Guiden 2015 - Ekosystemtekniksektionen

Nolleguiden
, nolleguiden ,
Ekosystemteknik
~ 2015 ~
”in a single day and night of misfortune,
the island of Atlantis disappeared into the
depths of the sea”
- Plato, 360 f.Kr.
h
i
p
p
u
r
u
s
a
axip t
l
th a
i n
la
as t
ng si
l ,
ta
i
iid nn
s.u e
s h
s lå
h l
s
f
a rö
l t
l. kcä
n
r in
i g
s
e
.
o
n
c
e
.
m
o
r
e
s
s
q
t
e
tu
n
a
,
l
hi
s
i
es
m
c
o
Introduktioner
.e
n
a
,
pp Phøset
p
h
t
ha
r
W-sektionen
o
l
ol
b
K
åren
a
e
su
s
r
n
.W
, älkommen till Lund t
t
wt
Karta
i
ih
y
S
taden
s
lm
.
Nationer
la
s
. l
Bostad
l
h
pu
s olleschema
rN
a
Nollningen
et
l
vh
S
ittningar
l.
ay
m
ia Ouwe
r
l
Alkohol
m ll
i
a .u
T
eknologmössa
s
n
s
e
t f
Monument
.
a o
S
pex
(gyckel)
b r
o
i . A
kademisk kvart n
r
o wPhaddergrupper c
s
e
t e
.
U
tbildningen
r .
i
m
Upplägget
s m
o
.
Studievägledningenr
d u
e
Kuratorerna
e
r s
m t
o
LTH
c
h
Sektionsguide
e
Att göra första veckan
l
y
s
Ordlista
c
Tips från Phøset
o
r
i
a
Nolleguiden 2015
c
e
a
there . is . no . turning . back . now
s
p
h
y
r
n
a
z
y
g
a
e
n
a
,
c
o
r
y
p
h
a
e
n
a
a f
n a
e g
m u
e s
n
o s
n y
e l
,
v
2 a a
n t
6 e i
m c
o a
14 n
,
e p
n i
n
16e u
m
18 o s
r n
18 o i
s g
19 a e
, r
20 a
n
22e
m
22 o
n
22e
23h
e
24 p
a
24t
i
24 c
a
25
26
29
30
31
32
33
34
36
38
b
r
y
o
p
s
i
d
a
,
f
i
l
i
c
o
p
s
i
d
a
a
l
l
i
u
m
u
r
s
i
n
u
m
,
e
r
a
n
t
h
i
s
h
y
e
m
a
l
i
s
,
g
a
l
a
n
t
h
u
s
n
i
v
a
l
i
s
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
P
H
Ø
S
E
T
Tiden är knapp. Efter att ha levt 3500 år i vågornas skuggor befinner sig nu Atlantis precis
på kanten till dess fall. Att ha existerat i hemlighet har varit Atlantis räddning och riket har
frodats och utvecklats. Men det som en gång var nyckeln till framgång ser nu ut att bli dess
undergång. Konsekvenserna av att leva utan kontakt med omvärlden börjar nu synas allt
tydligare. Atlantis befolkning är idag bara en bråkdel av vad den varit.
Vi har länge varit medvetna om detta och försökt finna en fungerande, långsiktig lösning; men
förgäves. Endast ett alternativ återstår om vi ska överleva: vi måste bege oss upp till ytan för
att finna människor värdiga att ta del av denna uråldriga hemlighet och bringa nytt liv till vår
stad. Det faller på Phøset att utföra denna uppgift att finna de värdiga. En uppgift som kan
komma att bli vår sista.
Det är med glädje som Phøset vill wälkomna Nollan till Lunds
Tekniska Högskola och uttrycka vår lycka över att just du valt att
börja här på vår fina sektion!
Du står nu precis på kanten till en helt ny värld som sträcker ut
sig framför dina fötter så långt du kan se, och som du alldeles strax
kommer att kastas rakt in i. Som Nolla kommer du att överväldigas
av en myriad nya intryck, upplevelser och vänner och det kommer
bli minst sagt intensivt i starten. Nollan kommer inte alltid ha koll
på läget, men i sinom tid kommer de flesta frågetecknen att rätas ut.
Phøset kommer alltid att stå vid din sida som vägvisare.
Phøset 2 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
there . is . no . turning . back . now
in a single
a day and night of misfortune, the island
of Atlantis
t disappeared into the depths of the sea.
t
l a n c e a P
l
h
s
s
H
a
t
t
e
n
a
a
Ø
v,
v,
.
t
a
l
l
S
p
e
e
i
t
d
d
E
h
s.: *lancea*
s
s
Namn
l
a
a
T
g
g
”; stav, ledsagare, vägvisare) a
(uttalas ”Lanceao
a
a
s
s
r
r
n
.
e
e
h
v,ä
v,ä
Titela
: Queen of Atlantis,
and
w Guardian of the Fivet
g
g
i
Keeper of the Crystal
i
v
v
l
i
i
s.
l
s
s
l
a
a
l
r
r
Styrka. : Full av tålamod
s
.
e
e
r : Tar sig lättpvatten över huvudet h
Svaghet
l a n c e a
imåltid i Atlantis
r: Prinsesstårta
a
Sistas
l Atlantis
Innersta
e längtan: Gåe
vtill botten med att återbefolka
l.
.
Klarar sig inte utana
: Sitt Phøs
o
i
r
n
l
i
c
.
s
e
xiphias
.
f
e
s
s
Namn: *xiphias*
vä
vä
m ”Xiphiaso”; svärd, skarp, skinande) .
(uttalas
r
r
r
o
o
d
d
,
,
.
n
r
s
s
c
w
Titele
: Master of coins
k
k
e
a
a
e
.
r
r
p
p
. flytande
Styrka: Hålla mynten
,
,
m
s
s
Svaghet: Nollor m
o
k
k
u: Dammsugare
i
i
r
Sista måltid i Atlantis
n
n
s
e
a
a
Innersta längtan: Ett
Atlantis
med
doft
av
WC-duck
n
n
t
d
d
Klarar sig inte utan: Skatteintäkter
e
e
xiphias
Nolleguiden 2015 3 Phøset
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
there . is . no . turning . back . now
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis
disappeared into the depths of the sea.
a
P
t
t
H
h
l
a
e
Ø
Namnn: *avida* .
S
(uttalas
t ”Avida”; ivrig,
p glupsk, hungrig)
E
i
h
s
T Titel: M
o
. aster of Whispers
a v i d a
i
v
r
i
g
a
,
g
t
l
u
l
p
a
s
s
k,
s
n
.
Styrka
:
Få tungor att lossna
h
h
t
w
u
Svaghet
:
Saknar
botten
i
a
i
n
g
Sista l
måltid i Atlantisl
: Knäckemacka med en riktigts
. smaklös ostr
l läsa tankar
l. längtan: Kunna
i
Innersta
g
s
.
Klarar sig inte utan: Svensk
p damtidning
h
r
r
i
a
s
e
l
e
v
l.
.
a
i
o
r
n
l
i
c
.
s
e
f
e
.
.
o
m
r
o
o
.
n
r
c
w
e
e
Namn: *delicius*
e
.
