klimpen

Träffplats
Hagudden
När vi blev med
winge och vagn
5
Sidan 8–9
Medlemstidning för GoldWing Club Sweden
www.gwcs.se
Våra
bästa
vänner
Sidan 31–33
Guldklimpen
Sidan 19–22
2015
Årg 35
God jul och ett riktigt gott nytt år önskar redaktionen
Sörmlandswingarna
inbjuder till
Ny miniträff
NÄR:Flygarehelgen 5–8 maj 2016
VAR: Herrfallets Fritids & Konferensanläggning
OBS: Pris för 6 pers. självhushållsstuga
(3 nätter) från 2 340 SEK
Bokning senast 31 mars 2016. Tel: 0589-401 10.
Program med bland annat loppis, gemensam tur m.m. kommer att presenteras
senare.
Har du prylar du inte längre behöver!
Fyll släpet med grejerna, kom till träffen, sälj, köp eller byt.
Hjärtligt Välkomna
16/6- 19/6 2016
Mer info kommer Klimpen Nr:1
2
ENTRÈN tILL GULDKLIMPEN NR 5, 2015
SIDAN 1
Omslaget: Foto:Mia Karlstrand
SIDAN 3
Entré till Guldklimpen nr 5, 2015
SIDAN 4
Redaktörens Penna
SIDAN 5
Ordförande har ordet
SIDAN 8–9
Hur vi blev med GoldWing.
SIDAN 10–11
Nationella i Borlänge
SIDAN 12–13
Internationella i Kosta
SIDAN 14–17
Tobbes sommarresa
SIDAN 19–21
Träff på Hagudden
SIDAN 24–25
Stockholmswingarna
SIDAN 26
GWEF:s träffar 2016
Sidan 27–29
Höstträff i Kattisavan
Sidan 30
Nya medlemmar
wSIDAN 31–33
Våra bästa vänner
SIDAN 34–35
Ruskträffen
SIDAN 38–42
I våra distrikt
SIDAN 43
Medlemsförmåner
SIDAN 44
Guldkorn
SIDAN 46–47
Motioner till Föreningsstämman
SIDAN 47
Distrikt Super Tour
SIDAN 48-49
Motioner till årsstämman
Guldklimpen
– medlemstidning för GoldWing Club Sweden –
Redaktion: Långängsvägen 8, 371 94 Lyckeby.
Redaktör/Ansvarig utgivare: Lennart von Dahn
Produktion: Lennart von Dahn
tel: 0455 - 20114, mobil 0708 - 83 66 86
E - post: [email protected]
I Redaktionen ingår: Olof Lööf, Mia Karlstrand.
Guldklimpens E-tidning digitaliseras av TextTalk
Medarbetare nummer 5
Sören Halvarsson (text)
Tage Eklund (text & foto)
Gösta Karlsson (text & foto)
Micke Hellström (text & foto)
Tobbe och Eva (text & foto)
Mia Karlstrand (text & foto)
Olof Lööf (text & foto)
Jan-Evert Hagström (text & foto)
I detta nummer hittar du:
19
14
27
Bli medlem
Du också i GWCS!
Medlemskraven i GWCS är att man äger eller är intresserad av Honda
GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 300 kronor för medlem
med tidning eller 100 kronor utan tidning per kalenderår. Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på Bankgiro: 294-7323 eller plusgiro: 224611-4. Enligt GWCS stadgar ska
namn, adress, E-post och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem. För medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel
gäller också kravet att fordonskod och registreringsnummer skall anges. Länstillhörighet skall också anges. Det behöver inte vara samma
distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar
arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Du är
också välkommen i vår gemenskap!
3
REDAKTÖRENS PENNA
Hej alla trogna läsare!
N
u har även GWCS klivit in i den nya tiden.
Det är första gången ni läser Guldklimpen
som nättidning, det kan man väl kalla för
en milstolpe för tidningens historia. Men nästa år
återkommer vi igen, då med en papperstidning
som ni alla är vana vid. Denna tidning kan ALLA
läsa, även de som inte är medlemmar, så jag hoppas att vi kan locka in några nya medlemmar när
de ser hur trevligt vi har på våra träffar.
Jag måste få tacka alla som har skickat in material till denna vår första E-tidning, det blev en riktig
bra tidning med stor blandning av material med
reseskildring, träffreportage, information och roliga
bilder. I slutet på tidningen hittar ni de inlämnade
motionerna till föreningsstämman. Dem ska ni
behandla på era egna årsmöten och sedan rapportera vid stämman
N
u går vi in i en tid där det blir lite lugnare
med mc-körning, detta gäller inte alla för
det finns vissa här i landet som kör året
runt oavsett väglag.
Själv satte jag in pärlan i början av oktober efter
en liten dagstur på några mil, det blev samma
runda som jag börjar säsongen med, Lösen - Fågelmara - Torhamn - Lösen, så nu får den stå inne
med ”pyjamasen” på tills det är dags att börja
skruva och polera igen.
Hur roligt livet än är, så får man sina funderingar
efter den tragiska fredagsnatten i Paris. Själv tillbringade jag dagen efter i folkvimlet i Köpenhamn,
och man går och ser sig oroligt omkring för att det
inte ska hända där man befinner sig. Man kan inte
känna sig säker någonstans, särskilt inte i storstäder där det befinner sig mycket folk. Mina tankar går till alla drabbade i Frankrike och hoppas att
vi inte behöver vara med om liknande händelser.
P
å sidan sex i detta nummer finns en bild
som Gösta har skickat in till redaktionen.
Jag blev själv full av skratt när jag tittade
och läste texten, så nu hoppas jag verkligen att ni
som vet någonting om detta sätt att ”rena” luften
på wingen, skickar in svaret till Gösta, så hoppas
jag också att vi på redaktionen får
reda på svaret. Det kommer jag
att publicera i nästa nummer av
Guldklimpen.
Hej Då och glöm inte att
krama varandra.
Er redaktör
Lennart von Dahn
4
Hur och vart du skickar material till Klimpen!
Text skickas enklast som ett vanligt Word dokument,
inga spalter, styckeformat osv. Inte i exel. Du kan också
skriva texten i ett e-postprogram, eller varför inte för
hand, i ett vanligt brev.
Bilder skickas separat. Infoga inte bilder i Worddokumentet.
Digitala bilder: Den bästa lösningen är att ta korten
med högsta upplösning (när du får ut minst bilder på
ditt minneskort). Om du har tid att vänta, kan du skicka
via e-post. Men, de skall inte göras mindre. Har du
brännare är det en bra lösning att skicka en
foto–CD. Pappersbilder går också bra. Scannar
du själv, ställer du upplösningen på minst 300 dpi.
Klipp inte ur broschyrer, skicka inte reklamfoton, och
kopiera inte från internet. Sådana foton är i regel skyddade. Skriv tydligt vem som tagit bilden och gärna en
liten bildtext. Vi måste tänka på copyright och upphovsrätten. Tänk på att redaktionen har rätt att dra ner på
texter, bilder och innehåll!
Materialet skickas till Guldklimpens redaktion, c/o Lennart von Dahn, Långängsvägen 8, 371 94 Lyckeby.
E-post: [email protected]
Annonsera i Guldklimpen!
Din annons når inte bara medlemmar i GWCS. Den
läses även av vänner, bekanta, och alla ställen där
Guldklimpen hamnar. Radannons till Salutorget införs
kostnadsfritt för medlemmar i GWCS. OBS ange medlemsnummer.
Är Du inte medlem? 60:- utan bild och 100:- med bild.
Annonspriser gäller för svart/vitt: Helsida: 1 200:(satsyta 180 x 280 mm.) Helår för 1 000:-/Nr.
1/2 Sida 800:- (180x140 mm.) Helår för 700:- nr.
1/4 Sida 500:- (satsyta 180x70 mm.) Helår för
400:-/Nr.
Fyrfärg: Dubbla priset.
Baksidan: (A4 fyrfärg, minus 35 mm. adressfält ). Pris
4 000:-/Nr. Helår: Anbud.
Passa på att komplettera med en banner på www.
gwcs.se! Kontakta [email protected] för mer info.
Material skickas direkt till: E - post: [email protected]
Årskalender för Guldklimpen:
Nr 1: Manusstopp 31/12.
Nr 2: Manusstopp 15/3. Nr 3: Manusstopp 30/4.
Nr 4: Manusstopp 31/8.
Nr 5: Manusstopp 15/11.
Utgivn vecka 7–8.
Utgivn vecka 15–16.
Utgivn vecka 24–25.
Utgivn vecka 41–42.
På nätet vecka 51–52.
Redaktionsrådet består av Lennart von Dahn,
Mia Karlstrand och Olof Lööf
Tack Olof Lööf
Jag tycker att du har gjort ett jättebra jobb
att få liv i den gamla hemsidan, den
är levande igen.
En stor eloge för detta fina arbete.
Håkan Nordström
vastwingarna.se
0709-285840
Ordföranden har ordet
Den nygamla hemsidan
får leva några år till
H
ej alla Goldwingvänner, här
kommer lite information
från mig.
Sören Halvarsson
Ordförande GWCS
Under hösten har jag talat med
styrelsen att flytta över ett uppdrag som materialförvaltare till
vår gravör Janto som har tillfrågats och sagt ja. Styrelsen
samtyckte och det innebär att jag
kan lägga mer tid på ordförandeskapet och mitt jobb som koordinator.
I senaste MC folket kunde
man läsa om vår hedersmedlem
Olle Palmqvist och det känns
verkligen bra. Där jag känner
att vi ska fortsätta att skriva
en liten notis varje gång
tidningen går ut för vi är
dock anslutna till SMC. Jag
anser att lite reklam av oss
goldwingåkare kan locka fler
medlemmar till vår klubb.
För att bli medlem och
kunna få utnyttja SMC:s rabatter finns en länk på hemsidan att
gå in på.
Beträffande den nya hemsidan
vi presenterade på föreningsstämman uppfyllde inte Surf Town
våra krav, på grund av detta har
avtalet sagts upp.
Den gamla hemsidan fick
därför nytt liv efter föreningsstämman, då programvaran är
nio år gammal så krävs en ny
plattform för hemsidan. Med
det intresse som finns i dag är
frågan om vilken ambitionsnivå
GWCS nya hemsidan presenteras. Eftersom det kommer
så få bidrag till Webbredaktören och det blir en fråga
för föreningsstämman. Nuvarande hemsida går nog
att hålla vid liv något år till.
I
denna skrivande stund finns
i dag 1724 stycken medlemmar samt fem stycken
hedersmedlemmar, med förhoppning av få fler medlemmar 2016.
Angående våra träffar inför
2017, Internationell och Nationell
träff ber jag alla distriktsombud
att försöka hjälpa oss att finna
platser för träffarna.
Under oktober månad har jag
varit i kontakt med distrikten för
att lyssna om det finns några
problem, som vi i styrelsen kan
hjälpa till med. För eventuellt kommer kanske föreningsstämman
att vara över en dag och då är det
bra att vi kan ventilera problem
som finns i distrikten och inte på
stämman.
D
en 7–8 november hade
styrelsen ett fysiskt möte
i Stockholm. Där vi pratade
om placeringen vad föreningsstämman blir samt lite redovisning av ekonomin, som vi jobbat
med under åren och den ser
positivt ut mot föregående år.
Tiden och var föreningsstämman blir kommer snarast att
sättas ut på hemsidan.
Jag vill även tacka alla distriktsombud för det arbete med medlemmarna under året. Det är
dom som är hjärtat i GWCS och
framtiden.
Till sist vill styrelse önska alla
medlemmar en riktig God Jul
och ett Gott nytt år.
5
Hej alla medlemmar nya som gamla
På detta sätt vill jag försöka att få Er att ändra Era adresser och andra uppgifter i medlemsregistret. Vid varje utgivning av guldklimpen så får jag cirka 20 returer i min brevlåda och sedan
börjar detektivjobbet. Ni har bytt adress, telefonnummer och/eller e-postadress, i vissa fall har
ni bytt alla uppgifter. Ibland får jag leta både i ”Hitta.se” och ”Eniro”. Ni kan inte ana hur många
som heter likadant här i Sverige. Arbetet tar timmar av min tid.
Jag skulle vara mycket tacksam om Ni ibland tittar på Era egna uppgifter i medlemsregistret
och ändrar det som behöver ändras. Det är bara att logga in till ”medlem.gwcs.se” Ni behöver
bara ange Ert medlemsnummer som användarnamn och Ert ocr-nummer som lösen, Ni kommer då in direkt på Era egna uppgifter och kan ändra.
Scrolla sedan ner och klicka på spara och det är klart.
En tacksam
Medlemsansvarig GWCS + Skåne
Håkan Johansson
Båtsmansvägen 35
239 31 Skanör
+46704060677
[email protected]
Hoppsan, varför är det på detta viset?
Kan inte undanhålla mig en förvånande sak som uppstod när
jag skulle hjälpa en GWC-vän
med service på hans GW1500.
När jag skulle byta luftfilter
och lyfte på locket så blev jag
stående med hakan längre ner
än vanligt. Därefter började jag
6
skratta av det jag såg. Ovanpå
originalfiltret låg det fullt av
”rörmakaroner”/se bild/. Vad
dom gjorde där, och till vilken
nytta har jag inte det ringaste
aning om. Ägaren har inte lagt
dit dom, försökte hitta tidigare
ägare utan resultat.
Det kanske finns någon i landet
som har en förklaring till detta.
Kontakta mig gärna på:
[email protected]
eller till Klimpen.
MVH Gösta
reportage
Hur vi blev med Goldwing
Det började med att min sambo Ingers ena kompis kom över med sin pojkvän
och fikade en dag. De åkte på varsin motorcykel, han på en HD och hon på en Kawasaki. När de hade åkt så sa Inger att hon också skulle vilja ha en motorcykel och
jag gillade idén då jag hade åkt motorcykel i unga år. Dagarna efter fikabesöket så
lusläste hon nog alla motorcykel-annonser hon hittade på nätet.
