kanotkarta - Välkommen till Venjans camping

2
2:a lyftet är över
landsvägen. Gå in på
vänster sida om
dammen. 40 m till
sjön.
3
Über die Strasse
tragen. 40 m zum See.
3:e lyftet. Gå in till höger om
dammen. Sträcka att bära är ca 20 m.
Rechts vom Damm. 20 m zu tragen.
1
1:a lyftet vid en fors. Gå in till vänster
före forsen. Sträckan att bära kanoten
är ca 50 m.
Links gehen vom Stromwasser.
50 m zu tragen
Venjans camping
Tel. 0250-62310
E-mail: [email protected]
Webb: www.venjanscamping.se