MIN BERÄTTELSE PROJEKTET

MIN BERÄTTELSE
> Unga olycksdrabbade förare
berättar sin historia
PROJEKTET
> Europeisk ansats
> Den svenska implementeringen
> Resultat & rekommendationer
ETT INITIATIV FÖR UTVECKLING AV NYA METODER
FÖR ÖKAD RISKMEDVETENHET INOM FÖRARUTBILDNINGEN, GENOM ATT ANVÄNDA UNGA FÖRARE MED
EGEN ERFARENHET AV TRAFIKOLYCKOR.
PROJEKTET
RITA PFEIFFER
INGER LINDERHOLM
FGM-AMOR –
austrian mobility research
EU-Projektsamordnare
Trivector Information AB
Projektsamordnare (Sverige)
CLOSE TO – kunskap som berör!
Metodens utgångspunkt: Unga körkortstagare
lär sig från jämnåriga som orsakat en olycka
Vilka preventiva åtgärder kan nå unga körkortstagare
med målet att minska det stora antalet olyckor i denna åldergrupp över hela Europa? Kan undervisning
som väcker känslor anses skapa lärande som håller
i längden? Kan en omtumlande upplevelse i förarutbildningen ge en positiv effekt på körkortstagarnas
riskbeteende?
Dessa frågor ställer konsortiet för CLOSE TO
projektet, bestående av fem europeiska länder.
Under en tvåårsperiod har metoden testats på trafikskolor i alla deltagande länder. Körkortstagarna
konfronterades med en berättelse med jämnåriga som
varit med om en olycka. I de flesta fall var det den
vållande som berättade men i vissa fall även offret.
Mötet på trafikskolan kompletterades med en
enkätundersökning vid tre tillfällen. Enkäten syftade till
att ge underlag för en analys kring hur väl metoden togs
emot, hur den fungerade och vilka effekter den fick.
Mötena på trafikskolorna skapade stunder som
berörde, både genom berättelser och diskussion.
Trots de skillnader som fanns mellan de deltagande
länderna har entydiga resultat framkommit. Det går att
uppnå en attitydförändring, framförallt bland de unga
förare som är mer riskbenägna än andra.
Unga förare mellan 18-25 år är
den åldersgrupp i den Europeiska
unionen inom vilken vägtrafikolyckor fortfarande är den främsta
dödsorsaken.
“Olyckor händer, men det händer inte mig!”
Projektets slogan visade sig vara en bra utgångspunkt
för diskussion. Förutfattade meningar förändrades,
och det snabbt, efter att de unga körkortstagarna fick
höra en olycksberättelse ur verkliga livet från någon
som hade tänkt precis som dem för inte allt för länge
sedan.
Konsortiet kring CLOSE TO har förhoppningen att
fortsätta arbetet med denna framgångsrika metod
och på så vis bidra till en förbättring av det europeiska
förarutbildningssystemet.
(Källa: White Book of the European Commission).
CLOSE TO SWEDEN
>
RISK PREVENTION
FOR
BEGINNING
DRIVERS
02
CLOSE TO
BAKGRUND
I ETT NÖTSKAL
“OLYCKSDRABBADE UNGA FÖRARE INFORMERAR UNGA BLIVANDE FÖRARE” är i korthet vad
CLOSE TO handlat om.
BAKGRUND
PROJEKTETS FRÄMSTA UPPGIFT
Projektidén hämtades från den drog- och HIV/AIDSförebyggande verksamhet som blivit känd under
namnet “peer education”. I projektet skulle unga
blivande förare konfronteras med förare som varit
vållande till svåra trafikolyckor. Gruppen av unga
förare med olyckserfarenhet mötte de blivande förarna
inom förarutbildningens teoretiska del.
Målet för de fem länder som deltagit i CLOSE TO var
att totalt 2000 unga blivande förare skulle konfronteras med unga olycksdrabbade förare. Effekten av dessa möten har kontinuerligt utvärderats och följts upp.
“CLOSE TO” I PRAKTIKEN
Peer mentorerna – de olycksdrabbade unga förarna
– har besökt en teorilektion vid en trafikskola för att
diskutera riskbeteende i trafiken utifrån sina egna erfarenheter. För att mäta vilken effekt budskapet haft
på trafikskoleeleverna och för att se hur långvarig effekten är, har ett omfattande utvärderingsprogram följt
projektet.
