Obstetrik och gynekologi - Kloka Listan

KLOKA LISTAN 2015
Expertrådet för obstetrik och gynekologi
Stockholms läns läkemedelskommitté
Kombinerad hormonell antikonception
I första hand
levonorgestrel +
etinylöstradiol
Erlibelle, Prionelle
Abelonelle 28, Anastrella 28
Prionelle 28
I andra hand
drospirenon +
etinylöstradiol
Cleonita, Eloine, Yaz
etonogestrel +
etinylöstradiol
NuvaRing vaginalinlägg
nomegestrol +
östradiol
Zoely
Menstruationsrelaterade besvär
Kombinerade monofasiska preventivmetoder
kan användas utan uppehåll för att minska
menstruationsrelaterade besvär.
Om blödning uppstår kan 3–7 dagars uppehåll
göras med bibehållen preventiv effekt.
Kombinerad hormonell antikonception
• Den årliga trombosincidensen hos friska kvinnor i fertil ålder
som inte använder p-piller är 2/10 000. För p-pilleranvändare
är motsvarande siffra 5-12/10 000 att jämföra med
incidensen vid graviditet som är 10-30/10 000
Antikonception - gestagener
Lågdoserade gestagenmetoder
noretisteron
Mini-Pe* minipiller
levonorgestrel
Mirena hormonspiral
Mellandoserade gestagenmetoder
desogestrel
Desogestrel …, Cerazette
Gestrina mellanpiller
etonogestrel
Nexplanon implantat
Högdoserade gestagenmetoder
medroxyprogesteron
Depo-Provera injektion
* Ingår inte i läkemedelsförmånen, subventioneras inte av SLL till kvinnor under 26 år
Antikonception efter förlossningen och
under amning
Kombinerad hormonell antikonception
•
Kan påbörjas 6–8 veckor efter förlossningen hos
såväl ammande som icke ammande kvinnor
Gestagena metoder
•
Alla östrogenfria metoder kan påbörjas när som
helst efter förlossningen oavsett amning
Akut antikonception
Akut antikonception ska tas så snart som möjligt efter
oskyddat samlag
Skyddseffekten kan vara lägre vid hög kroppsvikt
I första hand
ulipristal
ellaOne
effekt i upp till 5 dygn
I andra hand
levonorgestrel
NorLevo
effekt i upp till 3 dygn
Kopparspiral är mycket effektivt om insättning sker
inom 5 dygn efter samlag
Riklig menstruation och dysmenorré
Riklig menstruation*, **
levonorgestrel
Mirena hormonspiral
tranexamsyra
Tranexamsyra …, Cyklokapron,
Cyklonova, Tranon
Dysmenorré **
naproxen
Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
* Naproxen har även viss effekt mot riklig menstruation
** Även kombinerade hormonella preventivmedel har
väldokumenterad effekt vid riklig menstruation och dysmenorré.
Vaginit, vaginos
Vid candidainfektion
I första hand
flukonazol
klotrimazol
Fluconazol …, Diflucan kapsel
Canesten vaginaltablett
Vid bakteriell vaginos
klindamycin
Dalacin vagitorium + vaginalkräm
metronidazol
Flagyl tablett, vagitorium
Även mot trichomonas
Premenstruell dysforisk störning (PMDS)
• Enligt en Cochrane rapport 2009 baserad på 40
randomiserade placebo-kontrollerade studier är SSRI en
mycket effektiv behandling vid PMDS med symtomreduktion
på -0.533, 95 % CI -0.68 - -0.39, p<0.00001.
• Intermittent behandling under lutealfas är lika effektiv som
kontinuerlig
• Alla SSRI som prövats (fluoxetin, paroxetin, sertralin,
fluvoxamin, citalopram) och SRI (klomipramin) är effektiva
• Escitalopram som ingår i en ny Cochrane-rapport 2013 har i
en relativt stor placebokontrollerad dosrespons-studie visat
god effekt mot flera symtom på PMDS samt att dosen 20 mg
dagligen är mer effektiv än 10 mg dagligen.
Behandling - PMDS
Vid svåra premenstruella symtom diagnostiserade som PMDS
då andra alternativ (t.ex. p-piller) har otillräcklig effekt
escitalopram
Escitalopram …, Cipralex, Entact,
Esertia, Seroplex, Prilect
(10-)20 mg per dygn
sertralin
Sertralin …, Oralin, Sertrone, Zoloft
50-100 mg per dygn
Läkemedelsbehandling endast under lutealfas är lika effektiv
som kontinuerlig behandling
Behandling av klimakteriebesvär
• Hormonbehandling av klimakteriebesvär är mycket
effektiv och ger mycket god symtomlindring av
värmevallningar och svettningar samt urogenitala
symtom
• Risk-nyttaförhållandet är klart fördelaktigt om
behandlingen initieras i nära anslutning till menopaus
och begränsas till cirka 5 år.
Behandling av klimakteriebesvär
Positiva hälsoeffekter för kvinnor i åldern 50-59 år med
upp till 5 års behandling
• Mycket god symtomlindring på värmevallningar och
svettningar samt urogenitala symtom
Övriga positiva effekter:
• Gynnsam effekt på benmineralhalten och minskad risk för
fraktur
• Minskad risk för diabetes mellitus typ 2
• Synes minska risken för hjärt-kärlsjukdom
Behandling av klimakteriebesvär
Riktlinjer för östrogenbehandling av klimakteriella besvär;
www.janusinfo.se
•
Kontraindikationer mot substitution med medelpotenta östrogener är brösteller livmodercancer, tidigare djup ventrombos, lungemboli, angina pectoris,
hjärtinfarkt, stroke samt allvarlig leversjukdom
•
Behandlingsprincipen är att använda lägsta effektiva dos under begränsad
tid. Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något
ökad risk för bröstcancer som blir mätbar efter fem års behandling. Risken är
större vid kombinationsbehandling (östrogen + gestagen) jämfört med enbart
östrogen
•
För kvinnor i åldern 50-59 år har behandlingen flera positiva hälsoeffekter
med bland annat gynnsam effekt på benmineralhalten och minskad risk för
fraktur samt synes minska risken för hjärtkärlssjukdom
•
Behandlingen bör utvärderas och omprövas regelbundet.
Behandlingskrävande klimakteriebesvär
I första hand – fast gestagen-östrogenkombination för
bättre följsamhet
Sekventiell behandling
noretisteron + östradiol
Novofem
Kontinuerlig behandling
medroxyprogesteron +
östradiol
Indivina
noretisteron + östradiol
Activelle, Cliovelle
Behandlingskrävande klimakteriebesvär
I andra hand – individuell kombination östrogen + gestagen
ÖSTROGENER
östradiol
Femanest
östradiol
Estradot plåster
GESTAGENER
levonorgestrel
Mirena hormonspiral
medroxyprogesteron
Provera
noretisteron
Primolut-Nor
Graviditet och amning
Graviditetsillamående
I första hand
meklozin
Postafen
I andra hand – vid otillräcklig effekt
prometazin + koffein
+ efedrin
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Lergigan comp*