(uttalas ”Delicius”;. nöjdhet, behag, känsla)
m
m
o
u relations
r
Titel: Minister of intimate
s
e
t
Styrka: Karismatisk
Svaghet: Ungdomens ovishet
Sista måltid i Atlantis: Lammkött
Innersta längtan: Bli förstådd
Klarar sig inte utan: Sälskap
i
v
r
i
g
,
g
l
u
p
s
k,
h
u
n
g
r
i
g
a v i d a
delucius
nö
j
d
h
e
t
,
b
e
h
a
g
,
l
u
s
t
nö
j
d
h
e
t
,
b
e
h
a
g
,
l
u
s
t
delucius
Phøset 4 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
there . is . no . turning . back . now
in a single
a day and night of misfortune, the island
of Atlantis
t disappeared into the depths of the sea.
t
l
h
a
e
n
.
t
a
p
i: *aperia*
Namn
t
s. ”Aperiah
”; öppna, avslöja, utpressa)
(uttalas
l
o
a
s
s
n
.
Titelh
: Head of Merchandising
t
w
a
i
i till avslut
Styrka
:
Kommer alltid
l
s
ldryck med smak av mint .
Svaghet
l. : Godtycklig
l
s
Sista måltid i Atlantis. : Ryggbiff
r
h
pblotta sitt innersta
Innersta längtan: Att
i
r
a
Klarar
: En bra deal
s sig inte utane
l
e
v
l.
.
a
o
i
r
n
l
i
c
Namn
s
e: *sagax* .
. ”Sagax”;fkunnig, vass, slug)
(uttalas
e
.
o
m
r
o: Keeper of Ancient
o
Titelr
. Scrolls
n
c
w
e
e
Styrka: Gra-fisk e
.
.
Svaghet: Sär skriver och felstäver
m
m
o
Sista måltid i Atlantis
u: Te, svart.
r
Innersta längtan: Kunna
s valsång, flytande. e
Klarar sig inte utant
: Autocorrect
a p e r i a
o
p
p
n
a
,
a
v
s
l
jö
a
,
b
l
o
t
t
a
o
p
p
n
a
,
a
v
s
l
jö
a
,
b
l
o
t
t
a
P
H
Ø
S
E
T
a p e r i a
delucius
k
u
n
n
i
g
,
v
a
s
s
,
s
l
u
g
k
u
n
n
i
g
,
v
a
s
s
,
s
l
u
g
delucius
Nolleguiden 2015 5 Phøset
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
W
A
S
E
K
T
I
O
N
E
N
Warmt Wälkommen till den turkosa familjen!
För mig var nollningen lite som att åka en bergoch-dalbana, det var först en väntan i kön, resan
började med en lång uppförsbacke på väg upp
till LTH, det pirrade i magen när det gick som
snabbast och när det var över ville man göra
det en gång till. Det är en spännande tid ni har
framför er, ni kommer vara med om något av det
roligaste man kan vara med om och ni kommer
träffa människor ni aldrig kommer glömma. Ta
vara på tiden och njut, både av nollningen och er
framtida tid på eko.
Vi är väldigt stolta över det vi kallar Ekoandan, gemenskapen och den inbjudande
stämningen som präglar hela sektionen. W-sektionen är den minsta sektionen på LTH
vilket bidrar till värmen mellan alla sektionens medlemmar. Kontakten mellan årskurserna
gör också att det alltid finns en äldre student att fråga, både när det gäller plugg och
studentsammanhang. Utbildningen är tuff vilket gör att det blir viktigt att lägga ner kraft
och tid på studierna, samtidigt som man inte får glömma bort att ha kul.
Har du några frågor eller
funderingar gällande sektionen,
livet som student eller vad som
helst – tveka inte att höra av
dig! Vi ses i höst, och återigen:
Wälkommen till eko!
KLOTET
ST TOMEGATAN 4 8
KLOTETLUND. SE
Astrid Martinsson
Ordförande, W-sektionen
0730386956
[email protected]
W-sektionen 6 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Haj haj, nollan!
Jag heter Malin Bruce och jag är sekreterare, även kallad Bläckfisk, för vår sektion. I
styrelsen sköter jag det administrativa med listor, protokoll, arkivering och annat skriftligt
och oskriftligt. Det finns inget utskott som hjälper sekreteraren men jag är kontakt mellan
styrelsen och walberedningen. Sekreteraren fungerar som sektionens google.
Kyss och fenklapp!
Malin Bruce
Sekreterare
W-sektioknen
[email protected]
W
A
S
E
K
T
I
O
N
E
N
Hejsan Nollan!
Mitt namn är Jorunn och jag sitter som kassör för sektionen.
Åh vad trist det låter kanske du nu tänker, det gjorde jag också
när jag började på plugga. Men sen hände något och jag insåg
att som kassör får man en väldigt bra inblick i vad resten av
sektionen håller på med och man är nästan alltid med och har
ett finger i spelet eftersom det är kassören som betalar alla
saker tillslut. Det är det som är så kul med att vara kassör!
Förutom det så är det till mig du ska gå om du undrar något
annat om sektionens ekonomi, om du har bra idéer på saker
du vill köpa in till sektion eller om du kanske bara vill ta dig
ett snack om något annat. Jag gillar att prata och är engagerad
i flera utskott i sektionen så jag kan förhoppningsvis bidra med lite annan info än bara om
pengar. Det finns dock flera personer från några av de olika utskotten som har lite extra
koll på ekonomin i deras utskott och de hjälper mig att bokföra och sätta budgetar, guld
värt för min del!
Hoppas sommaren har varit och fortsätter vara toppen och jag är nästan helt säker på att
du kommer tycka att allt det roliga fortsätter här hos oss på LTH och Eko!
Jorunn Cardell
Kassör
W-sektionen
[email protected]
Nolleguiden 2015 7 W-sektionen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
W Hej!
A Jag heter Marie och det är jag som är infochef på W-sektionen. Jag och resten av InfU
S (Informationsutskottet alltså) står för informationsspridningen på eko. Vi vill att du ska känna
till allt som händer på sektionen, så att du inte ska missa något kul! Och så att du ska kunna
E hålla koll på vad resten av eko gör även om du inte är där. Det är alltså oss du ska prata med
K om du har något jätteviktigt att säga som alla måste få veta, och oss du inte ska prata med om
T du har en superhemlig hemlighet.
I Vi ger ut tidningen Ekolodet fyra gånger om året och då har vi ett litet releaseparty eller något
festligt i samband med det. Och så hittar vi på lite annat bus emellanåt. Av mig får du
O annat
också Wekobrevet på mail, det är sektionens nyhetsbrev och kommer som namnet antyder
N ut varje vecka. Där står allt viktigt som du verkligen inte vill missa – om allt ifrån viktiga
E studierelaterade frågor till festliga studentikosa upptåg.
N Välkommen till eko!
Marie Bergengren
Infochef
W-sektionen
[email protected]
Vi har laddat upp med roliga och spännande saker som passar till många olika
teman för era fester och sittningar.
W-sektionen 8 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Hej!
Jag heter Lisa Sandblom och är Jämlikhetsombud. Min roll
är i korta drag att verka för och främja en jämlik sektion. Det
kan göras på många sätt och till min hjälp har jag 16 fantastiska
medlemmar som tillsammans med mig utgör Jämlikhetsutskottet.
Saker vi sysslat med har varit filmvisningar med diskussion där
en får tänka kritiskt kring t ex normer, etik och jämlikhetsfrågor.
Vi har även hållit i en jämlikhetsutbildning för sektionens
funktionärer!
Om du, eller någon annan, känner dig särbehandlad, diskriminerad, har frågor kring dina
rättigheter som student eller bara vill prata lite så tveka inte att kontakta mig, jag (och
Jämlikhetsutskottet) finns för att alla ska ha det så bra som möjligt!
Kram och varmt välkommen till LTH och W-sektionen!
W
A
S
E
K
T
I
O
N
E
N
Lisa Sandblom
Jämlikhetsombud
W-sektionen
[email protected]
Haj Haj kära nolla!
