ANSÖKAN TILL TENNISGYMNASIUM 2016 (NIU)

ansökan till tennisgymnasium 2016 (niu)
sid 1 av 2
skickas till svenska Tennisförbundet, att: Lena dahlkild Berggren, Lidingövägen 75, 115 41 stockholm.
sista ansökningsdag 1 december 2015.
personuppgifter
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer och postadress
Telefon
E-post
tennis
Licensnummer
Klubbtillhörighet
Rankingpoäng
Hemmatränare
skola
Hemkommun
Nuvarande skola
Årskurs
Senaste medelbetyg
SYV, namn och telefonnr
svenska tennisförbundet/swedish tennis association
BÅSTAD • Kyrkogatan 6A, 269 33 Båstad • Tel: 0431-783 90
STOCKHOLM • Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm • Tel: 08-450 43 10
[email protected] • www. tennis.se
ansökan till tennisgymnasium 2016 (niu)
sid 2 av 2
Genom svenska Tennisförbundet kan du ansöka till Nationellt godkänd idrottsutbildning (Niu) i Malmö,
Helsingborg, Karlskrona, Växjö, Göteborg, Stockholm, Täby, Uppsala och Umeå.
gymnasieval
Jag söker till följande NIU-verksamheter:
I första hand
I andra hand
I tredje hand
Jag önskar läsa följande utbildningsprogram:
I första hand
I andra hand
I tredje hand
I fjärde hand
underskrifter
Ort och datum
Sökandes underskrift
Målsmans underskrift
Målsmans telefonnummer
Målsmans e-post
svenska tennisförbundet/swedish tennis association
BÅSTAD • Kyrkogatan 6A, 269 33 Båstad • Tel: 0431-783 90
STOCKHOLM • Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm • Tel: 08-450 43 10
[email protected] • www. tennis.se