Förhoppningar för framtiden

David
Lega
inspirerade
TORSLANDA • BJÖRLANDA • SÄVE • ÖCKERÖ KOMMUN
TIDNINGEN.SE
När temat för dagen var
Hälsa på Skutehagens
skola tog eleverna över
lärarrollen. Som tack till
de elever som deltog var
föreläsaren och inspiratören David Lega inbjuden för
en föreläsning.
SIDAN 16
VECKA 21 • ONSDAG 20 MAJ 2015 • ÅRG 23 • UPPLAGA 18.500
Läsecirkel
ger mersmak
Förhoppningar
för framtiden
Ett tiotal kvinnor samlas var tredje
vecka för att diskutera den bok de
senast har läst. Alla läser samma
bok.
– Det är inte alltid man fattar allt i
boken, den blir mer komplett när
man berättar för varandra, menar
deltagarna.
SIDAN 5
Lägenheter
på Hyppeln
Första spadtaget för de nya
bostadsrätterna på Hyppeln är nu
taget. Efter ett års planering sätts
projektet igång och sommaren
2016 beräknas 18 stycken lägenheter vara klara.
SIDAN 6
Djurlivet i
Osbäcken
Miljöteknik i Väst och Fiskevårdsnätverket har under våren arbetat
för att förbättra djurlivet i Osbäcken.
SIDAN 10
SIDAN 20
Torslanda IK:s ordförande Niclas Franklin ser klubben som en breddklubb. Barn- och ungdomsverksamheten står i fokus, men
han vill även få igång damverksamheten högt upp i seriesystemet igen.
FLYTTREA!
PROVA vår nya sommarmeny!
ÄT
Under 11 dagar säljer vi ut restlagret
till fyndpriser!
Plats: Casa Oliv, Västra vägen 10
Start: Onsdag 20/5 kl. 14.00–18.00
(därefter ordinarie öppettider tom 30/5)
Välkommen!
Hönö Klåva
Tel. 031-96 85 34
www.casaoliv.se
Öppettider: mån–fre 10–18
lör
10–16
sön
12–16
2 BETALA FÖR 1
Onsdagar & torsdagar vecka 21 - 25
Sittningar 18.00 & 20.00, boka bord!
Klipp ut
och ta med
annonsen
www.franses.nu • Hönö Klåva
Bokning 031-386 00 56 alt. [email protected]
Skor, väskor, sjalar, kläder för henne storlek ca 34–48.
50–80% rabatt
FOTO: HENRIK EDBERG
Lödöse ~ Nygård ~ Gunntorp
Salong Lyktor
För dig som uppskattar naturen och har ett miljötänk. Med
underbart läge i naturen ligger detta fina enplans timmerhus
med källare byggt -97. 125 + 125 kvm. 5 min med bil till service, barnomsorg och kommunikationer. Tomt 7637 kvm.
EP 74 kWh/m2/år. Accepterat pris 1.500.000 kr.
Ring 031-724 30 80 för mer information och visning!
Barn & pensionär
Varmt välkommen att höra av dig till mig för en
enkel & god affär med personligt engagemang.
Marie Humleby
Dampensionär 120:-
Fastighetsmäklare / Ledamot Mäklarsamfundet
~
Torslanda Torg
Tel: 031-724 30 80
E-post: [email protected]
www.faglevik.com
99:-
160:Dam & Herr
Färgning, Slingor fr. 280:- • Permanent fr. 480:Keratinbehandling fr 1000:-
Ring för tidsbokning om ni önskar hembesök
Tel.031-230 820
Gamla Björlandavägen/Toleredsgatan 4
tis
Gra ng!
ri
e
k
r
Pa
2
SIDAN TVÅ
Ledare
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Polisrapporten
D
en svenska skolan kommunaliserades 1991.
Kommunen fick då det samlade ansvaret för
skolan. Året innan hade stadsdelsreformen
införts i Göteborg. 21 stadsdelar (numera 10)
fick ansvaret för bland annat skola, förskola, äldrevård.
Syftet med omorganisationen var att öka det demokratiska
inflytandet och ge medborgarna möjlighet till dialog med
politikerna i stadsdelsnämnderna, samt att ge god service
och nå en ökad effektivitet. Tanken var att decentralisera
beslut som främst var av lokal vikt till lokala politiker.
För att tilldela stadsdelarna pengar för deras verksamheter
inom framför allt skola, förskola och äldrevård skapades en
resursfördelningsmodell. Det visade sig dock att modellen
hade stora brister. Vissa stadsdelar fick fördelar av modellen,
andra fick för lite pengar. Torslanda var en av stadsdelarna
som drabbades mest.
1997 bildades därför Torslanda Föräldranätverk på grund
av ständiga hot om neddragningar av ekonomin och förstoring av barngrupper i Torslandas förskolor och skolor.
Protester och demonstrationer genomfördes. Bland annat
marscherade drygt 1000 föräldrar och barn till Gustav
Adolfs torg för att demonstrera mot de otillräckliga resurser som tilldelades Torslanda. På den tiden upplevdes det
som att vi hade lite närdemokrati i Torslanda. Man kunde
vara med att försöka påverka. Stadsdelen styrdes av lokala
Torslandapolitiker. Ur allt protesterande kom önskan att
återbilda Torslanda kommun för att få närdemokrati och där
beslut om vår hembygd togs i Torslanda.
Nu blev det inte så - ännu. Genom sammanslagningen
med Biskopsgården försvann, enligt mitt tycke, den lilla
närdemokrati vi dittills haft. Jag anser att Västra Hisingen
aldrig kommer att kunna integreras och fungera
optimalt och att man därför antingen lägger
ner alla stadsdelarna alternativt skapar
en stadsdel för hela Hisingen. Dessutom
tycker jag att man skall frigöra skolan från
stadsdelsnämnderna och i stället skapa en
central skolnämnd och med tiden bör
skolan åter förstatligas för elevernas och
lärarnas bästa.
BENGT WESTER
[email protected]
Torslanda Tidningen
Ansvarig Utgivare
Bengt Wester
tel. 92 45 85
[email protected]
IT/Produktion
Patrik Krook
tel. 92 45 84
[email protected]
Annonsansvarig
Lotta Nilsson
tel. 92 45 86
[email protected]
Annonssäljare
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
[email protected]
Innesäljare
Suzanne Theander
tel. 92 45 82
[email protected]
Redaktion/Ekonomi
Therese Krook
tel. 92 45 88
[email protected]
Grafisk form
Maria Fridén
tel. 92 45 83
[email protected]
Skribent
Conny Åquist
tel. 92 45 89
[email protected]
Skribent
Henrik Edberg
tel. 92 45 94
[email protected]
Frilansskribent
Pia Magnusson
tel. 0704-578483
[email protected]
Medlem i
facebook.com/tidningen tidningen.se
Butikslokal
LEDIG i
Amhult Centrum
74 kvm.
Mer info ring:
0707-56 18 99
Hej alla läsare
Tyvärr fortsätter alkoholdrickandet bland ungdomar-
na. Utsatta ställen är Österrödsskolan samt förskolan
vid Runskriftsgatan. Efter
drickande och röka cigaretter lämnar dom små liven
alla sopor efter sig för att
någon annan ska städa efter
dem. Sedan har de mage att
yla att de ingenstans har att
vara. Ni borde skämmas.
Båtsamverkan
har
kommit för att stanna.
Uppmärksamheten
hos
båtägare har gjort att brotten
minskat. Hittills i år har
arton anmälningar gjorts
gällande inbrott eller stöld
från båt. Elva av dessa gäller
Björlanda Kile. Fyra stycken gäller öarna. En båt har
stulits och det var en dinge
från Hällsvik. Under veckan
har jag fått in flera tips på
utlandsreg. skåpbilar som
synts i hamnar. Fortsätt så.
Mopedstölderna
har
minskat. Endast sex anmäl-
Insändare
Vill du ställa frågor till
närpolisen så kan du maila
dom till
[email protected] eller
[email protected]
ningar. Elva bostadsinbrott
sedan första januari.
Till sist vill jag efterlysa
dej som hittade en plåtburk
med pipa i en stenmur. Du
glömde lämna ditt telefonnummer. Hör gärna av dig
till mej.
Allt för denna gång!
/Christer
[email protected]
För att vi ska kunna publicera Din insändare måste den vara undertecknad med namn, adress och telefonnummer. Du får vara anonym i tidningen men vid synpunkter
mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner eller att helt avstå från publicering.
Vi publicerar endast insändare med anknytning till tidningens utgivningsområde.
Svar från stadsbyggnadsdirektör Agneta
Hammer på ”Öppet brev från Michael Wide”
publicerat i Torslanda Tidningen v20
Visst kan det verka märkligt vid första
anblicken att inte hela Göteborg finns
med på kartan över prioriterade utbyggnadsområden i Strategi för utbyggnadsplanering. Men det är inte meningen
att kartan ska visa hela staden utan just
strategin för utbyggnad av vissa delar av
staden. Strategin fokuserar på mellanstaden, det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs innerstad som
har god kollektivtrafik och där majoriteten av stadens invånare bor idag. Naturligtvis satsas det även i andra områden i
staden, till exempel i Torslanda.
Men varför visas bara vissa delar av
staden på nämnda karta? Göteborgs
Stads folkvalda politiker har i stadens
översiktsplan (kommunens långsiktiga
vision om hur stadens mark- och vattenområden samt bebyggelse ska utveck-
las) beslutat att majoriteten av det som
byggs ska ske så att Göteborg utvecklas
på ett hållbart sätt. En del i detta är att
invånarna ska kunna resa kollektivt, gå
eller cykla för att göra sina vardagsärenden. Inom det område som avgränsas på
kartan i Strategi för utbyggnadsplanering finns bäst förutsättningar för detta.
Här bor 85 procent av alla göteborgarna
och här finns 90 procent av stadens
arbetsplatser.
God kollektivtrafik, service och
möjlighet att planera för fler bostäder
är viktigt i utvecklingen av Torslanda.
Kring Amhult fortsätter vi att utveckla
för att samla service, handel och bostäder. Det pågår också planering för att
knyta ihop Amhult med Torslanda
Torg. Vid Hjuviksvägen samarbetar
Göteborgs Stad med Trafikverket i
planeringen av ett särskilt busskörfält
för att underlätta för ökad kollektivtrafik. Inriktningen i översiktsplanen
för Torslanda och Björlanda är att ny
bebyggelse ska placeras i anslutning till
god kollektivtrafik och särskilt kring
bytespunkter.
Vi jobbar för en god stad för alla
Göteborgare och då är naturligtvis alla
områdena i staden viktiga.
Läs gärna mer om: Ordbok för stadsutvecklare och Strategi för utbyggnadsplanering på:
www.goteborg.se/stadsutveckling2035
Översiktsplanen finns på:
www.goteborg.se >Bygga & Bo
>Kommunens planarbete > Översiktlig
planering för Göteborg.
Med vänlig hälsning
Agneta Hammer
Torslanda behöver en EXPRESS-buss värd namnet
Postadress Torslanda Tidningen AB, Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda
Org/Vat 556682-3182 • Plusgiro 43 08 94-6 • Bankgiro 5639-9876
Växel 031-92 45 80 • e-mail [email protected]
Information [email protected] • Redaktion [email protected]
Annons [email protected] • Familjesidan [email protected]
Övriga skribenter [email protected] • Utebliven tidning 031-80 47 20
Upplaga 18.500 ex • Tryck VTAB Backa 2013 • Distribution VTD
Följ även tidningen på facebook, twitter och tidningen.se
@tidningen
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
När Västtrafik introducerade GUL EXPRESS glömde
de tyvärr av restiden. GUL
EXPRESS går från ornkamsgatan via Torslandakrysset,
Amhult resecentrum och
Lindholmen till Nordstan.
Detta gör att restiden för
GUL EXPRESS för denna
sträcka är hela 29 minuter
under rusningstid (enligt
tidtabell, i verkligheten
ännu längre restid). Detta
motsvarar en medelhastighet på ca 30 km/h! Tidigare fanns det en
riktig EXPRESS-Buss från
Torslanda, 121, som gick
direkt från Torslandakrysset
till Nordstan. För pendlare
RUFAB
erbjuder
Om- och tillbyggnad • Tak- och fasad
Våtrum • Kök
Bygg- och fastighetsservice
Bertil 0705-90 07 48 • Mikael 0705-90 07 34
[email protected]
som önskar nå Göteborgs
centrum på ett snabbt sätt
har därmed en avsevärd
försämring skett. För att förbättra situationen skulle jag föreslå att
varannan Gul EXPRESS i
rusningstrafik omvandlas
till en ny EXPRESS linje.
Denna skulle gå direkt
mellan
Torslandakrysset och Nordstan utan att
passera Amhult resecentrum och Lindholmen.
Med detta förslag skulle en
riktig EXPRESS-buss gå
från Torslanda till Göteborg
Centrum var 10:e minut i
rusningstrafik!
”Arbetspendlaren”
Pensionärsbemanning
Vi har
MÅLARE och SNICKARE
med 40 års erfarenhet!
Ring oss för en
kostnadsfri offert!
031-92 05 80
alt. 0763-05 43 90
FÖRETAGET MED ERFARENHET
Vi arbetar med RUT- och ROT avdrag!
FÖR EN BLOMSTRANDE
Nu är butikerna fyllda med
sommarens alla blommor.
Kom in och bli inspirerad.
TRÄDGÅRD!
Värdekupong
Rosenskära
Skir, vacker och
IURGLJVRPPDU
planta som
blommar rikligt
med stora
blommor
Ord pris 7990
3995
19
90
Spara 100:-
299:Citrusträd
Buskmargerit
Välj bland kalamondin-, kumquat- och
citronträd. Ord. pris 399:-
90
Blommar rikligt under en lång period. Ord. pris 24
2990
Grusnejlika
rivs i sol eller halvskugga.
Ord. pris 3990
Postnr: ..……...................
t o m 24/5 2015.
4 för 99:Pelargoner
)LQQVLƺHUDK¦UOLJDI¦UJHU
Ord. pris 2990.
4 för 99:-
Basilika
Välj bland
ƺHUDNU\GGRULEXWLN2UGSULV90
3990
Gurka-, paprika- och
squashplantor
9¦OMEODQGƺHUDROLNDVRUWHU
Backaplan, Partille, Sisjön, Torslanda
Öppet: vardag 10 –19, lördag 10 –17, söndag 10 –17.
Kullens Stenungsund
Öppet: vardag 10 –19, lördag 10 –16, söndag 10 –16.
Annonsen gäller tom 24/5
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Lev livet lite grönare
4
NYHETER
Elever
tog första
spadtaget
för Öckerö
kommuns
framtida
skolor
Onsdagen den 6 maj tog elever från Hedens skola
det första symboliska spadtaget för byggstarten
av tillbyggnaden av Hedens skola och bygget
av den nya Brattebergsskolan. Det markerar
startskottet för Öckerö Fastighets AB:s största
investeringsprojekt någonsin – och skapandet av
två moderna F-9 skolor med kreativa miljöer på
Öckerö. De två nya skolorna innebär att 700 elever
i Öckerö kommun får nya moderna lokaler.
Flytta med Länsförsäkringar
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
@tidningen
FOTO: NIKLAS OLSSON
Eleverna Daniel Torgersson och Alva Högberg tog i strålande sol det första symboliska spadtaget för framtidens skollokaler i
Öckerö kommun.
ÖCKERÖ KOMMUN
Inför en stor publik fick
Alva Högberg och Daniel
Torgersson, båda representanter för elevrådet på
Hedens skola, äran att ta det
första symboliska spadtaget när Öckerö Fastighets
AB startade tillbyggnaden
av Hedens skola på Hönö.
Hedens skola ska växa från
en F-6 till en F-9 skola
och är en del av projektet Framtida skollokaler
i Öckerö kommun, där
också en helt ny F-9 skola
på Bratteberg ingår. Det
innebär att kommunen får
två skolor för elever från
förskola upp till årskurs
nio. Skolor med stor spridning på elevernas åldrar får
ofta ett mjukare klimat, och
pedagoger kan följa barnen
hela vägen.
Öckerö
kommuns
skolchef Kerstin B Schiller
önskade elever och pedagoger lycka till under byggtiden.
– Det här är oerhört
spännande. När skolan är
klar kommer här att vara
en härlig blandning av både
små och stora barn, sade
hon vid spadtaget.
Kommunens nya skolor
är hett efterlängtade – och
de ljusa, öppna lokalerna
kommer att byggas så att
samarbeten och möten står
i centrum.
– Det är viktigt att vi
har moderna skolor som är
anpassade för framtidens
lärande för våra elever.
Men vi bygger skolorna för
alla kommunens invånare.
Tanken är att lokalerna
ska kunna utnyttjas även
BOSTADSRÄTTSRADHUS
utanför skoltid för till
exempel kursverksamhet,
säger Hans Andreasson, ny
vd på Öckerö Fastighets
AB.
På Hedens skola utför
entreprenören NCC just
nu
markarbeten
inför
tillbyggnaden. Nu har också
rivningsarbetet startat av
den befintliga huvudbyggnaden på Brattebergsskolan
på Öckerö inför bygget av
nya Brattebergsskolan.
Inför byggstarterna har
ett gediget förarbete gjorts
i en programgrupp bestående av representanter från
kommunen,
byggherre,
entreprenör, lärare, elever,
föräldrar och arkitekt.
– Det är viktigt för oss att
de som ska använda lokalerna fått vara med och påverka. Vi lyssnar av behov,
tankar och idéer och försöker få med så mycket som är
ekonomiskt möjligt, säger
Peter Albinsson, projektchef
på Öckerö Fastighets AB.
För
byggnationerna
har Öckerö Fastighets AB
tecknat
partneringavtal
med NCC, vilket innebär
en strukturerad samarbetsform där byggherre,
konsulter och entreprenörerna gemensamt arbetar
för byggprojektets bästa.
Arkitekter är KUB Arkitekter.
PRESSMEDDELANDE
Öppet
år e t r un t !
TORSLANDA - CENTRUM
Nu har vi nöjet att erbjuda ett unikt bostadsrättsradhus, byggt 2009 i slutet
av lugna Noleredsvägen! Bästa gavelläge och flera underbara uteplatser!
