Jabra PLAY

Jabra PLAY
+
-
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
JABRA Play ÖVERSIKT.....................................................................3
ANSLUTNING........................................................................................6
Hur du använder Jabra Play................................................7
english
Välkommen........................................................................................2
Support................................................................................................10
Tekniska specifikationer.........................................................13
Jabra PLAY
1
english
Välkommen
Tack för att du valde Jabra Play. Vi hoppas att du kommer att få
stor glädje av den!
+
_
Vad ditt Jabra Play kan göra.
•
•
•
•
Svara, avsluta, avvisa* och ljud av.
Röstuppringning*.
Ringa upp senaste nummer*.
Spela musik och få GPS-riktningar via din anslutna mobila
enhet.
• Ansluta till två mobila enheter samtidigt.
* Beroende på telefon
Jabra PLAY
2
3,5 mm
jackanslutning
Mikrofon
LED-indikator
Klämma
english
JABRA Play ÖVERSIKT
Volym +
(Nästa spår)
Spela/pausaknappen
+
-
Mikro-USB port
Volym (Föregående spår)
Svara/avslutaknappen
Mikro-USB skydd
USB-kabel
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hörlurar
G E T ST A RT E D U N D E R
egistration Pending International
81-03633 B
Laddare
Jabra PLAY
5
MINUTES
you’re looking for
jabra.com/PLAY
Guide för snabbstart
Varningsbroschyr
Jabra PLAY
Garantibevis
3
BÄRA JABRA Play
Runt halsen
Skapa en slinga med hjälp av hörlurssladden och bär runt halsen.
Justera längden på sladden genom att flytta klämman upp eller ner.
english
Jabra Play har två olika bärstilar.
Clip-on
Fäst Jabra Play på dina kläder med hjälp av klämman.
Jabra PLAY
4
Tryck ner Svara/Avsluta-knappen (4 sek) för att slå på/stänga av
Jabra Play.
english
Slå på Jabra Play
-
Ladda Jabra Play
Ta bort mikro-USB-skyddet och anslut Jabra Play till ett strömuttag
med laddaren. Det tar 2 timmar att ladda helt.
2 hrs
Jabra PLAY
5
FÖRSTA GÅNGEN
1. Slå på Jabra Play. (Tryck ner Svara/Avsluta-knappen i 4 sek).
2. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och välj Jabra Play. Om
du tillfrågas om PIN-kod, ange 0000.
english
ANSLUTNING
OBS! Efter att Jabra Play och en mobiltelefon har kopplats ihop
kommer de automatiskt att ansluta varje gång Jabra Play slås på
och mobiltelefonen har Bluetooth aktiverat och är inom räckhåll
(10 m).
+
_
Ihopkoppling med annan mobiltelefon
1. Stäng av Jabra Play (tryck på Svara/Avsluta-knappen i 4 sek.).
2. Tryck på Svara/Avsluta-knappen (6 sek) tills LED-indikatorn
blinkar blått.
3. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och välj Jabra Play.
Om du tillfrågas om PIN-kod, ange 0000.
-
+
_
+
Jabra PLAY
6
Hur du använder Jabra Play
english
Använda med din mobiltelefon
3,5 mm
Mikrofon
jackanslutning
LED-indikator
Klämma
Volym +
(Nästa spår)
Spela/pausaknappen
+
-
Mikro-USB port
Volym (Föregående spår)
Svara/avslutaknappen
Mikro-USB skydd
På/Av
Tryck på Svara/Avsluta-knappen
och håll nedtryckt (4 sek).
Spela/pausa
musik
Musik som spelas på din
mobiltelefon överförs
automatiskt till Jabra Play. För
att pausa musiken, tryck lätt på
Spela/pausa-knappen. För att
åter spela musik, tryck lätt på
Spela/pausa-knappen igen.
Ringa
Samtalet överförs automatiskt till
Jabra Play. Om inte, tryck lätt på
Svara/Avsluta-knappen.
Besvara samtal
Tryck lätt på Svara/Avslutaknappen.
Avsluta samtal
Tryck lätt på Svara/Avslutaknappen.
Avvisa samtal
Tryck på Svara/Avsluta-knappen
och håll nedtryckt (1 sek).
Jabra PLAY
7
-
Dubbeltryck lätt på Svara/
Avsluta-knappen.
Högtalarvolym
upp/ner *
Tryck lätt på Volym + eller
Volym - -knappen.
Mikrofonljud
av/på
Tryck samtidigt på Volym + och
Volym - -knapparna.
Hoppa över
musikspår
Tryck ner Volym + eller Volym -knappen i 2 sek.
english
+
Ring upp
senaste
nummer*
* Beroende på telefon
Använda med två mobiltelefoner.
Jabra Play kan ta emot och hantera samtal mellan två anslutna
mobiltelefoner samtidigt.
Avsluta
pågående samtal
och besvara
inkommande
samtal
Tryck lätt på Svara/Avslutaknappen.
Avvisa
inkommande
samtal
Dubbeltryck lätt på Svara/
Avsluta-knappen.
