Idéhandboken för Folkhögskolans dag

Folkhögskolan – en väg till högre studier • Folkhögskolan – en social och personlig utbildningsform • Vi bryr
oss • En andra chans • Vi lär oss tillsammans • Mångfald för alla – människor, idéer och intressen • Folkhögskolan som förändringskraft • Individen i kollektivet • Folkhögskolan är samhällsekonomiskt viktig • De
estetiska utbildningarna skapar förändring! • Folkhögskolekurser är friskvård för äldre • SMF-kurser: folkhögskolan gör en insats! • ”utbildning ger färdighet, bildning ger värdighet” • ”Du känner någon som har gått på
folkhögskola” • Bildningens dag!! En kampanj för hela Sverige • Livskvalité • Gemenskap • Empati • Specialkunskap • 27 000 personer går på folkhögskola varje år. Kom med du också! • Folkhögskola.nu eller aldrig!
• Tag plats! Tåget mot framtiden avgår! Folkhögskola! • Vägen mot framtiden passerar folkhögskolan! • Klokt
folk har ofta blivit det på folkhögskola • Friskt vågat – folkhögskolemassage • Det går som en dans – folkhögskola! (streetdans) • Nya perspektiv • Kunskap - Omtanke • Väck lärlusten! • Hippie – raggare – kille – senior – punkare – tjej - ung – ALLA! • Livslångt lärande • Folkhögskolan är valfri • Ett år på folkhögskola – det
är du värd! • Ny språngbräda! • Alla passar in! • Välj rätt! Välj folkhögskola! • Vem bryr sig? Vi! • Jag valde
folkhögskola. Vad väljer du? • Våga vara! Våga växa! • Grundskola + Gymnasieskola = Folkhögskola • Fri
skola för fria människor • På dina villkor! • Utveckla dig själv! • Inbillning – Utbildning – Folkbildning • En
chans till! • Förändra ditt liv – gå på folkhögskola! • folkhögskola.då – folkhögskola.nu – folkhögskola.imorgon • folkhögskola – bästa valet • folkhögskola – första valet • fantastiska folkhögskola • Börja om. Starta
nytt. Väx! • Folkhögskolan ger dig redskap att forma ditt eget liv! • En del av samhället nära dig! • Folkhögskolan – en plats att växa! • Vi lär oss demokrati! • Lär dig mer om hur politiken fungerar på en folkhögskola
nära dig! • Skapar kunskap för alla • Rättvis utbildning • Gemenskap ger trivsel • Ensam är inte stark. • Väx
tillsammans med andra. • Tillsammans med andra på folkhögskolan. • Kunskap som är lätt att bära! • Folkhögskola – för dig som vill växa som människa. • Med hela människan i fokus. • Våga folkhögskola! Våga utmana dig själv! • Alla borde pröva! • Nya perspektiv • Allihop och var och en! • För kunskap som följer med
och upplevelser som stannar! • Det finns plats för dig! Du hittar den på folkhögskola.nu • Bildad kan ingen bli,
bara mera bildad. Och bara på folkhögskola! • Det är bättre med folkhögskola.nu än senare • Bildningens tre
trappsteg: skola – högskola - folkhögskola • Folkhögskola – i din takt! • Allas kunskap • Folkhögskola – ett
vuxet alternativ • Folkhögskola – mötesplats för vuxna • Folkhögskola – ta språnget • Väx och förändra •
Väx för att förändra • Kunskap – Klokskap – Vetskap • Klokskap = att du kan förvalta din kunskap • Väx på
folkhögskolan • Vägen vidare • Världens bästa folkhögskola • Välj redan nu! Välj folkhögskola! • Folkhögskolan – en social och personlig utbildningsform • Vi bryr oss • En andra chans • Vi lär oss tillsammans •
Mångfald för alla – människor, idéer och intressen • Folkhögskolan som förändringskraft • Individen i kollektivet • Bildningens dag!! En kampanj för hela Sverige • Livskvalité • Gemenskap • Empati • Specialkunskap
• Folkhögskola.nu eller aldrig! • Tag plats! Tåget mot framtiden avgår! Folkhögskola! • Vägen mot framtiden
passerar folkhögskolan! • Klokt folk har ofta blivit det på folkhögskola • Friskt vågat – folkhögskolemassage •
Det går som en dans – folkhögskola! (streetdans) • Nya perspektiv • Kunskap - Omtanke • Väck lärlusten! •
Hippie – raggare – kille – senior – punkare – tjej - ung – ALLA! • Livslångt lärande • Folkhögskolan är valfri
• Ett år på folkhögskola – det är du värd! • Ny språngbräda! • Alla passar in! • Välj rätt! Välj folkhögskola!