ADRESS NOLEREDSVÄGEN 20
BOYTA CA 73 KVM / 3 ROK
AVGIFT 3 864 KR/MÅN
ACC.PRIS 2 795 000 KR
VISAS SÖ 24/5 14:00 - 15:00,
MÅ 25/5 17:00 - 17:45
RING OCH BOKA
Torslanda Tidningen
/tidningen
MÄKLARE EMMY KRÖHNERT &
NIKLAS BENGTSSON
TELEFON 031-62 83 54,
031-62 83 61
Söndag 31 maj
Tre sittningar 13:00, 15:30, 18:00
Tre rätters från 325:- • Barnmeny 100:Boka bord i tid!
Fr 5 juni
Niklas Bengtsson
Reg Fastighetsmäklare
031-62 83 61
Emmy Kröhnert
Reg Fastighetsmäklare
031-62 83 54
Gamla Flygplatsvägen 4,
Torslanda
lansfast.se
Trubadurkväll med Pedda
ÖPPETTIDER MAJ
Må-fr 11.30-14 • Ti-fr 18-22 • Lö 13-22 • Sö 13-18
ÖPPETTIDER 1 JUNI - MIDSOMMAR
OBS! NYTT DATUM
Må-fr 11.30-14 • Må-fr 18-22 • Lö 12-22 • Sö 12-18
Torsdag 4 juni kl 18:00
Långesand, Öckerö
Hönö Klåva hamn • Tel 031-97 69 00
www.tullhuset.se • [email protected]
Torslanda Tidningen
5
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Läsecirkel på biblioteket
Under drygt 7 år har ett tiotal kvinnor samlats och
läst böcker som de sedan diskuterat i den läsecirkel som Torslanda bibliotek anordnar.
– Vi vill berätta om den verksamhet som pågår
bland många litteraturintresserade i vårt område,
berättar en av kvinnorna. Kanske det kan inspirera
till cirklar för olika åldrar.
Läsecirkeln
startades
efter förfrågan under en
kväll då man hade ”Kura
skymning.” Den som
håller i cirkeln och är
inspiratör är biblioteksassistent Pia Tigård.
– Det är vårt uppdrag
som bibliotek att ge våra
kunder den servicen,
menar Pia. Det finns
många andra bibliotek
som också har bokcirklar. Några gör som vi,
läser en gemensam bok,
andra pratar om sina egna
böcker. Här fick gruppen
själva välja hur de ville ha
det. Det blir bra diskussioner när man tycker olika
om en bok.
– Vi kommer verkligen igång då ingen gillar
en bok, berättar en av
kvinnorna.
Det är ett glatt gäng på
10 kvinnor som träffas var
tredje vecka på Torslanda
bibliotek. Sex av dem har
varit med från början.
– Vi är inte mer än 10
så man får stå i kö för att
komma med, berättar de.
Den äldsta i gruppen var
92 år. Hon slutade för ett
år sedan.
Så mycket som 84
böcker har det totalt blivit
för dem som var med från
början.
– Av alla de böcker vi
läst är det bara en jag inte
läst färdigt, berättar RoseMarie Skeppstedt. Den
boken var så konstig.
De läser olika böcker
av olika författare. För det
mesta är det Pia Tigård
som lämnar förslag på
böcker,
men
ibland
kommer någon annan i
gruppen med förslag. Pia
lånar sedan ihop dem från
andra bibliotek för att alla
ska ha tillgång till samma
bok.
Ett tiotal kvinnor träffas var tredje vecka på Torslanda bibliotek där de diskuterar böcker de läst. Alla läser samma bok och det blir
bra diskussioner när man tycker olika.
– Det är spännande att
inte veta vad det blir nästa
gång, säger en i gruppen.
Böckerna ska inte vara
för tjocka och mastiga, inte
fler än 300 sidor. En del har
varit tjocka och lättlästa,
andra tunna men eftertänksamma. Det har blivit
många franska författare,
inte så många engelska eller
amerikanska. Några få har
varit svenska.
Alla har en Läsdagbok
”En bok för alla” där de
fyller i vad de tycker om
boken de läst och summerar
den. Ibland har de fått läsa
om hela eller delar av boken
för att förstå vissa partier.
– Det är inte alltid man
uppfattar allt i boken, den
blir mer komplett när man
berättar för varandra.
Senast läste de ”Snickarpennan” av Manuel Rivas.
Boken handlar om spanska
inbördeskriget
under
Francotiden på 70-talet.
Kvinnorna
tycker
att
boken var intressant, grym,
tragisk och hade många
livsöden.
– Jag läste om spanska
inbördeskriget för att förstå
hur det kunde vara, berättar Marie-Louise Stenfeldt.
Gruppen läser inte bara
böcker, de har som det
enda svenska biblioteket
varit med i ett EU-projekt
om läsning tillsammans
med Turkiet och Tyskland.
Läsecirkeln har även fått
vara med som referensgrupp
vid olika tillfällen.
PIA MAGNUSSON
R
BO
OM
D
PÅ
LA
AL
KA
NS
E
SV
R
JE
IN
EL
RJ
FÄ
NORDJYLLAND
868:-
FR
/PERS*
GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN
T/R INKL BIL + 2 NÄTTER
Vårpriser i
butiken!
Bo på badhotell vid Västerhavet
Bo på någon av de vackra, gamla anrika badhotellen på Nordjylland. Kombinera
lugnet med regionens utmärkta delikatesser för att få pricken över i:et på din
semester. Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt.
Ombord njuter du av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på
att shoppa i vår Bordershop ombord inför säsongens festligheter.
Följ hjärtat till Nordjylland!
Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, dubbelrum,
frukost. Prisexempel gäller Hotell Marinella 1/9–15/12. Totalt fr 1 736:-/2 pers.
40
år
1975-2015
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14
☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
6
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Torslanda Tidningen
Nu byggs lägenheterna på Hyppeln
Första spadtaget för de nya lägenheterna på Hyppeln togs för ett par veckor
sedan. Planeringen har länge legat i stöpsleven men nu sätts bygget igång.
HYPPELN Första spadtaget för de nya bostadsrätterna på Hyppeln har
tagits och om ett år står
18 lägenheter klara. Totalt
byggs fyra enrummare, fyra
tvåor samt tio trerummare.
Storleken på lägenheterna
är från 35 till 72 kvadratmeter och dessa kommer att
ligga strax norr om hamnen,
längs med Sandtångsvägen.
– Roligast är, tycker jag,
att ungdomar från ön köpt
lägenheter. Vi gick först ut
till boende i kommunen
och de som blir över går
ut på öppna marknaden,
säger Marie Gedda från M.
Gedda Consult Ab, som
sysslar med fastighetsfinansiering.
Berget värmer
lågenergihusen
Bakgrunden till det nya
byggprojektet på Hyppeln
var den att kommunen ägde
en tomt som var lättillgänglig och en strategi lades upp
för att undersöka möjligheten av att bebygga denna.
– Fast det krävdes många
tillstånd. Det förslag vi la
fram till Öckerö kommun
har kunnat genomföras tack
vare ett gott samarbete. De
första skisserna och diskussionerna gjordes för ett år
sedan, det vill säga i februari
Illustration av hur det kan komma att se ut.
mars 2014, så på mindre än
ett år kom projektet igång,
berättar Marie Gedda.
Lägenheterna
är
av
lågenergityp och värms
med bergvärme. De har
ett yttre som anknyter till
miljön genom att de påminner om sjöbodar. Framför
den nya bebyggelsen finns
ett promenadstråk så att
allmänheten fritt kan röra
sig i området.
Prissättningen
baseras
på öns befintliga hus och
Rydlers Bygg Ab från
Vårgårda står bakom entreprenaden tillsammans med
M. Gedda Consult Ab.
Glad idag
En som är glad nu är Ulla
Cronqvist, ordförande i
Hyppelns samhällsförening.
Hon är bara positiv och tror
att de flesta som bor på ön
delar hennes inställning.
– Jag tror här alla på
Hyppeln
känner
stor
glädje. Vi vill att ön ska leva
vidare och inte bara bli en
sommarö.
Att uppföra lägenheter
på ön är en gammal fråga.
En tid diskuterades boende
enbart för seniorer men
utvecklingen har ju gått
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
UTSTÄLLNING
FAMILJEHEM
Vi söker just nu familjehem för
ensamkommande ungdomar.
Varje år anländer ett ständigt ökande
antal barn utan vårdnadshavare, så
kallade ensamkommande barn och ungdomar. Under år 2015 är det beräknat
att Öckerö kommun kommer ta emot
ytterligare 18 ensamkommande flyktingungdomar som behöver familjehem
att bo i.
Har er/din familj möjlighet att erbjuda
trygghet, omsorg, stöd och vägledning
i det svenska samhället till en eller två
ensamkommande flyktingungdomar?
Ni som familjehem får handledning
och ekonomisk ersättning för ert uppdrag.
Tillsammans i Grez-sur-Loing
Jarl, Marie, Hedvig, Sunniva & Isak
Ingvarsson Capaldi 16/5 – 17/7
Utställningshallen, Öckerö bibliotek
MUSIK
Liveinspelning
från Trevnaden
– ”Kända, okända
och ökända öbor”
Liveinspelning
med ett axplock från viskonserter på
Trevnaden mellan åren 1972 till 1989.
CD finns till försäljning på Öckerö bibliotek – kostnad: 100 kr. Behållningen
går till SOS-barnbyar.
Utgivning: TUT-föreningen.
Är ni intresserade? Hör av er till oss för
mer information!
Familjehemssekreterare
Linda Haglund, telefon 031-97 64 58
eller till
socialsekreterare Pernilla Larsson,
telefon 031-97 62 66 och socialsekreterare Anna-Lena Bengtsson, telefon: 031-97 88 15
FOTO: ROBERT SVENSSON
Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör i Öckerö kommun, Christoffer Magnusson
platschef, Rydlers Bygg Ab, samt Ulla Cronqvist från Hyppelns samhällsförening tar de första
spadtagen.
vidare, vilket innebär att de
gamla bor kvar i sina hus
längre.
– Men tanken med detta
bygge var naturligtvis även
att ge att ge äldre en chans
att bo kvar på ön genom att
de kan sälja sina hus och
flytta till lägenhet istäl-
let. Så blev det inte riktigt
men två lägenheter är sålda
till ungdomar som är födda
på ön. De har köpt lägenheter och flyttar tillbaka.
Prio ett, vid lägenhetsfördelningen, var att de skulle
gå till Hyppelnbor, prio två
boende i Öckerö kommun
och prio tre människor som
ville bosätta sig här permanent.
CONNY ÅQUIST
VÅRENS STORA
AUKTION
ÖCKERÖ, BRATTEBERGSSKOLANS MATSAL
Lör 23 maj kl 14.Visning. fr kl 13. Brattevägen 34
6DPOLQJVDXNWLRQGlUI|UHPnOIUnQÁHUWDOHWROLNDKHPRFKLQOlPQDUHJnUXQGHU
klubban! Antikt, möbler, inredning, samlarföremål samt äkta mattor.
Härlig blandning från 1800-tal till 1900-tal, Möbler, inredning & samlarföremål t ex Matsalsmöbelemang i Gustaviansk stil 14 delar, väggskåp, Allmogeskåp. Utemöbler, Cafe grupper , Bar/Brickbord, Herrbetjänt, Gjutjärns urnor, Statyer i brons mm lantmatsalsgrupp, Halvmånebord, Skänk, Sekretär, handmålade lant/
stil möbler, Vitrinskåp m intarsia, gustaviansk byrå, empirebyrå, Hauptstilbyrå 1900-tal, rokokobyrå m stenskiva
1900-tal, fåtöljer rokoko, Barnmöbler & leksaker fr 1800-tal: vagga, gunga mm, sameknivar, plädar, smycken, &UUUBM
designväskor i skinn, bukowskinallar, piedestaler, sängbord 1800t, Golvur 1700-tal, bordslampor, olika kandela- olika
brar och ljusstakar, 20 tals kristallkronor i olika format (gustavianska/rokoko) Flertal speglar, krukor, urnor, tak/ ,SJTUBMMbordslampor, zink/tenn, glas, kristall & kuriosa i större mängd, Stort samling Orientmattor säljes fr Grossist kronor
som upphör, flertalet unika samlarobjekt b la Bidjar. Alla storlekar upp till stora salsmattor på 5x3m, även äldre samlar
objekt m patina, Kelim, Ziegler, Agra, m fl, 4 st tätknutna silkesmattor. mm. Unik salsmatta 4x3 m i helsilke.
+PIBO,SPVUIÏO
.BEFMFJOF1ZL
,BSM&SJL)ÚHMVOE
Angelica Wiik
Andy Warhol
Vi låter försälja unik privat konstsamling innehållandes:
Över 100 st konstverk bl a: 'MFSUBMFU*BO3VTUIt1FUFS&VHÏO/JMTTPOt2st John Bauer t+/BMJXBKLPt+PIO#BVFS
t+FOOZ/ZTUSÚNt4BN6ISEJOt(3VECFSHt31tJJ-BHFSCFSHt4FWFSJO/JMTTPOt,&)ÚHMVOEt4UPSMBOETLBQT
NÌMOJOH+,SPVUIFOt-JMKFGPSTt"HOFT$MFWFt1FMMF¯CFSHt4UFMMBO.ÚSOFSt.BEFMFJOF1ZLt:&EFMNBOOt¯LF
-FYNPOt6MSJDB)ZENBOt#(,BSMTTPOt/JMT1FEFSTÏOt)BOT0IMJOt,JN#P+FOTFOt"OEFST1BMNÏSt&NJMJB
-FOB-JOEFSIPMNt+PIO+PO"OEt101"353PCFSU)JMNFSTTPOGALLERI SÄLJER UT STOR MÄNGD GRAFIK
B.LA: $FSUJöFSBEF"OEZ8BSIPMw.BSJMZOwt1FUFS%BIMt4WFO-JECFSHt-FOOBSU+JSMPXt"OHFMJDB8JJLt3PMG)BOTTPO
t,PNQMFUUNBQQ$BSM-BSTTPOt"OHFMJDB8JJLt:&EFMFNBOOt55IPCJBTTFt,&)ÚHMVOEt1FUFS%BIMt5PN.PPSF
t+BNFT$PJHOBSEt$PSOJFMMFt6MG(SJQFOIPMNt"SNBOt7BTJMFOLPt6)ZENBOt14UBQQFt*3PUIt#(,BSMTTPOt
"OEFST)VMUNBOt&NJMJB-FOB-JOEFSIPMNt$'3FVUFSTWÊSEt.BY)BNJMUPOt+PTFQI#BRVÏTt.JSØt*OHSJE3PUI
Glaskonst & Skulptur: 6MSJDB)ZENBO7BMMJFO.BUFVT[.BSBK#FSUJM7BMMJFOt(ÚSBO8ÊSGt¯TB-KVOHOFMJVTt&NJMJB-JOEFSIPMNt5JNP4PMJOt&SOTU#JMMHSFO
Individ och familjeomsorgen i Öckerö
kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: [email protected]
www.ockero.se
BETALD ANNONSPLATS AV ÖCKERÖ KOMMUN
Stor samling äkta
mattor. Flertalet unika.
Gustaviansk
byrå.
Barstolar,
industridesign
OBS! ANNONSEN INNEHÅLLER ENDAST ETT
URVAL AV 100-TALS FÖREMÅL SOM SKA KLUBBAS.
Auktionsutropare Mikael Gredin med personal hälsar er välkomna!
Har ni något att sälja? Maila gärna bilder för kontakt.
Timo Solin
Ulrica Hydman
SHHAB
www.sab123.se
[email protected]
tel: 0768-16 33 66
Torslanda Tidningen
7
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Hisingens kulturskola
spelar Peter Pan
Hisingen kulturskola arrangerar varje år en teaterfestival där deras elever
spelar upp årets musikaler och teaterpjäser. Först ut var den klassiska
musikalen Peter Pan, där efter teaterpjäsen Flaskungen som är en parodi
på Askungen och sedan En Vampyrberättelse som spelas av kulturskolans
äldsta teaterelever.
Peter Pan som inte vill blir
stor kommer flera gånger på
besök till familjen Darlings
hus. En gång tappar han sin
skugga, men den hjälpsamma flickan Wendy hjälper
honom att sy fast den igen.
Med hjälp av älvstoft från
älvan Tingeling lär han
Wendy och hennes bröder
John och Michael att flyga
och de beger sig till Landet
Ingenstans. Där får det vara
med på olika äventyr, träffa
indianer samt Kapten Krok
och hans piratbesättning.
Syskonen får även träffa de
borttappade barnen som
gärna vill ha en mamma
som läser sagor för dem.
Torslanda-Tidningen var
på plats när föreställningen spelades för skolklasser. Under föreställningen
förundrades många av
barnen i publiken över att
det bara var flickor som
spelade de olika rollerna.
– Vågar inte pojkarna
vara med, undrade en kille
i publiken.
Musikaleleverna spelade
sina roller inlevelsefullt och
några hade flera roller.
Alissa Lopez Appelgren
från Torslanda spelade
Tigerlilja i musikalen och
var mycket nöjd efteråt.
– Det är jättekul att gå på
musikalteater och vi har bra
stämning i gruppen. Lärarna
är superbra och alltid positiva. Jag har varit med i snart
3 år och detta var första
gången jag var med i en stor
föreställning på teaterfestivalen. Det var jättekul att
spela inför publik och inte
så nervöst som jag trodde att
det skulle vara. Det var lätt
att lära sig replikerna men
Tigerlilja pratar annorlun-
C4U
Tigerlilja spelades av
Torslandatjejen Alissa Lopez
Appelgren.
Peter Pan och Kapten Krok fäktas mot varandra medan de bortsprungna pojkarna och barnen
Darling, samt piraten Smee tittar på.
da och det var lite klurigt.
Vi fick spela med de äldre
grupperna i Peter Pan vilket
var extra roligt och man
lärde sig mycket. Jag älskar
att stå på scen och jag älskar
att sjunga, det var det som
fick mig att välja musikalteater. Det är kul att få lära sig
olika roller och leva sig in i
en annan person. Förra året
spelade jag Nanny McPhee
som var väldigt annorlunda
än Tigerlilja.
Lisen snart 6 år och lillebror Melker 4 år tyckte
musikalen var rolig. De
kom tillsammans med
farmor Karin.
Fredrik 10 år hade sett
fram emot att se Peter Pan
och Kapten Krok slåss och
leta efter skatter.
– Pappan var arg hela
tiden. Sångerna var väldigt
bra och roliga.