Pausa pågående
samtal och
besvara
inkommande
samtal
Tryck på Svara/Avslutaknappen och håll nedtryckt
(2 sek).
Växla mellan
det parkerade
samtalet och det
aktiva samtalet
Tryck på Svara/Avslutaknappen och håll nedtryckt
(2 sek).
Jabra PLAY
8
Vad du ser
Vad det betyder
Ström på
english
VAD LAMPORNA BETYDER
Ström av
Jabra Play är påslagen, men inte ansluten till
en mobiltelefon (standby-läge)
Jabra Play är i ihopkopplingsläge och redo
att ansluta
En mobiltelefon är Bluetooth-ansluten till
Jabra Play
Inkommande samtal
Aktivt samtal
Batteriet laddas
Batteriet är fulladdat
Låg batterinivå
Jabra PLAY
9
faq
F Jag hör ett knastrande ljud
S Bluetooth är en radioteknik, vilket innebär en viss känslighet
för föremål som befinner sig mellan Jabra Play och den
anslutna enheten. Se till att Jabra Play och den anslutna
enheten är inom 10 meter (33 fot) från varandra, utan några
större föremål mellan enheterna (till exempel väggar eller
liknande).
F Jag hör ingenting
S - Öka högtalarvolymen.
- Se till att Jabra Play är ihopkopplad med enheten som ljudet
kommer ifrån.
- Kontrollera att din telefon är ansluten till Jabra Play genom
att trycka lätt på Svara/Avsluta -knappen.
F Jag har problem med ihopkopplingen
SDu kan ha tagit bort ihopkopplingen för Jabra Play till din
mobiltelefon. Följ instruktionerna för ihopkoppling igen.
F Stöder Jabra Play annan Bluetooth-utrustning?
S Jabra Play är konstruerad för att fungera med Bluetoothutrustade mobiltelefoner. Jabra Play stöder även andra
Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth-version
1.1 eller senare och som stöder headset-, handsfree-profil och/
eller stereoljuddistributionsprofil.
F Jag kan inte använda funktionerna Avvisa samtal eller
Återuppringning
SDessa funktioner kräver att din mobiltelefon stöder en
handsfree-profil. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för
mer information.
english
Support
Hur du sköter Jabra Play
• Förvara alltid Jabra Play avstängd och väl skyddad.
• Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 45°C eller
under -10°C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka
Jabra PLAY
10
BEHÖVER DU MER HJÄLP?
Webben:
www.jabra.com/play
E-post: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polska Scandinavian Россия Australia
China
Japan
New Zealand
Singapore
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon: Belgique/Belgie Danmark
Deutschland Suomi France Italia Luxembourg Nederland Norge Österreich Portugal
Россия Sverige Die Schweiz
+32 28080766
+45 69918794
+49 30896778991
+45 35256540
+33 182880251
+39 0662207674
+45 35256540
+31 208080962
+47 22577785
+43 720880558
+45 35256540
+7 916 246 69 00
+46 852507012
+41 435002460
Jabra PLAY
english
funktionen. Höga temperaturer kan även försämra prestandan.
• Se till att Jabra Play inte utsätts för regn eller andra vätskor.
11
+34 911875539
+44 2033180070
1-800-738-521
800-858-0789
03-3242-8722
800-101-2329
1 (800) 327-2230
1 (800) 489-4199
+45 35256540
Jabra PLAY
english
España United Kingdom Australia
China
Japan
Singapore
United State
Canada
International 12
Vikt:
10,6 gram
english
Tekniska specifikationer
Dimensioner:
L 60,0 mm x B 18,8 mm x H 14,5 mm
Mikrofon:
4 mm rundstrålande mikrofon
14 dB +/- 3 dB
Högtalare:
32 Ohm, 5 dB +/- 3 dB
Räckvidd:
Upp till 10 meter (33 fot)
Bluetooth version:
3.0
Kopplade enheter:
Kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt
Bluetooth-profiler som stöds:
Handsfree-profil (v. 1.5), Headset-profil (v. 1.2), A2DP (v. 1.2), AVRCP
1.4
Samtalstid:
Upp till 6 timmar
Standby-tid:
Upp till 8 dagar
Laddningstid:
Cirka 2 timmar
Jabra PLAY
13
Ström:
Laddningspluggdimensioner:
5 pin mikro-USB, L 5.0 mm x B 8.7 mm x H 2.4 mm
Arbetstemperatur:
-10° C till 65° C (14° F till 149° F)
english
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Förvaringstemperatur:
0° C till 40° C (32° F till 104° F)
Ihopkopplingsnyckel eller PIN-kod:
0000
Material:
Polymetylmetakrylat, akrylbutadienstyren
Garanti:
Ett års begränsad garanti
Kassera produkten i enlighet med
lokala lagar och bestämmelser.
www.jabra.com/weee
Jabra PLAY
14
© 2012 GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke
som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras
respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under
licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande).
© 2012 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra® är ett registrerat
varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här
tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S
sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande).
Tillverkad i Kina
MODELL: OTE11
www.jabra.com