Vi förädlar din skog lokalt!

Vi förädlar din skog lokalt!
Personalen på Moelven Norsälven AB. Vi är din lokala samarbetspartner som tar hand om råvaran från din skog och förädlar den.
Välkommen på sågverksdag
Norsälvens Sågverk
Fredag 25 september kl 12.00 - 16.30
Guidad visning varje halv timme. Obs! Rundturerna utgår
från särskild startplats inne på området på grund av säkerhetsbestämmelser. Du får följa hela processen och se hur
Norsälvens Sågverk arbetar för att just din skog ska bli högkvalitativa produkter till våra kunder i Europa och Nordafrika.
Vi ger information om certifiering och marknadsläget
för sågade trävaror. Experter finns på plats för att svara
på frågor om finansiering, timmerklassning, föryngring,
röjning och vatten/naturvård – men du kan även få information om jakt eller råd om exempelvis traktorbyte.
Vi bjuder på mat och fika. Dessutom kommer vi att ha aktiviteter som lämpar sig för de yngre, så ta gärna med barn
eller barnbarn.
Varmt välkommen till en intressant eftermiddag!
Sågverksdagen arrangeras tillsammans med lokala samarbetspartners, samt skogsbruksplanläggare:
C100;M0;Y79;K27,5
PMS 348
PMS 357
50% svart
PMS Cool Gray 8
C100;M0;Y83;K47
100% Svart
50% Svart
SKOG SKOGMAN
Skogsvägen 12
111 11 Skoga
Avs: Moelven Norsälven AB, 660 50 Vålberg
SVERIGE
PORTO BETALT
MER TIMMER I SKOGEN.
BÄSTE SKOGSÄGARE!
MARKNAD
Produktionen av sågade trävaror har successivt ökat
i norra Europa, vilket leder till en ökad prispress på
framförallt sågad gran. Furan generar ett bättre resultat och då passar vårt nya timmersortiment, som
vi kallar Moelventall, väl in. Moelventall motsvarar
det som vi tidigare kallade Rotstock eller XP och är de
riktigt fina rotstockarna. En fördel förutom priset är
CERTIFIERING
Efterfrågan på certifierade sågade trävaror är stor.
Det betyder att vi vill köpa certifierat timmer. Många
av våra leverantörer har av denna anledning valt att
VIRKESINKÖPARE
Jan Klinteskog,
Karlstad
010-122 64 25
Börje Olsson,
Edane
010-122 64 33
tad
vs
ru
Sk gen
vä
Moelven Norsälven AB och Moelven Skog AB har nöjet
att bjuda in till en sågverksdag vid Norsälvens sågverk
fredagen den 25 september mellan klockan 12.00 och
16.30. I samverkan med andra lokala före­tag samt
Skogsstyrelsen och Svenska Skogsplantor vill vi berätta om vår verksamhet och samtidigt ge dig tips och
råd om hur du kan öka lönsamheten i din skog.
Du som deltar i sågverksdagen får dels ett spännande
studiebesök i vår anläggning, där vi berättar om hur vi
arbetar för att din råvara ska
förädlas på bästa tänkbara
sätt, dels ett exemplar av
Timmerboken. Den beskriver
sambandet mellan lönsamhet och andelen timmer i en
avverkning. Boken bygger på
praktiska erfarenheter och
EDSVALLA
Lillerud
SUNNE
E45
GRUMS
Nyängen
VÅLBERG Moelven
Norsälven AB
gn
Lå tan
ga
KARLSTAD
Björkåsmotet
E18
OSLO/SÄFFLE
Så hittar du till Moelven Norsälven AB i Vålberg.
de senaste rönen inom skogsforskning. Läs den så får
du kunskap, idéer, råd och tips som du direkt kan omsätta i ditt eget skogsbruk. Kom på sågverksdagen eller
kontakta din inköpare och boka ett besök så får du ditt
exemplar av Timmerboken!
att du utan extra utsyn kan lägga dessa tillsammans
med övrigt talltimmer i vältan. Inmätningsföreningen sedan mäter ut Moelven­tallen.
Ditt virke behövs – vi har god efterfrågan och bra
pris på både gran- och tallsågtimmer!
Kontakta någon av våra inköpare för mer information.
certifiera sin fastighet. Om du är ocertifierad eller
om du vill veta mer om certifiering – kontakta någon
av våra inköpare för mer information.
Tommy Johansson,
Säffle
010-122 64 45
www.moelvenskog.se
Jens Ohlsson,
Molkom
010-122 65 53