GENOMFÖRANDE
För att ge unga blivande förare en realistisk bild av
trafikolyckor och hur de kan undvikas, erbjöds unga
olycksdrabbade förare att delta i projektet.
De olycksdrabbade förarna fick genomgå en
utbildning innan de mötte unga körkortstagare för att
samtala utifrån sina erfarenheter. Utbildningen syftade
till att träna de olycksdrabbade att bli “trafiksäkerhetsambassadörer”. De fick också möjlighet att utveckla
sin personliga presentation inför mötet med körkortstagarna.
“CLOSE TO” ÄR ATT:
■ KOMMA NÄRA erfarenheten av en verklig
trafikolycka och den effekt olyckan kan ha på ens
framtida liv (en verklig berättelse)
■ KOMMA NÄRA en verklig trafikolycka, dess
orsaker och konsekvenser
■ KOMMA NÄRA den erfarenhet som den drabbade
har tack vare metoden peer education
SYFTE
Projektet har syftat till att:
■ Ge en positiv förändring av attityder och beteende
i gruppen unga blivande förare.
■ Utarbeta förslag till nya strategier för
olycksprevention.
■ Uppmärksamma beslutsfattare och aktiva inom
trafiksäkerhetsområdet på den potential denna
metod kan ha för ökad trafiksäkerhet.
NYCKELFRÅGOR:
■ “Har personliga verkliga berättelser om trafikolyckor och deras konsekvenser en långvarig
effekt på riskbeteendet?”
■ “Är det möjligt att implementera besöken från
unga olycksdrabbade förare i den ordinarie teoridelen av körkortsutbildningen?”
03
CLOSE TO SWEDEN > RISK PREVENTION FOR BEGINNING DRIVERS
EN PEER MENTORS BERÄTTELSE
BJÖRN, 20
VI HADE BARA
KÖRT KNAPPT
500 METER DÅ
DET HÄNDE ...
När jag hade pratat färdigt med polisen gick
jag bort till min sambo, kramade om henne
och sa; “Förlåt mig… förlåt mig för det här”.
Sen tittade jag bort mot min mamma och
hennes man. Han satt och höll henne i handen
och sa; “Ta det lugnt, snart är Räddningstjänsten här. Det ordnar sig”. Mamma beklagade sig fortfarande över ont i ryggen.
Hon var bara allmänt borta.
det som om jag fick oanade krafter för dörren for bara
upp. Jag rusade ut och fällde fram mitt säte för att få
ut min mammas man som satt bakom mig. När han
hade kommit ut sprang jag över till andra sidan för att
öppna dörren för min sambo. När jag väl kom fram
hade hon själv fått upp dörren. Hon hann precis kliva
ut så svimmade hon av och föll ihop. Jag lyfte bort
henne från bilen. När hon var på säkert avstånd gick
jag tillbaka. När jag gick mot bilen hörde jag någon
skrika; “Aj, aj, aj min rygg! Det här är inte sant!”. Det
var min mamma som satt kvar i bilen. Hon hade väldiga smärtor i sin rygg. Jag bet ihop och tog mod till
mig och gick in och knäppte upp hennes bälte. Till slut
så lyckades jag lirka ut henne. När hon också var på
säkert avstånd från bilen ringde jag till polisen. Under
tiden kom den andra bilens förare ut och beklagade
sig över smärtor i bröstet och i armen. Hon hade blivit
brännskadad av sin airbag och hade rejäla brännskador i ansiktet. Hon sprang och letade efter sin mobiltelefon fast hon hade den i handen hela tiden.
F
redagen började med strålande sol och slutade
med regn och åska på Kristianstad lasarett. Jag,
min sambo, min mamma och hennes man var
ute vid mammas stuga. Klockan började närma
sig 10.30 och vi var tvungna att bege oss in till stan
för min sambo skulle med tåget. Men vi kom aldrig till
stan – vi kom aldrig ens ut till stora vägen. Vi hade kört
knappt 500 meter då det hände – det som man aldrig
tror ska hända en själv. Vid ett backkrön kom en röd bil
i ganska hög hastighet. Vägen var smal, det låg timmer längs med sidorna på vägen och det gick inte att
väja. Det sa bara PANG – och olyckan var framme.
