Kontaktseminarier och European Language Label (pdf

2015-09-16
Ingrid Gran
Erasmus+
Kontaktseminarier Erasmus+
European Language Label Erasmus+
Kontaktseminarier Erasmus+ 2015/2016
• Vad är ett kontaktseminarium? Hur söker man?
-
Ett kontaktseminarium innebär att du, på plats någonstans i
Europa, träffar kollegor från andra länder för att hitta partners
för kommande Erasmus+ samarbeten.
-
Olika teman – olika utbildningsområden
-
Skola, VET, vuxen
-
Sök via vår hemsida www.utbyten.se där länkar finns till
intresseanmälan
-
Ett komplement till pågående ansökan –nya vägar
Tänk efter när ni ska söka plats på ett
kontaktseminarium:
-
Vilka behov har er organisation?
-
Vad vill ni förbättra/förändra?
-
Hur kopplar ni behoven till tematiskt område för seminariet?
-
Hur ser er European Development Plan ut?
-
Vilket stöd har ni från er ledning?
-
Varför vill ni samarbeta internationellt?
• Ansökan görs via formulär på vår hemsida www.utbyten.se
• Beskriv varför ni vill åka på det aktuella seminariet, hur det
kopplar till era behov, hur långt ni har kommit i era
internationaliseringstankar, vilka partners ni söker och hur ni
tänker arbeta vidare med projektidén efter seminariet
• UHR betalar er resa och er seminariekostnad
• Resa till och från flygplats betalar er egen organisation
• Resan bokas via UHR
• Efter seminarium ska rapport fyllas i och närvarointyg skickas in
Länkar till kontaktseminarieinfo
• http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmuskontaktseminarier/
• http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmuskontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/
• Kontakt Ingrid Gran
• [email protected]
• 010-470 04 49
European Language Label 2015
• Europeiska kommissionen har inrättat kvalitetsutmärkelsen, The
European Language Label, för att utveckla undervisningen i
språk. Utmärkelsen kan sökas av språklärare som driver projekt
inom språkundervisning och språkinlärning.
• Sista ansökningsdag var den 24 augusti och vinnarna utses i
december.
• Förutom äran och ett diplom belönas ett eller flera språkprojekt
med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och
är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.
• http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/sprakut
markelser/europeisk-sprakutmarkelse
European Language Label (ELL) for
innovative initiatives in language teaching
and learning
1.
The Commission will continue to implement the ELL initiative
in the period 2014-2020
2.
NA:s strongly encouraged to continue implementing at
national level
3.
Most NA:s take part of ELL
4.
Managed by the ELL working group (chaired by the
Commission)
Målet för ELL
- Rör alla utbildningsnivåer från förskola till Komvux och högre
utbildning
- Ska betona och lyfta fram innovativa initiativ inom
språkundervisning och språkinlärning
- Språkundervisning ska utvecklas!
- Ska stimulera och sprida resultat av nya metoder, nya
undervisningssätt och idéer som förbättrar språkundervisningen I
Sverige
- Ska promota förståelsen för språkkunskaper
- Multilingualism
Språkutmärkelsen
Ansökan en gång om året, vanligtvis i slutet av augusti
2014 inkom 39 ansökningar från olika undervisningsorganisationer
En jury bestående av 11 personer läser och bedömer ansökningarna
Skolbesök görs hos de organisationer som verkar mest intressanta och som kan
komma ifråga för pris
I december 2014 hade UHR ett tematiskt möte om språk i samband med
ceremonin – kvalitet och innovation inom språkundervisningen i Sverige
Prisutdelningsceremoni i början av december
Priset är upp till 25 000 svenska kronor
Priset kan också vara hedersomnämnande och spridning på kommissionens
hemsida
Kriterier för att få ELL pris
• Förbättrar språkundervisningen och språkinlärningen (enl policy)
• Prövar nya idéer i undervisningen
• Gör språkinlärningen lustfylld
• Ökar förståelsen för andra länder
• Delar med sig av erfarenheter och metoder
Vilka fick pris förra året, 2014?
• Pris:
• Djurgårdsskolan, Eskilstuna : Champions (som har sitt ursprung i
det entreprenöriella lärandet och ett samarbete mellan språken
franska, tyska och spanska) – inkluderar och inspirerar alla elever
på skolan, inte bara språkeleverna
• Streteredsskolan , Kållered: English to England (videobloggar med
autentisk kommunikation – IKT för många)
• Hedersomnämnanden:
• Ludvigsborgsskolan, Västervik: tvåspråkigt projektarbete med
språket i centrum
• Snödroppens förskola, Malmö: IKT för mycket små barn, tidig
modersmålsundervisning
Andra möjligheter under och efter
projekttid
• Verktygslåda från ECML European Center for Modern Languages
• http://www.ecml.at/
• On-line språksupport
• http://www.ecml.at/Thematicareas/MobilityandInterculturalLear
ning/tabid/1629/language/en-GB/Default.aspx
• http://www.ecml.at/Thematicareas/EmploymentandLanguages/t
abid/1627/language/en-GB/Default.aspx
• EDL= European Day of Languages 29 september
• Tävling för era elever!!
• http://europa.eu/!nt48YY
Vill du veta mer?
• Kontakta Ingrid Gran
[email protected]
http://ec.europa.eu/languages/events/index_en.htm