På ekosystemtekniksektionen finns ett PR-utskott som ser till att nya studenter hittar hit!
Vi besöker gymnasieskolor där vi berättar för nyfikna om programmet och hjälper även
sektionens medlemmar att åka som hemvändare för att göra samma sak på hemmaplan.
Under Flickor på Teknis får LTH besök av gymnasietjejer som vill läsa någon teknisk
utbildning, PR-utskottet ansvarar då från sektionens sida att sprida info och hjälpa till att
fixa faddrar. Det är också vår uppgift att hålla i bostads­akuten och se till så att alla nyanlända
ekostudenter FÅR tak över huvudet.
Om du känner att du kanske har en kul idé, tycker om marknadsföring eller vill hänga på
PR-utskottet av annan anledning är det bara att säga till!
Sist vill jag hälsa dig välkommen till vår fantastiska studentstad
och sektion! Hoppas du kommer trivas som fisken i vattnet.
Varma kramar,
Kajsa Jakobsson
PR-chef
W-sektionen
[email protected]
Nolleguiden 2015 9 W-sektionen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Hej Nollan!
W
A
Kul att du valt att studera här med oss!
Jag heter Emma Bergman och är Studierådsordförande. Vi är
S
ca 10-11 ekosar från alla årskurser som tillsammans sysslar med
E
utbildningsfrågor och studenternas rättigheter. Bland annat övervakar
och utvärderar vi kurser och är en del av programledningen. Utöver
K
det anordnar studierådet event som t ex studiekvällar, där vi bjuder
T
på fika.
I
O Wälkommen till några av de bästa åren i ditt liv!
N
E
Emma Bergman
N
Ordförande i Studierådet
W-sektionen
[email protected]
Skepp ohoj, Nollan, och warmt wälkommen till LTH och Ekosystemteknik! Mitt namn
är Tom, och jag är sektionens sexmästare och därmed ledare för sexmästeriet (även kallat
sexet). ”Sexmästeri?”, kanske Nollan tänker nu. ”Det låter ekivokt”. Håll dina hästar, ordet
kommer från det gammelsvenska ordet ”sexa” som ungefär betyder ”fest” (tänk svensexa).
Det är jag, mina härliga mästare och hela mitt kära sexmästeri ”6 Knop” som ordnar sittningar, pubar, bruncher och andra mat- och dryckesrelaterade evenemang till hela sektionen.
Köksmästare Lotta är den som ser till att Nollan förses med läckerheter, och inte behöver gå
hungrig. Hovmästare Moa är ansvarig för allt som rör dekoration och att mat transporteras
från kök till bord. När Nollan blir törstig finns pubmästare Oskar där för att förse behoven.
Lund har en stark sångtradition, och då det sjungs mycket mellan mat och dryck finns sångförmännen Lia och Elin för att hjälpa Nollan att ta ton. Utöver dessa finns det cirka 30 sexmästerister som får både hjulen och tallrikarna att snurra, och håller igång hela natten lång.
Nollan kommer stöta på oss flera gånger under de kommande veckorna, dels i samband
med nyss nämnda tillställningar och dels när vi för femtioelfte gången frågar vad Nollan
har för matpreferenser. Vi i sexet
är dundertaggade på att bidra till
att Nollans tid här på LTH får en
så bra start som möjligt, och vi ser
fram emot att få ställa till galej å era
vägnar!
Lossa ankar
Tom Allen
Sexmästare
W-sektionen
[email protected]
W-sektionen 10 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Nolleguiden 2015 11
out
outof
ofharm,
harm,out
outof
ofmind,
mind,out
out of
of reach.
reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
W-sektionen 12 Nolleguiden 2015
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
13
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
K Välkomstbrev kårguide
Å
Kära Nolla!
R
E Som säkert många andra har gjort, eller i alla fall bör ha gjort, vill jag börja med att
gratulera dig till antagningen och hälsa dig varmt välkommen till LTH och Lund!
N
Mitt namn är Björn Sanders och jag är Kårordförande för Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola. I normala fall studerar jag på LTH men har, tillsammans med nio
andra studenter, tagit ett uppehållsår för att jobba för att förbättra din studietid.
Du kommer snart bege dig ut på det kullerstenskantade äventyr som kallas Nollning,
och det gör mig nästan lite avundsjuk! Du kommer redan första dagen få kontakt
med den sektion där ditt program tillhör, men också snart inse att det finns hela elva
sektioner i Teknologkåren som alla jobbar stenhårt med och för dig.
För Teknologkåren är det viktigaste att din utbildning ständigt ska förbättras och
fortsätter att vara en av de absolut bästa i Sverige. Vi ger dig möjligheten att knyta
kontakt med företag redan under din studietid, för att du ska få ett perspektiv på vad
som kan hända efter LTH. Dessutom anordnar vi sociala evenemang för att berika din
tid här ytterligare. Bland annat fester, idrottsevenemang, nollning och baler.
Jag förstår hur förvirrande och överväldigande, besynnerligt och märkligt, studentlivet
kan verka innan man blir en del av det. Men tro mig, det kommer att klarna efter
hand. Mitt personliga råd till dig är att njuta så mycket du kan av den otroliga tid som
Nollningen är.
Återigen varmt välkommen till Lund och om det någonsin är något, så finns
Teknologkåren här för dig!
Med öppna armar
Björn Sanders
Kårordförande 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Kåren 14 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Hejsan Nollan!
Jag vill först börja med att gratulera dig till att du blivit antagen till Lunds Tekniska
Högskola, och önska dig varmt välkommen hit! Jag heter Marie och är din
Nollegeneral. Det innebär att jag tillsammans med phøsen, föset, staben,
øverstarna och studievägledningen har planerat din introduktion till LTH nollningen.
K
Å
R
E
N
Nollningen finns till för att ge dig den bästa möjliga introduktionen till studierna och
studentlivet. Det är en tid fylld av roliga aktiviteter av olika
karaktär som är till för att du ska lära känna Lund, LTH och framför allt de
personer du kommer plugga med i flera år framöver.
Du är nu Nolla, något av det finaste man kan vara på LTH, så glöm inte att ta
tillvara på den här tiden! Njut, ha otroligt roligt och skapa minnen för livet,
men glöm inte varför du kom hit från första början.
Teknologkårens nollning har, precis som din sektions, ett tema och i år är det
En Heroisk Nollning. Om du ser en grupp kämpar klädda i silvergrå och blå rustning
vandra runt på campus, så är det jag och mina följeslagare, nolleøverstarna. Kom
gärna fram och prata med oss eller ställ frågor, vi svarar mer än gärna! Gilla också
vår facebooksida, En Heroisk nollning, så får du stenkoll på vad som händer under
nollningens gång.
Under nollningen är det mycket som inte är som det först verkar. Var öppen
och utmana dina fördomar så kommer du vara både klokare och ett gäng
erfarenheter rikare efter att nollningen är slut. Du kommer skaffa vänner för livet,
och kom ihåg att ta chansen att hitta sådana även på andra sektioner under
de större evenemangen. Det kommer du att ha glädje av under resten av din
studietid!
Slutligen: Ta det lugnt och bli inte orolig om du inte
förstår allt med en gång. Se till att njuta ordentligt av
din tid som Nolla, och grattis till de fantastiskt roliga
veckor du har framför dig!