PIA MAGNUSSON
BILAR FÖR SNABB
LEVERANS
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NU FRÅN 209.900:-/1.650:-/mån
ord. pris 221.900:-
PLUSPAKET + Panoramatak + Lättmetallfälgar
17” + 3D-bakljus + mörktonade rutor i
bakdörrar och bagageutrymme
NYA CITROËN C4 CACTUS
NU FRÅN 139.900:-/1.095:-/mån
ord. pris 149.900:-
PLUSPAKET + Automatisk klimatanläggning (ECC)
+ Automatisk tändning av halvljus + Extra USB-uttag
+ Lättmetallfälgar 16” ”Square” grå eller svart
+ Regnsensor (aut. vindrutetorkare)
CITROËN
PAKET
JUST NU! FÅ PLUSPAKETET
PÅ KÖPET* Värde upp till 23.000:-
CITROËN C4
NU FRÅN 154.900:-/1.295:-/mån
ord. pris 164.900:-
PLUSPAKET + 7” pekskärm + elinfällbara ytterbackspeglar + regnsensor
+ aut. avbländande innerbackspegel + ECC (Aut. klimatanläggning) +
Parkeringssensorer, bak + Bluetooth & USB-uttag + Lättmetallfälgar 16”
*Gäller order på Citroën C4, C4 Cactus, C4 Picasso och Grand C4 Picasso i lager from 1 tom 25 maj 2015 (registrering senast 31 maj). Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal,
rabatter och värdecheckar. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Förmånlig finansiering genom Citroën Finans. 30% kontantbetalning, 40-49% i restvärde samt 3,95% ränta. Löptid 36 månader. Aviavgift 45:-,uppläggningsavgift 595:-. Effektiv ränta 4,67-5,33%.
Bränsleförbrukning blandad körning 3,4-5,1 l/100 km, utsläpp 87-117 g CO2/km.
FRONTBILAR
ÖPPETTIDER
Tel: 031-577 400
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra
Vardagar 9–18
Lör, Sön 11–15
www.frontbilar.se
8
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Torslanda Tidningen
Upplev Skärgården:
Ett smakprov av öarna
Erik Hermansson (i förgrunden) och Ida Hermansson från Jönköping
testade på kajakpaddling med utgångspunkt från norra Öckerö.
I lördags anordnades Upplev
Skärgården för andra året
i rad. Torslanda-Tidningen
besökte några av aktiviteterna som erbjöds på Öckerö.
ÖCKERÖ Vädret var inte riktigt
behjälpligt då det regnade och
blåste rejält under lördagen. Det
var inget som bekymrade Perolow
Svenburg som tillhandahöll kajakinstruktioner och en timmes gratis
paddling för nyfikna.
– Regn brukar aldrig bekymra
en paddlare! Det är sydvästlig vind
idag, vilket är gynnsamt och ger
ett stort läområde. Att paddlarna
får prova på en stunds motvindspaddling är bara bra, sa han.
Några som hade provat på
och kom tillbaka efter en dryg
timmes paddling var Ida och Erik
Hermansson från Jönköping. Ida
som paddlade kajak för första
gången sammanfattade äventyret:
– Det var roligt, men ganska
jobbigt. Paddling är mycket
teknik, jag har ont i kroppen just
nu, men jag kan tänka mig att
paddla vid fler tillfällen.
Konst och hantverk på
Nimbusgården
På Nimbusgården ställde ett
flertal utställare ut hantverk
och konst. Sarah Fridén, Anna
Fagberg och Lisa Jonsson sålde
knäckebröd och bakmix för sitt
frö- och tångknäckebröd.
– Tången är plockad i Hummerviken, berättade Anna medan flera
nyfikna lät sig väl smaka av den
närproducerade delikatessen.
Bredvid
stod
Borghild
Walfridsson som marknadsförde sina hantverksarbeten under
devisen ”brodderi, collage och
fantasi”. Tång hade varit gångbart
även för Borghild som visade upp
en tavla hon gjort av tång och en
gammal vägkarta.
Konstnären Birgit Ericson ställde ut sina akvareller. Inspiration
hade hon funnit på platser som
Öckerö och Stenungsund, men
även mer långväga platser som
Spanien och… Universum, som
fanns vackert avbildat på en av
hennes tavlor.
– Det som är känsligt med
akvarell är att du aldrig kan
korrigera något. Man målar med
mycket vatten som beter sig som
det själv vill. Akvarell lever sitt
eget liv, sa Birgit.
Vid pysselbordet hade Noomi
Edvardsson satt upp massor av
kasserat material som lämpade sig
utmärkt att göra leksaker av, eller
konstverk av.
Oscar Roswall, 8 år, visade stolt
upp en tjusig häst som han just
hade tillverkat av bland annat en
gammal strumpa, garn och ett par
knappar.
– Det handlar om att låta
fantasin spinna loss och använda
saker som man annars hade tänkt
slänga, sa Noomi.
Fascinerande gårdsvandring
Någon kilometer söderut tog lite
senare på dagen Öckerö hembygdsförening emot en blöt skribent med
öppna armar. Kaffe och äggost
dukades upp och Eva-Lis Nilsson
bjöd efter det på en guidad tur bland
hembygdsgårdarna med deras rika
historia och många samlade föremål
från en svunnen tid: SvensAndreases hus från 1600-talet, Hildas
och Bettis hus besöktes och Eva-Lis
berättade fascinerande berättelser
om husen och människorna som
hade bott där.
För den som aldrig besökt
Öckerö hembygdsförenings gårdar
väntar en spännande och lärorik
stund i en kulturstinn oas – som
för Torslandabor bara är en färjeoch en cykeltur bort. Numera tar
nämligen öborna emot ”fastlänningar” med god min. Men så har
det tydligen inte alltid varit… Åke
från Hälsö berättade om hur det
gick till i hans ungdom:
– Då lossades båtarna för
”tjottar” som kom och snodde
våra töser. Vad tjottar är? Det var
sådana som seglat hit från fastlandet för att gå på dans…
HENRIK EDBERG
Vi
Vi har vad din
=POHY]HKKPU
WUlGJnUGEHK|YHU
trädgård behöver!
PLANTERINGSJORD • GRÄSMATTEJORD
GRÄSMATTEJORD
TÄCKBARK
PLANTERINGSJORD
• TÄCKBARK
KULLERSTEN• FLIS FLIS
FÖR TRÄDGÅRDSBERGKROSS • KULLERSTEN
BERGKROSS
FÖR TRÄDGÅRDSGÅNGAR
VÄGGRUS • SANDLÅDESAND
MURSAND
GÅNGAR • MURSAND
• SANDLÅDESAND
BETONGSAND
VÄGGRUS
PRYDNADSSTENAR
SINGEL
EU-SAND
(GUNGSAND)
EU-SAND (GUNGSAND) • PRYDNADSSTENAR • SINGEL
DANSK
SJÖSTEN,
SV/VIT
NATURBETONGSAND
DANSK SJÖSTEN, SV/VIT • NATURSTEN • MAKADAM
MAKADAM
FÄRGAT
GRUS
M.M.
STEN
FÄRGAT
GRUS
• MARKDUK
• FIBERSAND
•MARKDUK
RIDUNDERLAG
Hela sortimentet hittar du på
Oscar Roswall och en häst han
gjort av kasserat material.
M.M .
www.lysegarden.se
Öppettider: 06.45–15.30
Tel: 0303-22
0303 -22 31
3130
30
0704 - 18 54 10
Hämta själv
Hämta
själveller
eller
beställ & vi levererar!
levererar!
älskar
sten...
Sarah Fridén, Anna Fagberg och Lisa Jonsson sålde bakmix för sitt frö- och
tångknäckebröd.
Borghild Walfridsson med en
tångtavla på Nimbusgården.
Eva-Lis Nilsson bjöd på en guidad
rundtur bland Öckerö hembygdsförenings vackra gårdar.
Konstnären Birgit Ericson med sitt ”flaggskepp” – en blomsterbukett i
akvarell.
Torslanda Tidningen
9
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Företagsnytt
Barndomskompisarna Carolina
Gustafsson och Johanna Larsson
driver Salt & Honung tillsammans.
Öckerö
uppskattas av
husbilsägare
Öckerö var en av fem nominerade kommuner när
utmärkelsen Sveriges husbilsvänligaste kommun
utsågs.
ÖCKERÖ KOMMUN Husbilsklubben är med sina 10 000
medlemmar landets största husbilsägare förening. Målsättningen är att verka för större förståelse för husbilsturismen.
Klubbens styrelse beslöt år 2013 att inrätta utmärkelsen
Sveriges husbilsvänligaste kommun. Förra året gick priset
till Ystad och i år var Öckerö nominerad tillsammans med
fyra andra kommuner. Enligt Husbilsklubben är syftet att
lyfta fram de kommuner som uppmärksammat den nya och
växande gruppen husbilsturister.
Salt & Honung i ny lokal
Caféet samt delikatess- och
presentaffären Salt & Honung
flyttar in i nya lokaler efter att i
fem års tid legat vid hamnen.
Inflyttning i nya lokaler medför
även utökat sortiment av en hel del
produkter, som kaffe- och te, kökstillbehör med mera. På matsidan satsar de
på mer take away.
HÖNÖ Med flytten till Västra vägen
Harmonikvällar på gång
Carolina och Johanna gick inte bara
grundskolan utan även restaurangskolan tillsammans och för fem år sedan
beslöt de sig för att slå sina påsar ihop.
Duon har länge letat efter en lokal där
det rör sig mycket folk året om och när
följer en större butiksyta och bättre
disponerade utrymmen.
– Därmed blir det luftigare, påpekar
Carolina Gustafsson, som driver rörelsen tillsammans med bandomskompisen Johanna Larsson.
Zillstar fick en del av sitt utrymme
över tvekade inte kvinnorna att flytta
in.
– Här kommer vi att köra ”må bra
kvällar” eller ”harmonikvällar”, som
vi också kallar det, med olika typer av
provningar, musik, föreläsningar och
så vidare. Den första föreläsningen
handlar om balans i vardagen, förklarar Johanna Larsson.
Bra ställplatser
Bengt Åslev är ansvarig för klubbens kommungrupp, som
sköter om utmärkelsen.
– Medlemmarna nominerar en rad kommuner, med
motivationer till varför de tycker som de gör. Därefter utser
vår arbetsgrupp finalisterna, som därefter våra medlemmar
röstar om.
Inga speciella kriterier finns utan klubbmedlemmarna
ombeds att tänka brett.
– Öckerö har bra ställplatser, bland annat i gästhamnarna. Annars är det glest på västkusten med platser för oss. Vi
ser ju även att det ska finnas bra möjligheter att bli av med
gråvatten, alltså från dusch och disk, samt svartvatten, från
toaletterna.
Priset i år gick till Kristinehamn men eftersom Öckerö
var en av fem finalister kan man dra slutsatsen att
ö-kommunen uppskattas högt av landets husbilsägare.
CONNY ÅQUIST
CONNY ÅQUIST
Passa på att förbättra utsikten!
- Upp till 25% på fönster Energi
Köp ett uterum nu oc
h vi ger dig
HALVA PR IS ET på gr
undbehandlad,
kapad stomme!
GÖTEBORG, Tagene (i Plantagens butik), Tagenevägen 15, Hisings Kärra
ÖPPETTIDER 2015
Datum
28/3 - 31/8
1/9 - 31/12
Vardag
9 - 20
10 - 19
Helg
9 - 18
10 - 17
FRAKTFRI
HEMLEVERANS
SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE
Endast exp. avgift 195:- tillkommer
Gäller t.o.m. 27 maj 2015
UTERUM • VÄXTHUS • STUGOR • FÖRRÅD • FÖNSTER • DÖRRAR • FÖRVARING • BADRUM • MARKISER • SPA • BASTU • GARAGE • HEMSÄKERHET
10
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Torslanda Tidningen
En ordförande med visioner
Niclas Franklin tillträdde som ordförande för Torslanda IK i mars i år. I den här artikeln ger
han sin syn på klubben, vad beträffar samtidens planbrist, ekonomi, barn- och ungdomsverksamhet till visioner och förhoppningar för framtiden.
Niclas Franklin är nytillträdd ordförande för Torslanda IK. Klubben har fokus på barn och ungdomar och vill inte
tacka nej till dem som söker sig till föreningen.
För ungefär ett år sedan rapporterades det i flera medier om
Torslanda IK:s brist på träningsytor och om hur klubben var
tvungen att tacka nej till barn och
ungdomar som sökte sig till föreningen för att spela fotboll. Nu, i
maj 2015, beskriver Niclas Franklin läget så här:
– Planbristen är akut. Det är
ett fullt sjå med att pussla ihop
tränings- och matchtider. Det är
ständiga kompromisser. Det är
alldeles för trångt på ytorna för
att träning ska kunna bedrivas
optimalt.
– Vi vill inte tacka nej till barn
och ungdomar. Vi vill ta hand om
alla dem som vill spela fotboll och
pingis, men det sker på bekostnad
av att det blir sämre kvalitet på
träningarna. Det får vi i styrelsen höra från både föräldrar och
tränare som är kritiska: ”Våra
killar är för små för att träna så
sent på kvällen” och ”Den ytan
går inte att bedriva fotbollsträning
på”. Indirekt finns det naturligtvis
en risk att vi tappar både tränarresurser och medlemmar på grund
av det här. Men det är svårt att
avgöra om vi redan gör eller har
gjort det, säger Niclas.
Tillgång till nygammal
gräsyta
På Torslanda idrottsplats kommer
nu marken som den tillfälliga
förskolan på Idrottsvägen står
på nu återfalla till föreningen.
Förskolan stänger i sommar och
barackerna kommer att fraktas
bort. TIK har fått löften av
kommunen att gräsytan kommer
att återställas till det skick den var
i innan.
– Att förskolan försvinner ger
oss tillgång till en mycket efterlängtad gräsyta för i första hand
uppvärmning och fysträning.
Sedan tidigare har gräsytan som
klubben kallar för ”Wembley”
(på idrottsplatsens nordostligaste
del) där Torslandaskolans högstadium hade sina tillfälliga lokaler
återställts av kommunen.
– Ja, det är en viktig yta för oss.
Planen är hyfsad och vi genomför träningar där. Tyvärr anser
vi att den är i ett betydligt sämre
skick än innan skolan fanns där.
Men kommunen anser att den är
återställd…
Löften från stadsdelsnämnden
I
stadsdelsnämnden
Västra
Hisingens antagna mål- och
inriktningsdokument för budget
2015 finns punkten att ”Verka för
att en konstgräsplan etableras vid
Torslandahallen” nämnd som ett
”lokalt prioriterat uppdrag”.
– Ja, vi har sett det. Men vi har
inte hört något konkret om exakt
vad det innebär och vi har inte fått
någon tidsplan, säger Niclas.
Om Niclas tillåts att själv precisera vad han skulle vilja låter det
så här:
– Första steget hade varit att
göra om den befintliga A-planen
till en konstgräsplan. Det har till
och med första diskussioner om
två parallella konstgräsplaner i
längdriktning mot klubbstugan,
säger Niclas.
– Som det är nu är A-planen
en ganska dålig gräsplan. Den
används i stort sett bara för
a-lagets matcher och träningar.
Det finns beräkningar på det
där. Jag har inte de exakta talen i
huvudet, men med konstgräs hade
planen kunnat gå från att ungefär
200 träningstimmar per år till
upp mot 2000 timmar om året,
säger Niclas.
Konstgräs må vara en kontroversiell fråga när det handlar om
elitfotbollsverksamhet. Men för
Niclas och Torslanda IK överträffar det positiva eventuella negativa
egenskaper med råge:
– Visst, jag kan också bli
nostalgisk av en riktig gräsplan –
Lukten, känslan – men ser man
praktiskt på det vinner konstgräset. Våra juniorer är uppväxta på
konstgräsplaner. När våra ungdomar åker på turneringar som
spelas på naturgräsplaner gnälls
det till och med ibland över tunga
planer som är ojämna och där
bollen studsar snett. Vattensjuka
gräsplaner är inget roligt. Vi måste
även se till att underhållet blir
betydligt mindre av konstgräsplaner, det behövs ingen klippning
och vattning.
Fokus på barn och
ungdom
Torslanda IK är en av Göteborgs
absolut största ungdomsklubbar. Den andra klubben som
brukar nämnas i sammanhanget
är Qviding. TIK har drygt 1000
medlemmar och ungdomssektionen är i stor majoritet.
För några veckor sedan drog
träningen igång för barn födda
2009. Det var 85 stycken barn
som ville börja spela fotboll i
klubben. Lägg därtill att det
ständigt fylls på i äldre åldersgrupper, då inflyttningen till Torslanda är stor.
– Torslanda IK ska framförallt
vara en breddklubb. Vår vision
är att ungdomar idrottar så länge
som möjligt. För att locka ungdo-
mar att stanna kvar så länge som
möjligt måste vi ha bra seniorlag
– vi vill ha både herrar och damer
förhållandevis högt upp i seriesystemet. Vi har ingen ambition om
att bli en allsvensk klubb, men
vi vill att a-lagen ligger i division
ett, eller som herrarna gör nu, i
division två.
– Barn- och ungdomsfotbollen
är vårt största fokus. Seniorverksamheten fungerar väldigt väl.
Det gör ju även vår ungdomsverksamhet, mycket på grund av våra
fantastiska ledare som lägger all
den tid de gör.
Bättre ekonomi,
men inte bra
Ekonomin har tidigare varit
mycket starkt ansatt i klubben.
Men enligt Niclas ser det ”betydligt bättre ut än för några år
sedan”.
– Ekonomin är inte väldigt
dålig, men den är ansträngd. Det
är en ständig kamp och närmast
omöjligt att generera ett överskott.
Vi lever i en verklighet där allt
måste prövas. Om exempelvis en
tvättmaskin eller gräsklippare går
sönder kan vi inte snabbt köpa en
ny.
Hur ser klubben och idrottsplatsen ut 2020 om du får
drömma och spekulera fritt?
– Då har vi minst en konstgräsplan i elvamannastorlek. Vi har
även fått igång damverksamheten högt upp i seriesystemet igen.
Ekonomin är stabil, vilket medför
att vi kan göra extra satsningar på
ungdomar – det kan exempelvis
handla om möjligheten att anlita
kvalificerade tränare. Vi har även
bra utrustning och material. Idag
är exempelvis vissa mål risiga och
vårt gym är alldeles för trångt.
