Nyhetsblad

EFS kyrkan
Ängelholm
SEPTOKT
Nr 4 2015
Vår gemensamma bön är att
EFS-kyrkan ska vara en mötes plats för många, där Gud själv
får påverka våra liv. En plats för
människor i alla åldrar. Oavsett
om du har varit i kyrkan mån
ga gånger förr eller aldrig
varit här förut, ska du veta att
du är varmt välkommen.
VÄLKOMMEN
TILL EFS-KYRKAN
EFS-kyrkan vill vara...
• en gemenskap och kyrka
som berör
• en plats där varje människa
blir sedd
• en plats där man får möj
lighet att upptäcka och för djupa en personlig relation
med Jesus Kristus
•en plats för dig
Vår förhoppning är att kyrkan
ska få vara en oas för alla!
Välkommen!
EFS-kyrkan är ansluten till EFS som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.
ANSTÄLLDA
Magnus Lennartsson, präst
073 379 61 24, 0431-125 80
[email protected]
CARL SKARIN, präst
070 526 95 57, 0431-125 80
[email protected]
Max Arvidsson, ungdomsledare
072 209 40 65, 0431-125 53
[email protected]
Helena Bonde, barnverksamhet
070 723 02 65, 0431-125 53
[email protected]
Victor Forssman, projektledare
070 204 10 71
[email protected]
OSCAR HEDMAN, ordförande
0431-280 30
[email protected]
almanacka
OKTOBER
SEPTEMBER
Israel då och nu, studiekväll - Carl Skarin
1 tors 20.00
Bön för staden, samling EFS-kyrkan
2 ons 19.00
Veckomässa - Therese Bjerle
3 tors 20.00
Bön för staden, samling EFS-kyrkan
3 lör 21.00
Bön och lovsång som inleder en bönenatt.
Se nästa sida för mer info
6 sön 10.00
Församling ett tjänande - Carl Skarin
1 tis
19.00
9 ons 19.00Kraftsamling med bön och lovsång
10 tors 15.00
Biblesamtal med Albin Olofsson
12 lör 08.00
Arbetsdag utomhus. Se nästa sida för mer info
13 sön 10.00
Församling en gemenskap - Jona Albertsson
13 sön 17.00
English service
16 ons 19.00Kraftsamling med bön och lovsång
19 lör 09.00
Sagolika morgon
20 sön 10.00
Församling i Ängelholm - Magnus Lennartsson, nattvard
4 sön 10.00
7 ons 19.00
¤ Gemensam gudstjänst på St Mikael - Carl Skarin
Veckomässa - Carl Skarin
11 sön 10.00
Församling i världen - Magnus Lennartsson
11 sön 17.00
English service
15 tors 15.00
Biblesamtal med Albin Olofsson
16 fre 19.30
Alternativ kväll – en kväll i humorns tecken
18 sön 10.00
Församling ett ljus och ett salt - Ann-Sofie Sö-
derström, nattvard
25 sön 10.00
¤ Återfunnen - en gudsjänst med och av UG Max Arvidsson
23 ons 19.00Kraftsamling med bön och lovsång
26 lör 19.00
Deeper - en gudstjänst för unga vuxna
27 sön 10.00
Församling i Sverige - Magnus Lennartsson
30 ons 19.00Kraftsamling med bön och lovsång
PÅ EFS-KYRKAN.TV
kan du ser alla predikningar i efterhand.
¤
För alla barn, Söndagsskolan Skatten
Ingen Skatten men barnaktivitet
För alla tider och mer info se hemsidan: efs-kyrkan.info
HÄNDER
I EFS-KYRKAN
VISSTE DU ATT....
Gemensam gudstjänst med St Mikael
Sedan ett antal år tillbaka har vi haft
den stora glädjen att fira gudstjänst tillsammans med våra vänner i St Mikael.
Denna höst är det vår tur att gästa dem
vilket sker 4 oktober. Tiden är 10.00 och
det kommer naturligtvis att anordnas
söndagsskola i någon tappning.
* ... Tältmötesserien och Midsommarljus på Heljarödsgården hade i år temat
”Med försmak av himlen”. Dagarna blev
mycket välbesökta och gemenskapen var
stor både på lägret och bland de som
kom på kvällarna.
NÖTTER, MANDEL, JORDNÖTTER
Vi önskar att kyrkan ska få vara en lokal fri från jordnötter, nötter och mandel. Visa hänsyn till våra allergiker och
respektera att inte föra in produkter som
innehåller detta i kyrkan. Stort tack!