Marie Petersen
Nollegeneral 2015
Nolleguiden 2015 15 Kåren
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
K
A
R
T
A
19
1
8
13
17
4
11
12
14
9
20
7
15
6
18
16
2
5
3
10
Lund 16 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Teckenförklaring:
Teckenförklaring:
Företag:
Företag:
1.Gerdahallen
1.Gerdahallen
2.Buttericks
2.Buttericks
3.Africa
Daily Market
3.Africa
Daily Market
4.Klotet
4.Klotet
5.Bernt
i Lundi Lund
5.Bernt
6.HerrShopen
6.HerrShopen
7.Lunds
ProgramArkitekter
7.Lunds
ProgramArkitekter
8.Govindas
8.Govindas
9.Andersons
Herr Herr
9.Andersons
K
A
R
T
A
Parker:
Parker:
10. 10.
Stadsparken
Stadsparken
11. 11.
Lundagård
Lundagård
12. 12.
Botan(iska
trädgården)
Botan(iskaträdgården)
Torg:
Torg:
13. 13.
Clemenstorget
Clemenstorget
14. 14.
Bantorget
Bantorget
15. 15.
Stortorget
Stortorget
16. 16.
Mårtenstorget
Mårtenstorget
Övrigt:
Övrigt:
17. 17.
Centralstationen
Centralstationen
18. 18.
Botulfsplatsen
Botulfsplatsen
19. 19.
LTH-området
LTH-området
20. 20.
Domkyrkan
D
domkyrkan
Nolleguiden 2015 17 Lund
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
S
T
A
D
E
N
A
L
U
N
D
Staden Lund
Lund är en mycket gammal stad. Den har sitt ursprung före vår tideräkning och har
genomgått en hel del genom alla århundraden. Det var först för 400 år sedan som
studenterna kom och de har sedan dess, kanske mer än allt annat, satt sin prägel på staden
i form av t.ex. Universitetshuset och AF-borgen. I den sistnämnde sker mycket roliga saker
som Nollan kan ta del av under sin studietid, bl.a. spex och baler.
Tycker Nollan om djur och natur? I Lund hålls djuren och naturen bl.a. i Stadsparken och
Botaniska trädgården. Här kan man även ha picknick. Vill Nollan hellre bli serverad kan
Nollan besöka en av Lunds mysiga uteserveringar. Även nationerna serverar mat till mycket
trevliga priser.
I Lund cyklar alla. Cykeln är ett väldigt praktiskt fordon då det är relativt billigt och tar
en från A till B på max 15 minuter. Cykeln är också ett ypperligt sätt att hålla sig i form då
terrängen Lund är byggt på lutar svagt, vilket medför att det är något ansträngande att cykla
norrut mot LTH.[1] Som cyklist har du alltid företräde.
Skulle Nollans cykel gå sönder eller spontanförsvinna (det händer) kan denne istället ta sig
runt till fots eller med grön stadsbuss. Det finns även praktiska tågförbindelser till Malmö
och andra småhålor i närheten via centralstationen.
N
A
T Nationer
I I Lund finns det tretton nationer som ligger utspridda över hela staden. Nationernas uppgift
O är att bedriva studiesociala verksam­heter, och på detta sätt skapa ett större välbefinnande
för studen­terna vid sidan om studierna. Bland annat så anordnar de pubar, nattklubbar och
N luncher, samt innehar en del trevliga bostäder.
E
R
Lund 18 Nolleguiden 2015
[1] Wikipedia
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Bostad
När Nollan kommer till Lund är det bra om Nollan har någon­stans att bo, eller i alla
fall har någon form av tak över huvudet. Kampen om bostad är hård i Lund och för
att underlätta för Nollan har Phøset varit så generösa att dela med sig av sin uråldriga
kunskap gällande bostadsletande.
AFB (www.afbostader.se) är största hyresnämnden av studentbostä­der. De hyr ut både
korridorrum och lägenheter, och har många hyresrätter i populära studentområden som
tillexempel Delphi, Sparta och Parantesen. Man måste gå med i akademiska föreningen,
AF, för att få stå i kö hos AFB.
B
O
S
T
A
D
Michael-Hansen (www.mhklund.se) är en stiftelse som delar ut boende och stipen­dier
till studenter. För att stå i kö tar de en avgift på 50 SEK/ halvår.
Blocket, bopoolen eller studentlya är exempel på hemsidor som matchar ihop desperata
studenter med någon som söker inneboen­de/vill hyra ut sin lägenhet.
Nationerna har korridorsrum som de hyr ut. Ju mer aktiv Nol­lan är inom nationen och
dess aktiviteter, desto större är chansen att Nollan får fatt på ett rum. De har även i
många fall rum reserverade för novischer som går att söka via deras hemsidor.
Grannens kusins kompis kan mycket väl vara en bra lösning, om så bara för tillfället.
Hör runt med dina bekanta!
Skulle det krisa kan Nollan alltid hyra ett tält och slå upp på ett passande ställe,
rondeller har varit populära campingplatser tidigare.
Är man i behov av lite extra hjälp eller tips gällande boende har Eko sin egen “bostadsakut”.
Sektionens PR-chef Kajsa Jakobsson har hand om detta ([email protected]).
Nolleguiden 2015 19
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
L.V.
Måndag
Tisdag
Onsdag
0
11:45
Hälsningsanförande
12:30
Upprop, information,
gruppindelning
13:30
Lunch (SVL bjuder)
16:00
Ouwerallköp & Phaddermys
15:30
Rundvandring &
Phaddermys
1
12:00
Sveriges Ingenjörer
12:00
Lunchbeat
17:00
Sy
äll
3
4
5
17:00
Wa erloo
17:00
Spelk äll
11:30
Lunch (ta med egen)
13:00(..)
Framtidens Ingenjörer
14:00(..)
Lärarpresentation
2
8:15
Framtidens Ingenjörer
12:00
Kårslag
19:00(..)
Kalas & Kallsupar
12:00
Kårslag
12:00
Kårslag
17:00
Sektionssafari
8:15
Datorföreläsning
9:15
Matematik repetition
gymnasiematte pass 1
11:15
Inspirationsföreläsning
12:00
Lunch (styrelsen bjuder)
13:00
St Hans
17:00
Studiekwäll
17:00
Studiekwäll
17:00
Studiekwäll
17:00
Studiekwäll
17:00
Studiekwäll
Tänk på att kalendern är en översättning av en som gjo
därmed kan avvika något från verkligheten, i sådana
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Torsdag
8:15
Matematik repetition
gymnasiematte pass 2
10:15
Hur man läser matematik
11:15
Utbildningsinformation med
SVL & kurator
12:00
Lunch (försäljning i W-café)
13:15
Presentation av
programledningen
Stads
17:00
ring andring
Fredag
9:30
Besök hos KFS
10:15
Fotografering & E-postkonto
11:15
Lunch (programmet bjuder)
12:15
Datorövning
14:00
Tillbaka från
På ift
18:00
Phaddersittning
Ut
22:00(..)
ischo
22:00
Sensation Red
12:00
Brunch
19:00(..)
Lära Känna
11:00
Nationsbrunch
14:00
FlyING
9:00
Sillafrukost
17:00
Øwerphøshinderbana
Cheertävling
10:00
Nollelördag
19:00(..)
-sittning
17:00
-sport
PubProud
11:00(..)
Hemligt Möte
14:00
På ift
22:00
INGvasion
15:00
Kårestival &
Märkesmålning
Söndag
8:15
Värdegrundsföreläsning
17:00
Draggning
19:00
Tältnöjen
Lördag
12:00
Vett & Etikett-lunch
13:30
Regattan &
Regattabalen
17:00
Revy
18:00
Nollegasque
22:00
S.T.O.R.D.Å.D
ordes för ca 3500 år sedan och att vissa event och tider
a fall kommer uppdaterad information att komma ut.
