Produktdatablad pdf weber säckskurning hand

weber säckskurning hand
PRODUKTBLAD
Förpackning
25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka
weber säckskurningsbruk hand är ett färgat torrbruk baserat på kalkcement för säckskurning av tegel.
Användningsområde
Säckskurningsbruk hand används för säckskurning av tegelfasader där maskinapplicering inte önskas. Säckskurning ger ett specielt utseende där teglet
lyser igenom till viss del.
Egenskaper
Anpassad för hand applicering
Infärgas efter önskemål
Kulörer
Weber säckskurningsbruk kan fås i weber murbruks standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Då underlagets sugförmåga,
temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov utföras och godkännas på arbetsplatsen.
Lagring
Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
Säkerhetsföreskrifter
Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.
Förbehandling
Fasaden ska vara murad med normalbränt och frost beständigt tegel. Hårdbränt och slätt tegel ska ej användas. Fogar ska vara väl fyllda och avstrukna.
Innan säckskurning förvattnas fasaden lätt med slang och finspridarmunstycke. Underlaget får dock inte vara så blött att det ej suger bort brukets
överskottsvatten.
Blandning
Säckskurningsbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Vattenmängd 4 - 5 liter per 25
kg säck. Använd samma vattenmängd och blandningstid från sats till sats.
Applicering
Den färdigskurade väggen ska ha ett mycket tunt skikt av skurat bruk som varierar i tjocklek. Utrivningen ska vara utförd så att tegelstenarna partiellt är
synliga, teglets färg ska bitvis lysa igenom. Säckskurningsbruket stålas ut och filtas till ett tunnt lager efter att tegelmurverket fogats och härdat.
Uttorkning/härdning
Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.
Uppdaterad: 2015-06-23
Sida 1/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: kontak[email protected] · www.weber.se
weber säckskurning hand
Efterbehandling
Den färdiga produkten skall hållas fuktig i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka
beroende på årstid.
Praktiska tips
På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl – underlagets egenskaper, arbetsutförande, struktur etc. Gör gärna ett prov på fasaden.
Observera
Säckskurning får inte utföras vid risk för temperatur under +5° C utan att vidta vinteråtgärder
Underhåll
Underhåll av en fasad kan innebära att man behöver tvätta fasaden pga av den blivit smutsig eller angripen av alger eller mögel. På weber.se/rengöring av
fasader finns mer att läsa om detta.
Miljöinformation
Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.
Produktspecifikation
Materialåtgång
4-5 kg/m²
Vattenbehov
4-5liter/25kg
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel
Kalk och cement.
Tillsatsmaterial
Oorganiska pigment
Ballast
Natursand 0-2mm.
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som
lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs
ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och
lokala förhållanden.
Uppdaterad: 2015-06-23
Sida 2/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se