bindande anmälan cortègen 2015

bindande anmälan cortègen 2015
Allmän information
Detta dokument fungerar som bindande anmälan till Cortègen 2015. Fyll i och lämna i CCC:s brevlåda
senast 2015-02-27. Lådan finns vid vörtpannan i kårhuset på Johanneberg och utanför Kokboken på
Lindholmen.
På nästkommande sidor ska alla byggare på vagnen/lösnumret fylla i lite uppgifter. De flesta är självklara
uppgifter men vissa behöver lite förklaring. När ni gjort detta ska VC även fylla i informationen i
exceldokumentet deltagarlista som finns på hemsidan och byggportalen. OBS detta är inte samma fil som
till preliminär anmälan.
Storlek, rock är den storlek man vill ha på sin Byggrock. Det vill säga det plagg som ger tillträde till
Byggplatsen (tillsammans med årets Cortègearmband) och gratis inträde till Öltältet och Gasquen. Tänk
på att rocken ska behandlas väl och inte kladdas ner då ni ska sälja program på stan i den. Storlekarna som
finns är S-XXL.
Storlek, T-shirt är där storlek på T-shirt anges om en sådan önskas. Priset för den är 100 kr, och den hjälper
dig att föreviga Cortègen 2015. Storlekarna som finns är S-XXL.
Valborg kryssar man i om man vill boka en biljett till den ultimata avslutningen på en hejdundrande
Byggvecka och en stämningsfull Cortège, Valborgskalaset. Att boka biljett är att föredra då biljetterna kommer
sälja slut väldigt snabbt när de släpps för icke-byggare.
Flerårsbyggare som vill använda sin gamla rock igen istället för att betala deposition för en ny är
välkommen att göra det, men den måste vara i brukligt skick. Därför måste en del kriterier uppfyllas:
Intakt rygglogga, Hel, Inget kladd (spritpennor, uppsåtligt målat). Däremot är smuts och färgstänk
från tidigare år okej. CCC måste godkänna rocken innan den kan användas igen, detta kan göras på
programsläppet. Sätt då ett kryss istället för att fylla i storlek i kolumnen för rock under komplettering för
flerårsbyggare.
Nu till formalian:
Göteborg den 2015-___-___
Nedan nämnda personer förbinder sig att till (VC-namn)______________________________ inbetala
kontant 1800 kr vid förstaårsbygge eller 900 kr vid flerårsbygge samt betalning för eventuell Valborgskalasbiljett
och T-shirt. Ovan nämnda person (VC) skall i sin tur till Chalmers Cortège Committé inbetala 1800 kr för
varje förstaårsbyggare och 900 kr för varje flerårsbyggare samt summan för eventuella Valborgskalasbiljetter
och T-shirtar, senast 2015-04-8. Betalning sker till Bankgiro 966-3477. Skriv ekipagebeteckning i
meddelandefältet.
Deltagande sker på egen risk.
byggare är snyggare!
Byggare ring 18 45 35
www.cortegen.se
ValStrl, Strl,
rock T-shirt borg
VC_________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
Namnteckning
Namnförtydligande
Tel.nr.
Personnummer
vVC________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
____________________ ____________________ _______________ _______________ ____ ____ ____
Komplettering för flerårsbyggare
Flerårsbyggare var god fyll i nedan också (alltså på båda sidor). Annars erhåller ni
lika många program som en förstaårsbyggare.
Rock
_____________________________
Byggår
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
_____________________________
_____________________________
_____
_____
Namn
Tidigare vagnsnamn
_____________________________
_____