Kyrkans - Susedalens församling

Svenska
Abild
Asige
Eftra
Slöinge
Årstad
Nr 3 2015
Kyrkans
församlingsblad
Den sommar som av nåd jag får, Gud låt mig bära frukt
i år, den frukt som dig behagar… dessa ord står i den älskade
psalmen ”I denna ljuva sommartid” Sommar går sakta över i höst
och skördetid och vi tackar Gud för sommaren vi fick i år!
Här kommer församlingsbladet med mycket information om vad
som händer i Susedalens församling.
Välkommen till våra mötesplatser i höst!
Nästa församlingsblad kommer i slutet av november.
Andens frukter
Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig
behagar…
Sensommartid är skördetid, en fullbordans
tid då får vi plocka frukt, bär och svamp.
I Bibeln används olika bilder och metaforer
för vårt inre liv. En sådan bild är det som
aposteln Paulus skriver om i Galaterbrevet
5:22 ”Men andens frukter är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning.”
Visst är det imponerande att läsa om alla
dessa goda dygder och egenskaper, eller hur?
Men är det verkligen mänskliga dygder och
karaktärsdrag som det handlar om? Nej, det
är Andens frukter som liksom alla andra
frukter måste få tid att växa fram och mogna.
Poängen med denna bild är just att vi inte ska
tro att vi kan åstadkomma det själva med all
god vilja i världen. Visst vill vi väl alla vara
människor som är kärleksfulla och goda och
sprider positiva känslor omkring oss. Fast
ärligt talat så även när vi bestämt oss för att
bli så där goda då vet vi samtidigt att det
behövs inte så mycket förrän vi tappar bort
vår inställning och så är vi tillbaka på ruta ett,
vi blir arga, besvikna, själviska och så går det
ut över vår omgivning. Hur ska det då gå till?
Paulus skriver också i sammanhanget ”låt
er ande leda er…” Det finns ett ordspråk som
säger: ”Säg mig vem du umgås med så ska jag
säga dig vem du är”. Det är verkligen sant för
vi präglas som människor av vår närmaste
omgivning och världen omkring oss. Om vi
lever i en daglig tillvaro där det mesta formas
av t.ex. strider, fiendskap, intriger och egoism
så blir frukten av det att vi blir likadana själva.
Men om vi får möta en annan inställning så
kommer den att prägla oss åt andra hållet
istället. Det är just detta som är hemligheten
med att ”ledas av anden”. Den helige Ande
är Gud själv som kommer till oss och som
uppfyller vår inre människa så att vi kan bli
formade så som Gud vill, att leva i kärlek till
honom och till varandra. Men precis som med
naturens frukter så tar det tid från frö eller
blomma till en färdig frukt. Det viktigaste är
dock att det är Anden som får leda oss, sköta
om oss och se till att frukten inte kommer till
skada.
Har man fruktträd och bärbuskar i sin
2
ALPHA –
vad handlar kristen tro om?
En ny Alphakurs i höst med start den 15 september. Är Du intresserad av att vara med?
trädgård så vet man också att det krävs arbete
och skötsel för att det ska bli frukt till sist. Det
ska vattnas, gödslas, beskäras och dessutom
behöver man kunskap så man inte gör fel och
ställer till med skada.
Guds helige Ande är själens trädgårdsmästare och vet hur det ska gå till.
Anden behöver redskap för att göra jobbet
rätt och det är Dopet, Bibeln, Nattvarden,
Bönen och den kristna gemenskapen. När
vi blir ompysslade och får hjälp av Anden så
kommer vi allt närmare Jesus och får dela
livet med honom och så lära känna vår Fader
i himmelen och hans gränslösa kärlek till oss
sina barn på jorden. Under tiden växer då
Andens frukter fram så sakta i en människas
inre liv och blir synliga och det är Guds själv
som gör detta, vilket innebär att vi inte kan slå
oss för bröstet och säga att det är vi själva som
åstadkommit de goda frukterna.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det
inre livet kan förändras och utvecklas så ta
chansen att vara med i vår nya Alpha grupp
som startar i höst./se särskild info. på nästa
sida/ Alpha kan liknas vid en plantskola där vi
får börja från början utan några förkunskaper
och på ett prestigelöst sätt dela tankar och
erfarenheter med varandra. Jag får ganska
ofta frågor om den kristna tron av människor
men sällan har man tiden på sig att ge ett
uttömmande svar. Då brukar jag ge tipset
att hålla utkik efter en Alpha kurs i någon
församling. Flera har efteråt hört av sig och
tackat för tipset!