– Om fem år skulle jag även vilja
se att vi börjat utveckla verksamheten runt idrottsplatsen så att det
har börjat bli en samlingspunkt
för både ungdomar och äldre.
Det skulle kunna handla om att
tipspromenader anordnas, fritidsgårdsverksamhet bedrivs och att
folk träffas och ser fotboll på tv
här tillsammans. Jag tror också
att vi utvecklat ett närmare samarbete med handbollsklubben och
tennisklubben som också finns på
Torslandavallen.
HENRIK EDBERG
Fakta
Namn: Niclas Franklin
Ålder: 46 år
Bakgrund: ”Hyfsat infödd Torslandabo – jag är uppvuxen här och bor
här nu.”
Civil karriär: Driver ett säkerhetsföretag.
I Torslanda IK: Ordförande sedan i mars, tränar pojkar födda 2001
sedan åtta år tillbaka.
Fotbollskarriär: Spelat i Torslanda IK. ”Jag spelade fotboll mer av sociala
skäl – att ha kul med kompisar – än på grund av någon särskild talang.”
Hälsosidan v. 21 2015
&
Hälsa
Skönhet
I vårt närområde hittar
du det mesta inom vård,
skönhet och avkoppling!
bli medlem på
art garden spa!
Bli medlem och ta del
av hela vår sköna oas
på Art Garden Spa. Du
får även tillgång till alla
våra olika aktivitetspass samt vårt gym.
Allt för 575:-/ månad.
Kontakta oss gärna så
berättar vi mer!
Spa • Konferens • Restaurang • 031-726 25 08 • arkenhotel.com/medlemskap
SOLA KONTANTLÖST!
Prova Meddoappen
Skydda dig mot TBE
Vaccinera dig hos oss
Från 1 år och uppåt
Nu har Ulrika börjat hos oss!
Vi hälsar nya och gamla
kunder välkomna.
52 Sli
Mån-fre 10-18 • Lör 10-14
Torslanda Torg • Tel. 0735-25 57 58
www.meddo.se • Öppet: Sö-To 6-22 • Fr-lö 6-20
NÖJD KUND GARANTI
Om du inte är nöjd med solningen får du alltid pengarna tillbaka.
Amhults Torg 4
031-92 03 10
lugg.nu
Nagelstudion i Säve
!
Just nu
Drop-in tisdagar & torsdagar
kl. 13–16 under maj och juni
Tel. 031-352 30 00
Meddo
– många års erfarenhet
Boka tid och få
nagelolja, nagel fil samt en
överraskning utan kostnad!
Eleonore Danielsson
RING: 0704-74 90 77
Välkommen till Folktandvården Torslanda!
Vi erbjuder tandvård för alla – barn som vuxna.
Vi erbjuder även tandvård till fast pris
per månad. Fråga oss om
Frisktandvård.
Capio Vårdcentral Amhult | Flygfältsgatan 23
20-30% rabatt
Schwarzkopf Professional • Nashi
d:fi • Moroccanoil • American Crew
XL/Crush • Neccin • Kérastase
Wella Professionals • Unique One
Nioxin • Matrix
Välkommen att kontakta oss
Nordhagsvägen 2A, 010-441 89 10
Terminal 3
Amhults Resecentrum
Flygfältsgatan 25
(i samma hus som Capio)
Tel: 031-92 36 26
Var 9-19, lör 8-14
Bokning via webben:
piruette.se
DROP IN
FÖR HELA FAMILJEN
Outdoor Challenge våren 2015!
isyr?
Ny fr
ring
788 9
Vi har var it på
inspirations resa till Ist anb ul.
Var mt väl kom na!
10 veckors träningsprogram i grupp
Löpteknik • Löpskolning • Intervaller • Fysträning
Start i
Torslanda | Hästevik | Björkö | Hönö
Mer information om programmet, tiderna samt anmälan på
Amhults Torg
(i Vingenhuset)
Torslanda 788 92 92
Göteborg 711 77 97
www.outdoorchallenge.se
Fredrik Steen • 0709-39 00 77
[email protected]
I samarbete med
Allmän- och Specialisttandvård
Implantat,
tandlossning och
estetisk tandvård!
Ring 92 33 84
www.amhulttandlakarna.se
Vi välkomnar nya
och gamla patienter!
½CKERÚ vårdcentral
Din egen vårdcentral
s!LLMÊNMEDICIN
s$ISTRIKTSSKÚTERSKEMOTTAGNING
s"6#
s$IABETESMOTTAGNING
s!STMA+/,MOTTAGNING
s3ENIORHÊLSAN
Öckerö vårdcentral
Tel 010 4733970
"JÚrNHUVUDSVÊGEN½CKERÚ
narhalsan.se
Privattandläkare för
hela familjen!
Barn & Ungdomar
t.o.m. 24 år, fri tandvård.
Torslanda Torg 3A • Tel. 56 24 24
Tandläkare Andreas Holmlund • Tandsköterskor Sandra och Karin
Tandhygienist Shida Godarzi • [email protected]
RING:
56 48 17
Torslanda Torg
Alltid ett strå vassare!
Vi tar hand om dig när
du behöver det!
RÅDGIVNING OCH BOKNING tel 031-747 86 40
Akuta läkarbesök bokas även via vår hemsida
narhalsan.se/torslandavardcentral
Torslanda vårdcentral
RING:
92 03 15
Torslanda Krysset
narhalsan.se
nästa Hälsosida v. 25 2015
VECKANS HETA
I bageriet:
I vår manuella fiskdisk:
20:-/st
119:-/kg
FOTÖLIMPA
Eget bageri. 500 g. Jfr pris 40:–/kg.
Ord pris 24:95/st.
MAKRILLFILÉ
Ord pris 179:–/kg.
I delikatessen:
2295/hg
PYNTA MED
BLOMMOR
SNICKARSKINKA
Färskvaruhuset.
Tegelrökt.
Jfr pris 229:50/kg.
Ord pris 24:95/hg.
I delikatessen:
2495/hg
VINMARINERAD
ROSTBIFF
Direkt Chark.
Jfr pris 249:50/kg.
Ord pris 27:95/hg.
99k
TRÄDGÅRDSHORTENSIA
/st
Ord pris 149:–/st
I vå
årtt bagerii/ko
ondito
ori, manuella fiskd
disk
k, delik
kate
esse
en och
h
kallsk
kän
nkan ha
ar vi valt utt de fina
n ste
e rå
åva
arorna
a förr attt ge
e dig
g
som ku
und
d en smaku
upp
ple
evelse utö
överr de
et va
anliga.
ERBJUDANDEN!
199k
STEKPANNA
REVELATION
/st
Ø 28 cm. Ord pris 499:–
299k
BLENDER
/st
OBH Nordica. Ord pris 449:–.
TÄVLA OCH VINN!
Ta chansen och kom in till oss i butiken
och tävla om att vinna en Weber Smokey
Joe! (värde 499:–) Tävlingen pågår mellan
onsdag–söndag v.21. Välkommen in till oss!
Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook
för senaste nytt, inspiration, tävlingar och mycket mera!
ÖPPET ALLA DAGAR
7–22
Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18
Öppettider manuell fisk: Mån 9–18, Tis–fre 9–20, Lör–sön 9–18
Öppettider Cura apoteket: Alla dagar 9–21
Priserna gäller 19/5–24/5, v21 2015.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
14
FAMILJ
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Boka din rad/familjeannons på
www.tidningen.se
✉ [email protected] | ✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Veckans ros
Privatmarknad
Säljes
Vårens vackraste röda ros till Inga-Lena Holst och mamma
Ingalill (som kontoristade på Brattebergsskolan i många
herrans år). Varmt tack för att ni ringde oss och såg till att
Göran fick tillbaka sin plånbok som han tappade utanför
Öckerö Ica 13/5. Det är så underbart med folk som bryr sig
och tar hand om varandra.
Diverse säljes
Takräcke
Spirorör
Avloppsrör och böjar
Stuprör
Fällbart utkast till stuprör
Bensintrimmer
Vattentunna
Ring 0761-060889.
Tackkram från Sylke och Göran Sandberg, Hälsö
Lösningen v19
Grilltunna
Grilltunna för kolgrillning samt en gasolbordsgrill. 600 kr
för båda. Tel. 0708-549800.
Väggur
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
INGET
© Kryss &
INTE
BETVÅ
ÖVER- RIKTIGT
FÖR TEENDEHARTS DANSANT
BÅTAR
STORFÅGEL
ORD KLOK BONDE
MÖNSTER
I EN
Quiz AB
PENSION
NÅGOT
ELLER
ATT
TENNISGÖRA
PROFFS
1
VANN
DEPPIGA
K
A
T
V A
M
A
B R
A
O N
DROPPAR
BLÖTA
BENEN
8
SPORRADE
Fullt fungerande väggur säljes,
finns på Öckerö.
Pris 250 kr.
Ring 070-3018416.
EXTRA
OK
DET HELA
HÅL I
TÄCKET
KRAMA- TRASSLIG
DES I DIMINUTIV
KUNGSAN DVALA
A L
U
A R
LÖSA
VIGD VID
FAMILJ
FINA
STENAR
FÖRFARA
VARNANDE VÄSEN
ÄR NÅGOT
AVVIKANDE
KRUBBA
FINT
GER UT
SKÄR
(MEN INTE
ROSA)
F
Ä
6
FÅR
RABATT
GÖR
UDDE
AV HORN
5
EU
FÖRE
EU
STRÄCKER
UPPGIVEN
FINGER
ÄMNESÄMNE
TORK- DROG
PÅHUSET DEN
HITTIGE
HAR GULD
I MUND
FEMTE
HJUL
HÖRS
ARG VARG
HAN
JÄTTEPROPPEN
I T
E
N G
E
R A
OM
O
E R
G
K
L L
O
R
A N
T A
T R
BRÄNDE
ROM
ÅLDER
FAKTISK
LAGENS
ÄR LÅNG
HÖRS
MED
FOLK
V
K T I V
Å R A R
I
D A
A N A D
A G E
A N
A
L L T
E D
A
R Ö R I
N
MA
R E E
R
M
O R V A
R I A
R A L L
A N S
JESU
MORMOR
PSYKAR
10
FÖRSLÅR
FÖR SLÅ
Boka din privatannons på webben!
E
T
I
K
LITEN
KNUBBIG
BÅGSKYTT
A
E
T
T
F
A
L
L
F
R
A
M
Å
T
A
T
P
GAMMAL
TVÅA
I
I A
A
L
V
P E
E
I
R T
T
A
U
R O
N A
S
N N A T
A C K A
T R
N
B A
STÅR
PÅ SPEL
ROMARHEJSAN
BAKÅTSTRÄVANDE
KUTTING
LOCKAR
ATT LE
MANDELAS
GÄNG
SIG
GENOMTRÄNGANDE
SES MED
TITT
KÄNNA
SIG FÖR
ÖKA
FARTEN
PÅLÄGGEN
MATTERHORN
OCH DE
TIDENS
SLITER
FÅ UT
HYLLA
(DOCK EJ
BILLY)
TAR SIG
VARSAM I
2 KAN
VARA 15
LOVAR
VRET
EKVATORN
ÄR EN
ANMÄRKER
WINBLAD
BLODSTILLARE
LIT
INTAGSNORM
MAGRA
DU OCH
SVÄRTDU
ADE NED RYMDSTATION
SLOG PÅ
ETT
BRÄDE
GÖRA
BORT
2
KÖR I
VIND!
3
KANALJE
HÅLET SPRINGA PRIVAT
I
PÅ ANGELÄG- TAX
MAGEN ÅBY
ENHET T.EX.
VIKARNA
HEN BESITTER
4
Det går även att maila till
[email protected]
DÖRRSTOPP
SATT BOCK
I KANTEN
B
K
A B Y R I N
N
S Ä L A
T Ä T T
V
A G
T R E
G A S A
L
A R
T A N
E R
L
Ä N H O P P
R
Å K E R
A L L
R I
A L U N
K T A L A D
N I
I
L
MA T T A D E
F I L U R
U T
R A D E R A
SOM PACKAD
PORTER TÄNKA
OCH
STOUT
TROJABORGAR
HAMNARMAR
GAMMAL
VANA
Just nu!
GRATIS
Hela familjen Ingvarsson Capaldi reste till Frankrike för att måla.
Resultatet visas nu på Öckerö konsthall. Jarl gör gärna stora
expressionistiska målningar medan Marie ofta målar barn.
JAGAT
TILLTALA
EXTREMT
FÅ
STÅR
PALL
HAR REJÄL TRÄSMAK
ÅLDRIG
YNGLING
T
R
A
V
E
N
S
A
K
R
A
S
11
KAN
HUSERA
I SAMARA
R
D
Y
E S S
L Ö S
L
S A R
T R O
E
S
L A T
S A
L E D
A N E
GÅR MOT
VINDEN
PARTI
DRAR
FÖTTERNA EFTER
SIG
MINDRE
HJÄRTLIG
9
DE GÖR
GLADOR
GLADA
ANFÖRDE
EFTERSOL
7
MAJ
TALANGTÄVLING
Semifinal
Kl. 16:45 i Kulturhuset Vingen. Entré 90:-
Välkommen till en artisttävling
med talanger från hela Sverige
och fantastiska gästartister!
Kompetent jury bestående av:
Erik Törnblom, Annica Svensson,
Markus Sjöstrand.
Josefin Myrberg,
Stöd fonden som
hjälper
cancerdrabbade med
rehabilitering för
att återfå livslust
!
DETTA HÄNDER PÅ VINGEN
Nu tar vi emot anmälningar till Cirkus Cirkör
cirkusskola v. 26, från 7 år och uppåt.
Parcour från 10 år.
Vi har förmedlat kunskap, trygghet och
omsorg i en svår stund sedan 1932.
Liselott Sjöholm
AMHULTS TORG
TEL 92 45 45
3:a Idol -14
(fd. Lundby Begravningsbyrå) Flygledarevägen 3D, Torslanda
Tel: 92 02 20 • www.fjallmans.se
Oskar Fjällman
CONNY ÅQUIST
Livslustfonden Cancer
Plusgiro: 90 04 23-5
Många företag är med och bidrar, stöttar och syns denna dag.
Välkomna till
vårt lokalkontor
i Torslanda.
Tematiteln sammanfattar allt: Tillsammans i
Grez-sur-Loing. Hela familjen Ingvarsson Capaldi – bestående av pappa Jarl, mamma Marie med barnen Hedvig,
Sunniva och Isak – åkte nämligen tillsammans till svenskkonstnärsbyn i Frankrike för att bara måla sommaren 2013.
Jarl hade fått ett stipendium till byn Grez, som ligger
10 mil sydost om Paris, och det blev som en resa tillbaka i
tiden, utan mobiler och datorer.
– Vi spelade kort och gitarr i två veckor för att förströ oss
på kvällarna, förklarar Mari situationen som ledde fram till
att hela familjen gick lös med kritor och pennor.
ÖCKERÖ
Lockades hit
Bakgrunden till årets sommarutställning var att kultursamordnaren i Öckerö kommun, Lotta M Nyberg, hade ett
deras utställning i Skövde och lockade hit familjen.
– Familjen Ingvarsson Capaldi är bland de mest väletablerade målarna vi visat här, deklarera Lotta.
24
2015
Denna period visas bilder från Frankrike i utställningshallen i Öckerö bibliotek.
– Jag har följt Jarl och Maries konstnärskap
länge och är väldigt stolt och glad över att kunna
erbjuda alla i Öckerö denna sommarutställning,
påpekar kultursamordnare Lotta M Nyberg.
HÖLL PÅ
HALSTER
www.tidningen.se
Till förmån för:
Familjekonst i Öckerö
bibliotek
Gå in på:
livslustfondencancer.se
WWW.VINGEN .SE
Göteborg
KONTAKT: 031-708 00 00
Jourtelefon kvällar och helger: 031-708 25 10
ZZZDGYRNDW¿UPDQNHVH‡LQIR#DGYRNDW¿UPDQNHVH
Fastighetsjuridik och familjejuridik
±PHGLQGLYLGHQLIRNXV
.|SDHOOHUVlOMDIDVWLJKHW"
)HOHOOHUVNDGDSnIDVWLJKHW"
)O\WWDLKRSHOOHUÀ\WWDLVlU"
9DUVNDOOEDUQHQER"
$UYJnYDWHVWDPHQWH"
)O\WWDXWRPODQGV"
9LKMlOSHU'LJJlUQDPHGRYDQVWnHQGHRFKPHU
EnGHYLGWYLVWRFKI|UDWWXQGYLNDIUDPWLGDWYLVW
Torslanda Tidningen
15
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Veckans
GÄSTKRÖNIKÖR
Sandra Nelhans
S
olen värmer, men havsvinden ger mig sina kalla
tjuvnyp. Jag promenerar förbi Mjövik och bort mot
bronsålderssundet. Doften av kanelbullar blandas
med lukten från nysopad asfalt. Fötterna känns lätta där
jag går. Borta är de tunga vinterstövlarna och de tunga
vintertankarna. Vitsipporna har slått ut för fullt, och de ger
mig blandade känslor. Det var precis här vi såg vitsippor,
för några år sedan, när jag och Anna tog en promenad för
att välkomna våren. Den sista promenaden tillsammans,
som fortfarande var alltigenom lycklig.
Anna var sambo med min mans pappa, men jag tänkte
alltid på henne som min goda vän. Jag hade precis sadlat
om till filmbranschen, och hon stöttade mig i mitt arbete.
Hon tittade på mina filmklipp och peppade mig. Att ta sig
tid till någon annan är lyx i dessa stressiga tider.
Anna var den snällaste som fanns. Oftast klädd i blått,
hennes favoritfärg. Nu vilar hon i havet, med blått omkring
sig hela tiden. Anna var fri som havet, och samtidigt lugn
och trygg som de mildaste vågor en vindstilla sommardag.
Att hon var 63, skulle man aldrig kunna tro. Jag minns hur
hon alltid skulle hjälpa mig att lyfta min barnvagn, som att
jag var den lite skörare och hon den starka. Så var det.
Anna var konstnär och målade fantastiskt vackra tavlor.
En morgon vaknade hon och var helt gul över kroppen.