• Vem bryr sig? Vi! • Jag valde folkhögskola. Vad väljer du? • Våga vara! Våga växa! • Grundskola + Gymnasieskola = Folkhögskola • Fri skola för fria människor • På dina villkor! • Utveckla dig själv! • Inbillning
– Utbildning – Folkbildning • En chans till! • Förändra ditt liv – gå på folkhögskola! • folkhögskola.då – folkhögskola.nu – folkhögskola.imorgon • folkhögskola – bästa valet • folkhögskola – första valet • fantastiska
folkhögskola • Börja om. Starta nytt. Väx! • Folkhögskolan ger dig redskap att forma ditt eget liv! • En del av
samhället nära dig! • Folkhögskolan – en plats att växa! • Vi lär oss demokrati! • Lär dig mer om hur politiken fungerar på en folkhögskola nära dig! • Skapar kunskap för alla • Rättvis utbildning • Gemenskap ger
trivsel • Ensam är inte stark. • Väx tillsammans med andra. • Kunskap som är lätt att bära! • Folkhögskola
– för dig som vill växa som människa. • Med hela människan i fokus. • Våga folkhögskola! Våga utmana dig
själv! • Alla borde pröva! • Nya perspektiv • Allihop och var och en! • För kunskap som följer med och upplevelser som stannar! • Det finns plats för dig! Du hittar den på folkhögskola.nu • Bildad kan ingen bli, bara
mera bildad. Och bara på folkhögskola! • Det är bättre med folkhögskola.nu än senare • Bildningens tre trappsteg: skola – högskola - folkhögskola • Folkhögskola – i din takt! • Allas kunskap • Folkhögskola – ett vuxet
alternativ • Folkhögskola – mötesplats för vuxna • Folkhögskola – ta språnget • Väx och förändra • Väx för
att förändra • Kunskap – Klokskap – Vetskap • Klokskap = att du kan förvalta din kunskap • Vägen vidare •
Världens bästa folkhögskola • Välj redan nu! Välj folkhögskola! • Folkhögskolan är fri och frivillig • Samtalen och
mötena människor emellan bygger undervisningen! • Väx och förändra • Individen i kollektivet
IDÉHANDBOK
g
a
d
s
n
a
l
o
k
s
Folkhög
Tips, idéer och checklistor
för dig som ska planera
Folkhögskolans dag
ETT IDÈMATERIAL OM
FOLKHÖGSKOLANS DAG
Folkhögskolans dag är ett bra tillfälle då vi – tillsammans på olika nivåer – kan
sprida kännedom om folkhögskolans mångfald och särart.
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, har tagit fram detta material som vi
hoppas ska vara ett stöd vid planeringen av dagen.
FIN ansvarar för den centrala informationen om Sveriges alla folkhögskolor.
Det arbete ni gör på den lokala och regionala nivån är dock basen för allt
informations­arbete.
• VISA UPP FOLKHÖGSKOLAN
Genom gemensamma manifestationer på Folkhögskolans dag visar vi upp all den
mångfald som präglar utbildningsformen och det unika som finns på varje skola.
Det man läst och hört glömmer man först, det man sett kommer man ihåg lite
längre och det man upplevt eller gjort kommer man ihåg längst. Så det är alltså
inte bara information vi ska ge – utan en upplevelse, en känsla, en atmosfär! Ett
möte, ett samtal. Och allra helst utanför folkhögskolans väggar!
