Uppdatera Carita TV2 arbetsplats

Anvisning
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats
Inledning
Detta dokument beskriver uppdateringen av programvaran för Carita TV2 arbetsplats. En uppdatering av
programvaran innebär att nya programfiler skall kopieras och ersätta äldre programfiler som installerats
tidigare på datorn. Det är därför viktigt att du vet var dessa äldre programfiler finns installerade
någonstans. I den steg-för-steg-beskrivningen som ges nedan kommer det att gås igenom hur du tar reda
på var dina programfiler finns installerade.
Förberedelser
1. Kontrollera att operativsystemets inloggade operatör har ”administratörsrättigheter”.
2. Avsluta Carita på samtliga arbetsplatser.
Kontrollera var Carita TV2 är installerat
1
© Swedish Care System AB
Klicka med höger musknapp på
menypunkten ”Starta Carita TV2” i menyn
”Carita TV2”. Välj därefter ”Egenskaper” i
den meny som visas.
Sidan 1 av 3
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web
Anvisning
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web
2
Växla till fliken <Genväg> om inte denna
visas direkt.
I fältet ”Starta i” är den katalog angiven
som Carita TV2:s programfiler är
installerade i. Notera katalogen som är
angiven och välj därefter <Avbryt>
3
CaritaTV2v022004
Klicka på länken för CaritaTV2v022004
på Swedish Cares hemsida, eller om
länken bifogats ett e-postmeddelande.
Om du väljer ”Spara” på frågan ”Spara
eller Kör” och lagrar filen så att du når den
från samtliga arbetsplatser, så slipper du
ladda ner filen på nytt för varje
arbetsplats.
© Swedish Care System AB
Sidan 2 av 3
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web
Anvisning
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web
4
Ange önskad sökväg för Caritas
destinationskatalog och välj därefter
<Installera>.
Var noga med att ange den katalog du
noterade i punkt 2 ovan.
5
Vänta medan filer kopieras.
6
Välj <Avsluta>.
Arbetsplatsen är nu uppdaterad
© Swedish Care System AB
Sidan 3 av 3
Uppdatera Carita TV2 arbetsplats web