Info från skolan ang 19 sept.pd

STAVBY SKOLA
2015-09-04
Hejsan
Lördagen den 19 september kl.15.00–18.00 arrangeras Stavbydagen. (se bifogat utskick)
Vi från skolans sida har valt att vara med fullt ut på denna. Vi, personal och skolråd, tycker att
det är viktigt att visa upp våra lokaler och vår verksamhet så därför har vi valt att ha öppet.
Det innebär att vi har ”vanlig” skoldag här mellan 15.30 – 17.00 den lördagen. Vi kommer att
ha öppet hus med korta lektioner i olika ämnen. T.ex. Experiment i NO, dataskriv (ALS) för
de yngre eleverna, visa upp Abakus, spela schack m.m. Flera av våra fd elever kommer hit
och berättar hur det var att gå på Stavby skola förut. Ledighet för elever beviljas endast
genom ifylld ledighetsansökan. Naturligtvis kommer det att utgå kompensation till elever och
personal för denna dag: Höstterminen kommer att avslutas på fredagen den 18:e december
istället för måndagen den 21:a.
Vi är medvetna om att denna information kommer lite sent till Er där hemma, eleverna har
vetat det en tid. Vår förhoppning är att Ni alla skall se det positiva med denna öppna skoldag.
Detta är första gången som vi arrangerar en öppen dag på Stavby skola och vår önskan är att
denna dag bl.a. skall leda till att fler familjer väljer att ha sina barn här på Stavby Skola.
”Lite mindre mycket bättre”
Frågor och synpunkter på denna dag tas tacksamt emot av
Caroline Sedin och Gustav Ek