pressmeddelande

150901
Pressmeddelande
Pressvisning 10/9 – 13:00
Hembygd
– någonstans i Sverige.
Producenterna Annica Carlsson Bergdahl och
Jerker Andersson har rest runt i Sverige och
sökt upp unga med olika bakgrund, intressen
och förutsättningar. Från Oxie i söder till Pajala
i norr. Från Skärhamn i väster, till Stenkumla
i öster. Tanken med utställningen har varit att
låta ungdomar från hela Sverige komma till tals
bland annat har även ungdomar från Kristianstad deltagit.
Producent Annica Carlsson Bergdahl säger så
här om utställningen: – Vi ville lyfta unga människors röster, ska vi öka delaktigheten krävs
det att alla får vara med.
Resultatet av insamlingen gestaltas i utställningen som är upplevelserik och färgstark, med
en mångfald av berättelser om hembygden.
Dikter, broderier, åsiktsväggar och hemspråk
(dialektala ordlistor). Filmer om att tvingas fly,
om makt och fördomar. Fotografier och röster
om dagens Sverige.
Christoffer från Gringelstad Foto: Jerker Andersson
Utställningen är producerad av Rot produktion
i samarbete med Arbetets museum. Projektet
genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden,
Kulturbryggan, Västra Götalandsregionen och
Sensus Västra Sverige.
Invigning 13/9 kl 13.00
Producenterna Annica Carlsson Bergdahl och
Jerker Andersson medverkar och eventuellt
några ungdomar som deltagit i utställningen.
pressmeddelande
I utställningen Hembygd – någonstans i
Sverige berättar unga om hur de känner för
sin hembygd om fördomar, om grannar och
om vad man kan göra en fredagskväll. Vissa älskar sin hembygd, andra längtar bort
eller har tvingats därifrån.
Ghia från Kristianstad Foto: Jerker Andersson
För mer information, kontakta:
Johan Dahlén utställningsansvarig, 044-13 58 31, [email protected]
Annica Carlsson Bergdahl, producent, 0706-59 86 72, [email protected]
Lasse Hörnäs, informatör, 044-13 57 34, [email protected]
Stora Torg, 291 22 Kristianstad
Tel: 044-13 58 00
Fax: 044-12 24 62
www.regionmuseet.se