Aalto-universitetets studentkårs REGLEMENTE FÖR KÅRBAND 1

1
2
Aalto-universitetets studentkårs
REGLEMENTE FÖR KÅRBAND
3
1 § Studentkårens band
4
Aalto-universitetets studentkårs (AUS) symbol är det tvåfärgade studentkårsbandet.
5
6
Bandets färger är, uppifrån och ner, purpur (PMS 248U) och silver. Färgernas proportioner är 52.
7
Bandets bredd är 30 millimeter.
8
Studentkåren har marskalksband med samma färger och proportioner.
9
På bandet får endast AUS utmärkelsetecken bäras.
10
2 § Användningsrätt för studenkårens band
11
12
Alla studentkårens nuvarande och tidigare medlemmar samt studentkårens nuvarande och
tidigare anställda har rätt att bära studentkårens band.
13
14
Studentkåren har rätt att bevilja användningsrätten som utmärkelse till en person som inte är
studentkårens nuvarande eller tidigare medlem eller anställd.
15
16
Beslutet om beviljande av rätten att använda bandet fattas av studentkårens styrelse under dess
sammaträde på förslag av generalsekreteraren.
17
Bandet får inte överlåtas till en person som saknar användningsrätt.
18
3 § Användningssätt för studenkårens band
19
20
Studentkårens band bärs från högra axeln ner till vänstra höften. Kvinnor och män bär bandet
på samma sätt.
21
Studentkårens band bärs högst upp.
22
Bandet ska inte beröra naken hud.
23
Studentkårens band kan även bäras som rosett. Rosetten bärs till höger på bröstet.
24
25
Med kostym, dräkt eller motsvarande kan bandet alternativt bäras även på kostymjackans
vänstra krage så att det ligger vinkelrätt i förhållande till kragens ytterkant.
26
Användning av bandet förutsätter tillbörlig klädsel.
27
Vid användningen ska bandet vara rent och helt.