Men det finns naturligtvis mycket mer
som också händer i församlingen i höst och
det står att läsa om i detta blad du håller i
handen! Varmt välkommen!
Per Engström, kyrkoherde
Bilden på mannen som bär på
frågetecknet är talande, för
så upplever vi ofta livet med
dess olika pusselbitar. Vad är
meningen med att gå här en
stund på jorden?
Varifrån kommer vi och vart ska vi? Finns det
en högre makt som skapat allt? Finns Gud?
Alpha är den första bokstaven i det grekiska
alfabetet och betyder att där får man börja för
att sedan gå vidare. Alpha ett internationellt
koncept för en introduktionskurs i kristen
tro och den vänder sig till alla som längtar
efter om att få veta mer om vad kristen tro
handlar om och man behöver inte ha några
förkunskaper alls.
Kursen bygger på tre nyckelord: gemenskap,
undervisning och samtal. Under 5 kvällar varannan tisdag i höst och 5 kvällar i vår samlas
vi för att äta en enkel måltid, lyssna till ett
föredrag om någon central del i kristen tro och
samtala med varandra. I kursen ingår också en
dag då man åker iväg någonstans och för att
få lite mer tid tillsammans. Hör av dig till Per
Engström för information & anmälan tel. 71
89 52 el. 070-5312665
Helgsmåls-pilgrimsvandring
i Abild
Det gamla ordet helgsmål påminner om att
helg kommer av helig tid. När klockorna
ringde på lördagsaftonen signalerade de att
arbetsveckan var slut och helgen stundade.
Här får du pausen arbetsveckan behöver.
Vi samlas utanför Brogård lördag den 19/9
kl 16.45 och vandrar ca 1 timma för att sedan
samlas i Abilds kyrka för en stunds andakt.
Efteråt samlas vi i Brogård för lite mat och
prat. Anmälan till Yildiz Gunnarsson 0725718962 eller Birgitta Öhman 0346-718954,
0727-416797
“Lilla antikrundan”
Varje fredag med start den 28/8 samlas vi kl.
9.30 utanför Lettlandshjälpen för att ta en
lättare promenad/stavgång under ca 1 timma.
För den som vill tar vi sedan en kopp kaffe på
Lettlandshjälpens Bokcafé. Varmt välkomna
i rörelse!
Konstutställning 5/9–9/10
oljemålning, keramik och glas
i Slöinges församlingshem
Ann-Marie Klauninger från Årstad
Vernissage
Rörliga bilder - talande text!
Lördag den 5/9 mellan kl.11.00-14.00.
Välkomna till foajén i Slöinges församlingshem och träffa konstnären och mingla lite.
Öppet måndag–torsdag 9-15 (ej röda dagar)
Välkomna till en biokväll i Slöinge församlingshem! Det blir film som engagerar, därefter mat och prat!
Dag ännu ej bestämd men håll ögonen
öppna så du inte missar detta tillfälle!
Medverkar gör Kajs-Marie Unosson leg.
Psykoterapeut och Birgitta Öhman.
3
Välkommen -
på Gudstjänst
3/9 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
17/9 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
19/9 lördag
Abild: 18.00 Helgsmålsbön Samling 16.45
och vandring ca.1 timma för den som vill
sedan andakt i Abilds kyrka
20/9 16 sönd. e trefaldighet
Årstad: 11.00 Högmässa
Slöinge: 18.00 Gudstjänst
21/9 måndag
Slöinge: 14.00 Vardagsgudstjänst med små
& stora där barngrupperna och barnkören
medverkar
27/9 17 sönd. e trefaldighet
Årstad: 9.30 Gudstjänst, söndagsskola
Asige: 11.00 Högmässa
Eftra: 18.00 Körkonsert med kören
Chorus Mix
29/9 tisdag
Årstad: 11.45 Middagsbön & sopplunch
1/10 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
4/10 Den helige Mikaels dag
Slöinge: 11.00 Högmässa
Årstad: 18.00 Gudstjänst
4
Varje torsdag kl. 15.30 firar vi Gudstjänst
på äldreboendet Björkhaga i Slöinge.