En tumör hade täppt igen gallgångarna, så att gallan hade
runnit ut i kroppen. Prognosen var inte god. Kanske några
månader kvar, kanske ett år. Mediciner gav styrka. Kanske
fanns det ändå hopp? Jag minns en promenad med hela
familjen nere vid havet, ett år senare efter vår vitsippspromenad. Hon blev så frusen. Jag minns hennes kalla händer,
när jag gav henne en kopp glögg att värma sig med. Glögg
kan vara bra medicin när som helst. Inte bara vid jul. Hon
tittade mig in i ögonen och sade:
– Jag tror att det här kan gå bra, Sandra. Jag känner mig
riktigt stark. Jag log och trodde henne.
Två veckor senare hade hon blivit febrig. Hon åkte in till
sin doktor, som beställde en ambulans som fick köra henne
direkt till ett hospice. Jag kunde inte tro att det var sant. Vi
hade ju nyss gått där på klipporna och skrattat ihop med
min lilla dotter som hade spring i benen. Inte kunde väl
slutet vara nära?
Jag och min man skulle hälsa på henne och ta farväl.
Hur gör man det? Vad säger man till någon man vet att
man aldrig mer ska träffa? I samma veva hade jag precis fått
ett samtal från SVT där de berättade att de ville köpa min
första dokumentär. Men jag kunde inte glädjas under dessa
omständigheter.
Vi kom in på hennes rum. Där satt hennes syskon med
sina respektive, och min svärfar, hennes livskamrat. Anna
sken upp när hon såg oss. Ett trevande samtal inleddes
om det fantastiskt fina vårvädret. Och Anna berättade
om vitsipporna som man såg genom fönstret. Det brände i
ögonen och högg till i hjärtat då jag tänkte på vår promenad
för exakt ett år sedan. Vi pratade om lite allt möjligt då jag
till slut berättade för henne om att min film skulle gå på
tv. Det kändes så futtigt i den stunden, men hon blev så
genuint glad för min skull. Då brast det för mig. Jag började
storgråta, och sade att jag inte kunde vara glad när hon låg
här.
– Jo, jo, du måste glädjas Sandra, du måste, sade hon
med sin mjuka röst och höll i mina händer. Dessa händer
som hade blivit så tunna på bara två veckor.
Två dagar senare var hon borta och jag minns att det
enda jag tänkte var att hon fick frid. Det blev bara sex
veckor för Anna sedan hon fick sin diagnos. Sorgen kom
efter att chocken hade lagt sig och satt i länge. Sitter i än.
Jag saknar henne oerhört.
Varje gång jag ser vitsipporna blir jag därför påmind om
hur skört livet är och hur fort det kan förändras. Hur man
verkligen ska försöka att leva livet fullt ut. Och tro på sina
drömmar! Anna trodde på mina och hon förverkligade även
sina, även om jag är ledsen över att hon fick lämna oss mitt
i sin blomning - i vitsippornas blomning, som år efter år,
påminner mig om både glädjen över att ha haft en sådan
fantastisk vän, men också sorgen efter henne. Allt det här
låter verkligen som klyschor, men de är faktiskt sanna. Var
inte rädda för att blomma fullt ut, lev i kärlek och glöm inte
att verkligen njuta av vårsolen!
Sandra Nelhans
Dokumentärfilmare
Pilgrimsvandring mellan kyrkorna
På Kristi Himmelsfärdsdag var det ett femtiotal personer mellan
10 år och 80+ som gick hela eller delar av sträckan mellan
Björlanda kyrka, via Torslanda kyrka till Amhults kyrka där lunch
och Pilgrimsmässa hägrade.
Pilgrimsvandringen startade för en
del konfirmander redan på onsdagskvällen med övernattning i tält i
församlingshemmets trädgård. Men
de flesta började med ottegudstjänst i Björlanda kyrka klockan
8 på torsdagsmorgonen. Därefter vandrade man gemensamt mot
Zenithgården där några valde den
”lättare” vägen längs Gamla Lillebyvägen, medan de flesta ville gå i
terrängen genom Bronsålderssundet.
Flera av konfirmanderna bar på sina
stora ryggsäckar för att träna inför
vandringslägret i Norge om några
veckor.
Under promenaden gjorde man
några små stopp för bibelläsning
och andakt. Första större uppehåll
kom vid Mjöviks bageri, där Christian och Mia Ljungholm hade dukat
upp med nybakat bröd och bullar i
trädgården i det vackra vårvädret.
Efter fikat fortsatte man mot
Torslanda kyrka och därefter
Amhults kyrka där en välkomnande lunch bestående av potatisgratäng, skinka och korv, välkomnade vandrarna. Dagen avslutades
med Pilgrimsmässa ledd av prästen
Anders Wendel och musikern Andreas Nordanstig.
PIA MAGNUSSON
På Kristi Himmelsfärdsdag vandrade ett femtiotal personer mellan Björlanda kyrka via Torslanda kyrka till
Amhults kyrka där slutligen Pilgrimsmässa hölls.
Torslanda-Björlanda församling
presenterar stolt konfirmandmusikalen 2015
TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING
SÖNDAG
21 MAJ - 27 MAJ
24/5 Pingstdagen
11:00 Björlanda kyrka
Festmässa
Sång av Barnkören, Unga Röster och Kyrkokören.
Präster, Anders Wendel och Heléne Enarsson.
Barnaktivitet under predikan. Efter mässan blir
det tipspromenad till församlingshemmet där det
serveras kyrkkaffe med tårtbuffé.
11:00 Torslanda kyrka
Mässa
Musik, Janet Ertsborn. Präst, Ingvild Fallegård.
En musikal vid livets vägskäl av Andreas Nordanstig
fredag 22 maj kl. 17:30 & 20:00
lördag 23 maj kl. 16:00 & 19:00
AMHULTS KYRKA
Köp biljetter i entrén på konsertdagen.
Biljettpris: Vuxna 80:- Barn 40:www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
OBS! Ingen gudstjänst i Amhults kyrka
pga konfirmationsverksamheterna.
TISDAG
26/5
12:00 Amhults kyrka
Andrumsmässa
Soppa serveras i samband med mässan.
ONSDAG
27/5
09:00 Torslanda kyrka
19:00 Björlanda kyrka
Veckomässa
Björlandamässa
Med reservation för ändringar!
16
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Torslanda Tidningen
Hälsomässa på Skutehagen
Skutehagen firade omvända dagen, alltså dagen
då eleverna blev lärare för en dag. Temat var hälsa.
– Har alla bytt om, frågar
”gympaläraren” för dagen,
Ellinor Borgqvist, som i
vanliga fall går i klass 6E.
– Ja, säger alla hennes
elever i klass 3B lydigt.
– Då värmer vi upp efter
att jag har gått igenom vad
vi ska göra, kommenderar
fröken Borgqvist.
Vid sidan av står ordinarie gymnastiklärare, Anna
Fritzske, och övervakar
gymnastiklektionen. Hon
hjälper dessutom till vid
trampetten så att ingen
studsar fel.
– Man är ändå på
helspänn och ser till att allt
går bra, säger hon.
Louise Sand och, en för tillfället skadad, Elin Karlsson pratade
mat på hälsomässan.
Efter lektionens slut är
fröken Borgqvist nöjd med
sina adepter.
– Allt kändes bra, tycker
hon.
Knep med rep
Hälsomässedagen på Skutehagens skola var späckad
med aktiviteter. Bland
annat berättade några elever
om den ädla konsten att
segla optimistjolle, några
andra lärde ut kluriga
karttecken, medan ett
annat ”lärarteam” höll i
dansundervisning samt att
ett gäng unga ”lärare” lärde
ut knopknep med rep.
En av dem som fick vara
lärare för en dag var Sebastian Möller. Han undervisade
om muskler.
– Roligt! är hans
kommentar om lärarlivet.
Kvinnliga sävehofare
En lektion handlade om
kost och träning. De unga
lärarna
berättade
om
vitaminer och mineraler,
Gymnastik ute i det fria.
passande nog i matsalen.
Till sin hjälp att snacka
fick de förstärkning av två
landslagsspelare från IK
Sävehof. Till allas förtjusning kom Louise Sand och,
en för tillfället skadad, Elin
Karlsson till Skutehagen för
att prata mat, inte minst
”god mat”.
– Hur är det? Käkar
ni något chips och godis,
frågade Louise och berättade därefter om sina godisva-
nor innan hon påpekade att
bara man äter en balanserad
kost till vardags så är det
okay att äta lite gott någon
gång då och då.
CONNY ÅQUIST
David Lega inspirerade alla
Som tack till de elever som
fungerade som lärare för en
dag hade skolledningen bjudit
in föreläsaren och inspiratören,
den alltid lika glade och optimistiske David Lega.
– Orsaken till att jag kommer,
är för att tacka er för att ni gjort
så mycket för att era kamrater
ska må bra.
Egentligen har han inte möjlighet att
åka ut och föreläsa längre, eftersom all
hans tid numera går åt till politik och
jobbet som kommunalråd, men för
Skutehagens elever gör han ett undantag.
– Eftersom jag var här förra året så
kommer jag även i år. Men jag kommer
direkt från politiken och ska tillbaka
direkt efteråt, förklarar han för eleverna och därefter drar showmannen
Lega igång.
Han pratar snabbt och tänker
kvickt. Hans alltid lika sprudlande
humör smittar av sig och ingen fråga
är för stor eller för liten av allt som
eleverna tar upp. Än ritar han på vita
tavlan, än skriver han sin autograf, än
demonstrerar han sin egenkonsturerade ”rullstol”. Inte en död minut förflyter i hans sällskap.
– Det handlar om att ha roligt och
inte oroa sig genom att jämföra sig
med andra. Strunta i att försöka var
bäst utåt, utan jämför er med er själva,
påpekar han.
”Han skriver bättre än vi”
Som simmar vann David Lega tre
VM-guld och satte 14 världsrekord.
Fast mest stolt är han över att han
lyckades lära sig simma utan armar.
Benen fungerar ju ganska bra men
armfunktionen är i det närmaste
obefintligt. En tumme kan han vicka
på, det är i stort sett allt. Munnen
däremot är det inget fel på. Med
den kan han spela bordtennis, skjuta
luftvapen med och massor av annat…
prata inte minst!
– Som bäst simmade jag 25 meter
på 41 sekunder, säger han och passar
över frågan till eleverna hur snabbt de
klarar den distansen.
– Tolv sekunder, svarar en kille.
– Tolv sekunder är bra, påpekar
David.
David förklarar att han tränar
utifrån sig själv och demonstrerar hur
han dricker vatten ur ett glas utan att
använda händerna. Därefter skriver
han sin namnteckning på tavlan med
pennan i munnen, och fort går det. Så
snabbt och bra att en ung elev utbrister: ”Han skriver ju bättre än vi.”
Hoppas på repris
Efter att ha svarat på tonvis med frågor
blev det efter en dryg timmas tid att
avrunda. Eleverna kände sig nöjda.
– Va kul det va, tycker en tjej.
Hoppas du kommer nästa år också.
CONNY ÅQUIST
Kommunalrådet Lega skriver autografer
till elevernas förtjusning.
David Lega berättade om sig och sitt handikapp men framförallt fick han svara på elevernas frågor.
Trädfällning
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök och
kostnadsförslag 0703 - 23 60 93
WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT
ROT passa på före 2016!
• Snickeri
• Badrumsrenovering
• Måleri
• Murning
DIN LOKALA
HUSLEVERANTÖR
SEDAN 1947
Kontakta oss för kostnadsfri offert
Bo Berg Projektledare
[email protected]
BYGG KLIMATSMART FÖR
FRAMTIDEN MED A-HUS!
www.npgbyggab.se
A-hus Göteborg
Peter Toivonen 031-83 45 32
a-hus.se
Tel. 0737-77 99 63
Torslanda Tidningen
17
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Nu är bussäsongen i full gång
Att vår vrå av världen är attraktiv vet vi. Hit
kommer busslaster med turister för att uppleva
den unika kusten. Och de får ett furstligt
mottagande på Öckerö hembygdsförening.
– Här va mye gammelt, påpekar en imponerad
bussturist från Falkenberg, där han strosar runt
bland husen på hembygdsgården.
Den
dag
vi
besöker
Öckerö
Hembygdsförening har en
turistbuss från Falkenberg
just
anlänt.
Veteraner
från Svenska Cellulosa
Aktiebolaget valde att
förlägga en av årets
utflykter till Öckerö. På
hembygdsgården hälsades
de välkomna av föreningens
guide, Åke Gustavsson,
som presenterade områdets
samtliga hus.
ÖCKERÖ
Fullt program
Många av bussarna kommer
hit i samarbete med
krögaren Preben Pedersen
på Tullhuset. Första stopp
brukar då vara Öckerö
Hembygdsförening,
där
besökarna bjuds på kaffe
med kaka. Sedan företas en
tur med en lokal guide, som
följer med i bussen och visar
runt på öarna. Därefter
följer lunch på Tullhuset
och eftermiddagsfika på
Nimbus, innan hemresa.
För att få allt att
fungera smidigt krävs
många funktionärer på
hembygdsgården. En av
dem är Mona Rundgren,
som bor på Fotö.
– Att få vara med här och
hjälpa till känns jättebra.
Det är socialt och jag träffar
många trevliga människor.
Tre imponerade
damer
I vimlet haffar vi de tre
Falkenbergsdamerna
Anne-Marie
Persson,
Ingrid Nilsson och Anita
Larsson. Alla kände sig
upplivade och imponerade
av det som bussguiden, Dag
Edvardsson, hade utnämnt
till en av landets finaste
hembygdsgårdar.
– Jätteintressant, utbrister
Anne-Marie.
Mycket
känner man igen från då
man var liten.
Även de andra damerna
var tillfreds med dagens
höjdpunkt.
– Trevligt alltigenom,
menar Ingrid, innan trion
äntrar bussen för att guidas
vidare i kommunen.
Sex busslaster på
en dag
Årets första busstur kom
redan den 9:e april och
nu kommer en eller flera
bussar med turister var
och varannan dag. Den
6:e augusti dyker hela sex
bussar upp. Mer nära i
tiden, på nationaldagen,
kommer såväl vanliga
turistbussar som bussar
från kryssningsfartyg hit.
Och som grädde på moset
lovar landshövding Lars
Bäckström att dyka upp och
hålla tal.
– Då blir det mycket
här, menar föreningens
ordförande,
Lennart
Olsson. Vi ska bjuda
hövdingen
på
stekt
garnmakrill och spenat
samt ha rabarberkräm till
efterrätt.
Ja, Lennarts almanacka
är fulltecknad och han
uppger att föreningen aldrig
haft så mycket på gång
som nu. Men, han tycker
naturligtvis att allt är roligt.
– Kul att folk vill
komma. Vi har verkligen
en levande hembygdsgård
här. Det pratas dessutom
så mycket om turism. Jag
tycker ju att vi gör en insats
för hela kommunen genom
att vi får hit folk från när
och fjärran.
Att vara ordförande i en
förening där alla är positiva
och hjälper till och drar åt
samma håll tycker Lennart
är roligt men han påpekar
Hjälp Nepal
Sms:a AKUT NEPAL till
72 900 och skänk100 kr.
En busslast med besökare anländer.
Anne-Marie Persson, Ingrid Nilsson och Anita Larsson från
Falkenberg.
Ett gäng veteraner tar sig en titt på hembygdsgårdens
veteranbilar
att de som jobbar där också
får mycket tillbaka.
det kommer gudstjänst
i
trädgården
på
midsommardagen.
Programmet är således
fullspäckat det närmsta
halvåret.
– Hur ska vi orka med
denna sommar? undrar
Massor av aktiviteter
Men som om allt jobb
med att ta emot bussburna
turister inte skulle vara nog.
Sommartid serveras kaffe
och våfflor, som avnjuts med
levande musik. Morgonbön
med frukost hålls här för
dem som uppskattar en
stunds gemenskap. På
gång är även hembygdens
dag, och den traditionella
midsommarfesten.
Till
SKA VI BYTA GREJER?
En sprucken ruta mot en lånebil.
Hos oss kan du laga stenskott från 0 kronor.
Behöver vindrutan bytas bjuder vi på lånebil.
Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset får
kontakta dig. Självklart följer vi personuppgiftslagen.
Lennart
och
pustar
skämtsamt. Men som tur
är värper hönorna som
kulsprutor, så utan ägg att
baka av lär vi väl inte bli i
alla fall.
CONNY ÅQUIST
Dags att röja
i trädgården?
Vi tar gärna i med
trädgårdshandskarna.
Vi hjälper er med allt från att rensa rabatter till att
klippa gräs och buskar. Vi har inga startavgifter
g
eller bindningstider.
Varmt välkommen till oss!
Bäckebol, Transportgatan 4, 031-742 55 90.
Högsbo, Mölndal, Partille, Tuvevägen, Kungälv,
Stenungsund, Kungsbacka. Boka även tid på
020-355 355 eller www.rydsbilglas.se
Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring.
Ring 031-18
88 69 www.veteranpoolen.se
18
SPORT
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
TIK-herrarna nya serieledare
Daniel Garcia Olsson blev stor
matchvinnare med sina två mål när
TIK i bortamatchen mot Kortedala
IF i måndags vände ett 1-0 underläge till vinst med 1-2. Resultatet
innebär att TIK toppar tabellen
efter sju omgångar, två poäng före
Tvååker.
Det var ett laddat Göteborgsderby som inleddes jämnt lagen
emellan. Kortedala, som fram
till denna match var obesegrade
hemma, hade första halvchansen
men TIK stod emot. I 14:e minuten
tilldömdes Kortedala en frispark
som Jihad Nashabat snyggt placerade utom räckhåll för Robin Gustafsson i TIK-målet och 1-0 var ett
faktum. Bara ett par minuter senare
var kvitteringen nära. Erik Olsson
sköt i ribban i 30:e minuten och
Pontus Johanssons nick minuten
efteråt var nära att resultera.
Chanserna växlade för bägge lagen.
Farligaste möjligheten hade Kortedala i 32:a minuten men skottet
smet utanför. Bägge lagen skapade
ytterligare några chanser men inga
vassa. TIK hade påtagligt svårt att
ta sig igenom hemmaförsvaret,
som spelade tufft, och den ojämna
planen gjorde det inte lättare.
Kortedala skapade första chansen
efter
halvtidsvilan.