• DET KRÄVS SAMARBETE
Samarbeta gärna med folkhögskolor i närheten. Om vi samarbetar lokalt och regionalt är det lättare att sprida information och få ut vårt budskap om den unika
utbildningsformen folkhögskola.
• DET KRÄVS TÅLAMOD, LÅNGSIKTIGHET OCH PLANERING
Det är aldrig färdiginformerat, arbetet behöver upprepas varje år. Gör gärna en
långsiktig plan: För att variera innehållet! Ibland kan man också behöva skifta
målgrupper! Och växla tillvägagångssätt!
HUR KAN MATERIALET ANVÄNDAS?
DETTA DOKUMENT innehåller checklistor med tips och idéer som kan användas inför Folkhögskolans dag eller andra aktiviteter.
MATERIALET FINNS även på Folkbildningsnätet i konferensen Folkhögskolor
> FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans dag.
Där finns också annat material att använda, bland annat logotypen för folkhögskola.nu, filmer m.m. Du är välkommen att använda materialet på de sätt som
passar dig.
INNEHÅLL
1: Planera Folkhögskolans dag
2: Vad är syftet med dagen? Mätbara mål?
3: Vilka vill vi nå?
4: Var informerar vi?
5: Använd sociala medier
6: Hur lägger vi upp aktiviteter?
7: Aktivitetsförslag
8: Vem gör vad?
9: Vilket material behövs?
10: Glöm inte de andra 150 folkhögskolorna!
11: Utvärdering
12: Lästips! Material! Dokumentation!
Lycka till på Folkhögskolans dag önskar vi på
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN
08-796 00 50 • [email protected] • www.folkhögskola.nu
1: PLANERA FOLKHÖGSKOLANS DAG
DATUM OCH TID: ______________________________________________________
AKTIVITETER: _________________________________________________________
BESÖKARE/MÅLGRUPP: _______________________________________________
PLATS: ________________________________________________________________
ANSVARIG PÅ SKOLAN:________________________________________________
KONTAKTPERSON GENTEMOT FIN:____________________________________
SAMARBETE MED FÖLJANDE FOLKHÖGSKOLOR: _______________________
2: VAD ÄR SYFTET MED DAGEN?
MÄTBARA MÅL?
□ ÖKA KUNSKAPEN OM FOLKHÖGSKOLAN ___________________________
□ ÖKA BESÖKEN TILL FOLKHÖGSKOLA.NU ____________________________
□ ÖKA REKRYTERINGEN TILL:
□ regionens folkhögskolor ________________________________
□ den egna skolan _______________________________________
□ allmän kurs/behörighetsgivande _________________________
□ särskild kurs/profilkurs ________________________________
□ kortkurser ____________________________________________
□ annan verksamhet _____________________________________
□ PÅVERKA POLITIKER OCH ANDRA BESLUTSFATTARE FÖR ATT:
________________________________________________________________________
□ SYNAS ELLER HÖRAS I MEDIA: ____________________________________
3: VILKA VILL VI NÅ?
TÄNK ÖVER vilka målgrupper ni främst vill nå. D.v.s. vilka personer utöver allmänheten i allmänhet och blivande studerande i synnerhet!
Gå igenom listan nedan - vilka vidareinformatörer är viktigast? Vilka ska ni skicka
särskild inbjudan till? Samarbeta med andra folkhögskolor i närheten och gör en
plan tillsammans över vem som inbjuder vilka.
