Nu smeker sommarvinden oss med sin mjuka hand och Gud har

Nu smeker sommarvinden
oss med sin mjuka hand
och Gud har öppnat dörren
till sommarns sköna land.
Hans famn är full med blommor
och han har skapat dem
i kärlek och till glädje
för oss i sommaren.
Ivar Karlstrand
Under året har sex konfirmander från Tierp och Örbyhus gått i konformationsläsning. Konfirmationsgudstjänst hölls på pingstdagen i
Borgenkyrkan, Tierp.
Från vänster: Ella Molneryd, Elvira Löfström, Linnéa Lindgren, David Mattsson, Caroline Lundengård
och Ida Karlsson
Är du född -01 eller ska
du börja årskurs 8 i höst?
Då är det dags att fundera
på om du vill konfirmera dig!
Ett alternativ som finns för dig är att gå på
konfirmationsläsning i Equmeniakyrkan. Vi
är två församlingar som har konfa tillsammans - Borgenkyrkan i Tierp och Björkbackskyrkan i Örbyhus. Mer information
finns på hemsidan
www.bjorkbackskyrkan.se och i en folder
som du kan få i kyrkan. Du kan också kontakta ungdomspastor Oskar Johansson om
du vill veta mer eller anmäla dig.
lördag 5 sep Örbyhus IP
Den 5 september är det dags för den årliga brännbollsturneringen i Örbyhus, en turnering som i år firar 30-årsjubileum.
Turneringen har en blandning av kvarterslag och olika kompiskonstellationer i Örbyhus med omnejd. De senaste åren har även
Equmenia fått förmånen att finnas på plats med ett eget brännbollslag och i år är det vår tur att stå för arrangemanget av turneringen som
äger rum vid Örbyhus IP. Efter turneringen kommer prisutdelning och middag för alla brännbollsspelare arrangeras i kyrkan och om du är intresserad av att vara med och hjälpa till under dagen eller kvällen får du gärna
kontakta Daniel Edlund (070-258 85 96) eller Jonas Sundholm (076-800
14 98). /mvh Daniel
Sidan 2
för barn och unga Den 13-15 november så kommer Equmenias riksstämma att gå av stapeln i Tierp. Tillsammans med Borgenkyrkan Ung står vi i Equmenia Örbyhus som arrangörer. För att göra en så bra riksstämma som möjligt så
kommer vi att behöva många funktionärer. Vill du vara med och hjälpa till
så gå in på www.borgenkyrkan.se/riksstamma/ och anmäl dig via funktionärsformuläret
6-9 augusti
Björkbackskyrkan
Örbyhus
Barn- och föräldragrupp
tisdagar 9.30-11.30
Söndagsklubben alla barn
vissa söndagar 11.00
Barnkören Smile åk 1 uppåt
måndagar 18.00
Spårarscout åk 1-3
torsdagar 18.00-19.00
Upptäckarscout åk 4-6
torsdagar 19.15-20.15
Äventyrarscout åk 7-8
torsdagar 18.30-20.00
Tonår åk 7 och uppåt
fredagar 19.30-24.00
Kyrksalen Tobo
Barn- och föräldragrupp
måndagar 9.30-12.00
Missionskyrkan
Österbybruk
Barnkören Joy 6 år och uppåt
onsdagar 16.30-17.30
tema: Drömmar
ungdomshelg 28-30 augusti på
Lynäs sommarhem
läs om sommarens scout- och
tonårsläger på sidan 6
Oskar Johansson
073-073 20 33
[email protected]
Louise Pettersson
070-723 43 72
[email protected]
mer info: www.bjorkbackskyrkan.se
Sidan 3
28 söndag kl. 11.00
Missionskyrkan Österbybruk
GUDSTJÄNST
Urban Elenäs
Sång Lydia Nordin
Servering vid Hembygdsgården
6 lördag kl. 18.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
Allsång på Björkbacken
Gäster familjen Esbjörn & Åsa
Hogmark. Kvällens värd Urban
Elenäs. Servering
5 söndag kl. 14.00
Parken Tobo
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Britt Thurfjell, Urban Elenäs m fl
Ta med fikakorg och något att
sitta på (vid regn i Kyrksalen)
7 söndag kl. 11.00
Göksby missionshus
GUDSTJÄNST
med sång & musik
Monica Nordin och Barbro
Ståhlberg m fl. Urban Elenäs
Servering
12 söndag kl. 11.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
GUDSTJÄNST med Nattvard
Rut Larsson. Servering
14 söndag kl. 9.00
Hålldammen Tobo
GUDSTJÄNST
Oskar Johansson
Sång & musik Anita Ståhlberg.
Ta med fikakorg och något att
sitta på (vid regn i Kyrksalen)
26 söndag kl. 18.00
Missionskyrkan Österbybruk
MUSIKANDAKT
Rut Larsson, Barbro Carlsson
14 söndag kl. 18.00
Missionskyrkan Österbybruk
DOPGUDSTJÄNST
Oskar Johansson
Sång & musik Martina Lundqvist
20 Midsommardagen kl. 14.00
Hembygdsgården Österbybruk
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Christer Pettersson, Urban
Elenäs, musik Ingemar
Guteqvist. Servering
21 söndag kl. 18.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
MUSIKANDAKT med Nattvard
Sång & musik Josef Mattsson.
Urban Elenäs. Ta med fikakorg
2 söndag kl. 14.00
Såglandet Tegelsmora
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Ann-Sofi Davidsson, Olle Söderström m fl. Ta med fikakorg och
något att sitta på (vid regn i
Göksby missionshus)
8 lördag kl. 18.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
Allsång på Björkbacken
Gäster Bert Brånn och Jimmy
Brånn. Servering.