E
fter några dagars surfande
och diskuterande så hittade vi en Goldwing -84
Interstate med sidvagn i Lidköping. Sidovagn var ett krav
för Inger för då kan vår schäfer
åka med också och det gillar
han skarpt. Nåväl, efter några
samtal med säljaren Lennart i
Lidköping och lite mejlande med
bilder så bestämde vi oss för att
vi ville ha motorcykeln, så vi kom
överens om att åka ner för att
titta på ekipaget. Ja ekipaget ja,
det var fullt med målade troll på
både mc och sidovagn och Lennart sa att någon som kallades
Trollet hade haft ekipaget en
gång i tiden. Det trollet vet nog
många av er vem det är för han
är en flitig besökare på Goldwingträfffar runt om i Europa har jag
förstått. Trollet hade satt på en
hel del extra krom och lampor
och även neonljus under hela
ekipaget så en gång i tiden var
den säkert i utställningsskick. Än
i dag får vi många uppskattande
blickar när vi kommer åkande
och det är många som kommer
fram och tittar och fotograferar
hela ekipaget och ställer många
frågor vilket är roligt.
S
äljaren Lennart var väldigt
trevlig och lätt att prata
med på telefon men han
poängterade att han tyckte vi
skulle stanna över natten. Han
hade en husbil vi kunde sova i
tyckte han. Visserligen var husbilen utlånad sedan nästan ett
år men den stod inte långt bort
8
så den kunde han hämta innan vi
kom ner.
De närmsta dagarna åkte vi till
Sulas flera gånger för att kolla
på personlig utrustning, då vi
inte hade något alls själva. Efter
klädinköp så kom helgen då vi
skulle ner till Lidköping och vi
tog tåget ner till Skövde och sen
buss till Lidköping. Lite drygt att
släpa på all utrustning på tåg
och buss men vi hade ju något
kul att se fram emot i allafall.
Och resan i sig var lite av ett
äventyr och alla personer var ju
så trevliga, även busschaufförerna var trevliga och hjälpsamma,
något man inte direkt är bortskämd med i Uppsala.
Vid busstationen i Lidköping
mötte Lennart upp och han
körde en röd VW Beetle och
under färden hem till honom
så nämnde han flera gånger
att han tankat den full vilket jag
tyckte var lite udda. Han pra-
tade också om att vi måste se
sevärdheterna runt Lidköping,
något som vi också hade pratat om på telefon. Väl hemma
hos Lennart så säger han att
bilen ska vi ha den kvällen, jag
och Inger alltså. Vi blev minst
sagt snopna, det hade vi ju inte
räknat med. Men han tyckte
verkligen vi skulle låna hans bil
och se på omgivningarna, så vi
åkte iväg till Läckö slott bland annat, vilket kan rekommenderas
om ni vill ta en tur någon gång.
Vi föll pladask för Lidköping och
dess omgivningar. Så pass att vi
bestämde oss för att hitta jobb
där nere och flytta ner. Vi letade
jobb ett tag, men nu har vi gett
upp de planerna så vi blir kvar i
Uppsalatrakten.
Husbilen hade inte Lennart
hämtat förresten, men de hade
en gammal pigstuga på gården
på två rum och kök som han erbjöd oss att sova över i och det
tackade vi så klart ja till. Lennart
är förresten ett så kallat original.
Han är supertrevlig och inte alls
konstig men han gör som han vill
och han gör det på sitt sätt. Han
är väldigt rak att ha att göra
med vilket passade mig utmärkt
så vi kom väl överens och vi håller kontakten än i dag.
Dagen efter så åt vi frukost
med familjen som alla var väldigt
trevliga och sen tittade vi närmare på motorcykeln och den var i
stort sett i det skick som beskrivits. Motorcykeln hade trots allt
stått i en lada största delen av
de tolv år som Lennart ägt den
och han hade inte direkt putsat på den under den tiden. Vi
gjorde i alla fall klart affären och
när vi skulle till att åka så sa Lennart att han ville visa oss en sak
i en lada. När vi hade letat oss
in bakom flera bilar, en husvagn
och en båt så stod där ett släp
i samma färg som motorcykeln
och sidovagnen och det fanns
målade troll även på släpet.
Släpet var utformat som ett
hästsläp i miniatyr med en sulky
i miniatyr i bak. Inger älskade
det där släpet från sekunden
hon såg det så klart. Lennart sa
att släpet inte ingick men att vi
fick köpa det om vi ville, för han
tyckte hela ekipaget hörde ihop.
S
å var allt klart och vi åkte
i väg och kosan styrde vi
mot Götene, för att hälsa
på vänner till Inger. På vägen dit
fick vi dock problem med elen i
motorcykeln, det verkade som
den hade ett dåligt batteri. Men
eftersom den stått ett antal
år så var jag inte så orolig så
både jag och Lennart antog att
det var batteriet. Nu visade det
sig senare att vi hade fel, det
var statorn som hade gått på
den. Vi tog oss till Götene och
spenderade natten hos Ingers
vänner medan batteriet laddades i motorcykeln. Dagen efter
så bar det äntligen i väg hemåt
och vi tog oss mot kvällen i alla
fall hem till Almunge utanför
Uppsala, men lyset lyste väldigt
svagt på slutet, så det var nog
precis att vi klarade oss hem.
Efter mycket om och men och
mycket läsande på forum på
internet så beslutade jag att
inte byta ut statorn. Jodå den
var slut, det hade jag noga mätt
upp och kollat. Men det lockade
inte att plocka ur motorn för att
byta stator, så jag monterade
en extern generator i stället.
Men det kan jag berätta om en
annan gång för det var lite av ett
äventyr det också.
Så blev vi med Goldwing.
Text och foto:
Micke Hellström
9
NATIONELLA i
Borlänge
10
11
INTERNATIONELLA i
kosta
12
13
Sommarresan 2015
med Tobbe och Eva
Del1. Den planerade delen
sommarresan
På akterdäcket.
tufft i värmen. Målet är Steensel
strax utanför Eindhoven.
PS: Götaälvsbron klarade sig
den här gången också.
Paus i skuggan i 30 graders värme i Karlsborg.
2 juli.
Planen är att komma i väg
klockan nio. Detta innefattar då
att vi, läs jag, behöver komma
ur bingen vid sjutiden ungefär.
Funkade helt perfekt. Upp, i med
frullen, packa det sista samt
dra igång vår kära GW. Den ska
nu förhoppningsvis ta oss cirka
500 mil utan mer problem än
att vi hittar tankställen. Nåväl,
SMHI flaggade för 30 grader
Celcius, så bäst att köra undan
på förmiddan. Södra vägen om
Hjälmaren, ned mot Askersund.
Efter liten vätskepaus, så hamnar man nere vid Karlsborg för
första fikarasten.
Karlsborg, 30 grader.
Lysande!
Stärkta av detta, gick resan vidare ned mot Skövde, Falköping,
Borås med slutmål Göteborgs
hamn. Några mil innan målet
hade tydligen värmen tagit hårt
på några förare. Fyra olyckor på
lika många kilometer. Såg ruskigt ut. Man får sig en tankeställare, och hoppas att allt gick bra.
Räddningspersonal fanns på
plats så vi kunde rulla ned mot
Götet. Incheckningen tog lite tid.
I värmen känns det värre ändå.
Nu hade vännerna på Stena hittat på en lysande ide!!! Alla hojar
en trappa upp, och in i ett hörn.
Kör sedan in bilarna bakom så
blir det… Ehh! Hur tänkte vi här?
Visar sig i morrn när vi ska hitta
ut. Misstänker att vi hamnar
bakom de flesta på vägen ut. Skit
detsamma. Vi är på sommarresa, och kan ta det lugnt. Om
man nu bortser från att vi har
70 mil framför oss i morgon.
Den dagen den sorgen. Nu upp
till hytten för dusch åtföljt av
något mumsigt att fira in resan
med. Samtidigt försvann t-tröja
nummer ett. Helt enligt plan.
Med tanke på vädret så blir det
på kvällssol på akterdäck.
På akterdäck (med en flaska
vin enligt Lundell)
I morgon väntar 55 mil autobahn plus 15 mil landsväg. Blir
T-shirt nummer ett av svett.
3 juli.
Sjöfrukost är bra, om den
serveras i anständig tid. Med
andra ord. Lysande. GöteborgKiel är bästa alternativet enligt
min mening för en bra start ned
i Europa. I väntan på att komma
ned för att hämta hojarna träffade vi på en kille som var snudd
på en kopia av kusinen i Berlin.
Så lika att det var lite läskigt.
Vi snackade resor i allmänhet
och Norden i synnerhet. Han
åkte nästan varje år upp för att
lyssna på tystnaden, ha lugn
trafik omkring sig och bara må
bra. De grejor vi inte reflekterar
över är väldigt uppskattade av
turisterna. Vid packning av hojarna kom vi i snack med några
örebroare. På väg till norra
England. Trevligt snack i väntan
på lucköppning. Detta är något
jag kommer att sakna grymt när
hojåkandet tar slut. Fråga, vem
tar ett snack med dig om du
kommer i Volvon? Tjena. Dags
för dagens övning. Upp på autobahn. Mycket kan sägas om den,
men jag jämför med så kallade
transportslag i golf. Inte högintressant, men skärpan måste
vara på topp annars blir resultatet kass. Planerat: Kiel-HamburgBremen-Osnabrück-Münster.
Vek sedan nedan A43/B58 för
att få lite omväxling. Hamnar då
vid Venlo som är gräns mot Holland. Värmen var så påtaglig att
de lökringar man trodde fanns,
15
sommarresan
Hotell Stensel utanför Eindkoven.
var i stället två fina LP plattor. Brucan och Dylan kanske.
Första milen någonsin i Holland.
Funkade bra med körning samt
lokalisering av hotell Steensel.
Kvällen avslutas
med bira och käk. Riktigt bra. Minus eller
plus kring storlek på
glas, 0,22 l. Fri tolkning. Hinner i alla fall
inte bli avslagen. Även
en gammal klassiker
fick avsluta resan här.
Route 66 Venice Beach
2011. I morgon väntar grodätarlandet. Dock bara ned till
Calais för färja.
motorvägen är fimpad vid belgiska gränsen. Lite snack med
receptionisten som tipsar om
alternativ. Årets första Umleitung på G alltså. Betyder oftast
gamla landsvägen genom alla
städer/byar med 18 trafikljus. Ni som gnäller över våra
rondeller borde kanske känna
på trafikljus i 30–35 grader.
Nåväl, vi har valt hojåka med
allt vad det innebär, Bara att
komma i väg. Vi har cirka 30 mil
framför oss. Färjan är bokad till
klockan16:00. Funkar bra med
körning så vi hinner med en
förlängd lunchrast.
Värmen... Den tar på krafterna. Passerar Dunkerque. Får
4 juli.
bli på tillbakaresan. På vägen
ned till färjan ligger ett tältläger
Riktigt svettig natt. Lägsta
modell stort. Imigranter. Fy fan
var 24 grader enligt uppgift.
vilket liv och vilka framtidsutsikUpp, frukost samt packa hojen.
ter. De gör allt för att smita med
Snabbcheck i mobilen visar att
över till England
via tågtunneln.
Grejen med
det är enligt
utsago att de
direkt hamnar
i sociala nätet.
Med andra ord.
Förståeligt, att
de gör allt de
kan. Vi ställer
oss i kön till
färjan. Se till att
ha bra med tid
Eva utanför Rob Roy Guest House i Folkstone.
16
Dovers vita klippor.
på er. Båda länderna vill ha pass.
Dessutom den vanliga biljettluckan. Överfart i bra väder tar
1,5 timmar. Snart syns Dovers
vita klippor.
”Det drar” En sommarplåga.
Dags för vänstertrafik. Hade
ett snack med en engelsk hojåkare om detta. Jag hävde att
eftersom det heter ”right”, så
borde det vara rätt sida att köra
på. Vi blev inte helt överens men
jag fick några bra tips. Vårt boende i Folkstone, Rob Roy Guest
House var en riktig överraskning. Riktigt mysigt ställe med
en otroligt vänlig och hjälpsam
kvinna som tog emot oss. Konstigt nog, trots att vi slutat röka,
fick vi annexet.
HYPERLINK ”http://www.
robroyfolkestone.co.uk” www.
robroyfolkestone.co.uk Efter dusch, promenad ned
till en italiensk restaurang som
vår värdinna tipsat om. Lucianos, med en ägare som starkt
påminde om Michael Corleone
som gammal. Samma stil, och
väldigt kul att snacka med. Efter
förrätten, lite bröd, kom han in
med bordsdammsugare och
städade. Käket, rikligt och väldigt
gott. Knappt att drickat kunde
silas ned. Prommis tillbaka. Upp-
sommarresan
Spitfire, Engelskt flygplan från andra världskriget
för hela tiden. Bra för matsmältningen.
5 juli.
Ruhetag. Beroende på
väder eller att kroppen behöver
vila. Därom tvista de lärde.
Alltså, frukost som var helt suverän, vila, lite mer vila. Rundtur
i området. Hittade ett Brittish
Memorial. Handlar om Spitfires
och W.C:s berömda ord: Typ:
Aldrig har så många haft så få
att tacka för så mycket”
Tuffa killar kan man lugnt
säga.
Fixade även en liten fadäs.
Vore ju kul att se hur det ser ut
nere vid Eurotunneln tyckte
jag. Inte Eva.
Sagt och gjort.
Jag svängde
ned. Sorry, one
way only. Ehh. Vad göra. Som
tur var kom det en vakt fram,
fixade en genomfart så vi kunde
komma tillbaka. Sens moral: Var
nyfiken, men inte för mycket.
I morgon börjar det oplanerade. Dagens tips: Tar ni Doverfärjan. Boka in er på Rob Roy i
Folkestone. HYPERLINK ”http://
www.robroyfolkestone.co.uk”
www.robroyfolkestone.co.uk. Ni
blir inte besvikna. Garanterat.
Sarah är riktigt mysig.
Del två kommer då att innehålla bland annat Stonehenge,
summering av Englandsvistelsen, Belgien, Rhendalen, Harz,
rysare i Berlin med speciella
händelser samt även ett sökande i maxfart. Denna del kommer
väl kanske så småningom.
Text och bilder:
Tobbe och Eva
17
träffen på
hagudden
19
Vackra och
vänliga Värmland
V
ärmlandswingarna tog
emot oss med vänliga leenden och varma välkomstkramar trots att vi anlände
dagen innan träffen började.
Solen strålade och det var
roligt att sätta upp tältet och
sedan var det skönt att slå sig
ned och äta lite medhavd mat
och titta ut över träffplatsen
som sakta fylldes på med fler
och fler tält.
Fredagen bjöd på lika strålande solsken och vi tog en tur med
Wingen till Tossebergsklätten.