William
Lännholm hade en frispark i ribban
drygt 10 minuter in på halvleken
och TIK tryckte på. Erik Olsson var
nära i 60:e minuten och Andreas
Jernarp hade en hyfsad frispark i
66:e. I 74:e fick TIK äntligen utdelning. Daniel Garcia Olsson höll sig
framme efter ett anfall på högerkanten och drog snyggt in kvitteringen. Spelet blev ryckigt sista 10
minuterna där bägge lagen försökte
avgöra. Hemmalaget tryckte på
men det blev TIK som avgjorde på
ett utmärkt anfall i 90:e minuten.
Daniel Garcia Olsson snappade upp
bollen och sköt säkert in segermålet
och därmed TIK till ny serieledare.
Derbyt mot Jonsered
I torsdagens derbymatch hemma
mot Jonsereds IF hade TIK inga
besvär med att vinna säkert. 3-0
blev slutresultatet och TIK hade
bud på fler mål.
Efter en jämn inledning tog TIK
ledningen i den 8:e minuten genom
Daniel Garcia Olsson som ryckte
förbi en Jonseredsförsvarare på en
bakåtpassning. Han hann precis
före målvakten och kunde rulla
in ledningsmålet. Jonsered hade
minuten senare ett par halvchanser
innan TIK tog tag i taktpinnen och
på kort tid tog över med bl.a. tre
raka hörnor på några minuter. TIK
skapade ett par halvchanser och i
den 38:e minuten kom 2-0 målet.
Nyinkomne Andreas Jernarp fick
fin träff på en frispark och bollen
seglade elegant i mål. TIK behöll
greppet halvleken ut.
Bara någon dryg minut in på
andra halvlek var man beredd på att
notera 3-0 då Jonathan Alexandersson hade chansen men både han
och Erik Olsson strax efter lyckades
inte överlista Jonseredsmålvakten.
Mitt i TIK-pressen fick Jonsered i
62:a minuten sin riktigt stora enda
chans på en kontring. TIK-målvakten Robin Gustafsson var ur spel
men backen William Lännholm
lyckade rädda skottet på mållinjen.
Där var det nära. I 76:e minuten
fick en Jonseredsspelare rött kort.
TIK pressade och alerte Daniel
Garcia Olsson prövade ett nytt
skott i 80:e minuten men målvakten räddade. Lagen hade varsin
halvchans innan Andreas Jernarp
definitivt punkterade matchen
med sitt 3-0 mål. Andreas, utmärkt
FOTO STEFAN KROLL , EVENTFOTOGBG.COM
Daniel Garcia blev matchvinnare med två mål mot Kortedala. Bilden är från
matchen mot Jonsered där han även då blev målgörare.
för dagen, bröt igenom Jonseredsförsvaret och sköt behärskat in sitt
andra mål i den 82:a minuten. TIK
var framme ett par gånger till och
oroade Jonseredsförsvaret med ett
bra skott till av Andreas Jernarp
plus en halvfarlig frispark.
Nu på fredag möter ettan TIK
tvåan Tvååker hemma i en intressant toppmatch.
JANNE RYDEHN
Torslanda IK F15 vann Göteborg Cup
Totalt gjorde femton lag upp
om titeln i vår åldersklass på ett
Kviberg som omväxlande bjöd på
sol, regn och blåst om vartannat.
För oss var det första gången som vi
ställde upp i denna turnering som
har arrangerats sedan 70-talet, och
vilken debut det blev!
Efter en resultatmässigt trög
försäsong och inledning på seriespelet blev det nu ”proppen ur”;
idel segrar i gruppspelet med bästa
insatsen mot svårspelade Eriksberg. Väl in i slutspelet avverkades
Landvetter genom en stabil 3-0
seger, skön känsla. För finalmotståndet stod sedan Zenith, en riktig
derbyfinal alltså med lilla extra.
Med två snabba mål under matchen inledande tio minuter fick vi ett
bra spelövertag, något som höll i
sig matchen ut då vild glädje utbröt
bland spelarna och våra trogna
supportrar och föräldrar.
Stor eloge till hela spelatruppen
som genomför turneringen som
ett lag, där alla är med och bidrar
med olika egenskaper på olika sätt.
Detta märks inte minst även defensivt då vi endast släpper in ett enda
mål under hela turneringen vilket
är mindre än alla andra lag. Stort
grattis till ett välförtjänt cupguld
tjejer!
Match
Div 2 Västra Götaland
Torslanda IK - Tvååkers IF
Fredag 22 maj
Kl. 19.00
Torslandavallen
Entré: Över 18 år 60:- Pensionär 40:-
www.torslandaik.com
TRÄNARNA
Premiär för TIK:s P08 i Skärgårdserien
Efter lite drygt ett års träning väntade
tidernas första matcher för P08 söndagen den 10 maj. Platsen för detta historiska ögonblick var Hönö Arena där
det inledande poolspelet i Skärgårdsserien ägde rum. I ledarstaben var
frågorna många inför matchdagen.
Har vi 40 matchtröjor? Behöver vi
chartra Hönöfärjan? kommer parkeringen på Hönö Arena att räcka till?
När vi samlades ute på Hönö visade
det sig att vi hade oroat oss alldeles i
onödan. 37 spelare, 8 ledare och en
gedigen supporterskara inställde sig,
trots ynka 10 grader och en allt annat
än välkommen snålblåst.
Av våra fyra deltagande lag fick
Torslanda IK 4 äran att inleda mot
värdarna Hönö IS 1. Knappt fyra
timmar senare hade våra fyra Torslanda IK-lag tillsammans spelat 14
matcher mot Hönö IS, Öckerö IF och
IFK Björkö.
Trots blandade resultat visade
samtliga pojkar upp en enormt bra
inställning hela tiden och under
matcherna fick vi se många fina
prestationer som bådar gott för vår
framtid. Det som värmde mest hos
oss ledare var ändå den sanna glädje
som lyste ur ögonen på dessa små
fotbollsspelare.
Tillresta föräldrar, spelare och
ledare var vid dagens slut helt överens
om att detta första poolspel var helt
igenom lyckat. De enda ledsna minerna vi fick se, var när vi lämnade Hönö
för denna gång. Anledningen till detta
var att pojkarna tyckte att det var
alltför lång tid till nästa match.
LEDARNA P08
Torslanda Tidningen
19
SPORT
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Fotboll
Guld till FC Amhult i Göteborg Cup
Efter en fantastisk Cuphelg
för FC Amhult på Kviberg
så fick pojkar födda 2000 en
mycket välförtjänt seger.
Cupen började på torsdag
med två matcher, goda insatser gav två vinster. Vägen
fram till final löpte på med
följande resultat i gruppspel:
FCA - BK Vestia 4-0
FCA -ÖIS 3-0
FCA - Lindome 5-1
FCA - BK Landora 4-0
FCA - Warta 0-0
Killarna slutar som gruppsegrare och fick möta Hovås/
Billdal i kvarten. En hård
kamp mellan lagen som
känner varandra väl genom
seriespel bjöd matchen på en
stor spänning, utgången var
inte solklar. Vi kunde till vår
glädje se Kasper Davidsson
göra 1-0 på en straff.
Nu väntade semi mot
Lerum, matchen var oerhört
tung med stark vind, där
båda lagen fick jobba hårt.
FC Amhult hade spelövertag
i hela matchen och visade att
de ville till final och levererar ett fantastiskt resultat
2-1. Därmed blev en finalplats säkrad efter mål av
Hugo Vangstad och Gustav
Forssell båda efter fina inlägg
av Jonathan Loren från sin
högerbacksposition.
I finalen blåste det inte
mindre vilket gjorde att
killarna var tvungna att
lägga i ytterligare en växel.
Killarna tar kommandot direkt men det är FC
Bellevue som tar ledningen
efter en tilltrasslad situation. Killarna viker inte ner
sig utan trummar på och
innan halvleken är slut så
har Hugo Vangstad gjort
två mål fint framspelad av
Carl Forssell på första och
Herrar div 2 Va Götland
Torslanda IK
Tvååkers IF
Höganäs BK
Vinbergs IF
Lindome GIF
Assyriska BK
IF Angered United
Dalstorps IF
Helsingborgs IF Akademi
Tenhults IF
Kortedala IF
Ytterby IS
Jonsereds IF
Högaborgs BK
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4
4
4
4
3
2
3
2
1
2
1
1
1
2
3
2
2
1
1
3
0
2
4
1
2
1
0
0
0
1
1
2
3
2
4
3
2
4
4
5
6
11-4
10-3
12-4
13-8
15-10
6-9
7-7
10-11
10-14
6-8
11-14
9-10
6-19
8-13
17
15
14
14
13
10
9
9
8
7
7
5
4
3
1
2
1
2
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
3
2
3
4
4
5
5
19-5
18-6
16-5
9-13
12-9
10-13
6-12
7-11
11-15
7-11
10-16
5-14
16
14
13
11
9
9
8
7
6
4
3
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
3
2
4
4
4
4
5
14-8
15-6
11-5
15-5
10-9
9-12
5-7
14-16
7-9
10-17
8-17
12-19
15
13
13
12
9
9
7
6
6
6
4
3
1
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
3
3
4
4
4
4
6
20-7
20-5
14-5
16-10
13-9
11-11
11-10
12-14
12-21
5-16
9-20
7-22
16
14
13
12
11
9
6
6
6
6
3
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
3
3
4
5
4
5
5
27-11
17-2
17-10
19-5
19-9
13-17
12-11
11-20
5-10
2-18
6-12
3-26
16
15
13
12
11
10
9
6
4
4
3
1
0
0
1
1
2
2
4
9-4
15-1
6-5
8-10
8-7
6-9
2-18
7
6
6
6
4
3
0
Herrar div 4B
Landvetter IS
Eriksbergs IF
KF Velebit
IFK Björkö
Askims IK
Mölnlycke IS
Öckerö IF
Kållered SK
Donsö IS
IF Väster
Göteborgs FF
Fässbergs IF
Neo Kerman-Häikiö på
andra. Andra halvek har vi
flera lägen att döda matchen men vi lyckas inte trycka
dit någon mer boll. Bellevue är aldrig heller nära och
med fint possession spel
så spelas matchen av och
segern är både så skön och
rättvis!
FC Amhult ställde upp
med 18 spelare som slitit
och bidragit till denna
cupseger och trots att laget
i början av cupen hade
utespelare i mål (5 av 8
matcher) så släpper vi endast
in 3 mål under hela helgen.
Laget gör 21 mål framåt och
fördelar det på 11 målskyttar. Vilket fantastiskt gäng!
MALIN VANGSTAD
Rally
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
Herrar div 5A
FC Komarken
Nol IK
Stenkullen GoIK
Gårda BK
IK Zenith
Utbynäs SK
IF Warta
Mossens BK
United Africa FC
Olskrokens IF
Marieholm BoIK
Bergsjö IF
6
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
Herrar div 6C
Näsets SK
Masthuggets BK
Sandarna BK
Pushers BK
Önnereds IK
Hönö IS
Knippla IK
Diseröd SK
FC Härlanda
Göteborgs City FF
Vrångö IF
Högaborg FC
Adielsson i Sydsvenska rallyt
Team Adielsson kämpade sig till en tredjeplats,
som blev en andraplats i junior-SM. Hur det blev
så? Jo, en norrman kom i vägen.
Efter fredagens tre sträckor
låg Mattias Adielsson tvåa
i junior-SM och trea totalt
i tävlingen. Då hade han 9
sekunder till tvåan och 24
sekunder upp till ledande
ekipage. Medlemmarna i
Team Adielsson var inte
jättenöjda men kände att
allt gick bättre och bättre ju
längre tävlingen led.
Lördagen började
konstigt
Efter den inledande sträckan på lördagen hade Mattias
Adielsson en konstig känsla
i kroppen.
– Första sträckan kändes
bra men tiden sa något
annat, berättar han.
Så inför nästa tog Mattias
i lite mer med högerfoten
och behöll därmed sin placering, men ville naturligtvis
närma sig toppen. Bilens
inställningar var emellertid
inte optimala så mekanikerna gjorde en herkulisk
insats och bytte fjädringarna
på 20 minuter. Ny setup
gjorde susen och Mattias
tog in tid på framförvarande
konkurrenter genom att ta
en sträckseger på specialsträcka sju. I det läget hade
han och kartläsaren Christoffer Bäck 4,2 sekunder upp
till andraplatsen. Med extra
mycket bly i hålfotsinlägget i högerskon tog Mattias
i så det knakade. Det räckte
emellertid inte riktigt till en
andraplats utan bronsplatsen blev teamets lott, men
för mästerskapets del blev
det en silverplats, eftersom
framförvarande man tävlade
för Norge!
– Vi är nöjda med tävlingen. Vi justerade mycket
idag och trivdes bättre och
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
0
Damer div 3
Landvetter IF 2003
IK Zenith
Ahlafors/ Älvängen
Guldhedens IK
FC Mölndal
BK Häcken
Sävedalens IF
Öckerö IF
IK Virgo
Kode IF
Hällesåker IF
Kållered SK
FOTO: TEAM ADIELSSON MOTORSPORT
Team Adielsson slutade både som trea, och som tvåa, i
Sydsvenska rallyts junior-SM klass.
bättre under dagen med
såväl körning som bil, säger
Mattias avslutningsvis.
CONNY ÅQUIST
6
5
6
5
6
7
6
6
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
0
Damer div 4A
Älvängen/ Ahlafors
Tollereds IF / Floda
Torslanda IK
Älvsborg FF
Romelanda UF
IF Warta
Angered FC
3
2
3
3
4
3
4
2
2
2
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
Handboll
Det blev dubbelt guld för F01 i Aranäs Open
Torslanda HK F01 skulle
spela Aranäs Open med
två lag, men när självaste cupgeneralen ringer
och ber oss spela även i
F00-gruppen då de hade
en vakans där så kunde vi
inte tacka nej, tre lag fick
det bli.
Alla tre lagen spelade
fenomenalt i gruppspelet
och segrade i alla matcherna förutom en snöplig
uddamålsförlust
för
F00-laget mot Kungälv.
I slutspelet mötte F01-Vit
Nödinge i kvartsfinalen
och gjorde en riktig bragd-
Årsmöte
Torslanda Handbollsklubb
8 juni kl 19.00
i Torslandahallen
Välkommen!
www.torslandahk.com
match och höll så när på att
ta sig vidare till semifinal.
F01-Blå och F00-laget
tog sig båda till final där
Kungälv stod för motståndet i båda finalerna. I F00
finalen spelade Torslanda
fantastiskt bra och utklassade Kungälv med 18-11. I
F01-finalen var det tunga
ben för många av tjejerna
men efter en stark 1-halvlek
så orkade inte Kungälv
komma tillbaka. Slutresultatet skrevs till 11-6.
Tack alla tjejer för en helt
otrolig helg och grattis till
dubbelguldet. Tack även till
de två F00-tjejer, Julia och
Emilia som stöttade upp i
F00-laget.
TRÄNARNA F01 VIA JONAS
GÖTHLIN
Segrande F00-laget överst, därunder det segrande F01-laget.
20
Vecka 21 • onsdag 20 maj 2015
Torslanda Tidningen
Djurlivet blomstrar i Osbäcken
Samtidigt som bron över Osbäcken vid Allebyvägen reparerades passade man på att iordningställa bäcken för djurlivet.
Dan Calderon från Miljöteknik
i Väst som även är med i Fiskevårdsnätverket, värnar om miljön
i våra bäckar och vattendrag.
Både i Låssbybäcken och
Osbäcken har han varit med och
anlagt olika miljöer för att få
djurlivet att blomstra.
Dan arbetar bland annat för
kommunen och trafikverket, ofta
i samband med vägbyggen.
– Gör man en åtgärd i vattendragen ska man inte försämra
utan snarare förbättra efteråt.
Man gör kompensationsåtgärder.
Om vi till exempel tittar här på
trumman under bron vid Allebyvägen och Osbäcken så ligger den
tillräckligt djupt och är lagom
bred i förhållandevis till vattendraget. Trumman är 3000 mm i
diameter, vilket alla bäckar i den
här storleken borde ha.
Trummans storlek är inte bara
viktig för fiskevård utan här måste
man även tänka på framtiden med
en ökande nederbörd.
För 10-15 år sedan pratade man
om fiskevård, nu arbetar man
mer med biotopvård. Det innebär
att man lägger död ved och sten
i vattendrag och ger ytor som
vatteninsekter kan leva på. Man
delar in vatteninsekterna i betare,
sönderdelare, samlare, filtrerare
samt predatorer, som de alla har
sin roll i bäckens näringskedja.
– Sten och träd blir habitat levnadsplats - för vatteninsekter.
Med bara lera i vattendragen blir
det ganska artfattigt.
Ekologiskt sett är dikning en
katastrof, menar Dan.
– Om man rensar ut all sten
och växtlighet som vid dikning
blir det bara lera kvar. Om
det var på land, är det som att
skrapa av förnan (matjorden) och
komma ner till mineraljorden.
Vid dikning nollställs ekosystemet och livet i vattendragen får
börja från noll igen och när livet
kommit igång är det dags för
nästa dikning.
Om man tar bort alla strukturer får man ett laminärt flöde,
men om man tillför sten mm får
man ett turbulent flöde. På vissa
ställen spolas det fram sten, på
andra ställen avsätts det lera och
fina sandpartiklar. Det blir ett
meandrande (slingrande) vattendrag som är det naturliga tillståndet för ett vattendrag på en lerslätt.
Då finns det erosionsytor där
vattendraget äter på strandbankarna och så finns det transportytor
där material förflyttas samt depositionsytor där material avsätts. Det
är det naturliga. Ett vattendrag är
inte statiskt utan föränderligt.
– De här meanderbågarna vi
ser kommer någon gång att brytas
igenom och det bildas nya, berättar Dan vid den nya Allebybron.
För att skapa sig en uppfattning
hur vattendraget en gång såg ut
kan man titta gamla kartor från
1820 och tidigare. Där kan man
se väldigt väl hur vattendragen såg
ut innan vi förändrade landskapet.
Översvämning av
Låssbybäcken
Det finns en ”klack” där en
stenbro går över Gamla Lillebyvägen, vid gamla Zenithgården som
gör att Låssbybäckens vattenflöde
stannar upp. Klacken är lika hög
som i trumman vid Kongahällavägen. För att minska översvämningar vid Kongahällavägen
behöver klacken åtgärdas, anser
Dan.
Även bladvass och kaveldun är
en bov i det hela och kan åtgärdas
med träd i bäckkanten.
