Information och program

Leva - inte bara överleva
Ett material för ledare som vill arbeta med vuxna glömda
barn som har växt upp i familjer med beroendeproblematik
och/eller psykisk ohälsa
Malm
ö 24-2
5 febr
uari
Utbildningen anordnas i
samarbete med Bilda
Leva - inte bara överleva!
En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en familj med dysfunktion. De erfarenheterna
påverkar deras liv idag.
Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt handledarmaterial som vänder sig till ledare som vill starta stödgrupper. Under två dagar arbetar vi
med handledarmaterialet genom att prova övningar, lyssna på föreläsningar och samtala. Materialet vänder sig till ledare som vill arbeta med
vuxna som vuxit upp i familjer där fokus funnits på olika former av beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
Leva – inte bara överleva är tänkt att vara en mötesplats för män och
kvinnor som vuxit upp i en familj med dysfunktion och som vill försöka
förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.
För vem?
Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar inom Hela Människan,
kyrkor och församlingar, eller är ideellt engagerad och har erfarenhet av
att möta människor i utsatta situationer. Utbildningen vänder sig också
till dig som arbetar inom kommun, landsting och organisationer/föreningar med inriktning på beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
Litteratur att läsa innan utbildningen:
Vuxna barn till alkoholister, Janet G. Woititz
Kärlek och stålull, Lisbeth Pipping
U TBILDNING
Leva - inte bara överleva - Malmö
24-25 februari 2015
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25, 217 62 Malmö
Datum: 24-25 februari 2015
Tid: 24 februari: klockan 09.00-17.00
25 februari: klockan 09.00-16.30
Pris: 1950 kronor. Kursmaterialet ingår samt lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.
Kursledare: Solveig Kärrbom, tel. 08-691 06 63,
e-post: [email protected]
Anmälan:
Anmäl dig senast 28 januari 2015, via hemsidan:
www.helamanniskan.se/kurser
Här kan du också läsa mer om övriga utbildningar!
OBS! Begränsat antal deltagare!
Röster från tidigare deltagare
t
Mycke
!
pplägg
u
h
c
o
ildning
b
t
u
a
r
b
Utbildnin
gen
har gett a
vtr yck!
Utbildningen ger en god grund för att kunna hålla i en stödgrupp
Vi är inga exp
er
ter, men det är
okej att starta
stödgrupp änd
å
En bra konkret utbildning som väcker många känslor
ME R INFO
Kursledare: Solveig Kärrbom
Telefon: 08-691 06 63
E-post: [email protected]
Överleva eller leva
Att överleva är en bedrift
men att börja leva
när man vant sig att överleva
är en ännu större bedrift
/ Eva
Aktuella utbildningar finns på vår bokningssida:
Hela Människan
Rehnsgatan 20, 6 tr.
Telefon: 08-691 06 60
[email protected]
www.helamanniskan.se
2014-12-15
www.helamanniskan.se/kurser