400 hus planeras i skogen

TISDAG 17 MARS 2015. MITT I VÄRMDÖ 5
stockholm När två stenhuggare
nyligen höll på att jobba med
fasadrestaureringen av Stockholms slott gjorde de en spännande upptäckt. Insmugna i tegelresterna under en fönsterkarm hittade
stenhuggarna elva gamla mynt.
Det äldsta myntet var från 1802.
– Det är jätteroligt när man
överraskas på det här sättet. Ett
fynd av det här slaget sätter fart på
fantasin. Vem har lagt mynten här?
säger Lotta Günther vid Statens
fastighetsverk.
Rummet fungerade under denna
tid som arrest för soldater. Mynten
är i koppar, präglade i Dalarna under Gustav IV Adolfs tid och enligt
Statens fastighetsverk kommer
metallen från Falu gruva.
Mynten har ett värde av tre och en
kvarts skilling.
Foto: Statens fastighetsverk
Gamla mynt funna i fönster
här aborteras störst
andel foster med skador
stockholm Socialstyrelsen
uppger i en rapport att det är
stora skillnader mellan landets
regioner när det gäller att abortera foster med olika skador.
I Stockholm blir 60 procent
av de foster som har allvarliga
hjärtfel aborterade. Det ska
jämföras med 20 procent i
övriga landet. Det är oklart vad
skillnaderna beror på.
Även när det gäller aborter
av foster med ryggmärgsbråck
toppar Stockholm.
”När man krymper naturområden så ger det sämre förutsättningar även till den andra naturen som blir kvar intill”, säger Outi Kilkki, ordförande naturskyddsföreningen Värmdö, om
kommunens nya byggplaner. foto: carlos montecinos
400 hus planeras i skogen
l Kommunen har kommit överens med JM – men kör över Miljöpartiet
400 nya småhus mittemot Värmdö marknad
i Charlottendal. Det är en
av överenskommelserna
mellan kommunen och
JM.
Men både Miljöpartiet
och Naturskyddsföreningen rasar över bygget.
Den segdragna tvisten mellan
kommunen och JM om vad som
ska byggas i Charlottendal ser ut
att vara löst.
– Det har varit en långdragen och turbulent process för
oss båda, säger Anders Gullander (FP), kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande och ordförande i
planutskottet.
Bakgrunden är att kommunen
köpte den så kallade förskoletomten av JM för en krona för att bygga en förskola där. När kommunen i stället ville bygga bostäder
på platsen stämde JM dem på 44
miljoner.
Målet pågår fortfarande men
både kommunen och JM avser att
lösa tvisten utan rättegång.
På förskoletomten ska JM nu
i stället bygga 30 småhus. Företaget bygger dessutom ytterligare 40
småhus på sin egen tomt, kallad
lucktomten strax intill. På lucktomten kommer dessutom kommunen
att få bygga cirka 50 hyresrätter,
varav 20 mindre ungdomslägenheter och en fristående förskolebyggnad med fyra avdelningar.
det stormar
mest kring är de 400 nya småhus
som kommunen och JM nu börjar projektera för på naturområdet mittemot Värmdö marknad, ut
mot Kvarnsjön.
– Det är alltid så att man måste
ta en viss del av naturen när man
bygger, det är en prioriteringsfråga och det här är ett attraktivt
Men det bygge som
småhus är orimligt! Vi värnar hela
det gröna området, säger Malin
Åberg Aas, gruppledare för Miljöpartiet i Värmdö.
Planerade byggen
GUSTAVSBERG
70 småhus,
50 hyresrätter
och förskola
Eventuellt
reservat
KVARNSJÖN
400 småhus
222
läge, säger Anders Gullander.
Man kan ju se det som att JM får
bygga de här 470 småhusen för att ni
ska slippa vitet på 44 miljoner?
– Nej, så är det inte. Vi är vinnare båda två. Vi får bygga hyresrätter, en förskola plus att vi får en
byggherre som bygger efterfrågade småhus, säger Anders Gullander.
Utöver småhusen kan även
eventuella lägenheter och en förskola byggas på tomten, enligt JM.
Men att kommunen har gett
klartecken till bygget upprör Miljöpartiet.
– I det beslutade start-PM:et för
Ingarökrysset finns en möjlighet
till bostadsutveckling, som Miljöpartiet reserverade sig emot. 400
I start-PM:et står d
essutom
att
ett naturreservat kring Kvarnsjön
och Knuts Hav ska utredas.
Även Naturskyddsföreningen i
Värmdö reagerar starkt på byggplanerna.
– Det är en extremt dålig idé att
bygga här. Dessutom tror jag att
många flyttar till Värmdö för naturens skull och då bygger man bort
det som folk vill ha, säger Outi
Kilkki, ordförande.
Förslaget ska gå hela den politiska vägen men Anders Gullander
räknar med att det går igenom.
– Vi har bestämt att detaljplanearbetet ska påbörjas och säger vi
det så blir det så, säger han.
l  Maria Lilja
[email protected]
tel 550 551 34