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
N
O
L
L
N
I
N
G
Nollningen
Vad är det?
Nollningen är en introduktion till livet på LTH. Den är inget obligatoriskt måste men
Phøset rekommenderar verkligen att Nollan är med så mycket som möjligt då dess syfte är
att hjälpa Nollan att hitta sin plats på LTH och i klassen.
LTHs nollning har ett rykte som en av de bästa i världen. Den anordnas av respektive
sektioners Phøs men involverar många fler personer; inte minst phaddrar, pepsquads,
sexmästerister och styrelsemedlemmar.
En stor anledning till att nollningen på LTH har detta goda rykte är väl fungerande
samarbeten både sektionellt, intersektionellt, med kåren och med studievägledningen. Den
är något att vara stolt över och som vi månar om att bevara.
Under nollningen kommer Nollan stöta på en massa nya ord och koncept. Här nedan följer
förklaringar till vissa av dessa. I slutet av denna guide finns en mer omfattande ordlista.
S
Sittning
I En sittning är en stor, livad middag med god mat, dricka, sånger och spex. Nollan bör på
T förhand känna till om det är en finsittning eller en overallsittning. På overallsittningar är
ouwe eller annan oöm klädsel lämplig. En finsittning däremot är, som namnet antyder,
T en lite finare tillställning då det bl.a. är finkläder och inga slag i borden som gäller. Ofta
N nämns ett tema och dress code till evenemangen. Nollegasquen är t.ex. en sittning med
kostym och klänning. Då gäller mörk kostym och skjorta, med slips/fluga, eller
I mörk
långklänning, alternativt kort klänning i finare tyg. Nollan ska bli glad om denne blir
N bjuden på en sittning där högtidsklädsel står angivet som klädkod. Nollan ska nämligen gå
bal, kungamiddag eller kanske till och med Nobelfesten. Högtidsklädsel innebär frack/
G på
balklänning eller högtidsdräkt (folkdräkt). Står ingen klädsel angiven måste Nollan själv ta
A beslut om vad denne ska bära.
R
Ouwe
O
U
V
V
E
Ouwen är ett utomordentligt praktiskt plagg med många möjligheter. Varje sektion har sin
egen färg på ouwen för lätt igenkänning av folk från andra sektioner.
Det är roligt att byta remsor av förslagsvis ärmar och ben med någon från en annan
sektion. Men tänk på att byten av andra delar, såsom knappar, fickor eller kragar kan ha en
stark innebörd, något Nollan bör känna till innan denne utför ett byte.
Om ouwen skulle bli smutsig gör nollan bäst i att strunta i det. Det finns nämligen mängder
av restriktioner på hur man får gå till väga för att tvätta den. En av dom säger att Nollan
får göra hur hen vill, förutsatt att hen befinner sig i ouvven under hela tvättningen. Tvätt i
sjön Sjøn är naturligtvis alltid tillåtet, men detta kan ha en något oönskad effekt.[2]
Vid diverse tillfällen och evenemang kommer det gå att köpa tygmärken. Dessa är roliga
att sy, alternativt klistra på ouwen. Äldre studenter som har lite mer kött på benen har ofta
många märken.
Nollningen 22 Nolleguiden 2015
[2] D-sek wiki
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
A
L
K
O
H
O
L
Alkohol
Under de flesta sittningar och fester som Nollan kommer gå på kommer
det att finnas alkohol. Den kan komma att serveras, finnas att köpa i
baren eller vara medhavd av Nollan själv. Som Nolla ska Du veta att
en strikt alkoholpolicy gäller på LTH. Vill man inte dricka ska man
ALDRIG någonsin behöva göra det. Ett nej är ett nej och ska accepteras
av alla. Det är helt upp till Dig var Du sätter Din gräns. Skulle Du mot
förmodan känna att någon (medvetet eller omedvetet) försöker få dig att
dricka mer än Du vill, säg till en phadder eller någon ur Phøset så löser
vi det ihop. Nollan bör också veta att dryckeslekar som Lambo inte
är tillåtna på LTH. Under alla event, sektionella så väl som kårevent,
kommer det att finnas Ansvarsphaddrar. Dessa är nyktra och alltid
villiga att hjälpa Dig, oavsett vad det rör sig om. Tveka aldrig att ta
kontakt med dessa eller något av Phøsen.
Nolleguiden 2015 23 Nollningen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
M
Ö
S
S
A
Teknologmössa
Teknologmössan är en fin accessoar nollan kan köpa. Den ser ut som en studentmössa fast
med en flärp och tofs på sidan. I tofsen hänger man spegater, en för varje påbörjat läsår.
Spegater är tygringar i sektionens färg. Man kan även ha andra färger om man t.ex. läst ett
år utomlands, gjort militärtjänstgöring eller börjat ett läsår på en annan sektion.
Mössans evolution är ännu inte helt kartlagd men man gissar att den utvecklades från
studentmössan någon gång under andra halvan av 1800-talet. Mössans primära funktion
är numera att signalera bärarens humör och status till andra teknologer i omgivningen. De
flesta av dessa signalerna sker via tofsen och spegaterna.
En knut på tofsen, ovanför segaterna signalerar att personen som bär mössan är i ett
förhållande. Knuten är till för att man inte ska kunna hissa upp spegaterna, något som
signalerar att man för kvällen söker sällskap. Samma gäller om man hänger tofsen över
mössan, om än på ett något mer desperat sätt.
Trådarna i tofsen fransar sig lätt vilket kan förhindras genom att någon knyter en knut
längst ner på trådarna. För denna tjänst blir ägaren till mössan skyldig hen en puss. Ett
alternativ till detta är att doppa tofsen i punch eller vax utan att allt klibbar ihop i ett
trassel, detta är något mer ambitiöst och det kan hända att bara en puss inte räcker i
gengäld.
Mössan har också en vinterpäls som ska bärs 4 oktober till och med 30 april (med
undantag för finare tillställningar, då det är vit sommarpäls som gäller). Vinterpälsen är ett
överdrag som kommer med mössan. Överdraget har en mörkare blå färg, förmodligen för
att absorbera mer solenergi och hålla bäraren varm, samt inte försvinna i snön.
får inte bäras av Nollan innan denne blivit etta. Den ska traditionsenligt
M Teknologmössan
invigas genom att Nollan dricker punch ur den i slutet av nollegasquen. Om Nollan inte
O dricker alkohol finns även alkoholfria alternativ, Phøset rekommenderar inte vatten taget
N ur sjön Sjøn.
U Monument
M Utplacerade lite här och där runt LTH finns det ett antal monument, ett till varje sektion.
Dom känns igen på deras färgskiftande egenskaper och slarvigt målade yta. Under natten
E när ingen ser är det fritt fram att i smyg måla dessa turkosa. För den som inte är rädd att
N bli blöt finns även en telefonkiosk på ön Øn som klär i turkos. Phaddrarna har koll på de
regler som gäller kring hur detta får gå till.
T
Spex (gyckel)
G Ett spex, eller gyckel som det egentligen heter, är någon form utav framträdande.
Y Nollan kommer få ta del av och själv vara med och utföra flera spex under nollningen
och resten av sin tid på LTH. Dessa brukar framföras i samband med sittningar som
C middagsunderhållning. Det kan vara vad som helst; allt från en ordvits till en musikal,
K dock sätter fantasin oftast ganska snäva gränser. Ett spex ska självklart också vara
schysst mot alla och inte kränka någon. Ordet ”spex” syftar egentligen på en större och
E mer seriös sammansättning som Nollan kan gå och kolla på i AF-borgen, men ordet är
L accepterat som synonym till gyckel.