31/10 Alla helgons dag
Asige: 9.30 Gudstjänst
Slöinge: 11.00 Högmässa
Bönesamlingar i Slöinge: varje tisdag
morgonbön i kapellet kl. 8, torsdagar udda
veckor bönegrupp 18.30 i församlingshemmet.
1/11 Sönd. e alla helgons dag
Årstad: 16.00 Minnesgudstjänst, kör
6/9 14 sönd. e trefaldighet
Årstad: 11.00 Högmässa
Slöinge: 18.00 Gudstjänst
13/9 15 sönd. e trefaldighet
Abild: 9.30 Gudstjänst
Slöinge: 11.00 Högmässa
Årstad: 18.00 Gudstjänst
29/10 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
8/11 23 sönd. e trefaldighet
Årstad: 9.30 Gudstjänst
Abild: 11.00 Högmässa
Slöinge: 16.00 Gudstjänst
Abilds kyrka
11/10 Tacksägelsedagen
Abild: 11.00 Familjegudstjänst, efteråt
sopplunch & auktion på skördegåvor i
Bygdegården
Eftra: 14.00 Musikgudstjänst, med
Barnkören, Ungdomskören & Slöinge-Eftra
kyrkokör, Karl-Johan Gollnik, kaffe
Årstad: 16.00 Skördegudstjänst, kör, kaffe
15/10 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
18/10 20 sönd. e trefaldighet
Årstad: 11.00 Temagudstjänst ”Att leva
tillsammans” Young Souls medverkar,
söndagsskola.
Slöinge: 18.00 Förbönsmässa
22/10 Lettlandsafton
Slöinge församlingshem: 18.00
Försäljning, lotterier, modevisning, auktion,
kaffeservering
25/10 21 sönd. e trefaldighet
Årstad: 9.30 Gudstjänst, söndagsskola
Minibarnkören medverkar
Eftra: 11.00 Högmässa
Abild: 16.00 Gudstjänst
27/10, tisdag
Årstad: 11.45 Middagsbön & sopplunch
Reservation för ändringar – se predikoturerna
i HN och HP. Mer info. finns på
www.svenskakyrkan.se/susedalen
12/11 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
15/11 Sönd. f domsöndagen
Årstad: 11.00 Högmässa, söndagsskola
Slöinge: 16.00 Förbönsmässa
22/11 Domsöndagen
Slöinge: 9.30 Gudstjänst
Asige: 11.00 Högmässa
Årstad: 16.00 Gudstjänst
24/11 tisdag
Årstad: 11.45 Middagsbön & sopplunch
26/11 torsdag
Slöinge förs.hem: 18.00 Veckomässa
Välkomna till
söndagsskolan!
I Årstad kyrka är det söndagsskola
vid många av gudstjänsterna. När det
är dags för predikan följer barnen
med våra ledare till söndagsskolerummet i kyrkan. Barnen får t.ex.
höra berättelser från Bibeln och vi
pratar om vad de betyder för oss
idag. Vi brukar också måla eller pyssla
tillsammans. När söndagsskolan är slut
kommer barnen in till gudstjänsten
igen.
I höst är det söndagsskola vid
följande dagar: 27/9 kl.9.30,
kl. 25/10 kl. 9.30, 15/11 kl. 11.00
En liten telefonlista…
Slöinge församlingshem
Per O Engström, kyrkoherde
Birgitta Öhman, diakoniassistent
Kerstin Nilsson,
- ” -
Annika Galko, fritidsledare
Kristina Elmdahl, kantor
Ulla Lundin, kyrkokamrer
718952
718954
718954
718953
718955
718951
Årstads församlingshem
Yildiz Gunnarsson, komminister
Eva-Britt Andersson, fritidsledare
Helena Lindman, pedagog
Ulf Segerberg, kantor
718962
718963
718965
718965
Vaktmästare
Ingvar Karlsson, arbetsledare
Karin Konradsson
Ninni Olsson
Mats Wie
070-3124621
072-2329027
070-2810055
070-6122071
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/susedalen
Facebook: Vi finns också på Facebook
(sök på Susedalens församling). Där lägger
vi ut information om gudstjänster och kommande evenemang. Om du ”gillar” oss så
kommer informationen direkt till din egen
startsida på Facebook.