När jag gick mot bilen hörde jag
någon skrika; “Aj, aj, aj min rygg!
Det här är inte sant!”. Det var min
mamma som satt kvar i bilen.
Jag stängde av motorn. Jag tror i alla fall att jag stängde av motorn. Min dörr hade fastnat. Jag försökte
först en gång, sen en gång till. Vid tredje försöket var
CLOSE TO SWEDEN
>
RISK PREVENTION
FOR
BEGINNING
DRIVERS
04
MY STORY: UNFALLFAHRER ERZÄHLEN
DET SVENSKA PROJEKTET
PROJEKTET OCH DESS
FRAMGÅNGSFAKTORER
Hon hade blivit brännskadad av sin
airbag och hade rejäla brännskador i
ansiktet. Hon sprang och letade efter
sin mobiltelefon fast hon hade den i
handen hela tiden.
Det kändes som en evighet, men det var nog egentligen bara ett par minuter innan Räddningstjänsten
kom. Jag drog en lättnandens suck när de dök upp.
Tyvärr varade känslan inte så länge för när ambulanspersonalen bar in mamma så fick hon ett epilepsianfall. I vanliga fall brukar jag inte reagera så hårt, men
i detta fall var det droppen som fick bägaren att rinna
över. Jag fick bita ihop och till slut körde de iväg
mamma och hennes man. När jag och min sambo for
till sjukhuset ringde jag min pappa för att förklara vad
som hade hänt. Han frågade; “Hur gick det med bilen?”.
I ren ilska slängde jag på luren och sedan pratade vi
inte med varandra på två veckor.
När vi kom in på sjukhuset blev vi undersökta. Jag,
min sambo och min mammas man fick åka hem samma kväll, men mamma fick stanna kvar hela helgen.
Hon hade inre blödningar i buken, en fraktur på svanskotan, en lättare fraktur i nacken och brännskador efter
bilbältet.
I det svenska försöket hade samtliga peer mentorer varit vållande till en trafikolycka. I vissa fall var
det en singelolycka, i andra en olycka med flera
inblandade. Flera av olyckorna får beskrivas som
allvarliga, med läkarbesök och långvariga skador
som följd. De svenska mentorerna valdes ut från
Folksams trafikskaderegister. Första kontakten
togs per brev. Därefter ringde projektsamordnaren
upp var och en för att höra om de var intresserade
av att delta. Mentorerna besökte trafikskolor och
ett par gymnasieskolor och nära 400 elever lyssnade
på deras berättelser. Det svenska försöket – liksom
försöken i övriga deltagarländer – har varit mycket
lyckosamt, och det finns flera framgångsfaktorer.
För det första var det viktigt att projektet kunde
spåra peer mentorer med hjälp av försäkringsbolagets trafikskaderegister. Utvärderingen av projektet visar också att peer mentorernas berättelser
givit tydliga avtryck hos eleverna, som uppvisar
ökad riskmedvetenhet och säkrare trafikbeteende.
Slutligen har projektet lett till att peer mentorerna
själva blivit mer uppmärksamma i trafiken och att
deras riskmedvetenhet har ökat, effekter som de
tillskriver CLOSE TO.
Dagen efter körde vi tillbaka till bilen för vi var tvungna
att hämta några saker. När vi kom fram så brast
allting – då föll jag ihop – då släppte min chock. När
jag såg bilen fick jag en ordentlig tankeställare; vi hade
tur som klarade oss så pass bra som vi gjorde.
Säkerhetsbältet blev en billig försäkring. Även om jag
bara hade kört i 30 km/h och den andra bilen något
fortare, så hade jag ändå 1 ½-meters bromssträcka
och den andra bilen hade 11 ½-meters bromssträcka.
Hade vi inte haft bälte på oss så vet jag inte hur det
hade slutat.
