Skogen – Europas gröna guld?

Skogen – Europas gröna guld?
Välkommen på ett seminarium om EUs nya skogsstrategi
Europaparlamentarikerna Peter Eriksson (MP) och Jytte Guteland (S) är just nu med och
utformar en ny skogsstrategi på EU-nivå. Välkommen till Europahuset och ställ dina
frågor till dem och representanter för regeringen m.fl. vid ett seminarium om skog.
Jobb, tillväxt, förnybar energi och landsbygdsutveckling. Det är några av skogens många
bidrag till samhället, inte minst i Sverige som är rikt på skog. Men hur är det i övriga
Europa och varför behövs en europeisk skogsstrategi överhuvudtaget? Vad säger
politikerna och vad tycker representanter för skogsnäringen och miljöorganisationer?
Datum:
Tid:
Plats:
PROGRAM
12.15–13.00
13.00–13.15
13.15–13.50
13.50–14.30
Måndag den 13 april
Kl. 13.00–14.30
Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
Registrering och lättare lunch
Varför behöver EU en ny skogsstrategi?
Ingeborg Bromée, kansliråd vid Näringsdepartementet
Hur ser vi på skogen – i Sverige och i EU?
Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, Martin Lindell,
affärsutvecklare på Sveaskog, Lennart Ackzell, internationell samordnare
på LRF Skogsägarna och Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på
Naturskyddsföreningen
Hur kommer den nya skogsstrategin att se ut?
Europaparlamentarikerna Peter Eriksson (MP) och Jytte Guteland (S)
samt Claes Nordmark, politiskt sakkunnig till landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht
Obligatorisk föranmälan här
facebook.com/Europaparlamentet
@ep_sverige #Europahuset