Vägen dit bjöd på många vackra
vyer och sista biten slingrar sig
vägen uppåt så att man nästan
får lite ”alpkänsla”. Väl uppe på
utsiktsplatsen har man en hänförande utsikt över Fryken och
vid det fina lilla fiket finns det en
genomtänkt MC-parkering.
När vi kom tillbaka till träffplatsen igen hade fler träffdeltagare
anlänt och hela gänget med
Värmlandswingar hade fullt upp
med att hälsa alla välkomna, fixa
med el till tältare och bjuda på
en kokt korv och kaffe. Under
kvällen tändes grillarna och duon
som spelade och sjöng såg till
att temperaturen höjdes rejält
vid långbordet.
M
initräffen på Hagudden bjuder verkligen på
gemenskap. Maten fixar
var och en själv men alla sitter
tillsammans och äter. Frukost
finns att köpa och lite annat
smått och gott i ”kiosken”.
Naturen är bedövande vacker
och utflyktsmålen är många –
Värmlandswingarna tar med de
som vill på en gemensam tur,
men de är även frikostiga med
förslag om man vill göra egna
utflykter.
Nästa sommar, tag möjligheten du med att delta i en genuin
miniträff med stor gemenskap!
Tack Ann-Marie och Jan-E och
hela ”staben” med vänliga Värmlandswingar!
hagudden
21
information
Aktiviteter för
Blekingevingarna 2016
31 Januari: Månadsmöte i J-hus
24 April:
TräskoElofs Udde m korvgrillning
22 Maj:
Kustrundan och möte i Granhult
16-19 juni: Nationella träffen i Skara
Augusti:
Hässleholm och Ölandsträffen
17/24 Sept: Damernas Hemliga Tur
23 Oktober: Månadsmöte i J-hus
26 November: Årsmöte och Julbord
Andra dagsturer bestäms på månadsmötena
eller meddelas på hemsidan. Har du något
tips för en fin mc-tur så ta kontakt med någon
i Blekingevingarnas styrelse eller lägg in ett
meddelande på vår gästbok.
Nominering av
personer inför
Föreningsstämman 2016
Vi tar gärna emot ditt förslag på personer
som kan vara aktuella för något uppdrag i
GWCS styrelse eller som förtroendevald.
Lämna dessa skriftliga förslag till:
[email protected]
Samt ett skriftligt medgivande från den person som du föreslår att han eller hon är villig
att ställa upp till den valbara platsen.
Valberedningen
Glöm inte att köpa julkapparna på Klubbshopen.
Se annons med många klappar på sidan 36–37
22
Stockholmswingarna
aktiviteter 2016
6 jan. Onsdagsmöte på Restaurang Maestro Gamla Södertäljevägen 167
13 jan Distriktsstämma 19:00 på SA Teknik Stenkilsgatan 3 Hägersten
28-31jan. MC-mässa Göteborg
3 feb. Onsdagsmöte på Rest Maestro
13 feb.
Aktivitet: Vi besöker Stockholm ICEBAR ca kl.17.00 och går därefter ut och äter en bit mat.
2 mars Onsdagsmöte Rest Maestro
6 april Onsdagsmöte på Handelsboden
16 april Aktivitet: Vindhem Räk/Taco frossa
1 maj 1 maj kortege till Norrköping
4 maj 1 onsdagsturen Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
7 maj Tur med Honda Classic till Waxholm Start 10:00 Slottsbacken
18 maj X-tra onsdagstur Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
28 maj Ev. körning med cancersjuka barn
1 juni Onsdagstur Samling MC-Donalds Rissne Avfärd 18:30
15 juni X-tra onsdagstur Samling MC-Donalds Rissne Avfärd 18:30
16-19 juni Nationella träffen Skara
6 juli Onsdagsturen Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
20 juli X-tra onsdagstur Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
3 aug Onsdagstur Samling MC-Donalds Rissne Avfärd 18:30
11-14 aug Internationella träffen Hässleholm
17 aug X-tra onsdagstur Samling MC-Donalds Rissne Avfärd 18:30
3-4 sept. Hemlig resa.
7 sept. Sista ord. Onsdagsturen Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
17 sept. Aktivitet: Ev. Vandring i Gamla Stan
21 sept. X-tra onsdagstur Samling Shell Botkyrka Avfärd 18:30
5 okt. Onsdagsmöte på Restaurang Maestro Gamla Södertäljevägen 167
2 nov. Onsdagsmöte på Restaurang Maestro Gamla Södertäljevägen 167
24-26 nov. Julresa: Ev. London
3 dec. Hjulmiddag
7 dec. Onsdagsmöte på Restaurang Maestro Gamla Södertäljevägen 167
24 & 31dec GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
24
Kallelse till GWCS Stockholms distriktsstämma 13 januari -16, klockan 19:00
på SA Teknik Stenkilsgatan 3, Hägersten
De motioner som skall behandlas i § 14 har distribuerats
till samtliga medlemmar via Klimpen.
Förslag till GWCS styrelsekandidater emottages gärna.
Dagordning:
§1.
Mötets öppnande
§2.
Val av ordförande för stämman.
§3.
Val av sekreterare för stämman.
§4.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare för att justera stämmoprotokoll.
§5.
Frågan om stämman blivit rätt utlyst.
§6.
Upprättande av röstlängd
§7.
Godkännande av dagordningen
§8.
Kassarapport
§9.
Val av Distriktsordförande - DO 1 år
§10.
Val av Distriktskassör 2 år
§11.
Val av Distriktsmedlemsansvarig 1 år
§12. §13.
§14.
§15.
Val av 2 st. turledare 1 på södersidan och 1 på norrsidan
Val av kandidat samt suppleant för att representera Stockholmsdistriktet
på GWCS stämman
Behandling av inkomna motioner till riksstämman.
Val/rekommendationer av nya kandidater till huvudstyrelsens poster
på tur att omsättas
§16.
Övriga ärenden/information. Inga bindande beslut kan fattas.
§17.
Mötet avslutas.
25
GWEF:s träffprogram 2016 14
16
18
17
19
3
20
1
15
13
11
12
4
21
8
10
5
2
9
7
Karta: Lennart von Dahn©
6
23
22
24
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
28.04–01.05
05.05–08.05
12.05–16.05
18.05–22.05
26.05–29.05
02.06–05.06
10.06–12.06
16.06–19.06
23.06–26.06
30.06–03.07
07.07–10.07
14.07–17.07
18.07–20.07
21.07–24.07
25.07–27.07
28.07–31.07
04.08–07.08
11.08–14.08
18.08–21.08
25.08–29.08
01.09–04.09
07.09–11.09
14.09–18.09
21.09–25.09
Belgien
Frankrike
Holland
Tyskland
Slovenien
Spanien
Portugal
Tjeckien
Italien
Österrike
Vitryssland
Polen
Litauen
Finland
Ryssland
Norge
Danmark
Sverige
Ireland
England
Ukraina
Grekland
Bulgarien
Turkiet
GWCS–Södermanlands
aktiviteter för 2016
17 januari Årsmöte i Försvarsgården kl. 14. Ansv: Styrelsen.
14 januari Träff i Vilsta, därefter varannan (jämn) vecka t.o.m. 21 april.
Februari
Handelsboden + MC-Collection. Ansv: Janne G & Tommy J.
12 mars
Bowling + käk i Thomashallen. Ansv: Gunilla O & Janne G.
April
Avrostning. Ansv: Styrelsen.
24 april
Månadsmöte kl 14 i Försvarsgården. Ansv: Styrelsen & Chrille L.
5-8 maj
Miniträffen i Herrfallet. Ansv: Chrille L, Gert S och Kurt B.
12 maj Campingen i Malmköping kl. 18. Därefter varje torsdag t.o.m. september.
21maj
Avstämningssmöte, kl. 14 ang. träffen i Herrfallet. Ansv: Chrille L.
16–19 juni Nationella träffen i Skara. Ansv: Styrelsen.
24–25 juni Midsommarfirande i Vidökna. Ansv: Annchi L.
Juli Hagudden. Ansv: Styrelsen.
11–14 aug. Internationella träffen i Hässleholm. Ansv: Styrelsen.
20 augusti Mälaren Runt. Ansv: Styrelsen.
3 september Kräftskiva i Malmköping. Ansv: Stefan W.
7–9 oktober Ruskträffen. Ansv: Chrille L.
5 november Månadsmöte kl 14 i Försvarsgården. Ansv: Styrelsen & Chrille L.
Titta in på distriktets hemsida (www.sormlandswingarna.se) under ”Aktuellt” och i gästboken för eventuell ytterligare information om de olika aktiviteterna. Vissa klockslag, eventuell sista anmälningsdag och träffpunkt kommer ut när vi närmar oss datumet för aktuell
aktivitet.
Välkomna!
Tommy Johnson
Sekreterare GWCS Södermanland
26
kattisavan
Höstträffen i Kattisavan
– Miniträffen som håller ångan uppe!
Vår omtyckta träffplats Kattisavans Camping ligger vackert belägen på en landremsa,
omgiven av Umeälven och Kattisavan, sjön som fått ge sitt namn till både campingen
och byn. Träffplatsen är i direkt anslutning efter väg E12, 35 km nordväst från Lycksele.
Träffen började i år redan på
fredag eftermiddag med en gemensam mingelstund. Distriktet
bjöd på lite småplock med dryck
för att välkomna gamla och nya
deltagare. Till den här träffen
behöver man för övrigt inte
bekymra sig om att laga egen
mat. Allt från frukost till middag
27
kattisavan
Alla åker inte Goldwing. Husbilarna blir flera för varje år.
Ångtåget dyker upp i fjärran och ryker rejält.
Det råder god stämning i kafévagnen.
Det var full fart på dansgolvet.
28
finns att köpa till ett rimligt pris. Vår campingvärd
Petra med personal hade som vanligt ordnat med
en god fredagsmiddag i restaurangen.
Efter middagen fortsatte mingel och uppvärmning i och kring stugorna. Vid niotiden startade det
gemensamma partyt upp i den stora träffkåtan.
I år blev det extra festligt då Juha en av våra besökare från Södertälje hade ordnat med ljud och
effektfullt ljus. Det var riggat upp ordentligt med
lampor, laser och rökmaskiner samt en ordentlig
ljudanläggning.
Innan musiken och dansen startade på allvar
så hölls prisutdelning på dagens lotteri. Ett stort
grattis till den lycklige vinnare Liselotte Stenlund! Vi
hann även med att uppmärksamma vår medlem
Leif Sjöqvist som nyligen fyllt 70 år! Han gratulerades med presenter och en passande tröja. Därefter blev det full fart i baren och på dansgolvet.
Vid midnatt bjöd distriktet på en lättare kvällsvickning och strax före 02 tystnade musiken.
Sena besök i baren är inget problem i Kattisavan.
Den stora attraktionen på träffen är den gemensamma resan med ångtåget. Därför får våra
Guldvingar och fyrhjuliga fordon vila under helgen.
Vid halvelva fick alla tåg- och marknadssugna en tio
minuters välbehövlig promenad till den nedlagda
stationen i Kattisavan. Där uppstår det gruppmingel när alla väntar på att få se det 107 år
gamla SJ ångloket nr 957 dyka upp i fjärran och
blåsa välkomnande med sin ångvissla. Efter någon
minut står loket och resten av tåget framför oss.
Det är dags att börja embarkera marknadståget
från Storuman som tar oss mot Lycksele och
Mikaeli höstmarknad.
Tågturen längs Umeälvens dalgång bjuder på ett
vackert landskap målat i höstens färger. Doften
från ångpannans rök och ljudet från det pustande
loket samt det melodiska dunket från rälsens skarvar ger ett lugn och en skön förnimmelse av gångna tider. Det blir till en nostalgitripp för många. Det
följer med en restaurangvagn där erbjuds fika och
lättare förtäring. Att personalen från Storumans
Ångtågsföreningen dessutom är trevliga och ofta
fulla av upptåg(!) lättar upp stämningen ytterligare.
Framme i Lycksele så kan man se att stadens
centrum är belamrat med knallestånd av allehanda slag. Det blir ett par timmars vandrande
kring marknadsgatorna. En välbehövlig lunch intas
på Golden bar där bord för sällskap kan bokas i förväg. Somliga passar på att fylla magen på stående
fot i något av marknadens mer eller mindre exotiska matstånd. Mätt och belåten och med några
marknadsfynd så känns det bra att få vila trötta
ben och fötter på ångtåget som tar oss tillbaka
mot Kattisavan.
Tillbaka på träffen så fanns för de tävlings- och
musikintresserade möjligheten att delta i en trevlig
kattisavan
och heltäckande musikquiz som Juha hade sammanställt. De tre lagen med flest antal rätta svar
vann priser som passade bra att förbrukas inför
kvällens middag.
Att årets upplaga av Höstträffen i Kattisavan blev
en välbesökt tillställning. Vilket märktes av att hela
62 deltagare hade bokat sig för lördagkvällens
gemensamma Thaimiddagsbuffé. Träffen lockade i
år fler långväga deltagare varav dussinet besökare
från Norge. Verkligen kul!
Efter middagen var det dragning av lördagens
lotteri där några personer hade tur eller köpt
många lotter. De vann många av vinsterna på sina
lotter. Som brukligt så blir lördagskvällen alltid lugnare och musiken tystande en stund efter midnatt.
Juha hade då skött sin uppgift som DJ under helgen med stor bravur. En riktig klippa som vi hoppas
kunna locka tillbaka nästa år.
Nästa år kör vi Höstträffen igen! Det blir under
Mikaelihelgen 30/9 – 2/10 om inget oförutsett
inträffar!
GWCS Västerbotten riktar ett stort tack till alla
som besökte träffen. Vi hälsar alla välkomna nästa
år!
Text och foto: Olof Lööf
Leif Sjöqvist – firades med presenter och en passande
70-årströja av Wingekompisarna.
Lycksele höstmarknad – mycket folk rör sig mellan marknadsstånden.
Mikael Kjellson o Liselotte Stenlund – våra nya GWCS medlemmar hade tur i lotteriet.
Thaibuffén mättade sugna träffdeltagare efter marknadsbesöket.
Trikar - En GW och ett hembygge med Volvo V8 ej V6,
VW-skärmar, BMW-fäljar och slutligen en Volvofront som
bakdel.
Olle Palmkvist provar fiskelyckan i Kattisavan.