– Planterar man träd runt ett
vattendrag så skuggar man bort
bladvassen. Bladvassen är väldigt
tålig, men får den inte förstahandskontakt med solljus ger den
med sig efter ett tag. Får man
bort bladvass och kaveldun blir
genomströmningen genast lite
bättre.
Den låga nivåskillnaden gör att
vattnet stannar längre i området.
Vid normalflöde är det inget
problem, menar Dan.
En annan orsak är också att det
regnar mer per år mot när man
Dan Calderon från Miljöteknik i Väst och Fiskevårdsnätverket vid Osbäcken där man bland annat lagt i en stor stock
som är en del i arbetet för att förbättra livet i bäcken.
gjorde beräkningar mellan 1960
och 1990.
– Där regnade det här i trakten
700-800 mm. Från 1990 har det
regnat 100-200 mm mer per år.
Det kanske man inte räknade med
när man byggde. SMHI tror inte
nederbördsmängden i framtiden
ska minska utan snarare öka.
Ju fler hårdgjorda ytor vi gör
desto snabbare transport får vi av
regnet ut till vattendragen. Det
är samma sak med åkrar som är
täckdikade, vilket vi har haft i
över hundra år.
– Det går inte att räkna med
samma avrinning som odikat
odlingslandskap. Om åkern är
täckdikad går det betydligt fortare.
De stora markavvattningsprojekten, såsom dikning, gjorde
man för den svältande befolkningen skulle få mat, för att få mer
jordbruksmark vilket var nödvändigt runt sekelskiftet.
När vi hade kvar våtmarkerna
kunde det ta tre dagar efter ett regn
för att vattnet skulle nå sitt högsta
flöde i vattendragen. Nu tar det bara
ett dygn efter ett regn och flödet är
mycket högre. Det är ett problem
som vi byggt in i samhället.
Det är något med vattenkemin
som gör att havsöringen inte trivs i
Låssbybäcken.
Dan tror en gren av bäcken
från Volvos testbana eller gamla
tippmaterial orsakar det hela.
– Fram till 70-talet var man
inte så noga med var man la sakerna. Sådant här beror ofta på gamla
synder som läcker lakvatten. Vi
kommer inte upp till den tätheten
av öringungar i Låssbybäcken som
är normalt.
Bävrar
I Osbäcken är det mycket bävrar.
I mindre vattendrag kan bävern
ställa till problem, allra helst där
människan påverkat vattnendraget med t ex vägtrummor. Med
för små trummor kan det bli ett
vandringshinder för fisk med mera.
– Men i de här vattendragen
är det okej med bäverdammar.
Öringen hoppar över hindren.
Bävern är egentligen landskapsarkitekten. De påskyndar ofta
meandeprocessen.
Det är främst havsöring som
finns i Osbäcken som Dan och
Fiskevårdsnätverket jobbar med.
– Havsöringen är en paraplyart.
Om man gör det bra för havsöringen så gör man det bra för
nästan alla andra också. Det som
är viktigt här är bottenfaunan som
består bland annat av olika sländor
som lever största delen av sitt liv
i vattnet. De kan leva upp till tre
år i vattendraget. Sedan lever de
upp till ett år på land. De vuxna
sländorna blir mat för olika fåglar.
I området finns bland annat
gärdsmyg och kungsfågeln. I
Kålseredsbäcken har Dan även
sett strömstare på vintern.
Förrutom havsöringen hittar
man även mört, id, sarv och gädda
i Osbäcken. Det finns till och med
ål som i sin tur en rödlistad art.
Vid en sträcka av Osbäcken
elfiskar fiskevårdsnätverket en
gång om året.
– Det är en kontrollsträcka där
vi räknar alla nollor och ettor.
Nollorna är öringyngel som
föddes i år och ettorna är födda
förra året. Vi räknar och mäter
dem innan de släpps tillbaka.
Vi kollade även tätheten innan
broreparationen. Vi skriver upp
alla arter, men annars är det bara
öringen vi räknar.
Dammar
Det finns en damm vid Östergärde, för att rena dagvatten
från industriområdet. Där är ett
svagare flöde som gör att skräp
hamnar på botten och sedimenteras. Det rena vattnet går vidare
till Osbäcken. Samma är det vid
Lilla Madbäcken. Dammarna är
gjorda för att inte få ut tungmetaller och kemikalier från flygplatsen
i Osbäcken.
– Det har blivit fina fågeldammar.
Vid Kålsered byggs nya dammar
vid det nya logistikcentret.
Det kommer att anläggas
dammar under marken också. Det
sänker temperaturen eftersom det
inte får vara för varmt för öringen.
Träden ger inte bara näring, det
ger även skugga i de små vattendragen. Alen är speciellt viktig
eftersom den släpper sina blad
gröna vilket ger mer näring.
– Kommer det inget kväve från
motorfordon och jordbruk är det
mängden löv som avgör hur många
öringar som kan leva här, för det är
det som är näringskällan.
Vatteninsekterna sönderdelar
växterna genom att äta dem. I
nästa led blir de fiskmat eller mat
för sländslarver i ett mellanled.
Oftast är det nattsländor som är
sönderdelare.
De stenar, grenar, träd och grus
som Dan och Fiskevårdsnätverket
lägger ut ger dels erosionsskydd,
men även ett habitat för vatteninsekter. Grenarna blir till gömslen
för småfisk när ynglen kläcks. De
större stockarna är till för att lite
andra insekter ska trivas både i
vattnet och på land. Sten, lite här
och var, gör att det blir vilsamt för
fiskarna i det strömma vattnet.
Där kan de stå och vänta på en
nattslända.
– Det är jättevackert här, avslutar Dan. Det är verkligen härligt
nu när vårlöken lyser lite gult
emellan träden. Det är inte så
många som är medvetna om den
vackra dalgången.
Dan hade gärna sett en gångbana så fler kunde njuta av den
vackra naturen.
PIA MAGNUSSON
21 - 2015
VECKA
✁
Telefon & www
Listan
FOTO: PIA MAGNUSSON
– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!
Service
AmEko Redovisningsbyrå AB .............................922435
Amhults Elektriska AB ................................. 0728-584873
www.amhultsel.se ..........................................................................................
Andalens VVS AB ............................................0705-475894
Björlandavarvet ...........................................................926246
Brandstationen, Torslanda ....................................... 920103
Cardo Door Production AB ...............................................566000
Com4tires Arendal ................................................. 3106040
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ............. 920210
Fixer ........................................................................0704-772333
www.fixer.nu . ...................................................................................................
Fjällmans Begravning Torslanda .....................920220
www.fjallmans.se ...........................................................................................
Fjällmans Juridik ........................................................... 3109397
www.fjallmansjuridik.se ...............................................................................
Gillis Edman Begravningsbyrå ......................3554000
www.gillisedman.se .......................................................................................
Golvbiten ....................................................................... 7601046
www.golvbiten.eu ...........................................................................................
Göteborgs Lackcenter AB .........................................574760
www.gbglackcenter.se ..................................................................................
Hjuviks Glasmästeri & Rambutik ...................920424
www.hjuviksglas.se .......................................................................................
Hunddagiset Tusen Tassar ...............................................564940
www.hunddagisettusentassar.se ...............................................................
JJ Villa och Tak AB .......................................0704-035561
www.jjvt.se . .....................................................................................................
JL:s Elmontage AB ..................................................7619020
www.jlselmontage.se ....................................................................................
Johans Entreprenad ....................................0703-225703
Kulturhuset Vingen .............................................................924545
Lindome Entr. och förvaltning .............................0730-538209
www.letfab.se...................................................................................................
Marias Hemstäd...............................................0736-673017
N-son Bolagen ......................................................................691910
NCW Bygg i Väst AB ..................................... 0707-410450
www.ncwbygg.se ...........................................................................................
Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson ........ 0705-222101
Olofssons traktorservice .......925480, 0703-327580
Stadsdelsförvaltningen ...................................... 3665000
Seaton Ekonomi & Redovisning .....................7606010
Sten Olofssons olje AB ......................................................921152
Supercar bilvård i Torslanda .............................632083
www.supercarbilvard.se . ..............................................................................
T-D bilservice ...............................................................920777
Teds Spräng och Stenarbeten ..............0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ..................920470
Torslanda Djurklinik ............................................................ 923737
Torslanda Fordonskyla ...............................0703-925031
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ...............7319000
Torslanda Persiennservice ......................................0708-101104
Torslanda Skomakeri .........................................................564006
Torslanda Tak ....................................................0709-369636
www.torslandatak.se .....................................................................................
Torslanda Tidningen ..................................................924580
Törnqvist El ........................................................0768-350101
Capio Vårdcentral ................................................... 3523000
www.tornqvistel.se ........................................................................................
www.capio.se ..................................................................................................
Veteranpoolen ..............................................................188869
Volvo Museum ......................................................................664814
Cura apoteket, ICA Maxi ..........................010-4229369
Folktandvården ................................................010-4418910
Jennys Hundvård ............................................076-0377706
www.jennyshudvard.se ....................................................................
www.volvomuseum.se ...................................................................................
Wintby fastighets AB .................................0708-210430
Handel
A Fast Flower ................................................................920033
Arken Zoo Eriksberg ................................................229009
Almondy Tårt-Outlet ............................................. 7282000
www.almondy.com .........................................................................................
Bjurfors .............................................................................922970
Blomsterlandet .................................................................. 3886002
www.blomsterlandet.se ................................................................................
Bushuset2 .......................................................................924001
www.bushuset.se/torslanda .......................................................................
Cinco .......................................................................................921510
Creativ Shop ..................................................................920053
www.cchobby.se/butik .................................................................................
Fastighetsbyrån ..........................................................562850
www.fastighetsbyran.se ...............................................................................
Fiskbutiken Torslanda Torg ..............................................564890
Fisk Vagnen Skra bro ............................................925040
Flight Foto ............................................................................562500
Färg-boden .....................................................................923385
www.fargboden.se .........................................................................................
Hemköp .............................................................................567640
Huller om Buller barnkläder .............................................920014
ICA Maxi Stormarknad ....................................... 7205600
iems Inredning Tyger och Presenter ............920465
www.iems.se ...................................................................................................
JARA-Produkter Hus & båtfärg ........................683600
[email protected] ..........................................................................
Jerkstrands Konditori ............................................562202
Länsförsäkringar fastighetsförmedling ......................... 410600
Malms väskor .......................................................................564142
Mekonomen ..........................................................................924907
My Baby ................................................................................924054
Nordea Amhults torg ................................... 0771-224488
PW reng. FixUniv. ........................562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ............................................... 0771-365365
Stick In Lek o Presenter ......................................564920
Swedbank ......................................................................7397560
Sörreds Byggvaruhus AB .....................................542060
Torslanda BlomsterHandel AB ......................................... 561558
Torslanda Frukthall .............................................................562410
Torslanda Kamin & Värme ...................................565694
www.torslandatrafikskola.se .......................................................................
Trädakuten AB / trädfällning ..................0705-157099
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri .........0706-804588
Service
Eckerström Lönetjänst .............................0760-337414
Hönö Marin & Transport .........................................0707-101015
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ................0708-298870
Taxi Hönö ............................................................................ 968384
Öarnas Begravningsbyrå ......................................967040
www.oarnas.se ...............................................................................................
Öckerö Marinmotor ............................................................969256
www.lugg.nu ....................................................................................................
Massage, koppning ......................................0706-832786
www.torslandanaturmedicin.se ......................................................
Meddo Droppinsolarie ............................................. 0735-255758
Närhälsan Torslanda ..............................................7478640
New Body Fitness Center ....... 920017/0739-817103
Salong Aquarius ..........................................................920525
Salong Jasna Hud & Kroppsvård ....................924060
www.salongjasna.se . ........................................................................
Salong Piruette ...................................................................923626
Salong Viken ........................................................................ 921243
Sats friskvårdscenter ......................................... 7644240
ShiatsuRummet ......................................................0706-285504
Tandläkare Andreas Holmlund .......................... 562424
www.andreasholmlund.se ................................................................
Top Hair .................................................................................922255
Tors-klippet ..........................................................................560834
Torslanda Läkarhus ................................................7221150
Torslanda Osteopatklinik ........................................0708-147131
Torslanda Rehab Center ..................................... 7886777
Handel
Casa Oliv ..........................................................................968534
GNS Fisk & Delikatess ...........................................968883
Hönö skor .............................................................................965342
Klåva Blommor ....................................................................976959
Klåva Fisk .......................................... 965108, 0706-960996
Klåva Herr .................................................................... 7886200
Lille Skutt ....................................................................... 969158
Modebutik Josefin ....................................................969650
Salt & Honung ..............................................................965321
Zillstar ...............................................................................965581
Hälsa & Skönhet
Huntingford Hår, hud, hälsokost .....................968870
www.huntingford.se ..........................................................................
Skärgårdsfötter ..............................................0709-620355
www.skargardsfotter.se ...............................................................................
Mat
Amhults Krog .......................................................................924680
Check In Matkultur ..................................................923223
Ilonas Pizzeria i Hjuvik .......................................... 923188
Lilla Saluhallen ............................................................ 921991
Lilla Varholmens Kiosk ......................................................920665
Lillebygrillen ..................................................................565252
Vitalboden Hönö .................................................................. 965810
Öarnas Fotvårdsklinik ............................................962235
Mat
Franses .............................................................................. 3860056
www.lillebygrillen.se ......................................................................................
Pizza Huset Skrabro ...........................................................927112
Restaurang New City ..............................................564848
San Remo Pizzeria .................................................... 923166
www.kaminovarme.se ...................................................................................
Torslanda Optik ...................................................................560788
Torslanda Zoologiska ...............................................921106
Uniteam ............................................................................923600
www.uniteam.se .............................................................................................
Vännplatsen Secondhand ......................... 0705-971366
www.vannplatsen.se .......................................................................................
tidningen.se .....................................................................................................
Torslanda Trafikskola .............................................. 561020
Klipperian ..............................................................................564817
Klipp In .................................................................................. 920315
Klippotek Dandy ....................................................... 7889292
Kronans Apotek ................................................0771-612612
Lady Care Hudvård/Exuviance ........... 0704-568384
La Mire .............................................................................921180
Life Hälsobutiken ....................................................... 920410
Lugg ..................................................................................... 920310
Öckerö kommun
Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna .................................................923384
Amhults Massage Studio .........................0735-442344
Apotek Hjärtat ..............................................010-499 05 45
Så når dina kunder dig!
Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ........................921194
Lions ..........................................................................0704-244765
Torslanda balettskola ........................................................562148
Torslanda Taekwon-Do klubb .............................. 0707-350642
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Nilsson på
tel. 92 45 82 eller
[email protected]
Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ..................... 35:-/v
Tilläggsrad
webadress .................... .. 25:-/v
Onsdag 20 maj 2015
Veckans TV-tablå
ONSDAG 20/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige.
10.00 Strömsö. (R)
10.40 Spisa med Price på tur. (R)
11.20 Trädgårdstisdag. (R)
12.20 Arkitekturens pärlor. (R)
12.30 Eurovision song contest 2015:
Semifinal 1. (R)
14.30 Mysteriet Williams.
16.20 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.40 Vårt bröllop.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Inred med loppis.
19.30 Nyheter.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 In the club.
21.55 Grand piano legend. (R)
22.00 Afripedia. (R)
22.30 Diktatorn. (R)
23.00 Tonårsmammor.
23.30 Rapport.
23.35 Dox: Fångade av scientologin.
1.35 Strandhugg med Puk
och Herman. (R)
2.35–6.00 Nattsändningar.
8.15 Världens
museer: National
Maritime Museum.
9.00 SVT Forum.
16.20 Korrespondenterna. (R)
16.50 Fotbollskväll. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens museer:
Bardomuseet i Tunis. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Låna för livet!
20.30 Camillas klassiska.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Babel. (R)
23.15 Lordi – monsterpojken. (R)
0.15 Ett danssteg för livet. (R)
0.45 Nyheter.
1.15 Korrespondenterna. (R)
1.45–5.06 Nattsändningar.
TORSDAG 21/5
FREDAG 22/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige.
10.00 Hem till byn.
10.55 Inred med loppis. (R)
11.40 Uppdrag granskning. (R)
12.40 Arvingarna. (R)
13.35 Tonårsmammor. (R)
14.05 Mästarnas mästare. (R)
15.05 Gomorron Sverige
sammandrag.
15.25 Minnenas television:
P som i Parnevik. (R)
16.40 Karl för sin kilt. (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Musikhjälpen 2014 –
återblicken.
19.30 Nyheter.
20.00 Djursjukhuset.
21.00 Eurovision song contest 2015:
Semifinal 2.
23.00 LA shrinks.
23.45 Rapport.
23.50 Arvingarna. (R)
0.45 Uppdrag granskning. (R)
1.45 In the club. (R)
2.40–3.40 Roliga timmen. (R)
3.55–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige.
10.00 Vårt bröllop. (R)
10.50 Landet runt. (R)
11.35 Anslagstavlan.
11.40 Spisa med Price på tur. (R)
12.20 Eurovision song contest 2015:
Semifinal 2. (R)
14.20 Musikhjälpen 2014 –
återblicken. (R)
15.05 Musikhjälpen i Zambia:
Din musik räddar liv.
15.10 Djursjukhuset. (R)
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.30 Strandhugg med Puk
och Herman.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Östen med Resten på teatern.
19.30 Nyheter.
20.00 Roliga timmen.
21.00 Mord i paradiset.
22.00 The driver.
23.00 Ei saa peittää.
23.30 Rapport.
23.35 Hem till byn. (R)
0.30–6.00 Nattsändningar.
8.15 Världens
museer: Bardomuseet i Tunis. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Inte som min syster. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta:
De nya arterna. (R)
18.50 Bakom kulisserna
i Vigelandsparken. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Rim och hennes systrar.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Keillers park.
23.45 Dagarna efter. (R)
0.40 Nyheter.
1.15 Rakt på. (R)
1.45 Nyheter.
3.05–5.06 Nattsändningar.
8.05 Världens fakta:
De nya arterna. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Agenda. (R)
17.05 Det goda livet. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Den okände
Schindler. (R)
18.45 Brynsten från Eidsborg. (R)
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Det söta livet – sommar. (R)
20.00 Regissören – en film om Mai
Zetterling.
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Ljuva morgondag.
23.35 Fashion. (R)
0.05 Nurse Jackie. (R)
0.30–5.05 Nattsändningar.