Att berätta om min olycka har hjälpt mig att bearbeta
mina upplevelser. Jag kommer ihåg saker nu som jag
tidigare inte kunde minnas. Det har också lett till att jag
nu – för första gången på några år – kan köra på vägen
där olyckan inträffade.
05
CLOSE TO SWEDEN > RISK PREVENTION FOR BEGINNING DRIVERS
EN PEER MENTORS BERÄTTELSE
TONY, 21
DET VAR SENT I NOVEMBER OCH DEN FÖRSTA SNÖN
HADE KOMMIT. JAG OCH EN KOMPIS BESTÄMDE OSS
FÖR ATT VI SKULLE UT OCH KÖRA ...
D
“Det är blod överallt. Jag märker att min kompis
inte sitter kvar i passagerarsätet där han suttit
innan. Nu ligger han istället livlös mellan sätet
och instrumentpanelen. Han har slagit huvudet i
framrutan och ansiktet i instrumentpanelen. Han
hade inte haft bilbältet på sig. Hans framtänder
är trasiga, hans näsa är bruten och han har ett
jack i huvudet. Jag får sparka på bildörren för
att den ska öppna sig. Jag tar mig ur bilen och
ropar min kompis namn. Efter ett tag kvicknar
han till. Jag ringer 112.”
et var sent i november och den första snön
hade kommit. Jag och en kompis bestämde
oss för att vi skulle ut och köra. Vi skulle besöka min moster som bor en bit utanför stan. Det
var snöyra och halt – riktigt vinterväglag. Vi satte oss
i bilen och körde upp mot Bokskogen. Eftersom det
var dåligt körde jag väder bara i 60 km/h på 70-vägen.
Plötsligt började bilen att kränga. Jag försökte styra
så gott jag kunde men bilen gick ändå rakt fram. Den
började glida av vägen. Jag hade ingen kontroll alls.
Jag kommer ihåg att min kompis skrek till “Se upp!”.
Jag försökte bromsa och styra undan men ingenting
hände. Vi gled rakt ut i diket. Strax efteråt krockade vi
med ett stort träd. Sen slutade allt bara. Jag vet inte
riktigt vad som hände, men jag fick nog en ordentlig
smäll – jag fick en blackout.
När jag kvicknat till var det alldeles tyst. Jag började
titta mig omkring. Bilen stod fastkilad med motorhuven mot det stora trädet. Min bildörr hade fastnat, och
jag såg mig om efter min kompis. Vi frös jättemycket
när vi tagit oss ur bilen för vi hade inga varma kläder
på oss; vi skulle ju bara köra en liten bit.
CLOSE TO SWEDEN
>
RISK PREVENTION
FOR
BEGINNING
DRIVERS
06
MY STORY: UNFALLFAHRER ERZÄHLEN
PEER MENTORERNAS UTBILDNING
FRÅN “OLYCKSDRABBAD FÖRARE”
TILL “PEER MENTOR”
När jag kvicknat till var det alldeles
tyst. Jag började titta mig omkring.
Bilen stod fastkilad med motorhuven mot det stora trädet.
Det dröjde länge innan polisen kom. De hade kört fel
och kom först efter en timme. Som tur var stannade
en annan bilist så vi fick sitta och vänta i deras bil.
När polisen kom sa de att vi måste åka till sjukhuset.
Det tyckte min kompis var onödigt. Han tyckte inte att
han kände någonting. Men han befann sig i ett chocktillstånd.
När vi väl var inne på sjukhuset började han att få ont.
Även jag hade ont fast jag hade haft bilbälte på mig.
Det gjorde ont över axeln och över bröstet och på
nyckelbenet. Men bilbältet hade räddat mig från att
slå huvudet i ratten eller i framrutan.
Jag blev sjukskriven i några månader på grund av min
onda nacke. De sa att det var en whiplashskada.
Sedan tog det lång tid innan jag kunde träna igen och
skadan kan jag känna av än idag. Min kompis är fortfarande sjukskriven. Han har ryggproblem och äter
smärtstillande mediciner. Han har svårt att sova på
nätterna, han kan inte jobba längre och han kan inte
heller boxas – det som var det bästa han visste. Och
det är jag som har orsakat allt detta. Ibland känner jag
mig bara så otroligt billig.