Nollningen 24 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Akademisk kvart
Den akademiska kvarten är kanske vår tids största anledning till att så många studenter
faktiskt kommer ”i tid”. Den härstammar från en mörkare tid då studenter varken hade
råd med armbands- eller fick-ur eller hade haft tid att uppfinna mobiltelefonen ännu.
Därmed kvarstod endast två sätt att hålla koll på när man började; solur och kyrkklockor.
Och då solur var något otympliga och bara fungerade halva dygnet (förutsatt att det inte
var vinterhalvår, molnigt eller inomhus) förlitade man sig helt på kyrkan. När klockorna
slog begav man sig till dit man skulle, vilket som nämnt tog max 15 minuter.
Den akademiska kvarten innebär i sin enkelhet att allt börjar kvart över utsatt tid. Alltså
om det står 8:00 så börjar det egentligen 8:15.
Det finns två tilläggsregler till detta. Om det är en lab, exkursion, tenamen eller dylikt
kan det hända att något som börjar 8:00 faktiskt börjar 8:00. Nollan gör alltså klokt i att
se till att faktiskt komma i tid till sådana företeelser.
Den andra tilläggsregeln säger att om något börjar 18:00 eller senare ska man lägga till
en extra kvart på den akademiska kvarten. Detta kallas då ”dubbelkvart” och 18:00
blir till 18:30. Detta är förmodligen för att kompensera för tidsförskutningen i schemat
som inträffat under dagen på grund av den akademiska kvarten. Även på helger gäller
dubbelkvart.
Observera att om det står (..), uttalas ”prickprick”, efter tiden så gäller ingen akademisk
kvart eller dubbelkvart. Alltså om det står 8:00 (..) så är det 8:00 som gäller.
A
K
A
D
E
M
I
S
K
R
K
V
A
R
T
Nolleguiden 2015 25 Nollningen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
P
H
A
D
D
R
A
R
Quack Quack!
Vi är ”The Mighty Ducks”, badankorna som älskar att flyta
runt i Sjön Sjöns sköna vatten! Hårda som plast, chilla som
ankor och snälla som leksaker. Välkommen till den bästa
kombon i Lund! Vi är sjukt taggade på en splashig nollning
tillsammans med er, LTHs bästa nollor!
So long motherduckers!
Jorunn, Lydia, Manfred & Kajsa
Ute på djupt vatten men saknar flyt? Fear not!
D.Hasselhoff’s finns där för nollan och gör
beachen säker. Du kan känna dig trygg med
fyra HLR (Hasselhoff Life Rescue) legitimerade
phaddrar. Vi ser fram emot att möta nollan i det
turkosa vattnet. Håll huvudet kallt tills dess och
kom ihåg: Nobody Hassels a Hoff!
Hampus, Anna, Astrid & Johanna.
Välkommen Nollan, till LTH.
Det är otroliga år du har framför dig.
Kanske är du nervös, men din phadder är här! Snart
kommer allt att ordna sig.
På Djupt Watten kommer du välkommnas hit, ditt
skratt kommer vi att locka. Var dag kommer vi simma
på och var natt kommer vi att Rocka.
Mire, Hanna, Marika & Felicia
Vi är NavySÄLS, härskarna över kallare
breddgrader. I takt med att isarna smälter tvingas
vi skicka ut en patrull för att finna nytt fäste. Ur
rigorös mönstring har ett gäng av de allra bästa
valpar valts ut för att rädda sälvärlden & säkra
framtiden.
Ni är dom bästa. Ni är allt som en NavySÄL ska
vara. Intelligenta, smidiga & ståtliga. Den sista prövningen är kommen.
Ouijk Ouijk Ouijk.
Sofie, Daniel, Thilda & My
Nollningen 26 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Wälkommen nollan!
Vi har anlänt på djupare vatten och är här för Atlantis fortsatta överlevnad. Många
utmaningar väntar oss, men ingen uppgift är för stor eller för liten för Ninja Turtles. Med
våra hårda skal, välslipade vapen och starka viljor gör vi allt för vår sektion. Ett stort äventyr
väntar, så gör er redo för världens roligaste nollning tillsammans med oss!
P
H
A
D
D
R
A
R
TURTLE POWER!
Leonardo (Pontus), Donatello (Sarah), Rafael (Lovisa) och Michelang (Isa)
PhilosoPHerz.
“From the depths of the abyss they rose.
Wisdom beyond belief.
Swagger which is still to this day unheard of.
Four comrades whose pureness of heart came to change everything.
Now once again they come forth to guide thee in the forests of knowledge.”
Andreas, Carolina, Joel & Lovisa
Hej Nollan!
Under läsvecka noll har du möjlighet att följa med på
ett wått-äventyr som erbjuder team-building och roliga
aktiwiteter.
Wåta hälsningar PåWiftPhaddrarna,
Marco, Sara, Oskar, Maja, Elin, Ida och Michaela
Nolleguiden 2015 27 Nollningen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Lena Haakman Ekdahl, bokhandelsansvarig
[email protected]
Ingrid Lamberg, [email protected]
Hemsida www.kfsab.se
Nollan kommer att besöka KFS på fredagen L.V. 0 (se schemat)
28 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Utbildningen ekosystemteknik
Upplägget på själva utbildningen är något annorlunda än vad Nollan kanske är van
vid sedan tidigare. Programmet ekosystemteknik består av en mängd olika kurser.
Varje år är indelat i fyra läsperioder som vardera är åtta läsveckor. En kurs kan vara
antingen en eller två läsperioder lång och i slutet av varje kurs kommer det finnas
någon form utav tenta (slutprov).
U
P
P
L
Ä
G
G
E
T
Undervisningen kommer i främst 3 olika slag: föreläsningar, övningar och
seminarium. Dessa kan vara placerade mån-fre i fyra olika block; 8-10, 10-12,
13-15 eller 15-17. Alla dagar är inte helt fulla utan det förekommer håltimmar och
sovmorgnar då nollan är fri att engagera sig i nollningen.
Föreläsningar går till så att en föreläsare pratar inför er klass i en större sal. Frågor
uppmuntras och uppskattas alltid av både föreläsare och resten av klassen som
antagligen också undrade!
På övningar jobbar man med övningar ur kursboken. Man får i förväg reda på vilka
övningar som motsvarar vilken del i kursen så att man kan hålla sig i fas (något som
rekommenderas av alla i efterhand). Det finns även övningsledare som går runt och
hjälper Nollan om denne fastnar.
Seminarium är något mellanting och varierar även mellan olika kurser. Det kan
till exempel vara som en föreläsning fast då föreläsaren bara räknar igenom
exempeluppgifter från kursboken. Det kan också vara mer utformat som en
diskussion där man får diskutera innehållet från föreläsningar i en mindre grupp. På
seminarium tas inget nytt upp.
Det finns även labbar, exkursioner och lite annat som inte håller sig till det normala
schemat. Information om sådana tillfällen kommer finnas tillgänglig i god tid.
Nolleguiden 2015 29 Utbildningen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
S
V
L
Studievägledningen (SVL)
Hej!
Jag heter Annica och är din studievägledare på ekosystemteknikprogrammet.
Vi kommer träffas på uppropsdagen och vid flera tillfällen den första tiden. Redan ett
par veckor in på terminen, då du hunnit komma igång lite med studierna, ses vi i mindre
grupper för information och gruppcoachning kring studieteknik.
Under hela din studietid kan du kontakta mig med dina studierelaterade frågor. Jag är
studie- och karriärvägledare och coach med tystnadsplikt.