* ... våra anställda har varit i farten under sommaren. Magnus har haft ett dop
samt hjälpt till i Ängelholms församling
vid en begravning. Carl har varit konfirmationspräst för första gången på EFS
i Sydsveriges läger i Åsljunga. Där fick
han döpa två ungdomar. Carl har också
fått äran att viga sin syster och numera
svåger under augusti månad. Vår ungdomsledare Max fanns också med på
konfirmationslägret i Åsljunga. Ytterligare tre av våra församlingsmedlemar
fanns med som ledare.
* ... vi i sommar har dragit igång våra
städgrupper igen! All hjälp behövs. Om
du inte redan finns med i en grupp, kontakta Johan Engström, 070 253 52 73.
* ... ELM haft sitt sommarmöte i Ängelholm och lånade bland annat vår kyrka
för en koncert under en lördag i juli.
* ... kyrkan har Swish?! De nummer som
gäller är: Gåva till kyrkan 1231224732,
Servering 1230185090 och UG-fika
1230670919
* ... barnfesten och loppisen besöktes av
ca 80 barn och deras föräldrar. Kyrkans
trädgård fylldes av diverse roligheter för
barnen medan caféet togs över av barnloppis av stora mått!
GÅVOR TILL EFS-KYRKAN
Vi har ett nytt bankgiro - 697-0487. EFSkyrkan i Ängelholm är till 100% gåvobaserad. För att vi ska kunna driva verksamheten med anställda och kyrkolokal
behöver vi hjälpas åt med månadsgåvor
och kollekt. Vill du vara med och stötta
verksamheten ekonomiskt tas din gåva
emot med tacksamhet. För att underlätta
för er som inte bär omkring på kontanter
har vi en kortdragare igång under våra
gudstjänster. De flesta bankkort och kreditkort kan användas. Ett stort tack!
ARBETSDAG DEN 12 SEPTEMBER
Målningsarbete på träfasad ute. Ta med
pensel och om du har även ett tråg ex.
tom turkisk yoghurt spann eller liknande
som vi kan hälla färg i. Då det finns ett
takutsprång kan vi måla i alla väder!
Ju fler vi blir desto lättare och roligare
blir det.
Vi börjar kl 8.00 och håller på tills det är
färdigt. Medtag matsäck.
Arbetsledare: Calle Jarbo 073 344 91 10
Frågor även till Bengt Starfelt
073 731 74 56
KRAFTSAMLING OCH BÖNENATT
Under september samlas vi till gemensam bön
i kyrkan onsdagar kl. 19.00. Vikten av att söka
Herren kan inte nog understrykas så var med
och be för vår stad, vårt land och vår församling. Denna böneperiod avslutas med en Bönenatt lördagen 3 oktober.
Bönenatten inleds med en gemensam bön och
lovsångstund i kyrkan kl 21.00. Sedan ser vi till
att tillsammans täcka in nattens timmar fram
till söndagens gudstjänst genom att minst två
personer tar en timme var i kyrkan. Lista för
anmälan till de olika bönetimmarna kommer
finnas i kyrkans foajé under september månad.
välkommen!
SAGOLIKA MORGON
Välkommen till en fantastiskt stor och
välfylld frukostbuffé som intas vid vackert
dukade bord. Tillsammans med kvinnor
i alla åldrar, från ungdomar till äldre,
med olika bakgrund och erfarenheter får
vi lyssna till en spännande kvinna som
delar sina tankar med oss. Se mer info
på hemsidan eller i foajén. Välkommen
lördagen den 19 september kl 9.00!
KYRKBILEN
För er som inte kan ta er ut till kyrkan på
egen hand på söndagsförmiddagen, erbjuder vi kostnadsfri kyrkbil. Den avgår
från Bellis blomsterhandel kl 9.30 och
sedan hämtar den på Järnvägsgatan vid
uttagsautomaten. Vid kvällsgudstjänster
behöver man boka bil.
För mer information,
kontakta Bengt Starfelt 0431-290 53
Kyrkans plusgironummer utgår inom kort.
Vårt nya bankgironummer är 697-0487
VILLvara
DU
med och
stötta nyhetsbladet
ekonomiskt under 2015
?
Kontakta Magnus Lennartsson | 073 379 61 24
ALPHA BERÄTTELSEN OM LIVET,
DITT LIVS BERÄTTELSE?
Kursstart 29 sep, kostnad 300 kr
Helgdygn 14-15 nov, kostnad 600 kr
Anmäl senast 22 sep till
[email protected]
Nu i höst är det dags för ytterligare en
Alphakurs här i EFS-kyrkan, en kurs med
enkelt upplägg, men med ett fantastiskt
innehåll. En av de viktigaste frågorna
man kan ställa sig är vad meningen med
livet är. Det är också en av de vanligaste
frågorna vi människor bär på. På en Alphakurs presenteras det vi tror är berättelsen om livet, att den kristna tron ger
svar på den frågan. Det vill vi göra så
grundläggande som möjligt, som namnet
Alpha antyder vill vi börja från början,
utan förkunskaper.