29
information
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ulf Bergkvist
Staffan Sehlberg
Lennart Lenander-Schiller
Annikka Schiller
Edvard Solvang
Maria Johansson
Roger Johansson
Carl Furuskog
Marlene Forslund
Arne Svensson
Mari-Helen Svensson
Åke Mähler
Christian Florin
Ewa Hult
Lorentz Lövgren
Lars Lundell
Gertrud Olovsson
Michael Clase
Mona-Lisa Larsson
Bosse Gustafsson
Therese Gustafsson
May Bäckström
Södra Lyngbyvägen 180
Ankarsgatavägen 22e
Baldersvägen 13
Baldersvägen 13
Koloniträdgårdsvägen 14
Brobacken munkabo
Brobacken munkabo
Verkstadsgatan 8
Berglundavägen 29
Granliden 104
Granliden 104
Nordsjö 428
Söbben 230
Olof Palmesgata 18C
Golfbanevägen
Norra Torpvägen 71
Golfbanevägen 11
Västragranbäcksv 28
Stenkumla B. 158
Schölinsgatan 3a
Schölingatan 3a
Österbyväg 17
29792 Everöd
94164 Piteå
66333 Skoghall
66333 Skoghall
68151 Kristinehamn
54193 Skövde
54193 Skövde
82531 Iggesund
86030 Sörberge
88291 Långsele
88291 Långsele
88291 Långsele
47391 Henån
46130 Trollhättan
97596 Luleå
Ax-22120 Mariehamn
97596 Luleå
50495 Borås
62195 Visby
66232 Åmål
66232 Åmål
62141 Visby
LM
BD
S
S
S
R
R
X
Y
Y
Y
Y
P
O
BD
FI
BD
P
I
Fyrstad
Fyrstad
I
Vilka Miniträffar har ni planerat inför 2016?
GWCS efterlyser information om vilka miniträffar
som är tänkta att genomföras under 2016.
Detta för att vi skall i god tid skall kunna publicera
information om träffarna på hemsidan och i Klimpen. Vidare är det tänkt att försöka få in GWCS
miniträffar i SMC-boken 2016.
Skicka ett meddelande innan sista oktober till
[email protected] med en kort beskrivning av träffen
och tänkt träffdatum.
Träffarrangörer för 2017 efterlyses!
2017 känns långt borta när vi är mitt i årets MC-säsong. Jag
och styrelsen vill gärna ligga steget före när det gäller träffplanering. Jag tar därför redan nu emot förslag på distrikt
som önskar arrangera Nationella eller Internationella träffen
2017.
/Sören Halvarsson
GWCS Ordförande
30
Tack på förhand.
GWCS
Våra kära små
skyddsänglar
Ett bildreportage av Olof Lööf
Fakta
MASKOT
!
Maskot är en figur, ofta människo- eller djurliknande, som
symboliserar ett sportevenemang, företag eller idrottsförening. Maskotar finns ofta
att köpa, till exempel i form
av kramdjur, för dem som vill
stödja verksamheten.
31
ruskträffen
Med ”bussen” till Ruskträffen
Fredag morgon den 9 oktober och termometern visar på fem grader plus ute,
det är dags nu. Dagens resa är ställd till
Eskilstunas närområde Ärla närmare
bestämt Sågsveden. Resan till den
femtonde Ruskträffen tar sin början, jag
grenslar min ”buss” alltså min Goldwing
1800.
A
llt är förberett och släpet
är påhängt med diverse
viktigt innehåll. Sitter komfortabelt och fint, njuter av bra
musik samt härliga dofter till den
förbipasserade naturen. Blir omkörd av fyrhjuliga varelser med
innehåll som tittar tokroligt på
mig. Ser i deras min vad är det
där för tokfan som är ute och
åker motorcykel vid denna tid
på året. Bryr mig inte så mycket
utan rullar vidare i skön och väl
avvägd hastighet.
Passerar Gävle fortsätter mot
Valbo för att vika av mot Hedesunda, Gysinge vilken pärla kan
rekommendera en utflykt dit
fortsätter vidare mot Heby.
Gör ett stopp för intagande
utav ett mål mat som min kropp
nu efterfrågar det gäller att
underhålla den vackra investering man gjort. Beställer in dagens hittar ett bord och avnjuter
måltiden avslutar med en kopp
kaffe som blir som pricken över
i:et. Fortsätter mot Enköping tar
av mot Norrköping för att sedan
ta motorvägen mot Sigtuna.
Viker av mot Norrköping för att
om cirka tre mil vara framme vid
Sågsveden och Ruskträffen kan
påbörjas.
34
Här har ett flertal mc-kamrater redan infunnit sig, en del
redan för ett par dagar sedan.
Vi hälsar på varandra och en del
har man inte sett sedan förra
året.
Inväntar resten utav gänget en
del från Örnsköldsvik och så har
vi också en sörlänning i vårt tält.
Apropå tält så är det ett sådant
tält man känner igen från sitt
lumparliv. Det finns bekvämligheter inbyggt i form utav en
kamin som blir vår värmande
kamrat. För femton år sedan
var vårt gäng ensamt om att ha
den lyxen med en värmekamin.
Numera är det många som
införskaffat sig den lyxen och
arrangören tillhandahåller oss
med torr och fin ved, ett stort
tack till er.
Gänget ansluter sig och tältet
monteras upp på samma plats
som alltid. Platsen är helig, ingen
annan vågar sätta upp något på
detta heliga område.
Hälsningar, kramar och skålar
utdelas vid ankomsterna och
träffområdet fylls snabbt med
tält och människor. Aktiviteterna
accelererar snabbt och diskussionerna är i full gång. Det berättas om sommarens olika träffar,
resor, träff med andra och alla
har det trevligt.
Serveringslokalen har öppnat
där kan man handla mat, dryck
eller bara sitta och samtala
med varandra. Bastun öppnar
och många beger sig dit för en
stunds upphettning och tvagning.
Senare på kvällen drar musiken igång och det blir fullt ös på
golvet, hamburgerförsäljningen
går lysande och mörkret har
intagit området. I mörkret kan
man se eldar lite här och var
på träffområdet det ser riktigt
mysigt ut. Gemenskapen under
dessa förhållande är nyckeln till
träffens fortlevnad oavsett mc
för här umgås alla med varandra.
L
ördag en ny dag och den
råa luften och temperaturen på ett par grader
ruskträffen
plus gör att det ser frostigt ut på
dom flesta motorcyklarna. Efter
en stadig frukost så kommer en
del att åka på en träfftur, detta
år till Volvo och provkörning
av dumper på deras testbana.
Jag gör en rundvandring och
man kan nästan tro att det är
en Guldwingeträff. För ett par
år sedan var mer än hälften
deltagarna wingeåkare men
den siffran har minskat. Minskningen är väl ett resultat utav en
ålderstigande grupp samt lite
bekvämlighet vad vet jag? Men
fortfarande besöks träffen utav
många wingeåkare. Vid lunchtid
har vi en tradition som består i
att kolbullar fixas utav Bernt från
Hammarn. Senare på dagen
öppnas en riktig delikatess och
det är suringen, fisken man
älskar eller hatar men smakar
utomordentligt.
Många andra vandrar också
runt och språkar, inmundigar
lite dryck här och var och låter
dagen få ha sin gilla gång. Det
finns många andra mc-märken
och kombinationer att se och
begrunda, mc:n som inte längre
finns att köpa. När man går runt
så här så skapas många kontakter från olika delar av detta
långa land. Träffen besöks dessutom utav personer från andra
länder Finland är ett stadigt
återkommande inslag. Andra
länder är Danmark, Tyskland,
Jämtland medmera
Jorma, Lappen, Gotting,
Modde och Ljungen är namn på
deltagare som alltid har återkommit under dom år jag åkt på
denna träff. Man träffar naturligtvis många deltagare som har
en lång bakgrund i att återkomma till denna gamla träff med
drygt 30 år på nacken.
Klubben som håller träffen
möjlig, ska ha en stor eloge för
sitt engagemang och sitt proffsiga sätt att ta emot oss så vi
kan ha en trevlig helg tillsammans.
Lördagskvällen inleds med
något som har blivit en tradition
som kallas för Svartrundan. När
mörkret lagt sig så tänds pannlampor och man beger sig ut på
en runda i mörkret. I en upplagd
bana i skogen finns frågor utplacerade för att besvaras. Detta
är ett uppskattat men inte helt
ofarligt uppdrag att genomföra
beroende på stenar, mörkret,
hal mossa och så vidare. Efter
den rundan tar musiken vid igen
och golvet intages med olika
dansstilar allt för att ha en trevlig stund och gemenskap.
Det är söndagsmorgon och
hemresan ska påbörjas men
först ska alla vakna och tältet
rivas. Frukost intages och
avsked göres. Därefter grenslas ”bussen med släp” och vid
13.30 tiden beräknas min ankomsten hemma i Söderhamn
vara och så blev det. Tack alla ni
deltagare som besökte träffen
2015 vi blev 276 stycken betalande vilket är en bra siffra men
inte rekord.
Puss och kram så ses vi 2016
om inte det händer något till
dess, HaDé.
Text och foto:
Jan-Evert Hagström
GoldWingeåkare med
hjärtat på rätta stället.
35
Klubbshopen
Goldwing Club Sweden
Hela shopen är full med julklappar
Jacka
med text Goldwing och en
GL1500, GL1800 eller nya
GL1800 i guldtryck på bröst och
rygg eller bara på vänster bröst.
Det går även att få namnet tryckt.
(Ej distrikt!) Samma modell av
jacka som GWCS klubbjacka.
550:-
Klubbjacka
med tryck på rygg och på vänster bröst
eller bara på vänster bröst med eller utan
distriktet under.
Namnet kan man få på höger bröst.
Köp tre valfria t-shirts, betala för två.
Gäller från nu till 6 januari.
Kepsar
1500 och 1800logga Finns i vit och
svart m guldtryck.
Ställbart spänne.
36
150:-
Tallrikshållare
för papptallrikar
4-pack. Blir väldigt stabilt.
Storlek på tallrikarna 22–23 cm.
Lady Riders
Örnfjädrar
35:-
Årsmedlemsnålar
5 - 10 - 15 - 20 - 25 år
50:-
Buff
Lady Riders
95:-
60:-
med GoldWingtext
/st
Klistermärke
60:Lila
Stor 1800
225/150 mm
Fotoalbum
20x20 mm
40x70 mm
110:-
70x70 mm
25:- 40:- 45:Flaggfodral
med
GoldWingtext
Fodral i svart tyg
med broderat Gold
Wing. Till antennflaggorna
100:-
Stor 1500
240/170 mm
GWCS-flagga
att träs på antennen
150:-
150:-
Kolla in fler fina julklappstips på http://shop.gwcs.se/
kontakta oss på Telefon: 070-405 4064 eller E-post: [email protected]
Observera att postens avgifter tillkommer
37
FRÅN VÅRA DISTRIKT
GÖTEBORG
Bernt Husebö
Tfn 0708 - 94 35 68
Hej alla Västwingar. Så var det
dags igen att skriva några rader. Nu
i skrivande stund så har vi kommit
till gränsen till den kalla årstiden
som kallas vinter. Detta betyder att
GW’n inte ska vara ute och frysa om
sina tassar, utan vill ha värme och
omsorg. Jag och några till har redan
börjat att förbereda inför MC-mässan
som äger rum i Göteborg mellan den
28 och 31 januari 2016. Vi kommer
att dela monter med andra Hondaklubbar. Att vi ska dela monter med
andra är bestämt på högre nivå. Vi
får göra det bästa av detta.
Vi kommer på våra inomhusmöten
bestämma vart vi ska åka under
sommarhalvåret 2016. Vi fortsätter
med våra Facebookmeddelande.
Detta har blivit succé. Är du inte med
i denna grupp och är medlem hos
oss, så är det en stor anledning att
besöka oss på våra inomhusmöten.
Vi har dessa på Kruthusgatan i
Göteborg, första måndagen i varje
månad, vi hoppar dock januari. På
våran möten finns också möjligheten
att köpa diverse tröjor och märken. Välkommen att besöka oss. Hoppas
att vi syns. Eran DO Bernt. UPPLAND
Annika Sagström
Tfn 070 - 62 07 725
Hej! Kul med en digital tidning!
Förhoppningsvis kan detta locka
ännu inte invigda i Goldwing-världen.
I Uppsala har vi under hösten setts
varje månad på våra månadsmöten,
oftast i Stångby men på det senaste
mötet träffades vi på en pizzeria i
Flogsta. Detta för att underlätta för
oss som åker ”ända från” Enköping. Vi har gjort en planering för hösten
och vintern, den innehåller många
olika aktiviteter. Innan jul ses vi för att
köra en bilsimulator med efterföljande
middag och senare i december en
glögg- och grötkväll hemma hos mig
och Håkan i Bredsand. 38
Efter årsmötet i januari har vi planerat
månadsmöten i februari och mars.
Det bjuds både på en diskussion runt
trafiksäkerhet och en utbildning i hur
man kan använda sin GPS.
Mycket roligt och trevligt ska vi ha,
håll koll på hemsidan så att ni inte
missar något!
God Jul och ett Gott Nytt år önskar
jag er alla!
STOCKHOLM
M - L Törnbrand
Tfn 0704 - 05 40 64
Hallå där ute! Nu väntar den härliga
jultiden. Stockholmswingarna har
julmöte den 2 december, hjulmiddag
den 5 december och så åker några
till Berlin 10-13 december med alla
julmarknader där.
Vi fortsätter nästa år med att
träffas första onsdagen varje månad
på Restaurang Maestro Gamla
Södertäljevägen 167 Segeltorp.
Distriktsstämman den 13 januari
kommer vara på SA Teknik Stenkilsgatan 3 Hägersten.
Inbjudan finns i tidningen.
Jag hoppas att många kommer till MCmässan den 28–31 januari 2016.
Glöm då inte att komma och hälsa på
mig i vår monter.
Aktivitetslista för 2016 finns i tidningen så alla kan planera nästa år.
Det kan bli ändringar så glöm inte
lämna mailadress till mig.
Önskar alla i
vårt avlånga
land
GOD HJUL
OCH GOTT
NYTT ÅR
GÄVLEBORG
Åke Hermansson
Tfn 0705 - 76 84 21
Hejsan. Nu har jag rätt telefonnummer på denna spalt. Tryckfelsnisse
eller vad han heter upptäckte jag nu
först när jag kollade Klimpen nr 4.
