo
detectortesters
Trutest är en unik detektorprovare som provar en
rökdetektors känslighet. En kontrollerad mängd
rök cirkuleras genom detektorn. Mängden ökas
successivt till larm ges. Rökgenereringen stoppas
och en kontrollenhet talar om om den är för
känslig (risk för falsklarm) eller okänslig (risk för
försenat/uteblivet larm).
cellchecker
TM
PULSE LOAD BATTERY TESTER
Provning av blybatterier
Med cellchecker provar du blybatterier av olika
typer (SLA, AGM, VRLA, Gel och öppna).
På en lättöverskådlig display visas kapaciteten på
batteriet och om det behöver bytas eller inte.
powerchecker
TM
PULSE LOAD MULTI-BATTERY TESTER
Provning av ”småbatterier”
Powerchecker är en mikroprocessorstyrd provare
för en stor mängd av de mer populära storlekarna
av småbatterier och knappceller. Dessa inkluderar
alkaliska, litium, silveroxid såväl som laddbara
NiMH och Li-Ion. T.ex. LR44, A23, AA, AAA, C, D,
CR1220, CR1232, CR123, A23.
ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa
Sweden
Tel: +46 (0)708 64 68 44
Fax: +46 (0)40 690 25 74
[email protected]
roka.se/
1503