Om bara en olycka kan undvikas
genom mitt engagemang i Close to
så är jag glad. Som ny bilförare är
det kul att testa och man tänker
sig inte alltid för. Kanske kan min
berättelse få några nya förare att
tänka till innan de gör något dumt.
07
CLOSE TO SWEDEN > RISK PREVENTION FOR BEGINNING DRIVERS
CITAT
FRÅN TRAFIKSKOLORNA
“Alla var fulla när vi var ute, även
föraren. Efter att han hört den
olycksdrabbade föraren berätta
kör han inte längre.” *
BLIVANDE FÖRARE
“Jag har alltid haft respekt för andra i trafiken, men efter att ha hört
berättelsen blir man ännu mer respektfull.”
“Det var en bra berättelse. Den
visade att olyckor kan hända på
bara en sekund. Det fick mig att
tänka efter. Jag har alltid gillat att
köra fort – speciellt när det är halt
ute – men det gör jag inte längre.”
“Diskussionen lärde mig också
att bry mig om andra mer.”
“Att ha pratat med honom person ligen. Han är ju en helt vanlig
människa.”
“Om och om igen tänker jag på
berättelsen.”
“Jag minns berättelserna jag hört.
Det blir så påtagligt när någon berättar. Verkligheten kan verkligen
vara skrämmande.”
“Jag minns att föraren som orsakat olyckan berättade om allvarliga
konsekvenser. Det var viktigt för
mig att det blev så verkligt.”
CLOSE TO SWEDEN
>
RISK PREVENTION
FOR
“Hur sympatisk föraren var. Väldigt modigt av honom. Han var
väldigt bra på att analysera konsekvenserna, bättre än någon trafiklärare.”
Jag tänker alltid på det
när någon säger:
“En öl – det är lugnt”.*
“Att upptäcka hur lätt någon kan
förstöra sitt eget liv.”
“Han funderar på vad som hänt
honom (när han suttit i fängelse en
tid), den situationen vill du verkligen
inte hamna i.” *
“Diskussionen påverkade mig
verkligen och det har fått mig att
aldrig vilja köra påverkad igen.” *
“Jag tycker att detta är ett bra
projekt. Det öppnade mina ögon.
Jag kommer garanterat aldrig att
uppleva det berättaren upplevt
– och det är hans förtjänst.”
BEGINNING
DRIVERS
08
“Jag var imponerad! Det här ämnet borde man diskutera oftare
och mer ingående. Verkligen bra!”
“Jag är mer försiktig nu än vad jag
varit om jag inte hade hört hans
berättelse.”
“Jag är mer medveten om att det
oväntade kan inträffa, därför kör
jag försiktigare nu.”
“Jag har kört hem lite påverkad
förut – tack gode Gud att inget
hände – men sedan jag fick höra
berättelsen, aldrig mer.” *
“Innan jag tog körkort tänkte jag:
varför inte köra påverkad? Efter
berättelsen tänker jag annorlunda
och efter att jag tagit körkortet
har jag aldrig kört påverkad.” *
“Det är lätt att glömma
att olyckor händer varje
dag. Därför är det bättre att höra det från en
verklig person än att läsa
anonym statistik.”
CITAT FRÅN TRAFIKSKOLORNA
“Du känner verkligen med personen som berättar, vad han har
gått igenom. Numera tänker jag
efter före jag gör något överilat i
trafiken.”
“Det är lätt att läsa om olyckor i
böcker och tidningar, men att verkligen träffa någon som varit med
om en olycka får det att kännas
mera verkligt.”
“Det är lätt att glömma att olyckor
händer varje dag. Därför är det
bättre att höra det från en verklig
person än att läsa anonym statistik.”
“Berättelsen öppnade
mina ögon. Oftast tänker
du att det inte kommer
att hända dig eller dina
nära och kära, men efter
ett sådant möte så slår
det dig, du inser att det
kan hända vem som
helst.”
TRAFIKLÄRARE
Trafiklärarna vid de skolor
vi besökte i projektet, är
överlag nöjda. Metoden
uppfyllde deras förväntningar.