TIPSLISTA PÅ MÅLGRUPPER:
□ Före detta studerande
□ Föräldrar, släktingar och vänner till de studerande
□ Vägledare/personal på grundskola
□ Vägledare/personal på gymnasieskola
□ Vägledare/personal på introduktionsprogram
□ Vägledare/personal på komvux
□ Vägledare/personal på särskola
□ Vägledare/personal på svenska för invandrare, SFI
□ Vägledningshus
□ Lärcentra/Jobbtorg
□ Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen
□ Försäkringskassans handläggare
□ Kommunens LSS-handläggare och andra socialtjänstemän
□ Kommunföreträdare: politiker och tjänstemän
□ Landstingsföreträdare: politiker och tjänstemän
□ Regionföreträdare: politiker och tjänstemän
□ Riksdagspolitiker
□ Ungdomsorganisationer
□ Handikapporganisationer
□ Invandrarorganisationer
□ Andra föreningar och organisationer
□ Fackförbund
□ Huvudmannens organisationer och medlemmar
□ Länsbildningsförbund och studieförbund
□ Bibliotek
□ Fritidsgårdar
□ Lärare från andra skolformer
□ Företag i skolans närhet
□ Grannar till folkhögskolan
□ Tidningar/press
□ Lokalradio/TV
□ Närradio/TV
□ ________________________________________
4: VAR INFORMERAR VI?
TÄNK PÅ ATT Folkhögskolans dag kan äga rum på själva skolan. Men det är
också bra att vara där man kan hitta grupper som kanske inte kommer till folkhögskolan. Här kommer några exempel på ställen:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Stadens huvudgata
Torget
Teaterfoajé
Gallerior
Köpcentrum eller stormarknad
Tågstationer
Busstationer
Pendeltågen eller utvalda tåglinjer
Idrottsevenemang
□ ______________________________________________________
TÄNK PÅ ATT kolla vilka aktiviteter som är på gång för övrigt i staden, i kommunen. Kanske finns det samordningsvinster - gör något bra av en krock med
annat evenemang.
TÄNK PÅ ATT söka eventuella tillstånd om ni befinner er utanför skolan:
□
□
□
□
Kommunen
Banverket
Polisen
Markägare
TÄNK PÅ ATT ha en ”Plan B” om ni har planerat att vara utomhus - det kan
börja spöregna!
5. ANVÄND SOCIALA MEDIER!
Lägg upp filmer, bilder, se till att alla får höra om folkhögskolan på
Folkhögskolans dag!
•
Använd Facebook och Twitter för att berätta om era aktiviteter inför
Folkhögskolans dag.
•
Engagera studerande och personal som skriver om folkhögskolan och folkhögskolans dag i alla sina nätverk - Facebook, Twitter, Instagram etc...
•
Lägg upp filmer, intervjuer och musik på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube under Folkhögskolans dag
•
•
Flagga för dagen på er egen hemsida.
Använd gärna hashtaggarna #folkhögskola och #folkhögskolansdag så samlas alla inlägg på samma ställe.
6: HUR LÄGGER VI UPP AKTIVITETEN?
TÄNK PÅ ATT mötet och samtalen är det viktiga. Det är atmosfären som besökarna kommer att minnas - på skolan eller ute under aktiviteten på annan plats.
TÄNK PÅ ATT anpassa informationen till målgruppen och till den valda platsen,
både vad gäller form och innehåll. På skolan kan man ha några informationspass.
Ute på stan är det bättre att fokusera på upplevelser och spontana samtal.
Växla mellan olika former av information och blanda upplevelser! Förbered alla
som ska medverka, diskutera igenom vad dagen ska innehålla, vem som ska göra
och säga vad och förbered de studerande på olika typer av frågor som de kan få.
Gör ett bemanningsschema så att alla får pauser.
7. AKTIVITETSFÖRSLAG
AKTIVITETER NI KAN GÖRA TILLSAMMANS MED ANDRA SKOLOR
• Träffa beslutsfattare och berätta vad folkhögskolorna ger, gör och skapar.
Skicka brev till ansvariga skolpolitiker. ”Tack för att du stöttar folkbildningen!”
•
Producera ett videoklipp om en speciell händelse på er skola. FIN publicerar alla klipp.
•
•
Gör ett gemensamt pressutskick eller debattartikel om folkhögskolan.