Du har antagits till en spännande utbildning som också är krävande med ett högt tempo.
Därför vill jag redan nu rekommendera dig att komma igång med studierna redan från
start. Det finns mycket att vinna på det!
Till sist, tveka inte att ta kontakt med mig om du undrar över något och vänta inte för
länge!
Jag finns i E-huset på Utbildningsservice, entréplan. Där sitter jag tillsammans med
mina kollegor studie- och karriärvägledare, kuratorer samt övrig programadministrativ
personal.
Dina phaddrar kommer efter uppropet ta med dig på en rundvandring på LTH Campus
för att du snabbare och lättare ska lära dig hitta bland de olika husen. Du når mig alltid
och enklast via mail för frågor och tidsbokning.
Välkommen!
Annica Granath
Studie- och karriärvägledare, Diplomerad Coach
Ekosystemteknik
[email protected]
Telefon: 046-222 71 38
Hemsida: http://www.student.lth.se/studievägledning
Utbildningen 30 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Välkommen till kurator
Hej!
Jag heter Ulla Bergman och är kurator på LTH. Vi är tre kuratorer på LTH och det är
jag som har hand om ditt program ekosystemteknik.
Har du svårt att koncentrera dig på studierna för att du har personliga bekymmer?
Känner du dig osäker på dig själv och funderar på studieuppehåll eller studieavbrott?
Har du hamnat i en kris och behöver stöd för att ta dig ur den?
K
U
R
A
T
O
R
E
R
N
A
Har du någon funktionsnedsättning och vill veta vilka möjligheter du har till extra stöd i
studiesituationen?
Du kanske inte har problem men behöver ändå någon att prata med?
Då är du också välkommen att kontakta mig på:
Tel nr: 046-222 37 14, eller;
E-post: [email protected]
Jag sitter i E-huset på utbildningsservice och jag har
självklart tystnadsplikt.
http://www.student.lth.se/stod-i-studierna/kuratorer-lth/
Du kan även vända dig till Lunds Universitets centrala Studiehälsa, Studenthälsan.
Förutom enskilda samtal erbjuder de även föreläsningar, work shops och grupper
kring ämnen som t.ex. stress, prokrastinering och våga tala. Mer information om deras
verksamhet och hur du kommer i kontakt med dem hittar du på:
www.lu.se/student/studenthalsan
Nolleguiden 2015 31 Utbildningen
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
32 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Sektionsguide
Sektion
Program
Maskot
Teknisk Fysik
Teknisk Matematik
Hilbert Älg
Teknisk Nanovetenskap
Elektroteknik
Medicin och Teknik
Hacke Hackspett
Maskinteknik
Maskinteknik Teknisk Design
Joe Cool
Väg- och Vattenbyggnadsteknik
Lantmäteri
S
E
K
T
I
O
N
S
G
U
I
D
E
Vincent Ralén
Brand
Arkitektur
Industridesign
Kemiteknik
Bioteknik
Skalman
Miraculix
Datateknik
Informations- och
Kommunikationsteknik
Rosa Pantern
Högskoleingenjör
Bamse och hans
Vänner
Ekosystemteknik
Sigge Haj
Industriell Ekonomi
I:s Björn
Nolleguiden 2015 33 LTH
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
A
T
T
;
G
Ö
R
A
;
F
Ö
R
S
T
A
;
V
E
C
K
A
N
Att göra första veckan
Phøset vill att Nollan ska överleva första veckan i Lund. För att förbättra Nollans chans
i det Naturliga Urvalet kommer nedan en lista över saker denne bör se till att ha gjort i
slutet av första veckan.
i.
Adressändra och skaffa hemförsäkring till Nollans nya husrum.
ii. Skicka in studieförsäkran (görs enklast på csn.se). Utan den får Nollan inga
pengar. Nollan behöver pengar.
iii. Gå med i en nation och TLTH, för att maximera studentlivet och öka din
möjlighet att kunna påverka.
iv. Köpa kurslitteratur. Bokhandeln KFS (se KFS) har alla de böcker Nollan
behöver. Då Nollans konto ofta är magert anordnas även bokbytardagar där äldre
studenter säljer sin gamla kurslitteratur för en billigare peng.
v. Aktivera och ev. vidarebefordra skolmailen till Nollans vanliga mail. Nollan bör
ta för vana att regelbundet kolla sin mail. Viktig information från lärare, kåren och
sektionen skickas nämligen till Nollans nya skolmail.
vi. Om Nollan inte har en köplats i AFB kan Phøset rekommendera att Nollan
skaffar en. Även om Nollan har boende nu så kan det vara bra att ha för framtiden.
vii. Skaffa en ful cykel med ett bra lås. Nollan behöver en cykel. Framför allt en ful
cykel. Och framför allt ett bra lås.
Att göra första veckan 34 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
VARFÖR HYRA, NÄR DU KAN KÖPA
1.495:1.495:795:-
ANDERSSONS HERR.SE
www.anderssonsherr.se
Nolleguiden
Nolleguiden 2015
2015 35
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
O Ordlista
R AF - Akademiska Föreningen. I deras bostäder kan Nollan bo.
D Ansvarsphadder - Phadder man kan vända sig till under event som är nykter och bär
en cool kaptensbindel.
L
ARKAD - Stor arbetsmässa för alla LTHs sektioner
I Campus - LTH-området.
S CSN - Pengar som Nollan behöver.
- Det enda rätta färdsättet i Lund. Som cyklist har Nollan alltid företräde i
T Cykeltrafiken.
A Delphi - 1) Antik stad i Grekland 2) Studentområde strax norr om LTH.
Delphivrål - Ångestfyllt skrik som kan höras runt kl. 23 från Del­phi (nr. 2 ovan) i
tentatider.
Draggning - Städning av sjön Sjøn. Föremål som cyklar, datorer och gamla kläder
brukar fyndas. Sällan i brukbart skick.
Dugga - En mindre, kortare tenta.
Ekoistvisan - Nollans alldeles egna snapsvisa.
Eftersläpp - Fest med dansgolv och bar, ofta efter sittningar.
Fluffvecka - Fri Läsning Utan Förplanerade Föreläsningar. Veckan du kommer lära dig
att älska.
Fös - Tänk Phøs fast orangeare.
Gasque - Fest, ibland med tema. Dress code varierar så se till att vara korrekt klädd.
Högskolepoäng - Bra att ha tillräckligt många av.
Ingenjör - En person som kan räkna ut saker utan att egentligen veta varför.
Kaffe - Livskraft. Ett magiskt elexir som konsumeras i alltför stora mängder, speciellt
under tentaveckor.
KC - Kemicentrum, numera Nollans andra hem.
KFS/KF Sigma - LTH:s bokhandel som ligger inne på studiecen­trum. Ägs av
TLTH.
Lophtet - Festlokal bakom KC med högst tveksam luftkonditione­ring.
Matlab - Ett väldigt användbart program som alla lärare antar att man kan men ingen
lär en.
Matlåda - Standardlunch bestående av halvtaskiga rester då Nollan inte har råd med
något annat.
Micro - Magisk apparat som kan förvandla torftigt mat-lik till gourmet-lunch.
Nästan.
Mojta - Köpa mat/dryck i automat.
Nolla - Du. Ny på LTH.
Nollning - De kommande, roligaste veckorna under hela din stu­dietid.
Omtenta - Tenta fast igen. Lugn, alla har det. Tänk på att 10:e gången på samma kurs
skall högtidsdress bäras.
Ouverall/ouvve/ouwe, etc. - Det mest praktiska plagget som finns. I den får Nollan
plats med allt.