“En människa som varit med om
en olycka kan prata om det på ett
helt annat sätt än om jag hade
stått och berättat om en olycka
som inte har en sådan upplevelse. Att det dessutom är en ung
människa som pratar med våra
ungdomar betyder mycket.”
PEER MENTORER
“Att tala inför en större grupp är
inte längre så nervöst som det var
innan jag gick utbildningen hos er.”
“Jag blev förvånad över mig själv,
jag trodde inte att jag skulle klara
av det.”
“När vi gick igenom
olyckan koncentrerat flera
gånger och planerade för
att berätta om den, kom
det fram saker ur minnet
som jag inte tidigare
kommit ihåg.”
“Många av mina elever har självmant velat prata om mentorernas
berättelser när vi varit ute och kört.
De har funderat över varför mentorn
krockat och vad de kunde ha gjort
för att undvika olyckan.”
* De alkoholrelaterade citaten är hämtade från de övriga deltagarländerna.
09
CLOSE TO SWEDEN > RISK PREVENTION FOR BEGINNING DRIVERS
SLUTSATSER
RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER
CLOSE TO är ett helt nytt utbildningsgrepp för samtliga deltagande länders
förarutbildningar. Mötet med en jämnårig person som berättar om sin olycka
lämnar ett varaktigt intryck hos de unga blivande förarna. Mötet leder även
till diskussion kring riskfyllt beteende i trafiken. Det riskfyllda beteendet
i kombination med bristen på erfarenhet är en avgörande orsak till varför
ungdomar är överrepresenterade i olycksstatistiken.
Ett steg på vägen mot en
Europeisk förarutbildning
Skillnader och möjligheter
i de deltagande länderna
CLOSE TO erbjuder trafikskolor ett konkret verktyg
för att ta upp frågor som rör ungdomsspecifika handlingsmönster och riskbeteenden, konsekvenserna av
riskfyllt beteende, individuella skillnader samt alkohol- och drogproblematiken. Mentorerna blir levande
exempel på att olyckor faktiskt inträffar – och att de
kan drabba vem som helst. Genom att mentorerna är
jämnåriga med körkortstagarna och att de dessutom
får ett ansikte – en individ – att relatera till, gör det
svårt för eleverna att ta avstånd från berättelsen genom att säga “olyckor händer aldrig mig“. Genom att
dessutom ställa frågan “Hur skulle du själv agerat i
samma situation?“ ökar chanserna att eleverna själva
reflekterar över sitt eget beteende i trafiken.
Österrike, Tyskland och Sverige arbetade uteslutande
med mentorer som varit vållande i en trafikolycka. Då
det inte finns några ungdomsdomstolar i Sverige tog
man hjälp av försäkringsbolag för att nå dessa ungdomar. I Österrike nåddes de unga vållande förarna
genom fångvården och i Tyskland genom ungdomsdomstolarna. I Polen och i Tjeckien kunde man inte ta
hjälp av någon institution i sökandet efter unga förövare som kunde tänka sig att bli mentorer. Projektledarna
i dessa länder fick istället rekrytera ungdomarna själva
genom bland annat universitetets intranät. I Tjeckien
användes mentorer som både orsakat en trafikolycka
och som fallit offer för en olycka. I Polen användes
endast mentorer som fallit offer för en trafikolycka.
Denna något annorlunda förarutbildningsmetod testades för första gången inom ramen för CLOSE TO och
både resultaten av utvärderingen och de deltagande
ländernas egna erfarenheter av arbetet pekar i en positiv
riktning. De deltagande länderna hade dock olika
förutsättningar i arbetet – något som oundvikligen lett
till skilda arbetssätt.
I Österrike, Polen och Tyskland är förarutbildning vid
trafikskola obligatorisk. I Sverige och i Tjeckien är förarutbildning vid trafikskola dock frivillig. Om man vill
nå samtliga blivande förare i Sverige och i Tjeckien
skulle CLOSE TO kunna breddas och anpassas så att
CLOSE TO blir en del i den ordinarie skolutbildningen.
Risken finns dock att motivationen för denna typ av
föreläsning är lägre i de reguljära skolorna då eleverna
inte är där för att ta körkort.