Församlingsbladet utkommer 4 ggr/år
Ansvarig utgivare: Per O Engström 0346-718952
5
KÖRERNA I SUSEDALENS FÖRSAMLING
Körerna börjar vecka 37
Slöinge församlingshem
Slöinge/Eftra Kyrkokör
Måndagar kl. 19.00-21.00
Slöinge Barnkör (fr årskurs 2)
Tisdagar kl. 13.45-14.45
Ungdomskör Slöinge (fr årskurs 6)
Onsdagar kl. 16.30-18.00
Körledare Kristina Elmdahl
Årstad församlingshem
Årstad/Asige/Abild Kyrkokör
Tisdagar kl. 19.00-21.00
Körledare Ulf Segerberg
Årstad Minibarnkör (födda 08-11)
Torsdagar kl. 15.30-16.15
Körledare Helena Lindman
I Susedalens församling har vi barn och ungdomsverksamhet på fyra olika platser.
Gamla och n
ya körsångar
e
är varmt välk
omna!
MUSIK I HÖST:
Körkonsert i Eftra 27/9 kl 18.00 med kören CHORUS MIX
Ungdomskör i Hässleholms församling med c:a 35 sångare.
Ledare sedan starten för drygt 25 år sedan är Birgitta Roslund som
också är organist i församlingen. Repertoaren kan vara en latinsk
hymn, klassiska verk, engelsk körmusik, mässor, musikalmusik och
Gospel. Beatles och Abbamusik.
Kören som ofta medverkar i gudstjänsten är särskilt aktiv kring jul
och då särskilt vid de efterlängtade Luciakonserterna. Chorus Mix
har gjort fem 3 veckors turnéer till USA.
Barnkören är med i Vardagsgudstjänsten i Slöinge den 21/9 kl.14.00
Musikgudstjänst Tacksägelsedagen 11/10 kl. 14.00 i Eftra med
Barnkören, Ungdomskören och Slöinge-Eftra kyrkokör, Karl-Johan Gollnik
Minibarnkören är med i Gudstjänsten den 25/10 kl. 9.30 i Årstad
Kyrkokören är med vid Minnesgudstjänst 1 nov. i Årstad kl. 16.00
Återblick…
Under en vecka i juli så hade vi Barnens sommarkyrka
i Eftra kyrka då vi träffades under två timmar på eftermiddagen under den snälla fröken Elins ledning. I år berättade vi om människor runt Jesus och vi lekte en massa
lekar utomhus och gjorde pyssel som hörde ihop med
undervisningen. Allt avslutades med ett riktigt saftkalas!
Välkomna tillbaka nästa år!
6
Välkomna till kyrkans
barn- och ungdomsverksamhet i höst
Star t v. 37
Församlingshemmet i Årstad
Barnrytmik: (födda 12-15) torsd. 9.30-11.00
Barntimmar: (10-11) onsd. 9.30-11.00
Miniorer: (08-09) onsd. 13.15-15.00
Juniorer: (06-07) tisd. 13.15-15.00
Seniorer: (04-05 el. äldre) torsd. 14.30-16.30
Kyrkstugan i Asige
Barntimmar: (10-11) tisd. 9.30-10.45
Hebergslokalen vid Söderskolan
Miniorer: (08-09) månd. 13.30-15.00
Juniorer: (04-07) månd. 15.00-16.30
Fika
finns för alla grupper
utom barntimmegrupperna
och fikan är kostnadsfri.
De Juniorer som vill komma direkt från skolan har möjlighet att vara i köket tills vi börjar.
Fika finns 14.30-15.00. (Köket ligger intill rummet där Miniorerna är.)
Ledare för grupperna i Årstad, Asige, Heberg är Eva-Britt Andersson tel. 71 89 63 eller
hem 509 45 [email protected]
Församlingshemmet i Slöinge
Barnrytmik (födda 10-15) onsd. 9.30-11.30
Miniorer (08-09) onsd. 13.45-15.45
Juniorer (06-07) månd. 13.45-15.45
Seniorer (05-04) torsd. 13.45-15.45
Omega (03-02) tors. 16.00-18.00
De barn som går i F-klass och 1-klass
(Miniorerna) hämtas i skolan utanför Lupinen
kl. 13.30 och sedan går vi tillbaka med dem som
ska till Fritids.
Barnen från 2-klass och uppåt går själva.
Ledare för grupperna i Slöinge är Annika Galko,
tel. 718953 eller hem 510 45
[email protected]
Young Souls (03-02 el. äldre) månd. 16.00-18.00 Församlingshemmet i Slöinge
Nu drar vi igång en ny gemensam grupp för er både från Slöinge och Årstad.
