Vi i Ronneby 2015 - 04 (april)

Vi i Ronneby
www.ronneby.se
0DWV¿FNKMlOSDY)|UHWDJVORWVHQ
Som ny ICA-handlare för
Maxi i Ronneby såg Mats
*XQQDUVVRQVWRUDXWYHFNlingsmöjligheter. För att
LQWHJnYLOVHEODQGUHJOHU
och paragrafer och förlora
onödig tid kontaktade han
kommunens företagslots.
±'HWKDUEnGHXQGHUOlWtat och förenklat för mig
som företagare.
Roger Fredriksson, Kommunalråd
Hej!
'HW¿QQVHWWW\GOLJWVDPEDQGPHOODQ
företagens förutsättningar att utvecklas
här i Ronneby och kommunens möjlighet
att ge invånarna en god välfärd i form
av utbildning, äldreomsorg, barnomsorg
och socialt stöd. Det är dessa områden
som står för närmare 80 procent av de
kommunala kostnaderna.
Ronneby kommun jobbar därför på bred
front med olika insatser för att förenkla
för dig som vill starta eller utveckla
ditt företagande. Läs gärna mer om
företagslotsen här på sidan eller besök
ett av våra frukostmöten.
Jag är övertygad om att ett bra
företagsklimat som stimulerar
företagande är en förutsättning för
att vi ska få mer pengar att fördela till
välfärden i hela kommunen.
hälsar
Roger Fredriksson
Mats har varit ICA-handlare
i ett kvarts sekel. Innan han
tog över Maxi i Ronneby var
han ICA-handlare i Grebbestad. Sedan ett och ett
halvt år bor han i Ronneby
och det trivs han väldigt bra
med. Att det fanns en oerhört stor potential i butiken
insåg han direkt.
Men det fanns vissa hinder
som behövde lösas – parkeringen behövde byggas om
och bli större och miljöVWDWLRQHQÀ\WWDV2FKKDQ
ville öppna ett apotek inne
i butiken. Bygglov krävdes
och efter att ha lämnat in
sina ärenden bokades Mats
in på ett möte med berörda
parter – som i det här fallet
var Tekniska förvaltningen,
Miljö- och byggnadsförvaltningen och Miljöteknik.
– Det var ett konstruktivt
och bra möte. Överhuvudtaget har hela processen –
DSULO
Kosläpp &
Naturbruksdag
kl. 9-15
Blekinge
naturbruksgymnasium
Bräkne-Hoby
DSULO
ICA-handlare Mats Gunnarsson är nöjd med kommunens
Företagslots.
från början till slut varit både
smidig och proffsig.
Kan du rekommendera andra företagare att kontakta
Företagslotsen?
– Absolut, det är ett
utmärkt verktyg som kommunen tagit fram för att underlätta för oss företagare i
kontakten med dem. Annars
är det ganska svårt att veta
vem man ska vända sig till.
Att samla ihop rätt personer
till ett gemensamt möte i
stället för att boka möte med
var och en är god service,
säger Mats.
Torbjörn Lind är näringslivschef och han tycker att
det är viktigt att hela tiden
utveckla servicen till företagare.
– Lotsfunktionen, där vi
en gång i månaden erbjuder
möten med representanter
från aktuella förvaltningar, är
ett sätt att arbeta. Framförallt är det riktat mot företaJDUHPHGÀHUDlUHQGHQKRV
oss. Vi har också kompletterat med vår onlinefunkWLRQ52QOLQHVRPlUHQ
tillståndsguide på hemsidan
där samtliga tillstånd och
EODQNHWWHU¿QQVVDPODGH
På gång i kommunen
Nya företag. I mars hälsar vi nio nya företag välkomna till Ronneby kommun och önskar
dem lycka till.
Företagslots. Tror du som företagare att det här är något för dig? Då är du hjärtligt välkommen att boka in ett möte. Du anmäler ditt ärende och bokar tid på vår hemsida eller genom
att kontakta Medborgarservice.
Plocka skräp och bli en hjälte. Ronneby kommun deltar i Håll Sverige Rents aktion mot
nedskräpning. Skolor, föreningar, företag och privatpersoner plockar skräp under april för
DWWJ|UDVLQQlUPLOM|OLWH¿QDUHRFKI|UDWWYLVDDWWGHWLQWHlURNHMDWWVNUlSDQHU
*UDI¿WLYHFNDQDSULO±PDM Kollektiv målning på Bruket under ledning av
3lUUD$QGUHDVVRQcUHWVJUDI¿WLNRQVWQlUI|U%LEOLRWHNVPXUHQlU.LP'HPnQH
6MXQJLQYnUHQ9DOERUJVPlVVRDIWRQ¿UDVPHGVnQJPXVLNYnUEUDVDRFKWDOUXQWRP
i Ronneby. Kolla under Evenemang på www.ronneby.se.
Webbsänt kommunfullmäktige. Följ kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 april kl.18 på www.ronneby.se
Följ oss på:
Facebook “f ” Logo
CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo
CMYK / .eps
Alla tider och mer information:
www.ronneby.se
Höj säkerheten - klipp häcken
sĂƌũĞĊƌƐŬĂĚĂƐŵćŶŶŝƐŬŽƌĨƂƌĂƩƐŝŬƚĞŶƐŬLJŵƐ͘'ĞŶŽŵĂƩƐŬƂƚĂǀćdžƚůŝŐŚĞƚƵƚ
ŵŽƚŐĂƚŽƌ͕ƚƌŽƩŽĂƌĞƌŽĐŚĐLJŬĞůǀćŐĂƌŬĂŶĚƵƐŽŵƚŽŵƚćŐĂƌĞŐƂƌĂŵLJĐŬĞƚĨƂƌĂƩ
ĨƂƌŚŝŶĚƌĂŽůLJĐŬŽƌ͘
Karlshamnsvägen 4
0457-61 80 00
[email protected]
<ŽŶƚĂŬƚĂŐćƌŶĂŽƐƐƉĊDŝůũƂͲŽĐŚďLJŐŐŶĂĚƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶŽŵĚƵŚĂƌĨƌĊŐŽƌ͘
ͲƉŽƐƚ͗ŵďĨΛƌŽŶŶĞďLJ͘ƐĞ
Familjevandring
i Brunnsskogen
kl. 15
Ronneby Brunnspark
DSULO
Kulturskolans
vårkonsert
Kulturcentrum
kl. 18.30
PDM
Utställning av konst
och konsthantverk
med Skapande Qvinnor
kl. 10-17
Leråkra Bygdegård
PDM
Jubileumskonsert
Med Tongivarna
och Vocal Six
kl. 17
Heliga Kors kyrka
PDM
Säsongspremiär
och sjösättarfest
kl. 17-23
Restaurang Karön
PDM
Frihetsdressyr
Susanne Demåne
med sina hästar
kl. 19
Johannishus