Ordlista 36 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day. o
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
Ph - Mer sektionsneutral stavning av ”f”.
Phadder - Äldre elev från sektionen som ser till att Nollorna har det bra under
Nollningen.
SC - Studiecentrum, byggnad som innefattar KFS (se KFS), pluggplatser och ett café
då energin tryter.
Sektion - Utgörs av studenter med samma färg på ouwen. De har även egen bokstav
och maskot.
Sexet - Utskottet som fixar och lagar mat under diverse sittningar och ordnar de bästa
festerna.
Sigge Haj - W-sektionens maskot.
Siste april/Valborg - Stor folkfest som oftast innebär att folk pack­as (inte endast av
O
R
D
L
I
S
T
A
alkohol) i stadsparken.
Sittning - Rolig tillställning där Nollan blir bjuden på mat, dryck och underhållning.
Sjön Sjøn - Mindre hygieniskt vattenhål mitt på campus och en ytterst tveksam
badplats.
Skånska - Hybrid mellan svenska, danska och att prata med för mycket mat i
munnen.
Slasque - Som gasque men tänk ouverall och lite mindre städat.
SMS-grupp - Bra sätt att konversera och sprida info men som så småning om orsakar
sömnlösa nätter och för höga telefonkost.
Sparta - 1) Antik stad i Grekland där man levde utan onödig lyx. 2)
Studentbostadsområde där man lever utan onödig lyx.
Spex (gyckel) - Roligt framträdande, ofta med musikaliska och hu­moristiska inslag.
Spex - Som spex (gyckel) (se spex (gyckel))v fast större och mer officiellt
Staben - Tänk Phøs fast rosa.
Studentliv - Nudlar, havregrynsgröt, studielån, diska och tvätta själv.
Studiekväll - Somliga anordnade kvällar då Nollan kan göra det hen trodde att
studentlivet gick ut på, nämligen att plugga. Fika ingår.
Studieuppehåll - Man orkar helt enkelt inte längre och tar en paus från allt, typ.
SåS - Sångarstrid, en årlig musikalisk kamp mella sektionerna på LTH; med hög
stämning.
Tenta - En 5 timmars lång examination där man visar vad man lyckats trycka in sista
minuten och samtidigt försöka dölja det man inte kommer ihåg.
Tentavecka - Ångest, för lite sömn, överkonsumption av kaffe och taskiga matvanor
som kulminerar i en tenta (se tenta).
TLTH - Teknologkåren vid LTH.
Turkos - En otroligt vacker färg som borde pryda samtliga monu­ment under
nollningen, även Telefonkiosken. Då ler Phøset...i smyg.
Turkosa tavlan/turkosa – Anslagstavla med viktig info. Även där man ses när man
inte orkat boka en lokal.
W - Wäldigt Wiktig bokstav.
W-are/ekoist - Student vid LTH’s bästa sektion.
Ön Øn - Ö mitt i sjön Sjøn (se sjön Sjøn). Innefattar även Telefonkiosken.
Nolleguiden 2015 37 Ordlista
out of harm, out of mind, out of reach. for now.
in a single day and night of misfortune, the island
of Atlantis disappeared into the depths of the sea.
T
I
P
S
;
F
R
Å
N
;
P
H
Ø
S
E
T
Tips från Phøset
Under alla åren i det blå har Phøset varit med om mycket. Här följer några av våra råd till
den första tiden på LTH som vi tycker underlättar för oss och som vi önskar att vi gjort i
vår ungdom.
- Hitta en studieteknik. Det är i många fall till stor fördel för Nollan att plugga ihop
med några av sina klasskamrater. Phøset vill även rekommendera att Nollan går på
studiekvällarna och de SI-övningar som erbjuds och också kollar in vad pluggphaddrarna
har att erbjuda. Att försöka ligga i fas med uppgifter som Nollan har är något alla önskar
att de gjort i efterhand.
- Se till att delta i de aktiviteter som erbjuds. Nollans första veckor i Lund går bara att
uppleva en gång, ta vara på dem!
- Tänk på att lite extrapengar just under nollningen är bra att ha då ouverallen, sittningar
och andra roliga aktiviteter kostar en slant. Nollan bör även ha en del pengar över till sin
kurslitteratur.
- Planera och prioritera. Phøset vill att Nollan ska må bra, känn därför efter vad du faktiskt
orkar/vill/har råd med under nollningen. God planering gör att Nollan hinner med mer.
Skriv listor. Listor är bra.
Tips från Phøset 38 Nolleguiden 2015
and in the deep it remains to this very day.
m
d
d
d
o
e
e
e
e
c
n
t
t
t
h
o a
ä
b
ä
r
a
r
f
sä
v t
t
o
t
e
s t
k
r
a
e
n
o
d
u
t
k
t
h
e
s
a
t
t
t
e
gö
n
v
s
s
s
r
a b
k
a
t
d l
a
e
l
s i
o
l
m
r
nä
o
sä
t
då
e
m
k
m
ä
r
l
vä e
e
r
ä
n r
t
på
r
a
t
t
o
t
a k
r
c
a uppmaning: t
En sista
r u
e
h
t
på l
b
s
thar framför sig a
osäker
tid
Nollan
där man aldrig vet
vad som
f Det är en högst
o
a
r
m
nästa
vågtopp.
Det
är
aldrig
lätt
att
hålla
rätt
kurs
såhär
långt ut på
b
lväntar bakoma
n
n
a
det blir lättare tillsammans!
Därförä vill Phøset
udjupt watten. dMen en
d sak är säker: l
i viktigaste nu di början. Lär känna
n dina nya
r u
nollan om det allra
m slutligen uppmana
r
d
a
av W-sektionen och den härliga studentstaden
m klasskamrater, andra
må
i Nollor, restene
i
i Lund. Ta vara
s på de
intensiva, härliga
veckor som väntar.
Njut av varje
sekund!
n
v
l
s
g
i t
a
o
e
d
r på Dig, b
Vi väntar
t
a e
t
iPhøset
n
i
o
.
e
t
d
r
nä
n
t
n
s a
t
i
t r
t
e
a d
i
h
r
i
l
v g
a
a
l
d
gå
r
s
d
så
t i
a
f
h
m
o t
r
ä
p
m
r
a
p s
a
m
l
s
så jä
f
l
nå
m
ö
v v
g
r
e
e .
t
d
t
e
e
f
r
p
n
h
o
s
e
t
;
r
nå
l
a
n
d.
s
v
nä
n
e
r
;
e
d
e
r
t
p
h
o
s.
..
Möcke å göra
Hör av dig. Fort!
Lunds ProgramArkitekter söker programmerare
VARFÖR HYRA, NÄR DU KAN KÖPA
1.495:1.495:795:-
ANDERSSONS HERR.SE
www.anderssonsherr.se
KLOTET
ST TOMEGATAN 4 8
KLOTETLUND. SE
Produced and Directed by the members of W-Phøs 2015; - Øwerphøs Lancea - Phøs Xiphias - Phøs Avida - Phøs Delicius - Phøs Aperia - and Phøs Sagax
in cooperation with: All Uppdrags- Huwud- Plugg- Internationella- and PåWift-Phaddrar, All Peppsquads, Tom Allen and the rest of W-sex15; 6 Knop, All
other Utskott på W-sektionen, The W-styrelsen, Philip Hansson, All other Phøs/Fös/Stab, The Kår and the Øverstar, especially The Nollegeneral; Marie
Petersen, The SVL, All participating Taggade Nollor, and Everyone else who in some way has helped make this Nollning happen, you know who you are.