Höstturen var på tapeten och
den blev förlagd till lördagen 26
september. Vi var tre som drog iväg
via småvägar till Rättvik. En var med
på dagstur och drog hemåt efter fika
och en tur upp till Vidablick utanför
Rättvik där vi hade en fantastisk utsikt över Siljan. Ytterligare en från
Söderhamn anslöt till oss, så totalt
blev vi tre som övernattade i en stuga
på Rättviks Camping. Det pågick litet
förberedelser inför Höstmarknaden
helgen därpå. Trevligt hade vi i Rättvik
och mycket ideer om aktiviteter och
resor dryftades under kvällen.
I början av oktober var det dags att
dra till ”Ruskträffen” i Eskilstuna.
Träffade på Jan-Evert Hagström på
Heby Värdshus så vi slog följe till
Ruskträffen. Vi hade det trevligt på
denna så kallade inofficiella GoldWingträff med både bastu och mat
och dryck. Utflykten på lördagen gick
till ett microbryggeri i Eskilstuna.
Där fick vi veta en hel del om öl och
hur mycket arbete det ligger bakom
att få till öl. En tråkig nyhet var att
en av byggnaderna på träffplatsen
brann upp i en anlagd brand någon
vecka efter träffen. Hoppas det inte
påverkar nästa års träff.
Helt plötsligt har det blivit extra
varmt på höstkanten så säsongen
är inte slut än fast vi kommit in i
november. Har gjort flera turer i fint
väder. Man tar alla chanser när det
bjuds på möjlighet att lufta Wingen.
Anmälan till julbordet artar sig bra.
Det är lördagen den 5 december på
Axmar Brygga efter Gästrikekusten.
Hittills är vi ett femtontal anmälda
så det lovar gott. I januari planerar vi
att ha årsmöte på Hagsta Värdshus.
Vi skickar ut kallelse till samtliga och
kallelse och information finns på klubbens hemsida och distriktets egen
hemsida.
Ha en riktigt God Hjul
och Gott Nytt År.
Glöm inte
att följa oss på
GWCS.se
eller på
facebook
FRÅN VÅRA DISTRIKT
VÄRMLAND
Ann-Marie Andersson
Tfn 0705 - 43 39 79
Hej alla winge-vänner! Året 2015
är inne på upploppet. Och strax
innan målsnöret har vi avverkat
årsmöte, medlemslotteriet och ett
välsmakande julbord på Solbacka
Gästgifveri i Östra Ämtervik.
Ett 30-tal medlemmar har anmält sig
för julbordet och nio rum är bokade
för övernattning. I skrivande stund
(11/11) är det cirka två veckor
kvar men jag vet redan i förväg att vi
kommer ha en trevlig kväll.
I december har vi inga aktiviteter
inbokade utan vi firar jul och nyår med
nära och kära. I januari, februari, mars
och april fortsätter ”söndags-fika-träffarna” andra söndagen i månaden om
inget annat meddelas. Tid och plats
meddelas på hemsidan, Facebookgruppen Värmlandswingarna och SMSgruppen.
I december månad (1-31) erbjuder
HONDA MC Center Karlstad 20
procent rabatt på tillbehör och
personlig utrustning, mot uppvisande
av medlemskort.
En annan höjdpunkt under vinterns
lågsäsong är MC-mässan. Den 28–
31 januari 2016, på Svenska Mässan
i Göteborg. Då är ljuset på väg tillbaka
och man kan börja drömma om nästa
MC-säsong. HÄRLIGT!!
Men innan dess ska vi som sagt fira
Jul och ringa in ett nytt år!
Jag önskar Er alla en riktigt GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR!!
SKÅNE
Christer Andersson
Tfn 0709 - 41 36 90
Haj, po ER alla Skåningar å alla
andra! ”Har du vadd snällor så du får
nonn julaklapp”?
Jo, vi e redan där, julen, jag tycker det
känns som det var inte länge sedan
vi tog ut hojen i våras! Men det är
dags att fundera på vad du och vi
ska göra under 2016. Vi startade
tanken på detta under månadsmötet
i november, det är Peter M som är
sammanhållande för Aktivitetslistan
2016 och målet är att vi ska lägga
upp förslaget på vår hemsida innan
nyår. Har du förslag på aktivitet och
då helst med ansvarig, ge detta till
Peter innan jul! A-listan 2016, tar vi
beslut om under vårt årsmöte i slutet
av januari.
Nästa sak du bör lura på under
julhelgen är vilka vi ska välja till vår
styrelse, se vår hemsida med de
roller som ska väljas om, märkta
med 2016. Har du förslag eller om
du har synpunkter och känner att du
vill hjälpa till i vår ideella förening hör
av dig till Evert !
Jag vill avsluta 2015, med att TACKA
ALLA, som ställer upp och ger av sej
själv, det är ni som gör GWC Skåne!
Nästa år 2016, behöver vi (du och
jag) alla medlemmar, inte bara att
deltaga i våra aktiviteter (vårt 20
procentmål) utan inför och under vårt
genomförande av GWCS Int. Treffens
35:års jubileum. Jag vet att den kraft
som finns bland oss i GWC Skåne
kommer att göra augustiveckan i
Hässleholm till en ”Goer” upplevelser,
så boka in veckan i din almenacka!
Hittills upplever vi bara att det finns
en positiv vilja inför vår träff hos alla
de vi pratat med inom Hässleholms
kommun, GWC DK på Bornholm och
andra, så följ vår inbjudan på http://
www.goldwing.just.nu/goldwingDenna
treffen-2016-hassl.html.
kommer vi att uppdatera efterhand.
Vi vill också tacka, dig/ni som hjälpt
till att sprida, under 2015, budskapet
om träffen i Europa!
Du läser denna text i försöket med
KLIMPEN , som E-tidning, vi tar upp
vad du tycker om detta på årsmötet.
Men jag ber dej att hjälpa till med att
sprida denna till den eller de som du
vet ej kan läsa den i en dator.
Med andra ord, så vill jag att vi tackar
varandra för Wingeåret 2015,
önskar oss en GOD JUL och ett
Riktigt Gott Nyår, samt att vi planerar
för ett bra Gold Wing år 2016 med
”20 procent”!
skaraborg
Ulla Holm
Tfn 0705 – 514109
Hej alla Wingåkare, nu var dags
igen att försöka få ihop lite till vår
fantastiska tidning. Vi har fortfarande
i skrivande stund ett bra väder för
att vara långt in i november. Några
av vårt gäng åker fortfarande på
sina wingar, de är tappra så om det
är mulet eller solen skiner gör inget
men det är ju omkring tio grader, så
det går ännu.
30/8. Start från Sveas kiosk i
Broddetorp. Ja denna gång var
det Roger tur som tog oss runt i
Skaraborg. Många små krokiga vägar
blev det. Till slut hamnade vi på Basta
kvarn i Blidsberg ett mycket fint mcfik med vatten alldeles intill och små
öar där man kunde sitta och njuta.
Naturligtvis blev det räckmacka med
kaffe och en god kaka. Tack Roger för
den turen.
2/9. Nu var det tradition att man
skulle till Kolamilan i Flugebyn utanför
Karlsborg. Oj, Oj vad mc det kom dit,
långa rader strömmade in. Egentligen
är det ingenting som kan ses, mer
än fika och tjöta med en massa
människor och se på olika hojar, över
1000 stycken både veteraner och
nya, ja alla variationer är det.
13/9. Starten går från Skaratorget
en solig dag. Harald och Ulla är det
som tar oss runt på vägarna. Många
blev vi denna gång. Det var några
som aldrig hade åkt de vägarna förut
så det var nytt för dem. Vi hamnade
till slut på Trollabo kvarn i Hudene
där var det mycket bilfolk redan som
anlänt, så det var lite trångt men det
ordnade sig. Som tur var att det var
förbeställt med mackorna.
18/9. Vi har haft ett extra möte
i Kenneths lokal i Skara inför vår
stundande internationella träff, och
dit kom det många kan ni tro, det
är inte svårt att anordna någonting
när så många är villiga att hjälpa till.
Där avhandlades det en hel del. Efter
ett bra möte blev det en god fika där
Kenneth bjöd på kaffe och flera hade
med sig godsaker till. Tack till er alla.
27/9. Nu var det dags att ta farväl
av sommarens åkturer. Vi slutar alltid
detta med att ha grillfest hemma
hos någon, och i år var det Lathi och
Viola som stod för detta evenemang
hemma i Hjo. Vi var en hel del som
slutit upp så hela altanen blev nästan
full med folk. Mycket trevligt var det
åxå det pratades och tjötades ett par
timmar och många skratt för kul det
39
FRÅN VÅRA DISTRIKT
har vi när vi träffas alla.
14/10. Nu var det dags att börja
inomhus igen månadsmötet var
på Rådhusets kafé i Skövde. Tyvärr
blev det inte så många för det var ju
älgjakt och det får de inte missa.
11/11. Nu var det åter ett sista
möte för i år på Rådhuset i Skövde
och det blev välbesökt några nya
medlemmar hade även slutit upp.
De flesta åkte bil, men Peter kunde
inte hålla sig han kom på sin fina
Goldwing trikes. Snacket här blev
mycket angående vår träff nästa år.
Det var mycket givande och många
beslut togs.
Nu avslutar vi 2015 med att gå ut på
restaurang och äta en bit mat.
Årsmöte blir den 9 januari 2016 i
Skara och hos Kenneth Fröström. Där
alla våra medlemmar är välkomna.
Ha nu en riktig
God jul och gott nytt år.
KNALLEVINGARNA
maj, nydal i Svenljunga den 20 maj,
mer aktiviteter finns på sidan 22 i
denna nya E- tidning, glöm inte att gå in
på vår egen hemsida för senaste nytt
och eventuella ändringar, respektera
deadline för våra aktiviteter för att
underlätta för dom som är ansvariga
för respektive arrangemang. Har du
inte redan anmält dig till vår smslista så gör det, så du inte missar det
senaste, Tomas Christensen håller i
den och numret är 0706-177127.
Passa på att redan anmäla dig till
vår resa tillsammans med våra
granndistrikt till Hunnebostrand,
det är den 30 april och inkluderar
en övernattning på underbara
västkusten, mer info kommer
senare.
Till kommande helg kommer vår
ordförande på besök och svarar på
våra frågor, även våra granndistrikt
är inbjudna och det ska bli kul o
spännande, återkommer med mer
info i nästa nummer av klimpen.
Önskar er alla en God Jul och Gott nytt
år och på återseende.
Tony Andersson
Tfn 0708 - 24 21 08
Hej på er alla. När det gäller er
knallevingar så inbjudes ni till vårt årsmöte den 9 Januari klockan 16 hemma
hos Bertil Olsson på Kornellgatan 13,
50731 Brämhult, årsmötet avslutas
med en gemensam middag klockan 19,
anmälan för deltagande av årsmöte
och gemensam middag är senast
den 18 december, anmälan sker på
telefon till Bertil Olsson 033-248412,
0706-713328 eller till mig på 0708242108 eller maila [email protected]
för deltagande av bara årsmötet krävs
ingen anmälan. Vi önskar er alla mycket
välkomna.
Vi har beslutat att inomhusmötet i
december utgår, och kör i gång 10
februari hemma hos Sten-Åke Rud
klockan 18,30.
I skrivande stund är det nästan
vårväder och jag har haft förmånen att
dra några repor i dag. Vintern står för
dörren men vi har redan fått till många
trevliga inslag i vintermörkret som vi
alla redan ser fram emot, vad sägs om
årsmöte men gemensam middag den
9 januari, arombastu den 23 januari,
mc-mässa helgen därpå, bowling den
6 februari, miniträff Poker-run den 6
40
VÄSTERBOTTEN
Lars Olof Forsberg
Tfn 0722 - 05 91 55
Hoj Västertoppen!!! Åter dags
att sätta ihop några rader och
sammanfatta sommaren 2015.
Ja, det känns konstigt att göra det
en så`n här dag när vi haft ett helt
fantastiskt väder. Just hemkommen
från vår lilla ”träff” i Långfällsviken och
det är den 30 augusti. När du nås av
dessa rader torde säsongen vara
över för de flesta av oss.
Personligen har jag flängt runt
ganska mycket och besökt Nationella
och Internationella träffarna i Sverige
samt Vikingträffen i Gällö och en
snabbtur till Moseldalen däremellan
och sen körde jag min ”Eriksgata”
i länet, samt som skrivet var:
Norrfällsviken.
I denna dag (30 augusti) återstår
väl lite puttra runt och så förstås
Kattisavan!!! Den är ju åsså förbi när
du får dessa rader, så då är det väl
bara att hoppas att vi haft det så
roligt som det bara går!!!
Fortsätter väl å tjata på att ji jettt va
in på vår hemsida lite nu å då för att
hålla er ajour, det händer kanske inte
så mycket just nu, men snart torde
det dyka upp info om vårt kommande
årsmöte.
Jag har ju lagt in en preliminär
anmälan om att VI ska åtaga oss
Nationella träffen 2017, så jag
hoppas att du tänder till på detta och
är behjälplig när det är dags. Du hör
förstås av dig med ett SMS, mejl eller
telefonsamtal, och så är du förstås
inne på hemsidan och kollar senaste
nytt i frågan!!!
Tills sen : Háre!!!!
örebro
Hasse Rosmark
Tfn 0703 - 18 45 53
Hej alla T-Wingar ! Nu har den mörka
tiden kommit igen och hojen är för
många inställd och putsad.
Vi var fyra personer som campade
och hade jättemysigt på Ruskträffen
det var sex minusgrader på natten, då
är det lilla tältet som gäller GoldWing
Club blev största klubben, tror att det
är första gången.
När jag skriver detta till klimpen så
har vi inte haft årsmötet ännu utan
det kommer mera info senare.
God Hjul och Gott Nytt År till Er alla
därute.