LÖRDAG 23/5
7.15 Uppdrag
granskning. (R)
8.15 Ett sånt liv! (R)
9.45 Trädgårdstisdag. (R)
10.45 Östen med Resten på teatern.
11.30 Vem bor här? (R)
12.30 Friidrott. Halvmaraton.
15.00 Historiska personligheter. (R)
15.25 In the club. (R)
16.20 Mästarnas mästare. (R)
17.20 Ei saa peittää. (R)
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Svenska tv-historier. (R)
19.00 Sverige.
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Smartare än en femteklassare.
21.00 Eurovision song contest 2015.
0.30–6.05 Nattsändningar.
9.00 Rapport.
9.05 Världens fakta.
9.50 Lenas resor.
10.00 Rapport.
10.05 Poliskvinnor.
10.30 Antikduellen. (R)
11.00 Rapport.
11.05 Antikduellen. (R)
12.05 Rapport.
12.10 Antikduellen. (R)
12.40 Det söta livet – sommar. (R)
13.10 Viberodden fyr. (R)
13.15 Camillas klassiska. (R)
13.45 Regissören – en
film om Mai Zetterling. (R)
14.45 Babel. (R)
15.45 Sverige idag på
romani chib/lovari.
15.50 Rapport.
15.55 Sverige idag på
romani chib/arli.
16.00 Inte som min syster. (R)
17.00 Rim och hennes systrar. (R)
18.00 Nya perspektiv.
19.00 Dans på tv.
20.00 Skizm.
20.05 Tusen och en natt – Les Nuits.
21.35 En liten fransk stad.
22.25 Dagarna efter.
23.20 Vetenskapens värld. (R)
0.20–5.05 Nattsändningar.
SÖNDAG 24/5
9.00 Eurovision song
contest 2015. (R)
12.30 Anslagstavlan.
12.35 Historiska personligheter. (R)
13.00 Handboll.
15.00 Fans: Sussie och dockhuset. (R)
15.15 Karl för sin kilt. (R)
16.05 Hem till byn. (R)
17.00 Conchita Wurst –
året som vinnare. (R)
17.55 Sportnytt.
18.00 Nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Nyheter.
20.00 Mästarnas mästare.
21.00 Frikänd.
21.45 Fortitude.
22.35 Fans: VMA.
22.50 Rapport.
22.55 Motor: VM-rally.
23.50 Smartare än en femteklassare.
0.50–6.00 Nattsändningar.
9.05 Sverige idag.
9.15 Det goda livet.
9.30 Fashion. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Gudstjänst.
10.50 Arkitekturens pärlor.
11.00 Rapport.
11.05 Korrespondenterna. (R)
11.35 Svärmare i sommarnatten. (R)
12.00 Rally. Sista sträckan.
13.00 Rapport.
13.05 Brynsten från Eidsborg. (R)
13.20 Vem vet mest? (R)
15.50 Sverige idag på meänkieli.
15.55 Rapport.
16.00 Dans på tv. (R)
17.00 UR.
18.00 Det stora beslutet. (R)
18.50 Gränsexpressen. (R)
19.00 Världens natur.
19.55 Mitt i naturen – tittarfilm. (R)
20.00 Babel.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Sportnytt.
22.10 Dokument utifrån.
23.10 Gudstjänst. (R)
23.55 Rim och hennes systrar. (R)
0.55–5.05 Nattsändningar.
MÅNDAG 25/5
TISDAG 26/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige.
10.00 Ett sånt liv!
11.25 Anslagstavlan.
11.30 Strandhugg med
Puk och Herman. (R)
12.30 Roliga timmen. (R)
13.30 Smartare än en
femteklassare. (R)
14.30 Älskande par.
16.25 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.45 Smak av England.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Barnmorskan
i East End – special.
19.30 Nyheter.
20.00 Vem bor här?
21.00 Arvingarna.
21.55 Dox: Sista dagarna i Vietnam.
23.35 Rapport.
23.40 Fortitude. (R)
0.30 Smartare än en femteklassare.
1.30 Mästarnas mästare. (R)
2.30 Trädgårdstisdag. (R)
4.00–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige.
10.00 Smak av England. (R)
10.45 Svenska tv-historier. (R)
11.30 Landet runt. (R)
12.15 Afripedia. (R)
12.45 Diktatorn. (R)
13.15 Vem bor här? (R)
14.15 LA shrinks. (R)
15.00 Arkitekturens pärlor.
15.10 En melodi om våren.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.50 Strömsö.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Barnmorskan i East End –
special.
19.30 Nyheter.
20.00 Trädgårdstisdag.
21.00 Mina två liv.
22.00 The honourable woman.
23.00 Rapport.
23.05 Attenberg.
0.45 Frikänd. (R)
1.30 Vem bor här? (R)
2.30–6.00 Nattsändningar.
7.55 UR.
8.55 Sverige idag
på meänkieli. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.05 Fashion. (R)
17.35 Nyhetstecken.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta:
Tittarnas djurfilmer. (R)
18.50 Tjärnens björnar. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Fotbollskväll.
22.45 True blood.
23.40 Våra sjukdomars historia. (R)
0.30 Det söta livet – sommar. (R)
1.00 Nyheter.
3.05–5.06 Nattsändningar.
8.10 Världens fakta:
Tittarnas djurfilmer.
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Vetenskapens värld. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta:
Tittarnas djurfilmer. (R)
18.45 En natt med vargar. (R)
18.55 100-årig elbil. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Korrespondenterna.
20.30 Elias pekingopera.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Nurse Jackie.
22.45 Våra sjukdomars historia. (R)
23.35 Dans på tv. (R)
0.35 Nyheter.
4.05–5.06 Nattsändningar.
Färgspecialisten i Torslanda
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
6.00 Project runway
all stars. (R)
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.20 How I met your mother.
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives of Orange
County.
17.00 The real housewives of Beverly
Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Chicago fire.
21.00 Navy CIS.
22.00 NCIS: Los Angeles.
23.00–6.00 Nattsändningar.
6.00 Project runway
all stars. (R)
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives of Orange
County.
17.00 The real housewives of Beverly
Hills.
18.00 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Lyxfällan.
21.00 The blacklist.
22.00 Battle creek.
23.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten.
18.35 Vardagspuls, forts.
18.50 Keno.
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Sveriges yngsta mästerkock.
21.00 Welcome to Sweden.
21.30 Hellenius hörna.
22.00 Nyheterna.
23.004.40 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Hela kändis-Sverige bakar.
21.00 Nazifas leende.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
0.00–4.40 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Från ett hus till ett hem.
15.25 Från ett hus till ett hem.
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.50 Äntligen hemma. (R)
17.50 Hästen är din.
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Let’s dance 10 år.
21.30 Ack Värmland.
22.00 Nyheter, sport och väder.
22.25 Let’s dance 10 år, forts.
22.55–4.45 Nattsändningar.
8.05 The little couple.
9.05 Private practice.
10.00 Grey’s anatomy.
11.10 Desperate
housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 United states of cakes.
21.00 David Batra –
Det här var ju tråkigt.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.50–6.00 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate
housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 A to Z.
18.30 Selfie.
19.00 Ullared – jakten på
storsäljaren. (R)
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 The Big bang theory.
22.00 Galen i kärlek.
0.30–6.00 Nattsändningar.
8.05 The little couple.
9.05 Private practice.
10.00 Grey’s anatomy.
11.00 Desperate
housewives.
11.55 Ellen DeGeneres show.
12.50 Real housewives of New York.
13.50 Vänner. (R)
14.50 The little couple.
15.55 Private practice.
16.55 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Nya Arga snickaren.
21.00 Grey’s anatomy.
21.55 Breaking news
med Filip & Fredrik.
22.55–6.00 Nattsändningar.
6.00 Project runway
all stars. (R)
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives of Orange
County.
17.00 The real housewives of Beverly
Hills.
18.00 Lyxfällan.
19.00 The real housewives of Beverly
Hills.
20.00 Grown ups.
22.10 –6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model England.
7.00 Nanny.
7.25 Jims värld. (R)
8.50 How I met your mother.
9.20 Marry me. (R)
9.50 The Goldbergs.
10.20 Sound of music.
14.00 Totalrenovering. (R)
15.00 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
16.00 Masterchef USA. (R)
18.00 Project runway all stars. (R)
19.00 Talang Sverige.
20.00 Click.
22.15 Apornas planet: Revolution.
0.15 Anger management.
0.45–6.00 Nattsändningar.
6.05 Lucky dog – en
andra chans. (R)
6.35 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Let’s dance
10 år. (R)
13.25 Welcome to Sweden. (R)
13.55 Äntligen hemma. (R)
14.55 Hela kändis-Sverige bakar. (R)
15.55 Ernst i Toscana. (R)
16.55 Sveriges yngsta
mästerkock. (R)
17.55 Keno.
18.00 Vinnare V75.
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Postkodmiljonären.
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten.
20.00 Gladiatorerna.
21.30 Snakes on a plane.
22.00 Nyheter och väder.
22.15 Snakes on a plane, forts.
0.00 The number 23.
2.00–4.35 Nattsändningar.
6.00 Ultimate
Spiderman.
6.25 Gilmore girls.
7.20 The neighbors.
7.45 90210.
8.40 Brothers & sisters.
9.40 Joey.
10.05 Extreme couponing. (R)
10.35 Bergs bärbara talkshow. (R)
11.35 Jonas Brothers:
The 3D concert experience.
13.00 Frenemies.
14.45 Sofias änglar. (R)
15.45 Nya Arga snickaren. (R)
16.45 Mom. (R)
17.15 The Big bang theory. (R)
18.15 Tonårsliv.
20.00 Top 20 funniest.
21.00 America’s funniest
home videos.
21.30 Green lantern.
23.45 Ladder 49.
2.00–6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model Australien.
7.00 Nanny.
7.30 Alla älskar Raymond. (R)
7.55 Jims värld. (R)
8.50 How I met your mother.
9.20 The Goldbergs.
9.50 America’s got talent.
10.40 Totalrenovering.
11.35 Hot in Cleveland.
12.00 Game of crowns.
13.00 Grown ups.
15.00 Masterchef USA. (R)
17.00 Kniven mot strupen. (R)
18.00 Lyxfällan. (R)
19.00 Top model.
20.00 Bones.
21.00 Min låtsasfru.
23.20 The blacklist. (R)
0.25–6.00 Nattsändningar.
6.35 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Gladiatorerna. (R)
12.55 Zoolander.
14.55 Jamie Oliver:
Middag på 30 minuter. (R)
15.30 Studio: Handboll.
15.55 Handboll. Final.
17.35 Studio: Handboll.
18.00 Tinas sommarkök. (R)
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Halvvägs till himlen. (R)
21.00 The girl with the dragon tattoo.
22.00 Nyheter och väder.
22.15 The girl with the
dragon tattoo, forts.
0.25–4.40 Nattsändningar.
6.00 Ultimate
Spiderman.
6.25 Gilmore girls.
7.15 The neighbors.
7.40 90210.
8.35 Brothers & sisters.
9.30 Joey.
10.00 Hundar på jobb.
11.00 Barn med Tourettes syndrom.
12.00 Extreme couponing.
13.00 Bergs bärbara talkshow.
14.00 A to Z. (R)
14.30 Selfie. (R)
15.00 Biggest loser.
16.00 Grey’s anatomy. (R)
17.00 Real housewives
of New Jersey.
18.00 United states of cakes. (R)
19.00 Ullared – jakten på
storsäljaren. (R)
20.00 Castle.
21.00 Partaj.
22.00 The Carbonaro effect.
22.30 CSI. (R)
23.30 2 1/2 män.
0.30–6.00 Nattsändningar.
6.00 Project runway
all stars. (R)
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Top model. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives of Orange
County.
17.00 The real housewives of Beverly
Hills.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Tonårsbossen.
21.00 Project runway all stars.
22.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som
talar med hundar. (R)
14.50 Mitt kök.
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Ernst i Toscana.
21.00 Svenska fall för FBI.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
0.00–4.40 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate
housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.05 Real housewives of New York.
14.05 Real housewives
of New Jersey. (R)
15.05 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Sofias änglar.
21.00 CSI.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.50 Criminal minds.
0.45–6.00 Nattsändningar.
6.00 Project runway
all stars. (R)
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives of Orange
County.
17.00 The real housewives of Beverly
Hills.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Kniven mot strupen.
22.00 Marry me.
22.30 Mozart in the jungle.
23.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök.
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Äntligen hemma.
21.00 Kalla fakta.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
0.00–4.40 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate
housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives of New York.
13.55 Vänner. (R)
14.55 The little couple.
16.00 Private practice.
16.55 Grey’s anatomy.
17.50 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Jane the virgin.
21.00 The Big bang theory.
21.30 Mom.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55–6.00 Nattsändningar.
v. 21
Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
SPRIDA
RÄTTVIST SÄTTA
SIG
HA
UPP
EFFEKT
Kryss SAMMAN- ÄRPÅVIT
& Quiz AB KOMST TIPPEN
I HÄNDERNA
PÅ HOCKEYMÅLVAKT
INGALUNDA
UNDERLAG
LOCKA
TAR INTE
PARTI
MINDRE
STATION
4
PARADIS
HICKKUR MED
BITAR
TÅGTILL- FÄLLER
VERKARE TRÄD
BARA FÖR
SKOJS
SKULL
OMINTETGJORT
HÄNGIGA
LEDNINGSDRAGNING
BEGAV SIG
GÖR
FILM
ÄR
YTLIG
GÅRDSPLATS
VÄNTPLATS
VALMAT
RÖD FISK
KLASS
LÄGGA
TILL
VATTENSLINGA
KALLAS
LÄTT SAK
SÄGS ÄR KURSBARA ANSVARIG
OM
PUST
ANDRA
HÄLSNING
FRÅN FÖRR
KOMMIT
SIG UPP
6
STÅPLATS
NUMMER
ARTON
FULLT
AV
SAKER
KVAR
MED TILL
FÖRE
ÄLSKLIG
TINGELING
VIRVLAR
SE ROAD
UT
GIFTGAS
STÅR MED
BÅDE F
OCH E
GOJA
STYR
SKARA
HÅLLER
MED
INGET
BESTÄMT
SÄGS
MED FASA
SPELAR
MED EN
SPADER
VARA
VITTNE
RENAR UNDERBLODET RÄTTELSETJÄNST
ÄLDRE
OMDÖME
ÄR
HAVANDE
INFINITIVMÄRKE
ÄR
GLADA
LED
2
ÄR
STÖRRE
ÄN ANDRA
MÅSTE MAN
KNÄCKA
FÖR ATT
LAGA
UNDER
ALL
KRITIK
ROSETTSTART
BRÄNNS
ÅKER
PÅ
ÅKER
FINNS I
SILVERFORM
VISA
MOT
MARKEN
PENDLAR
PÅ BÖJDA
SKENOR
FIGUR
RYKER
IHOP
STORMAR
FRAM
GNAGARE
ROFFAR
ÅT SIG
SKÅDA
5
GER
ÅTERVÄXT
TILL
FJÄLLS
MORFIN
VINNARE AV
KRYSSET V. 19
NICKA
KLAPPAT
KATTEN
LOUNGE
ANSIKTSFORM
3
ENDAST EN
RÖRELSE
MED SÄTT I
RÖRELSE
Lösningen skall
inlämnas senast
27 maj. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
7
Maxi, eller Hemköp i
Torslanda. Alt. sänd
in den till:
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
Märk kuvertet med
”Krysset vecka ...”.
GE I
UPPVinnare och lösning
DRAG
publiceras i Torslanda Tidningen om
två veckor. De 3
först öppnade
9 rätta svaren vinner
presentkort på
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.
AVSLUTAR
LÖPELD
LÄGGNING
SLOGS FÖR
BÄTTRE
HÄLSA
TYGSTYCKEN
KANSKE
KORTARE
MEDDELANDE
DISBYTER
LÄT
SIG
SMAKA
VISAR
UPPSÅT
ÄR OBEHAGLIG
STÖT
JAPANSK
KRIGARE
BÄRS
EFTER
SVEPNING
STÖTA PÅ
SKENUNDERLAG
VARA
JUST NU
Krysset
presenteras
av
LEJDARE
LAGADES MED
FÖRR
ERFARENHET
STENOGRAFERADE
OST MED
NAMN
FRÅN ORT
1
EKONOMISK
BALANS
ERSÄTTER
OCH
BOKSTAV
NUTIDENS
SKOLA
PRATA
OM
FRAMTIDA
UTVECKLING
ROVA
GARFUNKEL
DEN
KNALLAR
OCH GÅR
SPIKAS
SOM
SLÅ
UPPREPA
SIG
BYGGNADSDEL
STÅR FÖR
DET
ENA
8
Margareta Pålsson,
Högstensgatan,
Torslanda.
Ulla-Britt Gustafsson,
N. Gubberogatan,
Göteborg.
Lennart Johansson,
Klåva Backe,
Hönö.
Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.21 - 23 maj
1
2
3
4
ILL
T
VÄLKOMMEN
5
TORSLANDAS NYA
TRÄDGÅRDSMÄSTARE
6
7
8
9
10
11
12
14
13
15
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Trädgård • Interiör • Krukväxter
r till med
Vår florist Annette hjälpe
binderier
Vid uppvaktning, bröllop,
begravning och fest
Lev livet lite
grönare
Torslanda
Torslanda
Amhult
Amhult, Flygfältsgatan
34
Öppet: vardagar 10-19
lördag 10-17, söndag 10-17
www.blomsterlandet.se
Fina butiksytor
mitt emellan hav och stad,
på bästa läge i Torslanda
Aspelin Ramm Fastigheter har utvecklat Terminal 3
för kontor, butiker och vårdcentral. I huset finns
Närhälsan, Capio, fastighetsmäklare och frisör.
Nu har vi endast två butikslokaler kvar för uthyrning.
På bästa läget precis vid busstorget i Torslanda kan
du nu hyra lokaler från 120 kvm och uppåt. Det finns
gott om parkeringsplatser.
ult 2
t på Amh
,
keröleden
Utmed Öc
sstorge
vid nya bu
:
AKTA
T
N
O
K
8
OKAL
L
I
N
83910 e
R
9
E
0
7
K
.s
•0
SÖ
ramm
glind
n
ö
i
l
H
e
n
p
s
a
Kristi [email protected]
.
an
Kristi