PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint
Samling
Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/ArlagatanÅsbogatan, därifrån 200 m.
Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona, Varberg Centrum (avfart 86
Annelundsmotet). Följ skyltning mot Centrum 600 m, tag höger upp på Åsbogatan, följ
vägen 200 m.
Från Jönköping (R40), följ skyltning mot Karlskrona, Varberg, Trollhättan, Centrum,
Högskola (avfart 86 Annelundsmotet), håll höger och följ skyltning mot Centrum
Högskola, kör 500 m tag höger upp på Åsbogatan, följ vägen 200 m.
Från O-Ringenstaden, Tag Fristadsvägen mot Borås (R42), fortsätt Skaraborgsvägen
700m (R42), kör rakt fram i rondellen (andra avfarten) in på Norrbylånggata och kör 500
m, tag vänster i rondellen (tredje avfarten) och kör 1km. Tag vänster upp på Åsbogatan
och kör 200 m.
Avlyst område
Tävlingsområdet är avlyst för alla tävlande under tävlingsdagen, tills efter målgång. Se
karta nedan.
Parkering
På anvisad plats vid Bäckängsgymnasiet. Avstånd parkering-karantän max 500 m.
Karantän
Sturehallen, följ vit snitsel från parkeringen. Karantänen öppnar 15:00. Incheckning,
uthämtning av nummerlappar, säkerhetsnålar, GPS-utrustning och bagagetagg samt
omklädning. OBS karantänen stänger 15:45. Ankomst efter denna tid innebär
startförbud. Mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller annan teknisk utrustning får inte
användas i karantänen. Uppvärmningsområdet är en del av karantänen. Löpare och
ledare ska gå direkt från parkeringen till karantänen och får inte besöka arenan. Löparen
fäster bagagetaggen på väskan och lämnar väskan till funktionären då löparen lämnar
karantänen. Löparen får tidigast lämna karantänen 30 minuter innan start.
Väskor
Väskor från karantänen transporteras av arrangören till Stadsparksbadet. Märk väskan
med bagagetagen. Väskan återfås vid Stadsparksbadet mot uppvisande av
nummerlapp.
Överdrag
Överdrag kan lämnas i karantänen innan 16:30 och vid start under hela tävlingen. Vid
varm väderlek rekommenderas att lämna överdrag i karantänen för nedjoggning samt
för att undvika att bli kall i ledarstolen. Överdraget hämtas efter målgång i elittältet på
arenan.
Lottning
Omvänd startordning efter sammanlagt resultat efter etapp 2. Ledaren startar sist.
Återbud
Återbud ska lämnas oavsett hur nära inpå tävlingen det sker.
Startlista
Anslås i karantänen och vid start.
Nummerlappar
Nummerlappar ska bäras på mage och rygg, reklam får ej vikas bort. Säkerhetsnålar fås
vid uthämtning av nummerlapparna.
GPS-tracking
Löpare utvalda att bära GPS-enheter ska bära denna under tävlingen, se separat GPSPM.
Stämplingssystem
Sportident. Alla SI-brickor kan användas. Målstämpling.
Terrängbeskrivning
Park- & stadsmiljö. 90 % asfaltsunderlag, 10 % gräs. Trafik förekommer i
tävlingsområdet
Karta
1:4000, ekv. 2,5 m. Ritad 2015 av Maths Carlsson.
Banor
D21E, 3130m
H21E, 3720m
Lokala tecken
× Anslagstavla eller betongskulptur
Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler för sprint.
Trafik
Trafik förekommer i huvuddelen av tävlingsområdet. Flaggvakter endast vid vissa
passager. Trafikregler gäller, se upp!
Visa hänsyn
Område med bostäder, parker, cykel- och gångbanor ingår i tävlingsområdet. Där vistas
barnfamiljer, barn och vuxna. I vissa områden kan mycket publik vistas. Visa hänsyn!
Klädsel
Skor med spik eller metalldubb är ej tillåtet. Kortbyxor är tillåtet.
Vätska
Vätska finns vid start och mål.
Toalett
Toalett finns vid karantän, start, mål och dusch.
Sjukvård
Finns på arenan.
Uppvärmning
Det finns ingen snitsling till starten, utan löparen får själv ta sig till starten med hjälp utav
en karta. Starten är markerad med målsymbol på uppvärmningskartan. OBS! Man
måste passera en större väg på väg till start, var försiktig! Det är ej tillåtet att lämna
uppvärmningsområdet på väg till start.
Start
Minutstart, sen start ej tillåtet.
Kontrolldefinition
Kontrolldefinitionen är tryckt på kartan samt finns i lösa exemplar.
Resultat
Redovisas av speakern och på www.oringenonline.com.
Maxtid
60 minuter
Klagomål och protest
Klagomål ska lämnas till tävlingsledningen så snart som möjligt, senast 15 minuter efter
att det sista resultatet har offentliggjorts. Protest mot tävlingsledningens beslut ska
lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast en timma efter att beslutet har
offentliggjorts.
Nedjoggning
Nedjoggning på anvisad plats. Nedjoggningskarta erhålls efter målgång.
Dusch
Stadsparksbadet, markerat på nedjoggningskartan. Avstånd dusch – parkering 1000 m.
Prisutdelning
Prisutdelning sker efter avslutad tävling, ca 19:00. Pris delas ut till 1:an, 2:an och 3:an i
respektive klass. Ledarstol på scenen under tävlingen.
Tävlingsorganisation
Tävlingsledning:
Joakim Albrektsson
Johan Lundblad
Henrik Bengtsson
+46 (0)703-09 83 95
+46 (0)70-834 14 85
+46 (0)70-560 30 20
Banläggare:
Pressansvarig:
Speaker:
Tävlingsjury:
Rickard Börjesson
Bo Haglund
Per Forsberg
Mats Blom, Alf Larsson och Magnus Albinsson
Avlyst område under tävlingsdagen
Tävlande får passera mellan områdena på väg 42 på väg till karantän, parkera på
anvisad plats i området samt gå till karantän.
Avlysta områden