Det gör vi under tio tisdagskvällar i höst,
som alla inleds med en god måltid. Det
brukar bli en härlig stämning redan från
början, när man vid middagssamtalen
upptäcker vilka andra deltagare som också går kursen. Man lyssnar sedan till ett
föredrag som hålls av någon från församlingen, vanligtvis en av prästerna, och får
sedan möjlighet att sitta i mindre grupper
och samtala om kvällens ämne.
Du kanske redan tycker att du kan mycket
om kristen tro, och känner dig ganska säker på vad du tror, men inte gått Alpha?
Låt inte det hindra dig! Kanske har du en
eller ett par vänner du skulle vilja bjuda
med? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till höstens kurs.
Oscar Hedman (Ordf) Lars Henriksson
Åsa Svedberg
Björn Hedström
Margaretha Sturesson
Victor Forssman
Tobias Nordén
0431 280 30
070 059 18 57
070 636 88 95
072 222 50 44
070 190 08 24
070 204 10 71
070 514 31 60
oscar.hedman
lars.henriksson
asa.svedberg
bjorn.hedstrom
margaretha.sturesson
victor.forssman
tobias.norden
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
@efs-kyrkan.info
Styrelsen i EFS-kyrkan väljs på vårt årsmöte
som brukar äga rum i mars varje år. Nio personer är invalda av vår förening att överse
arbetet som sker i kyrkan. De tänker kring
vår framtid, vår vision och våra mål. Det är
även styrelsen som är arbetsledare för våra
anställda.Det går alltid bra att kontakta dem
om man har funderingar eller undringar.
073 567 46 24
rebecca.norden
NYTT FRÅN STYRELSEN
Sommaren är över och hösten är här med
nya utmaningar och intressanta uppgifter.
Styrelsen börjar med ett sammanträde den
1/9 för att den 5/9 ha en heldag där vi
skall arbeta vidare med visionen inför
2020.
Victor Forssman är anställd på 14% året
ut för att samordna visionsarbetet och vi
Rebecca Nordén
hoppas ha en tydligare struktur och bättre
kontakt och informationsvägar i föreningen
när vi går in i 2016.
@efs-kyrkan.info
Kajsa Starfelt
070 918 17 64
Har du tankar och funderingar – tag kontakt med någon av oss i styrelsen
/Styrelsen genom Björn Hedström
kajsa.starfelt
@efs-kyrkan.info
SÖNDAGSMINGEL
Det är en vanlig söndagsgudstjänst i början av augusti och kyrkan är så gott som
full av människor. I princip är det likadant
varenda söndag; Bänkarna fylls av både
unga och äldre, bekanta och obekanta,
och mer än en gång har jag undrat var
alla kommer ifrån, vilka de är och hur de
har hittat hit, så därför bestämde jag mig
för att fråga runt lite. Vem är du och varför
går du i den här kyrkan?
Clara Nursey – 28 år
- Jag har gått i den här kyrkan ungefär
ett år, från det att vi flyttade hit till Ängelholm. Faktiskt gifte jag och min man oss
här för fem år sedan, men då visste vi inte
så mycket om församlingen mer än att
mina föräldrar gått hit ibland. Vi bodde
i England just då och kände inte till så
många andra kyrkor.
- Anledningen till att jag går hit är att jag
tycker det är en varm och levande församling, med vision och ett tydligt mål.
Man vill inte bara vara en intern klubb
utan vill nå ut till resten av samhället. Här
händer saker hela tiden och jag känner
mig hemma helt enkelt.
Elin Vetterlein 15 år, Malva Ahlander 15
år och Benjamin Lennartsson 14 år
Elin: - Jag har varit med här sen jag var
liten eftersom mina föräldrar går hit. Det
kanske låter lite ytligt, men det är kul här,
framförallt när man får träffa kompisar.
Bobo Wieland – 36 år
- I cirka fem år har jag besökt den här
kyrkan.
- Trots att jag gått i ganska många kyrkor
är det här den första jag känner mig hemma i. Här finns en annan slags värme.
Malva: - Jag har inte varit här så många
gånger, men har kommit hit idag för att
jag nyss konfirmerats med ett gäng härifrån, och just idag ska vi ha en liten återträff.
Benjamin: - Jag har faktiskt varit med här
sedan jag föddes. Det är nice att hänga
här. Det är ungdomligt och här händer
mycket mer än bara gudstjänster.