Vi ses nästa år.
södermanland
Torbjörn Danielson
Tfn 0768 - 69 43 96
Wingeläsare i Sörmland. Sätter mig
vid tangenterna i dyningarna efter
katastrofen i Paris. De flesta saker
känns ganska futtiga när sådant här
inträffar. Försöker dock få ihop lite
grejer till E-Klimpen. Premiärblaskan
som kommer ut innan tomten kommer
in så att säga. Blir väl intressant för
de flesta, dock är det väl mindre kul
för de medlemmar som betalat för
tidningen och nu kanske inte kommer
åt att läsa den. Ligger i tiden så att
säga. Häng med. Distriktets övningar
i höst har ju innehållit kräftskiva på
Malmköpings camping. Ett 15 tal
hugade sörplare var på plats. Tyvärr
FRÅN VÅRA DISTRIKT
sjunger väl Ålandssvängarna på
sista versen. Årets resa innebar att
antalet sjönk kraftigt. Intresset har
dalat, och så även arrangörens. Det
var väldigt kul i många år, men så är
det ibland. Styrelsen riktar ett stort
tack till framför allt Eva och Gertis. Att
även uppmärksamma är Ruskträffen
där sex stycken från distriktet ställde
tältet på plats bland cirka 270 andra
tuffingar i början av oktober. Även där
märktes senare de stora problem
som finns i samhället i dag. Tre veckor
efter träffen brann huvudbyggnaden
ned till grunden. Mordbrand enligt
polisen. Riktigt surt för de barn som
tillbringar några sommarveckor där.
I övrigt så har träffarna på Vilsta kört
igång. Varje torsdag fram till jul. Med
start 14 januari så blir det sedan
varannan vecka. Torsdagar hålls kvar
med start klockan 18. Planering har
skett inför 2016, med lagda aktiviteter
varje månad. Den stora grejen
för distriktet nästa år blir förstås
Miniträffen på Herrfallets camping.
En släpvagnsloppis i säsongsstarten.
Boka redan nu upp Kristiflygarhelgen.
Kan bli riktigt riktigt bra. En liten bedjan
är väl att isen har släppt, och att
stugorna är väl uppvärmda. Vad som
även är viktigt att nämna är att GWCS
Södermanlands årsmöte blir den 17
januari på Försvarsgården. Kallelse
kommer att skickas ut i god tid. Hoppas
nu att alla GWCS åkare har varit riktigt
snälla, så att det blir en God Jul och Ett
Mycket Bättre 2016 för samtliga.
halland
Torbjörn Landström
Tfn 0739 - 52 44 17
Hej Halläningar! Nu närmar sej slutet
av året och julen står för dörren.
Har planerat in vårt årsmöte till den
17/1-16 klockan 14 hemma hos mig.
Anmäl er till mej senast den 10/1-16.
Önskar er alla God Jul & Gott Nytt.
kronoberg
Leif Lindwall
Tfn 0708 - 83 06 23
Dags att summera mc-säsongen
2015. Vi Kronobergare har haft fullt
upp hela året med planeringen inför
Internationella träffen i Kosta. Det
var planerings möten, boka orkester,
boka maten, fixa utflykter med mera.
Listan kan bli hur lång som helst och
tiden bara springer iväg. Men vi var
ändå tvungna att ta lite semester
från all planering. Några av oss var
på nationella träffen i Borlänge och
vi har besökt en massa miniträffar
också.
Våren och sommaren bjöd inte på
något härligt sommar väder, det
var regn nästan varje dag. Men så
kom augusti och solen började titta
fram på allvar. Nu började det att
brännas med Internationella träffen
i Kosta. Vi samlades i Kosta veckan
före träffen för att iordningställa allt.
Träffen bör-jade på torsdagen den
6 Augusti, men redan på onsdagen
var det cirka 80 deltagare på plats.
Äntligen torsdag morgon och festen
kan börja. Det rullade in Goldwingar
hela dagen. Och på kvällen blev det
dans på Folketshus. Fredag morgon
var det kortege körning till Volvo
Construction Equipment AB fabriken
i Braås. Där fick några lyckliga även
provköra dessa stora maskiner.
Lördagen startade med Glasbruks
rally och på eftermiddagen var det
flaggparad som avslutades med
peoples choice utanför glasbruket i
Kosta. På kvällen var det gemensam
middag och pris- utdelning. Träffen
avslutades med ett stort fyrverkeri.
Söndagen började alla att packa och
dra hemmåt.
Tänk vad tiden går fort när man har
roligt. Hoppas att alla som var där
tyckte att vi hade ordnat en bra träff.
Det kom totalt 255 Goldwingar och
433 personer, helt fantastiskt. Det
har varit jätteroligt att ordna träffen
men det har också varit mycket jobb
med den. Så det är rätt så skönt att
det är över nu så man kan ta det lite
lugnare.
Mervi och jag packade motorcycklen på onsdagsmorgonen och
drog till Finska träffen, för en veckas
semester. Det var härligt att bara
kunna gå runt och njuta och inte
behöva jobba något. När vi kom
hem var det dags för Ölands träffen
som för många ses som avslut på
säsongen. Fram över har vi vårt eget
årsmöte och sen börjar vi att planera
för nästa års utflykter.
Vill än en gång Tacka alla som ställde
upp och jobbade med Kosta träffen.
Utan er hade vi inte fått till en så
fantastisk träff.
FYRSTAD
Alvar Bismann
Tfn 0702 - 38 70 20
Hej alla Fyrstads-wingar! Nu har
mörkret kommit till Fyrstadsområdet
och första advent närmar sig.
Sommaren som var har väl inte varit
det bästa för oss Guldwinge-åkare,
men hösten har ju fört med sig riktigt
bra tillfällen att åka hoj, vilket några
av våra medlemmar utnyttjat flera
söndagar under hösten. I oktober
hade vi en utekväll på en restaurang
i Uddevalla, som var mycket trevlig
med god mat och trevligt sällskap.
Glädjande för Fyrstads-distriktet så
har vi fått fem nya medlemmar. Vi
hälsar alla välkomna till vårt distrikt!
När detta läses har vi haft vår årliga
tradition med julbord, denna gången
i Mellerud, närmare bestämt hos vår
medlem Lennart Olsson.
Vårt årsmöte kommer vi att ha
månadsskiftet januari/februari 2016.
Mer information kommer att
annonseras under fliken Fyrstads på
GWCS hemsida. Där annonserar vi
även ut andra aktiviteter och datum
för medlemsmöten m m – så håll
utkik där med jämna mellanrum.
Slutligen så planerar vi, tillsammans med Knallevingarna, en
gemensam träff 1 maj 2016 med
en övernattning. Mer information
kommer så håll detta datum öppet i
era kalendrar.
Vi önskar alla våra vänner runt om i
landet en riktigt God Jul och Ett Gott
Nytt År 2016.
Gunilla Lidström, sekreterare
GLÖM INTE ATT
ändra era egna uppgifter
i medlemsregistret om ni
tänker eller ska byta
bostadsadress.
41
FRÅN VÅRA DISTRIKT
JÄMTLAND
Janne Karlstrand
tillönska alla er andra vingeåkare en
riktig God Jul och ett Gott Nytt år och
ser fram mot ett spännande 2016.
Ha de gutt u kåir vackat.
Tfn 0703 - 30 80 05
Hej Jemtwingar! När jag skriver
detta är det mitten av november,
ingen snö ingen kyla. Det kanske inte
är så konstigt om man bor söder om
Dalälven, men bor man vid fjällets fot
är det lite märkligt. Föresten körde
jag Winge den 5 november - ingen
långtur men ändå.
Distriktsstämman (28–29/11 med
vidhängande julbord) har vi klarat av,
med förhoppningsvis bra och kloka
beslut. MC-mässan 28–31 januari
i Göteborg, är du intresserad av att
ordna en resa kan du höra av dig till
mig.
Verksamhetskalendern känns som
den är lite kopierad år från år. Du som
är medlem i Jemtwingarna, hör av dig
till mig eller någon annan i styrelsen,
med ideer om några nya resmål med
en eller två övernattningar, i Sverige
eller Norge,
Jag får önska er en riktigt god jul och
ett gott nytt Wingeår.
GOTLAND
Leif Smedberg
Tfn 0498 - 506 98
Hej alla winge åkare. Nu är mcsäsongen så gott som slut och
vintern närmar sig med stora steg
och vingarna är förberedda för vinterförvaring.
Sista gemensamma åkningen för
året var sista helgen i september
då SMC arrangerar Fika Fårö. Vi var
cirka 75 ekipage med packad fikakorg
som samlades i Visby för vidare färd
till Fårö. Där blev det sedan poker run
med avslutning vid Gamle Hamn med
prisutdelning och gemensam fika.
Sedan har vi haft några månadsträffar hemma hos någon medlem.
Den 12/11 blev vi inbjudna
att delta i en räddningsövning av
Destination Gotland som statister.
Ett moment var att åka rutschbana
ner i en gummiflotte, tyvärr så var
det endast fyra som deltog.
Nu ser vi framåt mot vårat hjulbord
den 5/12 på en mysig restaurang
i Visby. Till sist vill vi Gotlandsvingar
42
VÄSTERNORRLAND
Michael Rönnerfjäll
Tfn 0734 - 39 26 73
Hejsan Y-vingar. I årets sista skälvande minut vill vi tacka alla som ställt
upp och kämpat tillsammans för att
hålla ihop och utveckla Y-distriktet.
Ett händelserikt år präglat av både
sorg och glädje.
Distriktet har under året varit
representerat både på nationella och
internationella träffen samt på ett
antal lokala miniträffar. Vår senaste
aktivitet var en kryssning till Åland där
både gamla och nya medlemmar var
med. Vi blev totalt 20 deltagare.
Årsmötet kommer att hållas den
16 januari i Sundsvall och vi hoppas
på en bra anslutning så att vi kan
planera för nästa säsong. Vi samlas
efter mötet för en gemensam middag
för de som vill.
Nästa år kommer vi att försöka
med en nystart av GW-yran men den
här gången i Lögdö bruk, Timrå. Mer
info kommer.
Med önskan om en God Hjul och
ett riktigt Gott Nytt År!
Michael (DO) och Anette (sekr)
NORRBOTTEN
Donald Ericsson
Tfn 0725 - 07 47 47
Hej Norrwingar! Vi skall nu för första
gången se hur en nätbaserad Guldklimpen fungerar ute i stugorna,
några av oss Norrwingar har dock
ej ”nätstrumpor” Men detta är en
ekonomisk fråga och all respekt
till vår nationella styrelse som tar
ansvar och är realistisk som värnar
vår gemensamma ekonomi i GWCS.
Norrwingarna har nu hållit säsongavslutningsfest med trekamp och god
middag ute på Road House på Kallax
i Luleå. Det är ett härligt ställe för
motorfolk, med klassiska maskiner
utplacerade uppe på väggarna. Vi
började med att dela upp oss i lag
och tävlingsgrenarna denna afton var
prickskytte på upplysta tavlor, först på
vipptavlor med paintbollgevär, sen en
meter långa blåsrör med en dm lång
pil. Avslutat med kolsyrepistolskytte.
Då vi inte har mycket ljus här uppe i
mitten av novemberkvällen så körde
vi fram bilarna så vi inte skulle skjuta
varandra i mörkret.. Lag två vann
en ganska jämn match, då alla är
tävlingslystna och försökte göra sitt
bästa för lagen. Damerna är ena
rackare på att pricka rätt därtill.
Vi hade även denna gång valt ett lite
märkligt datum enär det var Fars dag.
Men, – Ingenting är omöjligt! Som
Gunde Svan sa. Det var till att hålla
familjemiddag måndag kväll i stället,
annorlunda men väl fungerande.
Vi lyckades planera in handikappkörningen med barn och ungdomar på surstömmingspremiären
och ”back to basic” Norrwingeträffen
på Nationaldagen då SMC kör sitt
event uppe i Storforsen.
– Well, det är så många arrangemang dessa sommarhelger då våra
Norrwingar därtill vill åka på sina
rallycross och motocross tävlingar i
Norrbotten.
Nu står det närmast att stämma
av med våra Finska Guldwingevänner
att arrangera en förhoppningsvis
återkommande träff, vartannat år på
finska sidan av gränsen i närheten av
svenskbygden i Jacobstad, vartannat
år hos oss i Norrbotten.
Nu skall jag skynda mig ut till
stugan och få hjälp av grannens L70
att bära bort en 2m3 stort stenblock
som det tagit mycket tid i mörker
och regn att spräcka sönder med
”snigeldynamit” Bekymret är att röret
till dricksvattnet 107 meter ner gick
igenom stenen! Under gräset visade
det sig när storaset äntligen var på
väg upp! Nu ser cortegaröret ut som
en ledsen ostbåge.
Men som man säger, varför skall det
vara lätt – när det kan vara svårt! Härligt
är det att så många människor bryr
sig och kommer med hjälp, maskiner
och kloka råd!
Underhållsladda alla era batterier
under vintern så möts vi med ny
energi när vi går mot ljusare tider
efter vinterdvalan. Nu går vi mot
snöskotertider!
God jul alla vänner!
STENA LINE
10 % rabatt på resor Gbg - Fredrikshavn
och Varberg - Grenå för MC - förare - passagerare. Plats garanteras efter bokning.
Rabatten kan inte kombineras med andra
erbjudanden och paketresor. Villkor, priser
och turlista på www.stenaline.se.
Bokning; ring 031 -704 06 50
Mail; [email protected]
Bokningskod: SGOLD.
DÄCKTEAM
25 % rabatt mot uppvisande av
GWCS medlemskort på MC-däck
av fabrikat Bridgestone, Firestone,
Continental och Avon.
RASTA
Lämnar 10% rabatt i restaurangerna
mot uppvisande av GWCS-kortet.
Du hittar Rasta utmed samtliga större
riksvägar runt om i Sverige.
Välkomna www.rasta.se
Göteborg: Rosenlundsgatan 8.
T. 031-743 35 00
Göteborg: Stigs-Center 2 D.
T. 031-742 79 99
Sundsvall: T. 060-122980
Örebro: T. 019-101830
Östersund: Storlievägen 36
T. 063-101500
Rabatt ges vid uppvisande av
GWCS-kortet.
EUROMASTER
Rabatt ges på däck och service.
Nedanstående rabattsatser i procent
på gällande prislista:
Personbil, Michelin Kleber Nokian
mellan 35 till 38%
MC däck: Michelin Avon Metzler
mellan 25 till 28%
Övriga fabrikat offereras på förfrågan.
Servicearb, 10 % på gällande prislista.
Återvinningsvagift tillkommer på nya
däck och moms.
Betalningsvillkor: Kontant samt uppvisande
av GWCS-kort.
www.euromaster.se
HONDA MC CENTER I GÖTEBORG
10 % till GWCS medlemmar på personlig
utrustning mot uppvisande av
giltligt medlemskort.