Gör ett par korta intervjuer, max 30 sekunder med olika kursdeltagare, där de berättar om sin upplevelse av att gå på folkhögskola. Du kan enkelt använda din mobilkamera. Låt filmen loopa under Folkhögskolans dag på något ställe i skolan.
•
•
•
Kombinera öppet hus med en utåtriktad aktivitet.
Samarbeta med närliggande skolor.
Marknadsför varandra, inte bara egna skolan, gemensam broschyr över
regionens folkhögskolor, dela ut varandras material. Länka till varandras
hemsidor.
•
Låt studerande från olika skolor möta varandra, tävla mot varandra, musicera tillsammans…
•
•
Gör en gemensam webbsatsning…
•
•
•
Gör gemensamt material: affisch, flygblad, likadana t-shirts, slogans
Gör en gemensam SIFO-undersökning som ni publicerar eller skickar till lokalpressen. ”Såhär tycker folkhögskoledeltagarna i detta län om frågan X…”
Gemensam annonsering innan Folkhögskolans dag
Ta fram berättelser från studerande om vad folkhögskolan betytt för dem!
150 BERÄTTELSER OM FOLKHÖGSKOLA
2014 tog vi fram 150 berättelser, filmer och bilder om att gå på folkhögskola. Deltagare, före detta deltagare och personal berättade om sin upplevelse av att gå på
folkhögskola. Berättelserna finns på www.150berattelser.se. Använd gärna berättelserna för att visa på mångfalden i folkhögskolan.
FIN har gjort ett bildspel med ett urval av berättelserna. Bildspelet är en powerpoint och kan hämtas i first class-mappen Folkhögskolans dag. Den hittar du i
Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FIN-informatörsfrågor > Folkhögskolans
dag.
AKTIVITETER ATT GÖRA PÅ SKOLAN ELLER UTANFÖR SKOLAN
• Öppet hus, utställningar, seminarier, författarbesök, politikerdebatt,
konserter, vårmarknad och information.
•
Filmskolorna visar filmer på offentliga platser, trädgårdskurser har blomster-
utställning, teaterkurser kör impro på torget, musikkurser spelar in en låt som kan spelas i radio…
•
•
•
Spring ett lopp.
Bemanna tågstationen.
Sätt en aktionsknapp med en tydlig skylt på en offentlig plats. När någon
trycker på knappen, låt saker hända: musikelever brister ut i sång, någon berättar en kort historia om folkhögskolan, en journaliststuderande kommer fram och ställer frågor…
•
•
Guidad tur – boka din egen folkhögskoleguide, hyr en folkhögskoledeltagare.
•
Gå ut och fråga folk på stan vad de skulle vilja göra i livet. Berätta om folkhög-
skolans möjligheter.
•
•
•
”Ett erbjudande ingen kan motstå” på varje skola.
Möjlighet till personliga möten med lärare och studerande. De studerande och olika kursgrupper berättar om sin verksamhet.
Öppna lektioner och Prova på-aktiviteter.
Kolla upp annat som händer på orten samtidigt. Samordna!
ANVÄND GAMLA DELTAGARE (GODA AMBASSADÖRER
FÖR FOLKHÖGSKOLAN)
• Bjud in tidigare deltagare som kan ge intervjuer och ge positiva erfarenheter från folkhögskolan.
•
•
”Kända” personer från folkhögskolan kan hjälpa till att marknadsföra.
Hitta ambassadörer i kommunen som gått på folkhögskola, som kan hjälpa tillatt marknadsföra folkhögskolan.
ÄNNU FLER FÖRSLAG...
• Försäljning av egenproducerat material. Kom och testa – Kom och smaka
• Jättefika på stan – bjud på folkhögskolebullar och dela ut information
• Reflexväst – Bli sedd!
• Vykort, bokmärken, banderoller eller roll-ups.
• Sadelskydd med logga.
• Koordinera ”Det bästa” från alla skolor.
• Gemensam gala/konsert för ett gott syfte – kändisar och studerande.
• Ballongsläpp vid gemensam tidpunkt på offentlig plats.
• Minikurser på olika ställen, bibliotek, torg etc.