Jalle Gunnarsson – 49 år
- Jag har gått i den här kyrkan i lite mer
än två år.
- Jag anser att det är en församling som
både har bra gudstjänster för vuxna, kul
aktiviteter för barn och en fin gemenskap
för ungdomar. Det är en församling dit
jag kan ta hela familjen. Dessutom finns
här ett tydligt kristet budskap.
/Annika Lilja
Reporter
ALTERNATIVA
ÄVENTYR
ÄVENTYRET
Gillar du att åka på läger och gillar du äventyr?
Häng med till Heljarödsgården den 23-25 oktober.
Det dags för Äventyrsläger - ett barnläger som vi i
EFS-kyrkan arrangerar tillsammans med EFS Kornhill
i Halmstad. Lägret är för dig som går i åk 1-5.
Vad gör man då på ett Äventyrsläger? Ja, några
saker är ju förstås fortfarande hemliga... men vi kan
lova både lek, sång, pyssel, god mat, andakter,
lite bus och givetvis en hel del ÄVENTYR!
Mer information om lägret och hur du ska göra om
du vill anmäla dig, kommer inom kort. Häng med!
alternativ kväll
En fredagskväll varje termin dyker Alternativ Kväll
upp på programmet i UG-kalendern. Det är en
maxad kväll med humor, härlig gemenskap, Gud
och Café Påtår.
Kvällen inleds med en humorshow i kyrksalen som
brukar följa ett tema och senast fick vi blicka in i
en kavalkad av sagor, allt från Hans och Greta
till Ariel sjöjungfrun. Efter showen öppnas dörrarna
upp och det är dags för Café Påtår som bjuder på
många smarrigheter. Tacotallrik och marängsviss
brukar vara uppskattade inslag på menyn!
Kvällen avslutas med en härlig gudstjänst med
mycket lovsång och god undervisning! Bjud med
en kompis så ses vi där! Välkommen den 16 oktober kl 19.30
HÄLSNINGEN
av Carl Skarin, Präst
SAMLA citron
Mer än en person har säkert hört fel på
de sista orden när man hört andra versen
i psalm 263 - ”Det är saligt att samlas
i tron”. Kanske är det därför som formuleringen numera är ändrad till obestämd
form. Men den underhållande felhörningen säger något också. Jag tänker att
vi under hösten får samlas i tron, särskilt
under perioden av ”Kraftsamling”. Men
kanske också samla citron, i meningen att
få samla och bära de frukter som tron på
Jesus ger oss.
Om våra liv ska bära frukt, påminner Jesus oss, så måste vi förbli i honom. Han
är stocken och vi är grenarna, och det är
bara när vi sitter stadigt i honom som vi
ETT
STORT
TACK
till våra sponsorer som gör
infobladet möjligt.
kan bära frukt (Joh 15:4). En ensam gren
är ganska utsatt och orkar inte bära mer
än ett visst antal frukter, men tillsammans
utgör vi ett helt träd, och bär varandra i
grenverket.
Så kommer också de tillfällen då frukten vi
ser i våra liv tycks vara just citron, något
som vid första anblick svider och smakar
surt. Men om vi inte bara samlar citron,
utan också samlas i tron, så får vi kanske ett annat perspektiv. Den kristne anarkisten Elbert Hubbard lär ha myntat det
amerikanska uttrycket ”When life gives
you lemons, make lemonade”. Så får vi
när vi samlas kraft att i varandra se de
oanade möjligheterna i de frukter vi bär.
STARFELT’S BIL
HELGESSONS TRÄDTJÄNST
CALLTEK
ICA HAMILTON
EVAS STRUTSAR
Munkagrodden AB
HITTA HIT
Med buss:
Från Ängelholms station, ta buss
506 mot Helsingborg eller 514
mot Åstorp, hållplats Metallgatan.
FÖLJ OSS
Facebook: EFS-kyrkan Ängelholm
Instagram: @efskyrkanahlm
Hemsida: efs-kyrkan.info
STÖD OSS
Bankgiro 697-0487
Swish 1231224732
Ansvarig utgivare:Oscar Hedman
Layout: Carina Brandt
Formspråk: Rafflande kommunikation
Redaktör: Helena Eriksson
Omslagsfoto: Carina Brandt
Övriga foton: Petter Jarbo, Carina Brandt, Helena Eriksson, Annika Lilja,
Moa Forssman
Korrekturläsning: Hanna Sjöberg
EFS
kyrkan
Ängelholm
Metallgatan 31 | 252 72 Ängelholm
www.efs-kyrkan.info
0431 125 80| 0431 125 53