Resultaten i utvärderingen av CLOSE TO visar att
körskoleeleverna blir lika berörda av de berättelser
som framförs av en mentor som varit vållande i en
trafikolycka som en som fallit offer för en trafikolycka.
En central fråga i CLOSE TO är dock att få unga
CLOSE TO SWEDEN
>
RISK PREVENTION
FOR
BEGINNING
DRIVERS
10
R E S U LTAT O C H R E K O M M E N DAT I O N E R
blivande förare att reflektera kring sin egen benägenhet
att ta risker och därmed möjligheterna att själv bli vållande
i en trafikolycka. Det är därför mycket som talar för
att mentorerna bör ha varit vållande i en trafikolycka.
Det skulle öka insikten om att vem som helst kan
orsaka en trafikolycka, insikten om vad som föranledde trafikolyckan, skapa diskussion om hur trafikolyckan kunde ha undvikits samt hur det är att leva med
en trafikolycka på sitt samvete.
Om CLOSE TO blir verklighet i ett mer långsiktigt perspektiv kommer det att påverka både utvecklingen av
utbildningsmaterial för trafikskolorna och utbildningen och träningen av trafiklärare. Detta leder till att
de utbildningsmässiga målen, t.ex. elevens realistiska
självbild, elevens möjligheter att identifiera motstridiga beteendetendenser samt elevens möjlighet och
villigheten att kontrollera sig själv kommer att få en
viktigare roll i hela förarutbildningen. Det faktum att
trafiken är ett socialt system som baseras på flera
individers möjlighet att fatta trafikmässiga beslut blir
än mer tydligt i sammanhanget.
Utvecklingsmöjligheter
av CLOSE TO
–––––––––––––––––
1) Listas på broschyrens baksida
CLOSE TO kan bidra till harmoniseringen av
en krävande och effektiv förarutbildning i
Europa. Andra positiva effekter som också
är att förvänta är ett ökat engagemang
bland de statliga institutionerna i arbetet
med förarutbildningen. Dessutom kommer
metoderna för återsocialisering bland unga
lagöverträdare att stärkas inom rättsväsendet.
Dessa resultat välkomnas varmt av samtliga
deltagande länder och överrensstämmer väl
med de grundläggande idéerna bakom ett
liberalt, demokratiskt samhälle.
Inom ramen för CLOSE TO har EU och de sponsorer
som bidragit till mätningen1) startat upp ett kvalitativt
arbete kring förarutbildningen som möjliggjort att fem
länder kunnat delta i projektet. Resultaten som fastställer hållbarheten för mätmetoden, t.ex. effekterna på
den allmänna trafikmiljön, kan enbart erhållas genom
en systematisk och långsiktig implementering –
något som framförallt visat sig i deltagarlandet Österrike.
Erfarenheterna som vuxit fram under utvecklingen av
projektet samt resultaten från processutvärderingen
lägger en god grund för en mer djupgående prövning
av metoderna.
Frågan om nationell finansiering blir aktuell i samband
med en mer långsiktig implementering av CLOSE TO.
I vissa länder skulle ekonomiska medel kunna användas som annars varit öronmärkta för andra projekt
inom den skadeförebyggande verksamheten, t.ex.
ungdomsdomstolens trafikerfarenhetskurs i Tyskland.
En annan källa för ekonomiskt stöd kan vara nationella
trafiksäkerhetsfonder.
11
CLOSE TO SWEDEN > RISK PREVENTION FOR BEGINNING DRIVERS
G R A P H I C D E S I G N : F G M -A M O R
WWW.CLOSE-TO.NET
> NEDLADDNINGAR
& RAPPORTER
> KONTAKT: SVERIGE, Lund
Trivector Information AB –
Consulting and research in
communication and education
Åldermansgatan 13
SE-22764 Lund
Tel.: 046 / 386531
Fax: 046 / 386525
E-Mail: [email protected]
> TA EN TITT PÅ VÅR WEBBSIDA!
Få mer information om det europaövergripande projektet och beskrivningar av
medlemsländernas implementeringar
av projektet.
PROJEKTSAMORDNARE (SVERIGE): TRIVECTOR INFORMATION AB
EU-PROJEKTSAMORDNARE: FGM-AMOR – AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH
Detta projekt är
delfinansierat av: