FRÖSUNDA HVB ÅBYGÅRDEN

→ ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
FRÖSUNDA HVB ÅBYGÅRDEN
Vi vänder oss till ensamkommande pojkar med särskilda behov av vård,
stöd och behandling.
Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för
att möta målgruppens behov av behandling och integration. HVB hemmet ligger några kilometer utanför
Anderslöv och är en vacker, nyrenoverad fyrlängad
gård ifrån 1800-talets mitt som erbjuder ett välanpassat
boende i en lugn och trygg miljö.
Inriktning
Vi vänder oss till ensamkommande pojkar från 15 år
t.o.m. 17 år som söker asyl eller som fått permanent
uppehållstillstånd, samt unga män från 18 år t.o.m.
19 år med permanent uppehållstillstånd. Pojkarna har
särskilda behov av vård, stöd och behandling.
Individen kan bära på avvikande normer och värderingar, utvecklat begynnande kriminalitet, bära på en
psykisk ohälsa och/eller ha svårigheter i samspel med
andra människor. Ofta har ungdomen svårt att klara
av skola/sysselsättning samt i övrigt att upprätthålla en
meningsfull och strukturerad vardag.
Målsättning
Målsättningen med behandlings och integrationsarbetet
vid Frösunda HVB Åbygården är att ungdomen ska ha
en välfungerande tillvaro med minimerad social prob-
lematik och goda strategier att hantera sina känslor
och tankar. Individen ska genom en fasindelad integrationsprocess, knyta an, bli en del och lära sig förstå det
svenska samhället, dess funktioner, normer och värderingar.
Arbetsmetoder
Verksamheten vilar på teorier om behandlingsalliansens
och bemötandets betydelse för att skapa motivation till
förändring hos ungdomen. Behandlingen vilar på kognitiva beteendeterapeutiska teorier och evidensbaserade
metoder så som ART, MI och TBA och utgår ifrån varje
individs vårdplan. Verksamheten har en lång erfarenhet
av behandlings- och integrationsarbete med ensamkommande barn och ungdomar.
Antal platser
Vi erbjuder sammanlagt 12 platser.
FRÖSUNDA HVB ÅBYGÅRDEN
• Ensamkommande pojkar som är i behov av särskild vård,
stöd och behandling.
• Behandling vilar på KBT-grunder och metoder som ART, MI
och TBA.
• Vi erbjuder 12 platser.
KONTAKT
VERKSAMHETSCHEF
Håkan Nyman
Tel: 010-130 39 46
E-post:[email protected]
frosunda.se/abygarden
ADRESS
Frösunda HVB Åbygården
Linelundsvägen 132-0
231 73 Anderslöv