Hulda Mellgrensg 6, Västra Frölunda.
Tel: 031-746 60 70.
LÅNGSELE CAMPING
Camping 10% för alla goldwingers
0620-215 64 el 070-268 04 52
Tommy och Madelene
CONDITORI LUNDAGÅRD I LUND
20 % på fika, lunch och sortiment,
dock ej tårtor, mot uppvisande av
giltligt medlemskort.
Kyrkogatan 17, Lund.
Tel: 046-211 13 58.
Gålö Grillen, Dalarövägen 148
Alla som visar GWCS-kortet får 15%
rabatt. Pizzeria, grill och mycket mer.
Fina mc-vägar i området.
Öppet: Sommar mån–fre 10–21,
lör–sön 11–21.
Vinter måndag 10–15, tis–sön 11–19.
Tfn. 08–50033314
PREEM KRISTIANSTAD
Preem Mäster Bonggatan rondellen
Kristianstad. Gratis andvändning av
gör det själv hall för tvätt eller mindre
mek, vid köp av drivmedel eller mat
mm. Uppvisa GWCS kort.
SIMONSGÅRDENS LANTBOENDE
Beläget 8 km från E4 mot Älmhult
4-bäddslägenhet med eget kök och ingång.
Dusch/toa och tv. 3 km till bad och fiske.
Avkopplande lugn miljö.
Priser: 250:-/pp/dygn, GWCS-rabatt: 15%
Jan och Eva Nilsson
Hultet, Simonsgård, 343 97 Älmhult
Tfn 0476-302 92 el 070- 5411 734
BATTERILAGRET
12 % till GWCS medlemmar på
batterier och laddare.
Karlstad: Östra Torggatan 2.
T. 054-13 69 50
Borås: Sandgärdsgatan 17.
T. 033-12 28 00
Jönköping: Östra Storgatan 44.
T. 036-35 49 99
Stugor nära Skara Sommarland
3–4 bäddsstugor 400–500 per dygn.
4 km från Skara – 3 kilometer till
Sommarland. Sänglinne finns att hyra.
GWCS rabatt 10%. Kolla in på hemsida:
www.skarastugor.se
Ulla & Harald Holm 0511-14109.
Sundbyholms gästhamn.
GWCS medlemmar har 10 % på kaffe/
bröd/mat hos Sundbyholms gästhamn.
Gäller endast när ni kommer med Guldwingen. www.sundbyholmsgasthamn.se/
SWEBANK GOLDWINGLÅN
GWCS, Gold Wing Club Sweden har
förhandlat fram ett mycket förmånligt
lån för sina medlemmar hos Swedbank
Finans. Vid köp av en fabriksny Honda Gold
Wing finns nu möjlighet att låna med upp till
10 års avbetalningstid. Dessutom är lösen
av lån eller extraamortering kostnadsfritt.
Värdet för låntagaren kan bli hela upp
till 4 650 kr med ett Gold Wing lån.
Kontakta kassören i GWCS för ytterligare
information.
Erbjudandet är exklusivt för medlemmar
i GW klubben:
• Värde upp till 4.650 kr!
Avgiftsfritt vid autogiro, (kopia på medlemskort
skickas med avbetalningskontrakt
till Swedbank Finans)
Gäller nya och begagnade Guldvingar,
(inköp hos av oss godkända näringsidkare)
• Avbetalningstid upp till 120 mån,
Gäller fabriksnya mc.
• Lösen av lån och extraamortering är
kostnadsfritt.
• Kreditgivare är Swedbank Finans
Avbetalningstid upp till 120 månader
(gäller fabriksnya MC), lösen av lån
och extraamortering är kostnadsfritt.
Kreditgivare är Swedbank Finans. Sedvanlig
kreditprövning görs på samtliga
krediter.
KROKAVADETS VANDRAHEM
Beläget 20 km söder Jönköping, 2 km
från E 4-an mot Växjö. 3 sovrum med 2
bäddar i varje rum, allrum, kök, dusch/
toa, bastu, tv, 20 m till sjön med fiske
tillgång till båtar, tennisbana,grillar,
samt 5 motionsspår olika längder.
GWCS- rabatt 25% på ordinarie priser.
(uppge ditt medlemsnr vid bokning)
www.krokavadet.se
Janne & Bettan
Fägrida Krokavadet Vaggeryd
0392-12055 el 070-1456545.
Erbjudande till GoldWing
CLub Sweden !
10% rabatt på tillbehör till ordinarie
priser (gäller ej Honda original
reservdelar och tillbehör).
20% rabatt på däck. Fri montering
på lösa hjul. Gäller på vårt ordinarie
sortiment!
10% rabatt på höst och vinterservice
på verkstadsarbete under
oktober–februari!
Rabatter gäller endast vid uppvisande
av giltigt medlemskort och är
personligt och endast till Honda.
Erbjudanden gäller 2013-2014
www.mcguiden.se
MC-Guiden AB Vetlanda.
Tel: 0383-10910.
När du har kontakt
med Guldklimpens
annonsörer:
Tala alltid om att du
är medlem
i GoldWingklubben.
43
MEDLEMSFÖRMÅNER
Karlsborgs Camping.
Vi lämnar 10% rabatt till alla GWCS
medlemmar. Hos oss kan ni bo i eget
tält eller husvagn, hyra stuga eller
varför inte prova att bo i en stubbe?!
Vad ni än väljer så bor ni alltid nära
stranden. Välkomna!
Karlsborgs Camping 0505-12022
www.karlsborgscamping.se/
GULDKORN
Mygg är som ungar. När dom
är tysta vet man att dom har
någonting för sig.
Fröken det är förbjudet att bada
här.
- Varför sa ni inte det innan jag
kläde av mig.
- Det är inte förbjudet att klä
av sig.
Vad säger du, tog Karlsson livet
av sig?
- Det trodde jag var det sista
han skulle göra.
- Det var det också.
Klockan var tjugo över två på
natten, när det ringer hemma
hos Anderssons:
- Hallå, var det ni som annonserade efter ressällskap till
Norrland?
- Ja det var det men det måste
ni väl inte ringa mitt i natten om?
- Jo, jag skulle bara säga att
jag inte hinner följa med.
Oskar stirrar på sin hund.
- Du är den dummaste hund
som finns. Om jag säger att du
ska hämta tidningen så ska du
väl inte gå ut i köket och koka
ägg.
Den ena ballongen till den andra
- Se upp för kaktusen
- Vilken kaktussssss.
Sportfiskaren glömde sin fångst
under sätet i bussen. Fem dagar
senare kunde man läsa en notis
i tidningen:
- Om den person som glömde
en påse med fisk på 93:ans
buss vill vara vänlig och komma
ner till garaget så kan han få
bussen.
Jag vet en hund som skällde
så mycket att han fick allvarliga
skallskador!
Två krokodiler samtalar:
- Min bror reser mycket.
- Är han handelsresande?
- Nej, han är handväska.
44
Kapten vi har nog gjort ett
strandhugg i natt.
- Varför tror du det?
- Det står en ko på däck.
Tänk vilken frihet det är att
orientera.
- Det är väl ingen frihet, kontroller överallt.
Varför ser du så ledsen ut?
- Jo, för att min fru ska resa
bort.
- För det behöver du väl inte se
så ledsen ut?
- Annars åker hon inte.
Det påstås att ålar har god syn.
- Särskilt synålar.
En amerikan fick ett hotelsebrev
från ett gangstersyndikat, De
krävde 1 000 dollar annars
skulle de kidnappa hans fru. Han
svarade:
- Jag har inte 1000 dollar,
men är i övrigt intresserad av
anbudet.
- Vad lever du på?
- Mina brevduvor.
- Kan man leva på det?
- Javisst, jag säljer duvorna
på morgonen och på kvällen är
dom tillbaka.
En sexåring och en fyraåring
sitter på övervåningen i sovrummet.
- Jag tror det är dags för oss
att börja svära, säger sexåringen.
Fyraåringen nickar och håller
med.
- När vi går ner och äter frukost tänker jag säga något med
”helvete” och du kan säga något
med ”fan”, fortsätter sexåringen.
Fyraåringen håller entusiastiskt med.
Modern kommer in i köket.
- Vad vill du ha till frukost?
frågar hon sexåringen.
- Men för helvete morsan, du
vet ju att jag vill ha Havrefras
och mjölk!
SMACK! Han flyger ut ur
stolen, snubblar omkring i köket,
ner på golvet och sedan upp
på övervåningen som en raket,
gråtandes medan hans mor
förföljer honom och slår honom
i rumpan för varje steg han tar.
Hans mor låser rummet.
- Du kan stanna där tills du har
vett nog att inte säga så där!
skriker hans mor.
Hon går sedan ner igen, tittar
strängt på fyraåringen:
- Nå, vad vill DU ha till frukost
då, min unge man?
- Jag vet inte, svarade fyraåringen, men du kan ge dig fan på
att det inte är Havrefras i alla
fall!
Den nye chefen skulle visa hur
effektiv han var och gick runt
hela kontoret för inspektion. När
han kom till lagret satt det en
kille på en stol och läste tidningen.
Chefen gick fram till honom.
- Du där, hur mycket tjänar du
i veckan?
- Två tusen, svarade den häpne
killen.
- Här är två veckolöner, sa
chefen och drog upp åtta femhundringar ur plånboken, ni är
uppsagd och kan gå genast.
... Killen tog pengarna och
stoppade dom på sig.
- Och nu vill jag inte veta av
att ni går till facket och klagar,
fortsatte chefen.
- Ingen fara, jag jobbar inte
här. Kom bara för att lämna ett
paket, fick han till svar.
Undervisning i ornitologi
En skolklass fick i uppdrag av
sin lärarinna att rita en gök.
Hela klassen sitter tysta och
ritar en lång stund, men så viftar
lille Ragnar plötsligt mycket ivrigt
med handen.
Han får frågan och pekar indignerat på bänkkamraten Lasses
teckning:
- Fröken, fröken, Lasse ritar ju
en fågel!
Vad är detta för något? Jo nått nytt för er som inte alltid har möjlighet att köra STA (Super Tour Award
GWEF) eller för er som föredrar miniträffar.
Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga miniträffar dessutom
får man möjlighet att rösta fram årets bästa miniträff.
Alla som besöker minst 4 miniträffar, får ett fint Diplom och dom tre som besökt flest träffar får en liten
plakett.
Rösta fram årets bästa miniträff med motivering, bästa miniträff belönas med en ett fint vandringspris.
Nedan följer regler för ditt deltagande:
Distrikt Super Tour Award
Stötta våra träffarrangörer och kör på minst fyra stycken miniträffar och få ett fint diplom.
Rösta även fram bästa miniträff under året, Vinnande Miniträffarrangör delges på vårträffen.
1. Tävlingen pågår kalenderår. Prisutdelning sker vid vårträffen.
2. Deltagande på minst fyra miniträffar arrangerade av GWCS eller utav någon av Gwcs Distrikt krävs
för att man ska vara kvalificerad för deltagande i tävlingen.
3. Endast medlem i Goldwing club Sweden får deltaga.
3. Man måste styrka sitt besök på Miniträffen med till exempel en stämpel, en underskrift av
träffarrangör eller övrig ansvarig på träffen med datumangivelse. Deltagarens namn och medlemsnummer ska anges.
4.Tävlingen gäller endast i Sverige.
5. Om två personer turas om att köra till/från en miniträff får bara en räkna sitt deltagande.
6. Uppgifter om andra deltagare lämnas ej av ansvarig handläggare. Handläggare deltager ej i tävlingen.
7. Vid oklara fall bestäms giltighet av ansvarig. Detta beslut kan tas upp som en skriftlig fråga till styrelsen vid eventuellt missnöje över enskilt beslut.
8. Pris delas ut till första, andra och tredje plats. Alla som kör ihop minst fyra miniträffar får ett diplom.
Som ett stöd för ert deltagande har jag gjort en mall så att du på enkelt sätt sammanställa dina miniträffar, finns på knallevingarnas/GWCS hemsida.
Denna aktivitet beslutades på Årsstämman i år, därför kommer jag ha överseende med att ni som redan
varit på miniträffar vidimerar i efterhand att ni besökt dessa träffar.
Ytterligare info ring eller maila mig som är ansvarig #50 Tony Andersson tillika
DO knallevingarna, [email protected] eller 0708242108
45
Motioner till Årsstämman
Motion A. Inkom 16 oktober 2015
Motion E. Inkom 1 november 2015
Motion från Angelo Henriksen, medlem nummer 1599.
Förslag till stadgeändring gällande föreningen Gold Wing
Club Sweden
I föreningens stadgar ”Allmänna bestämmelser 1 §
Ändamål”
GoldWing Club Sweden, nedan kallad GWCS, är en på
demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som
har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas
intresse i egenskap av att äga eller intresserade av
Honda GoldWing motorcykel. GWCS drivs utan enskilt
vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Detta innebär i förlängningen att man kan inneha en
ledande post i föreningen/distriktet utan att ens kör eller
åker en Goldvinge.
Jag anser att detta är fel.
Jag föreslår därför att:
4 För att bli vald till ett uppdrag i föreningen/distriktet
ska krävas att man aktiv kör eller åker en
Gold Wing Honda.
4 Om man under pågående uppdrag av någon anledning
står utan Honda GoldWing motorcykel. (t.ex. pga. byte,
olycka, skada etc.) så ska man ha max tolv månader på
sig att införskaffa en annan. Annars får man lämna
sitt uppdrag.
Motion från Tony Andersson, medlem nummer 50.
Avseende Gold Wing Club Sweden. Motionerar härmed att förlägga vårt årsmöte på vår
nationella träff. Motivering:
Detta för att öka möjlighet till engagemang och för att
skapa en möjlighet för den enskilde medlemmen att på
ett enkelt och demokratiskt sätt kunna närvara och ta del
av årsmötet och samtidigt ha möjligheten att köra hoj. Det har ju genom åren beklagats att träffdeltagandet
gått ner på våra vår träffar, jag och många med mig
är övertygad att vårträffen kommer att få betydligt fler
träffdeltagare genom att förlägga vårt årsmöte på våra
vår träffar. Det kanske allra viktigaste argumentet är kanske att man
skapar en större möjlighet med insikt i hur klubbarbetet
fungerar om man är nyfiken på att axla en post eller annat
uppdrag i klubben om man ökar tillgängligheten. Pga. dom stora kostnaderna för att ha ett årsmöte på
”båten” samt nerdragningen av klimpen i tryckt format från
fem till fyra nummer tror jag att dom flesta medlemmar
föredrar en besparing av kostnaderna för ett årsmöte på
båten (cirka 100 000 kronor) till förmån av ett nummer
av klimpen som kostar inkl. portoavgifter cirka 62 000
kronor per nummer minus annonsintäkter á12 000
alltså netto 50 000 kronor, (dessa summor baseras på
resultatrapport 2014)
Tre argument får jag ofta höra, det ena är ”vi måste
premiera våra förtroendevalda på ett bra sätt” och då
skulle en båttur med lite trevliga inslag vara ett argument.