• Bössinsamling för folkbildning eller utbildning i utvecklingsländer.
• Jättekör. Alla kan sjunga.
• Folkhögs-kola (kolor med viktigt budskap…)
• Klättervägg
• Tvätta vindrutor på bensinstationer.
• Affischer längs motionsspår med vätskekontroller.
• Kulturfestival – musik, teater, skapande, hantverk, foto, språkkurs …
• ”Folkhögskolekamp”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intervjua folk om vad de vet om folkhögskola.
•
•
Webbkampanj, sociala nätverkskampanj.
Jättetavla där alla får måla.
Elevpresentationer – ”Därför går jag på folkhögskola!”
Alla konserter och utställningar som skolorna planerar förläggs till 21 mars.
Gör aktiviteter på varje station längst tågbanan.
Lektion på stan ”klassrummet flyttar ut”
Cykelparad
Loppis – hjälp att bära bort det som finns i källaren…
Gå ut med information på stan dagen innan, berätta om något spännande som kommer hända under Folkhögskolans dag.
Lägg in info i evenemangskalendrar.
TÄNK PÅ ATT dekorera alla medverkande folkhögskolemänniskor med något
som urskiljer dem, t.ex. genom en gemensam färg på t-shirts, band, mössor...
TÄNK PÅ ATT dokumentera! Fota och filma era aktiviteter. Dokumentationen
kan ge en bra bild av den mångfald - och särart - som präglar utbildningsformen.
Materialet kan visas under hela året på Folkhögskolans dag-sidan på folkhögskola.nu.
OBS! Informera alla medverkande om att ”filminspelning pågår” och var det kommer att visas. Det kan finnas personer som inte vill bli fotade eller filmade.
8: VEM GÖR VAD?
TÄNK PÅ ATT engagera så många människor som möjligt: studerande och per-
sonal av olika kategorier. Det är viktigt att alla har en tydlig uppgift och vet vad
de ska göra. Det är viktigt att få se, höra och prata med studerande som representanter för de olika kurserna. Det kan behövas någon som berättar om internatet,
någon som berättar om varje kurs, någon som mer allmänt kan svara på personliga frågor från nyfikna, någon som visar vägen, någon som filmar...
FÖLJANDE PERSONER KAN VARA SPECIELLT ANSVARIGA:
□ Studerande (olika kurser)
□ Rektor
□ Informationsansvarig □ Studerandekår/Elevråd
□ Husmor□ Vägledare/SYV-ansvarig
□ Kursföreståndare
□ Lärare (olika kurser)
□ Skoladministratör
□ Kurator
□ Internatföreståndare □ Vaktmästare
SPRID TILL ALLA NÄTVERK!
Sprid inbjudan och information om vad som är på gång till alla studerande och all
personal ... för vidare spridning till deras olika nätverk - Facebook, Twitter etc.
VEM KONTAKTAR MEDIA? Ring eller skicka pressmeddelande (eller skriv en
debattartikel) till lokalpress och lokalmedia och berätta vad som ska hända på
Folkhögskolans dag. Vi har sammanställt tips i handboken Nå media och politiker. Den finns för nedladdning på Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FINinformatörsfrågor > Folkhögskolans dag.
VEM HÅLLER KONTAKT MED FIN?
Vem rapporterar in planerade aktiviteter till FIN och webbplatsen folkhögskola.
nu?
VEM LÄGGER UT INFORMATION OCH DOKUMENTATION på skolans egen
hemsida? Vem lägger ut på Facebook, Instagram och YouTube?
9: VILKET MATERIAL BEHÖVS?
TÄNK PÅ ATT inte överösa besökarna med tryckt informationsmaterial - mötet
och samtalet är det viktigaste!
TÄNK PÅ ATT ge en noggrann plats – eller vägbeskrivning – hur man kommer
till skolan eller var aktiviteten äger rum. Det behövs flygblad, affischer, annonser,
vägskyltar, m.m.