Sidan 4
9 söndag kl. 18.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
GUDSTJÄNST
Arvid Elenäs
Sång Gunnar Ståhlberg
Ta med fikakorg
30 söndag kl. 11.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
GUDSTJÄNST
Urban Elenäs. Sång & musik Mia
Norman och Bert Brånn.
Servering
15 lördag kl. 18.00
Björkbackskyrkan, Örbyhus
Musikcafé på Björkbacken
Gustav Larsson m fl
Equmenias grupper startar v 36
16 söndag kl. 11.00
Missionskyrkan Österbybruk
GUDSTJÄNST med Nattvard
Urban Elenäs. Sång Barbro
Carlsson och Sture Persson.
Servering
23 söndag kl. 11.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
GUDSTJÄNST
Oskar Johansson, Urban Elenäs
Sång & musik Martina Lundqvist
Servering
23 söndag kl. 14.00
Bygdegården Morkarla
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Eva Rimm, Christina Carlsson,
Urban Elenäs, musik Ingemar
Guteqvist. Servering.
29 lördag kl. 16.00
Brukskyrkan Österbybruk
KÖRFESTIVAL
Medverkan av bygdens olika
körer, Ingemar Guteqvist.
Andakt Eva Rimm.
KYRKSKJUTS
Skjuts till kyrkan?
Kontakta Bosse Jansson
0295-10413 eller 070-234 16 48
6 söndag kl. 11.00
Björkbackskyrkan Örbyhus
HÖSTUPPTAKT
GUDSTJÄNST
Offerdag för församlingen
Oskar Johansson, Urban Elenäs
Upptaktskören - alla som vill kan
vara med och sjunga.
Salladsbuffé - ta med en matsallad som räcker till fler
13 söndag kl. 11.00
Missionskyrkan Österbybruk
GUDSTJÄNST
Oskar Johansson. Servering
Vill du ha församlingens program direkt i din Smartphones kalender?
Skicka ett mejl till Urban Elenäs på adressen
[email protected]
Ange om du har en iPhone
eller Android och att du vill
ha programmet i telefonen.
Församlingsbladet finns
också för nedladdning som
pdf på vår hemsida.
Sidan 5
Den 23-27 juni är blir det tonårsläger av rang på Ensro lägergård utanför
Rättvik. Årets tema och tillika namn för lägret är Rock Solid. Vi vill under
samlingar, seminarier och gudstjänster fundera över saker som tex, en
bra och stabil grund för mitt liv är Jesus. Jesus hörnstenen, Våga tro och
dela med andra m.m. Givetvis kommer det bli massa tid över för att bara
hänga med vänner, fritid både oplanerad och planerad. Grymma kvällsprogram och om vädret tillåter så avslutar vi sista kvällen med ett riktigt
bra strandparty.
Den 26/7-1/8 2015 kommer det att vara Regionscoutläger på Skräddartorp. Närmare 600 scouter och ledare från Equmenias Region Mitt, Västerås, Åloppe, Möklinta, Munktorp, Nacka, Sala, Björneborg, Rönnige,
m.fl. ska under 7 dagar leva lägerliv på lägergården Norra Skräddartorp i
Malingsbo-Klotenområdet i södra Dalarna. Lägret kommer att ha tema
Narnia och utspela sig i landet Telmar. Därifrån har vi också tagit lägrets
namn: Telmar.
läs mer om lägren på www.equmenia.se
Du hittar mer information om Equmenia och församlingen
på facebook och internet. På facebook söker du efter vår
sida ”Equmenia och Equmeniakyrkan i Örbyhus”. Vår nya
hemsida hittar du på www.bjorkbackskyrkan.se
Sidan 6
Swishnumret är
123 681 74 80
OBS! Ange ändamål i
meddelandet (ex ”kollekt”)
Under sommaren är det lite mer oregelbundet med både gudstjänster och gudstjänstbesöken. Kom därför gärna ihåg församlingen
med en extra gåva när du betalar dina räkningar eller vid de tillfällen du finns med i
gudstjänsten! Församlingens BG 5862-0360.
De veckor under sommaren då båda pastorerna har semester eller är på
läger får du i församlingsärenden gärna kontakta vice församlingsföreståndare Rut Larsson 018-33 70 41 eller 070-318 84 51
Equmenia och Equmeniakyrkan Örbyhus
Björkbackskyrkan
Tegelsmorav. 29, 748 42 Örbyhus tel 0295-101 18
Missionskyrkan Österbybruk
Bertilsvägen 13, 748 31 Österbybruk
Kyrksalen i Tobo
Bruksgatan 4, 748 50 Tobo
Hemsida
www.bjorkbackskyrkan.se
Pastor
församlingsföreståndare
Urban Elenäs
0295-109 07 mobil 0760-49 58 78
[email protected]
Ungdomspastor
Oskar Johansson
073-073 20 33
[email protected]
Ordförande församling
Mats Hemström
0295-610 62 mobil 070-410 55 44
[email protected]
Vice församlingsföreståndare
Rut Larsson
018-33 70 41 mobil 070-318 84 51
[email protected]
Ordförande Equmenia
Louise Pettersson
mobil 070-723 43 72
[email protected]
Kontaktperson Österbybruk
Kontaktperson Tobo
Curt Johansson 0295-209 70
Olle Söderström 0295-341 70
Bankgiro församlingen
Församlingens Swishnummer
Församlingsnummer
5862-0360
123 681 74 80
2208
Bankgiro Equmenia Örbyhus
Equmenia Örbyhus Swishnummer
5427-8650
123 390 81 00
Anställdas ledigheter
Urban Elenäs: månd ledig dag, ledighet: 11-14/6, veckorna 28-32 och 11-13/9
Oskar Johansson: månd ledig dag, ledighet: 6-9/6, veckorna 25, 27-30 och 32-33
Sidan 7