Detta är vagt argument då jag anser att alla är lika värda
och det finns så många fler medlemmar ute i våra distrikt
som gör så mycket och som i så fall är kvalificerade för att
åka med på båten och ha en trevlig stund.
Det andra argumentet är ”att det blir så mycket gjort
på arbetsmötet”, vilket jag av egen erfarenhet inte anser
är ett hållbart argument. På senaste föreningsstämma
diskuterades i stort sett bara den nya hemsidan och
som distriktsombud fanns inte ens tid till att ventilera
mina medlemmars frågor till styrelse och andra
förtroendevalda.
Det tredje argumentet är att vi inte skulle få plats och
att vi vill inte sitta på ett årsmöte på en vårträff utan
bara ha trevligt. Det tycker jag också är ett argument
som inte håller. Om vi har en styrelse som lägger ner det
arbete man kan förvänta sig inför ett årsmöte och håller
ett årsmöte som sig bör så tar det inte mer än max två
timmar. När det gäller eventuell platsbrist så ställer jag
mig frågande, har man en vårträff så planerar man att ha
plats för alla deltagare, då borde det rimligtvis finnas plats
för ett årsmöte, det finns ju alltid en festplats eller festlokal normalt sett så det tordes inte vara ett bekymmer,
dessutom är det ju i mån av plats för övriga medlemmar,
så vad är problemet.
Som det ser ut i dag när man förlagt årsmötet på en
båt i februari–mars så kommer inga nyfikna som kan
vara intresserade på hur arbete fungerar, att betala
tusenlappar för deltagandet. Förlägger man årsmöte på
vår träff är det ju bara att åka dit och kolla, dessutom kan
Motion C. Inkom 26 oktober 2015
Motion från Håkan Nordström, medlem nummer 1667.
Varför är ordförande vald till ett år? Jag anser att ordföranden är en av dom viktigast posterna och anser att
det ska vara minst två år för den posten. För det är ju han
som ska se till att det mesta ska fungera och rullar runt
och ordföranden kan inte få den arbetsro på ett år att få
runt detta. Om det är så att efter ett år kommer det en
ny ordförande.
Så det som den sittande ordföranden har jobbat och
slitit med är för det mesta ogjord arbete efter som han
inte kan följa upp det som han har gjort. Därför anser jag
att det ska ändras till minst två år som ordförande sitter.
Motion D. Inkom 1 november
Motion från Tony Andersson, medlem nummer 50.
I dag är GWCS ägare till alla Internationella nationspriser
och eftersom GWCS saknar en gemensam föreningslokal
samt att vi också är väldigt utspridda över vårt avlånga
land så anser jag att alla nationspriser skall tillfalla de
personer som närvarat på respektive träff för det är ju
faktiskt de medlemmarna som varit på träffen som är
mest värda detta.
Jag motionerar två olika förslag
4 Lotta ut priset till alla medlemmar som har varit
närvarande på respektive träff och som vill
göra anspråk på priset detta skall ske i första hand
på innevarande träff om möjligt.
4 Sälj priserna till högstbjudande till de medlemmar
som närvarat på träffen och skänk överskott till
exempel cancerfonden etc.
46
Motioner till Årsstämman
ju faktiskt den enskilde medlem både stötta och har koll på
hur hans/hennes distriktsombud förvaltar sitt uppdrag. Något annat som kan vara viktigt för den enskilde medlem
är att kunna stötta sitt distriktsombud i de fallen där nya
kandidater kan dyka upp på de olika förtroende uppdrag
som skall väljas. Dessa har kanske inte diskuterats eller
funnits tillgängliga i ett skede där distrikten gjorts sina
val på nominerade kandidater, detta är ju inget ovanligt
scenario.
Detta är ju naturligtvis även viktigt för distriktsombuden
att veta att flertalet av honom/hennes medlemmar finns
på plats för stöttning, extra viktigt då distriktsombuden
kanske är nyvalda. Kanske måste ändra vår redovisning från kalenderår till
brutet räkenskapsår, vilket inte är särskilt krångligt. Vanligtvis så ska en motionär kunna presentera sin motion
och förtydliga den om så önskas men med upplägget i dag
bereds man ingen möjlighet att presentera sin motion om
man inte önskar betala för sig vilket jag anser är felaktigt.
För er som inte var med på 80 och 90-talet vill jag också
säga att fram till mitten av nittiotalet gick det alldeles
utmärkt att ha vårt årsmöte på vårträffen.
Samvaron kommer att bli ännu bättre, ännu mer
demokratiskt dessutom kommer medlemmarna att
känna större tillfredsställelse genom att enklare kunna
närvara och påverka.
Motion F. Inkom 1 november 2015.
Motion från Tony Andersson, medlem nummer 50.
Motionerar härmed om ändring angående avhämtande
av pris vid utländsk internationell träff.
Motivering:
På senare tid har det på internationella träffar ofta
diskuterats livligt vem som ska hämta det internationella
priset för GWCS. För mig har det varit väldigt tydligt och
enkelt att förstå turordningen men för att slippa framtida
S
oklarheter som t.ex. han har ju inte kört hoj han har ju
kört husbil, han har flugit etc. och hur kan man överlåta
avhämtningen av pris hur som helst till vem som helst?
Jag har själv varit ute för detta och kanske gjort fel som
överlämnat felaktigt, men som jag vid stunden tyckte var
värdig att hämta pris. Andemeningen med nuvarande
regler var ju att förr så körde alla sina hojar till träffarna
och då var ju reglerna enklare att förstå men som det
ser ut i dag är det fler och fler som har möjlighet att åka
bekvämare och ändå har med sig sin Goldwing på träffarna,
det är inte mig emot men jag tycker att man skall ha kört
sin Goldwing till träffen för att vara kvalificerad för att
hämta pris enl. turordningen för internationella träffar.
Jag vill också passa på att säga att detta brukar lösa sig
på ett exemplariskt sätt på dom allra flesta träffar och
är inte ett stort problem men eftersom det någon gång
varje år kommer upp till diskussion på träffar så är ett
förtydligande av reglerna välkommet.
I dag är reglerna för turordningen följande:
1. Svensk Internationell Representant (IR)
2. Annan medlem av GWCS styrelse
3. Av styrelsen utsedd representant
4. GWCS medlem med lägst medlemsnummer
Motionerar till följande ändring:
1. Svensk internationell representant (IR)
2. Annan medlem i styrelsen som kört
Goldwing till träffen
3. Av styrelsen utsedd representant
4. GWCS medlem med lägst medlemsnummer
som kört Goldwing till träffen.
5. Om någon av ovanstående avsäger sig hämtning
av nationspris skall nästföljande medlem i turordning
som kört Goldwing till träffen avhämta pris.
6. GWCS medlem med lägst medlemsnummer
som inte kört Goldwing till träffen.
Information från GWCS sekreterare
om ni tidigare vet så har
GWCS ett samarbetsavtal
med Swedbank där även
samtliga GWCS distrikt har ett
eget underliggande distriktskonto
vilket distriktsstyrelsen själva
ansvarar för.
Swedbank har låtit påpeka de
tidigare gällande rutiner angående
distriktens konton vilket de senaste
året inte fullgjorts till belåtenhet.
Med anledning av detta vill jag
påpeka vikten av att samtliga
distrikt lever upp till insändande
av de dokument som krävs för att
hålla distriktets konto öppet.
Nu undrar ni säkert vad är det
som gäller.
Distriktens årsmötesprotokollet
samt konstituerande protokoll
ska sändas in och vara GWCS
sekreterare tillhanda senas den 1
februari.
Protokollen skall sändas via e –
post.
Om ni nu undrar vad Swedbank
har med detta att göra.
Förklaringen är enkel, Swedbank
ansvarar för distriktens pengar
och vem som har behörighet att
kvittera kontot.
Om Swedbank fullföljer sina rutiner
blir distriktets kontot tillfälligt låst.
Regel är att distriktens ordförande
och kassören tecknar kontot
var för sig, beslutet för detta tas
upp under en punkt i protokollet
på de konstituerande möte som
avhålles direkt efter avslutat
distriktsårsmöte.
Det åligger sekreteraren med
övergripande ansvar av ordförande
i distriktet att se till att protokollen
är sekreteraren i GWCS tillhanda
på utsatt tid.
Är ni osäker på hur ni upprättar
ett protokoll från distriktets
konstituerande möte så kan ni
använda GWCS protokoll som mall
eller kontakta så hjälper jag er på
traven.
Frågor på detta,
kontakta undertecknade.
Sekreterare.
Bosse Kardeby
GoldWing Club
Sweden
47
FÖRTROENDEVALDA
Styrelsen
Namn
Telefon
Ordförande, President Sören Halvarsson 023-42345 Sekreterare
Bo Kardeby 08-55011580 Kassör Carina Sandgren 090-62073
Ledamot/v ordf. Christer Andersson Ledamot/IR Repr. Max Kalliga Ledamot/Info.ansvarig Jan-Evert Hagström 0270-15208 Suppleant1Medlemsansv. Håkan Johansson Suppleant 2 Carina Hemingsson
Mobil
0705-549604 0707-560560 0702-583021 0709-413690 0707-957534 0705-665884 0704-060677 0706-768421
e-postadress
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Övriga förtroendevalda
Webmaster Jonas Eliasson
0300-13247
0738-469300 Medlemsansv. Håkan Johansson 0704-060677 V Medlemsansv. Jan-Evert Hagström 0270-15208 0705-665884 Klubbshopen Hans Törnbrand 0704-054064 Träffkordinator Sören Halvarsson 023-42345 0705-549604 Redaktör Lennart von Dahn 0455-20114 0708-836686 Produktionsansv. Lennart von Dahn 0455-20114 0708-836686 Försäkringsansv. Max Kalliga 0707-957534 Materialförvalt. Sören Halvarsson 023-42345 0705-549604 Revisor Lena Tjärnström 08-53044545 0737-736906 Revisor Ola Lindberg 018-713348 0705-902301 Revisorsuppleant Vakant [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Valberedning
Gruppmail -> [email protected]
Ordförande Leif Lindwall 0474-30623 Ledamot Christer Granlöf Ledamot Tommy Moberg 090-134520 0707-957534 0706-517152 0730-700168 [email protected]
[email protected]
[email protected]
distriksombud
Distrikt DO/Namn Telefon Blekinge Anders Johansson
Dalarna Stefan Andersson 0248 - 13494 Fyrstad Alvar Bismann 0522 - 86927 Gotland Leif Smedberg 0498 - 50698 Mobil 0735 – 082275
0706 – 531659 0702 – 387020 0736 – 763750 e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gävleborg Göteborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Knallevingarna Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Åke Hermansson Bernt Husebö 031 - 943568 Torbjörn Landström 035 - 62192 Jan Karlstrand 0647 - 10752 Rolf Edborg Bo Lundin 0480 - 30636 Tony Andersson Leif Lindwall 0474 - 30623 Donald Ericsson Ulla Holm
0511 - 14109 Christer Andersson Marie-Louise Törnbrand 08 - 6460500 Torbjörn Danielson 016 - 919 22
Annika Sagström Ann-Marie Andersson Lars-Olof Forsberg 090 - 199283 0705 – 768421
0708 – 943568 0739 – 524417
0703 – 308005 0709 – 572175 0706 – 774366 0708 – 242108
0708 – 830623
0725 – 074747 0705 – 514109
0709 – 413690
0704 – 054064 0768 – 694396 0706 – 207725
0705 – 433979 0722 – 059155
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Västernorrland Michael Rönnerfjäll Västmanland Ylva Krantz 021 - 413923 Örebro Hasse Rosmark 019 - 6118248
Östergötland Mattias Johansson 013 - 51125 0734 – 392673 0703 – 290456 0703 – 184553 0706 – 376953
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
48
Förtroendevalda i GWCS 2015
Styrelsen
Ordförande
Sören
Halvarsson
Sekreterare
Bo
Kardeby
Kassör
Carina
Sandgren
Ledamot/IR Repr.
/Försäkringsansv.
Max Kalliga
Ledamot/
v ordförande
Christer
Andersson
Informationsansv.
Jan-Evert
Hagström
Träffkordinator
Sören
Halvarsson
Klubbshopen
Hans
Törnbrand
Redaktör/
Produktionsansv.
Guldklimpen
Lennart von Dahn
Christer
Granlöf
Tommy
Moberg
Övriga förtroendevalda
Ledamot/
Medlemsansvarig
Håkan
Johansson
Supleant 2
Carina
Hemmingsson
Revisorer
Webbmaster
Jonas
Eliasson
Valberedningen
Lena
Tjärnström
Ola
Lindberg
Leif
Lindwall
Distriksombud
Blekinge
Anders
Wester
Dalarna
Stefan
Andersson
Fyrstad
Alvar
Bismann
Gävleborg
Åke
Hermansson
Gotland
Leif
Smedberg
Göteborg
Bernt
Husebö
Halland
Torbjörn
Landström
Örebro
Hasse
Rosmark
Jämtland
Jan
Karlstrand
Jönköping
Björn
Edborg
Kalmar
Bo
Lundin
Knallewingarna
Tony
Andersson
Kronoberg
Leif
Lindwall
Norrbotten
Donald
Ericsson
Västmanland
Ylva
Krantz
Östergötland
Mattias
Johansson
Skaraborg
Ulla
Holm
Skåne
Christer
Andersson
Södermanland
Torbjörn
Danielson
Stockholm
Marie-Louise
Törnbrand
Uppland
Annika
Sagström
Värmland
Ann-Marie
Andersson
Västerbotten
Lars-Olof
Forsberg
Västernorrland
Michael
Rönnerfjäll
49