MATERIAL SOM SKOLAN KANSKE HAR
□ Filmer från respektive folkhögskola
□ Skolornas hemsidor
□ Skolornas prospekt
□ Speciellt material framtaget för detta tillfälle
□ Folkhögskolebroschyrer (beställ från folkhögskola.nu under rubriken ”Tryckt
material/kataloger”)
□ Sommarkurskataloger (beställ från folkhögskola.nu)
MATERIAL FRÅN FIN TILL VARJE SKOLA
□ Vykort att dela ut
□ Affisch om Folkhögskolans dag (printa ut på färgskrivare. Om ni saknar det,
kontakta FIN)
MATERIAL FRÅN FIN - FÖR NEDLADDNING
i pdf-format dels i FIN-informatörsfrågor på Folkbildningsnätet, dels på folkhögskola.nu under ”Tryckt material/kataloger”
□ Faktablad ”15 frågor och svar om folkhögskolan”
□ Faktablad ”Hur söker man till en folkhögskola?”
□ Faktablad ”Folk High Schools in Sweden”.
□ Faktablad ”10 snabba om folkhögskolan”.
□ Faktablad ”Studieekonomi för folkhögskolestuderande”
10: GLÖM INTE DE ANDRA 150!
TÄNK PÅ ATT det viktigaste inte är att berätta om den egna folkhögskolan utan
att ge en helhetsbild av folkhögskolan som utbildningsform! Försök förmedla
känslan av att ni är en av Sveriges 151 folkhögskolor, men att varje folkhögskola
är en helt unik folkhögskola! Berätta om det som det inte går att läsa sig till!
11: UTVÄRDERING
TÄNK PÅ ATT information, samtal och möten är en pågående process man kan aldrig slå sig till ro med att nu är det färdiginformerat. Utvärdera
Folkhögskolans dag direkt efteråt. Gör det gärna tillsammans med de folkhögskolor som ni samarbetat med. Besvara nedanstående frågor omgående medan allt är
färskt i minnet.
•
Hur gick det?
•
Hur nådde vi ut med vårt budskap? Antal besökare, antal kanaler ...
•
Vad ska vi göra nästa år? Vad ska vi göra bättre nästa gång?
•
Vad behöver vi för stöd från FIN nästa år?
•
Vad ska vi bestämma redan nu om Folkhögskolans dag? Vem är
sammankallande? När ska planeringen starta?
•
Hur upprätthåller vi de kontakter vi skapat?
•
Behöver någonting följas upp? Skickas ut? Ringas upp? Vem gör det?
12: MATERIAL OCH DOKUMENTATION!
•
Folkhögskolornas gemensamma webbplats folkhögskola.nu – där finns Sveriges alla 151 folkhögskolor och hela kursutbudet samt en mängd
information om folkhögskolan som utbildningsform. Under Om folkhögsko-
lan - Folkhögskolans dag hittar du bilder och filmer från Folkhögskolans dag. Där kommer också all information kring årets dag att ligga.
•
En hel del material och information om allt som rör Folkhögskolans dag läggs
kontinuerligt ut på Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > FIN-informatörs-
frågor > Folkhögskolans dag.
•
Alla aktiviteter på Folkhögskolans dag kan skolan berätta om på den
gemensamma webbplatsen folkhögskola.nu.
Du loggar in dig på folkhogskola.nu/admin > Information om skolan > Folkhögskolans dag. Informationen publiceras sedan på sidan folkhogskola.nu/folkhogskolansdag. Där kommer vi också att samla all dokumentation från dagen, så hjälp till att fylla sidan med spännande aktiviteter.
•
Meddela också FIN adresserna till era filmer t ex på YouTube, egna hemsidor m.m. så kan vi länka till dessa filmer från folkhögskola.nu
•
Läs gärna mer om saker att tänka på när man dokumenterar aktiviteter t. ex. filmar på offentlig eller privat plats: www.ur.se och www.datainspektionen.se
•
Tänk också på upphovsrätten t. ex. vad gäller musikverk: www.stim.se
Lycka till hälsar vi på FIN!