Elevrådsmöte den 18 maj 2015

Elevrådsmöte den 18 maj 2015
Erik Andersson och Lilly Karlsson-Jonsson, F-klassen
Lovisa Mossbrant och Tuva Pettersson, klass 1
Lovisa Salomonsson och Theodor Holst, klass 3
Hugo Kronström och Ebba Olsson, klass 4
Josef Erlandsson, klass 5
Jonathan Svärd och Sara Axelsson, klass 6
1. Ordf. Jonathan öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Återkoppling från förra mötet
Målen har flyttas till gräsplan.
Många personer kom till barnens dag, vilket är väldigt kul!
Önskemål om saker till skolgården har lämnats in till skolchefen från Stockaryds skola.
3. Jonathan berättar från Centrala elevrådet
Vi pratade om att skolorna skickar in lappar till BUN om elevärenden när någon känner
sig kränkt. Dessa diarieförs på kommunen.
Vi fick också veta en del om vad pengarna används till som finns till skolverksamheten.
Alla som jobbar i skolan ska jobba och göra på olikas sätt så att elever kan nå målen.
4. Klassernas frågor och funderingar
Klass 1: Klätterställningen behöver målas. Det kommer personer på sommarlovet som
målar vissa saker på skolgården. Klätterväggen är lös. Klättervägen har kollats så det är
okej att klättra på den.
Klass 3: Vilken plan ska man vara på, nu när vi har fått nya mål? Mellanstadiet är på gräs.
Lågstadiet är på de andra målen. De nya målen får både mellanstadiet och lågstadiet
använda.
Får 3:an vara med på gräsplan med mellanstadiet? Det är på en egen risk, svarar Jonathan.
Men för det mesta ska de vara på grusplanen.
Klass 4: Kan man köpa in nya innebandymål? De har vi redan gjort, de ligger på
baksidan.
De vill att det ska vara andra lag på gräsplanen alltså inte 6:an mot alla andra. Vi kan testa
det på rasten sen.
Klass 5: Inte låsa dörrarna. Det är väldigt irriterande när man kommer på morgonen och
så är dörren låst. Inget spring i dörrarna på rasterna är tillåtet och låsa får man absolut inte
göra.
Klass 6: Melodifestivalen är flyttad till den fjärde juni. Alla bidrag ska vara inne 27 maj.
Rektor: Vi kommer att öva på att springa in om det händer något utomhus.
5. Utvärdering av elevrådsmötena 14/15
Det är bra om vi sätter upp en lapp när det är elevråd.
Bra att rektorn är med på elevrådet.
Om det är möjlig att träffa ordförande och sekreterare lite innan mötet, vore det bra.
6. Nästa möte
Nästa möte blir i början av höstterminen 2015
7. Jonathan avslutar mötet
Vi tackar Jonathan och Sara för ett bra arbete i elevrådet under det här året.