Vi kommer bl.a. att pyssla, baka, leka, sjunga och dansa tillsammans.
Några gånger kommer vi medverka i kyrkan med saker
vi gjort och lärt oss. Ledare: Annika Galko och
Helena Lindman. Anmälan till Annika Galko
Vardagsgudstjänst i höst för barnen
i Slöinge!
Måndagen den 21 sept. är alla, både små och
stora välkomna till Slöinge kyrka kl. 14.00
Jag, Annika, hämtar barnen i skolan utanför Lupinen kl. 13.30
och tar dem med till kyrkan. Efteråt blir det fika för vuxna och barn med kaffe & saft i
Församlingshemmet. Vi slutar kl. 15.30 och när de barn som blivit hämtade eller gått hem
själva, så går jag med de barn som ska tillbaka till Fritids igen. Hoppas att alla barn från de olika
grupperna kan komma denna dag, eftersom vi arbetar fram gudstjänsten tillsammans med barnen!
Välkommen att höra av dig och pröva på!
För mer information om t.ex. hämtning och lämning, kontakta gärna våra ledare!
7
Träffpunkter i församlingen
SOPPLUNCH
Öppen för alla hungriga där frivilliga serverar
soppa och vi träffas i Årstads församlingshem
följande tisdagar kl. 12.00 för sopplunch:
29/9, 27/10 och 24/11. Kom gärna och var
med på middagsbönen i kyrkan kl. 11.45
Välkommen i gemenskapen du också!
Lettlandshjälpen
Insamling till vår vänförsamling i Varme och
till sjukhus och skolor i Lettland. SecondHandbutik på Göteborgsvägen 9 i Slöinge
(bredvid Matöppet) öppen månd och fred
kl. 10-16, onsd 10-18 och lörd kl. 10-14. Vill
du vara med och arbeta som frivillig i butiken?
Kontakta Irene Wanén tel. 400 53.
Välkomna till årets Lettlandsafton:
torsdag 22/10 kl. 18 i Slöinge
församlingshem med försäljning,
lotterier, modevisning, auktion,
kaffeservering och lite till…
Diakonicafé och Bibelsamtalsgrupp
på Björkhaga
Diakonicaféet med start den 27 aug. är öppet
i matsalen varannan torsdag (udda veckor) kl.
14.30-15.30 tills gudstjänsten börjar.
Bibelsamtalet fortsätter som vanligt med träffar varannan torsdag (jämna veckor) kl. 14.3015.30. Prästen som leder gudstjänsten håller
också i samtalet. Kontakta gärna oss, Birgitta
& Kerstin om du har frågor på tel. 71 89 54
Besökstjänstgruppen
Susedalens församling har en besökstjänstgrupp med personer som regelbundet besöker
människor i hemmet för en stunds samtal. Vill
du ha besök, eller vill du själv besöka någon?
Ring oss, så förmedlar vi kontakten, Birgitta
Öhman och Kerstin Nilsson tel. 71 89 54
Bönegruppen
Välkommen att vara med i vår bönegrupp
som träffas torsdagar i udda veckor kl. 18.30
i församlingshemmet i Slöinge för att be
tillsammans. Är du intresserad av att veta mer
så hör av dig till Per Engström, tel. 71 89 52,
070-531 26 65
grafika.se • Falkenberg 15 1207
ÖPPET HUS för daglediga, onsdagar kl.13.30
i Slöinge församlingshem
Höstens program:
9/9 Barnfattigdom, finns det här hos oss?
Familjediakon Eva Ånhammar från Falkenbergs församling informerar och berättar.
23/9 Hjälporganisationen Hope Foundation
i Tanzania Daniel Wendel berättar och visar
bilder från barnhemmet han engagerat sig i.
7/10 Att möta nya kulturer Yildiz Gunnarsson
berättar om sin resa från Turkiet till Susedalen.
21/10 Ögonfröjd Antjes blomsterverkstad i
Steninge visar och berättar.
4/11 Sopplunch i Mariakyrkan i Fyllinge,
Halmstad Andakt i kyrkan kl. 11.45 sedan
lunch och visning av kyrkan. Samåkning från
Matöppet och anm. innan till 718954 el. 51.
18/11 Min brokiga väg till tro, vi samlas i
Slöinge kyrka där Henrik Åback berättar.
2/12 Adventskaffe ingen vill väl missa vårt
adventskaffe med tårta & lotterier!