PÅ RIKTIGT · 2016 - Ung Företagsamhet

FAKTABANK
OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE
Med reservation för eventuella ändringar.
Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift
på faktisk kostnad om någon utav förhållningsreglerna i faktabanken bryts.
ENTREPRENÖRSKAP
PÅ RIKTIGT · 2 0 1 6
MÄSSA MED UNGA FÖRETAGARE
VILLKOR FÖR MÄSSDELTAGARE
Redo för världens största UF-mässa - Entreprenörskap på riktigt 2016? Här hittar du information om vilka regler som gäller för dig som ska ställa ut den 22-23 februari 2016.
Anmälan
Anmälan till mässdeltagande öppnar på www.ungforetagsamhet.se (i inloggat läge) den 7 december
klockan 09:00.
Anmälan går till så här:
1. Logga in på www.ungforetagsamhet.se och gå in på ert företagskort. Under rubriken”Mässa”
kan ni anmäla UF-företaget.
2. För att slutföra anmälningen behöver ni betala in mässavgiften på 650 kronor till
BG: 5421-2675 eller swisha direkt till nummer: 123 237 73 49. Det är mycket viktigt att ni
döper betalningen till ert registrerings-ID så att vi kan koppla betalningen till ert företag.
Anmälan stänger den 16 december. Det är först när vi fått in er betalning som er plats på mässan
är bekräftad. Det är först till kvarn vad gäller platser så var ute i god tid!
Monterplats
En monterkarta kommer att läggas ut på www.ungforetagsamhet.se den 20 januari 2016. Där kan
du se var du och ditt UF-företag kommer stå. Det går inte att påverka, önska eller ändra den
monter man har tilldelats. UF-företaget får inte heller överlåta sin plats till annat UF-företag.
Avanmälan
Om ditt UF-företag har fått plats på mässan men inte vill ha den ska platsen avanmälas till:
[email protected] senast den 11 januari kl. 17:00. Mässavgiften kommer att betalas
tillbaka efter mässan. Skolor som betalar sina UF-företags mässavgift får INTE tillbaka avgiften.
Avgift för avanmälan gjord efter den 11 januari
Avanmälan efter den 11 januari 2016 debiteras en avgift på 1000 kronor/UF-företag (utöver
anmälningsavgiften som brinner inne). Om ditt UF-företag tvingas avboka sin plats efter detta
datum på grund av allvarlig sjukdom eller annan olycka som kan styrkas med läkarintyg faktureras
inte företaget för straffavgiften. Anmälningsavgiften betalas dock inte tillbaka.
Straffavgift om UF-företaget ej dyker upp på mässan
Dyker ni inte upp på mässan den dag ni har tilldelats kommer ni att bli fakturerade på en
straffavgift på 2000 kronor/UF- företag. Detta utöver att mässavgiften brinner inne.
Tider för utställare
Måndag 22/2- Mässa för NORR
07:00 09:30 10:30 10:30- 11:30
12:00- 18:00
18:00- 19:00
A-hallen öppnar för inflyttning
Samtliga UF-företag på plats, annars debiteras straffavgift
Montern ska vara färdigbyggd- kom i god tid för att hinna bygga
Invigning i Victoriahallen
Mässan är öppen för besökare
Rivning av monter
Tisdag 23/2- Mässa för SYD
07:00 09:30 10:30 10:30- 11:30
12:00- 18:00
18:00- 19:00
A-hallen öppnar för inflyttning
Samtliga UF-företag på plats, annars debiteras straffavgift
Montern ska vara färdigbyggd- kom i god tid för att hinna bygga
Invigning i Victoriahallen
Mässan är öppen för besökare
Rivning av monter
UNDER DAGEN
Vilken dag - NORR eller SYD?
Stockholms län delas upp geografiskt i Norr och Syd. Norr ställer ut på måndagen den 22 februari
och Syd ställer ut tisdagen den 23 februari. Skolor som tillhör Stockholms stad delas upp mellan
båda dagarna och publiceras i utställarlistan på www.ungforetagsamhet.se den 20 januari 2016.
Inflyttning
Inflyttning får endast ske fram till 09.30 och montern ska vara helt färdiginredd när ni går till
invigningen 10.30. Under invigningen kommer mässhallen att låsas och inga personer får vara
kvar i sina montrar (detta på grund av stöldrisk).
Lastportar
Stora och tunga saker tas in via A-hallens lastportar (se monterkartan på ungforetagsamhet.se den
20 januari). Gångarna mellan montrarna ska vara tömda på allt material efter inflyttningen så att
Stockholmsmässan kan städa innan mässan öppnar. Allt som står kvar i gångarna efter
kl. 10.30 har Stockholmsmässan rätt att flytta och lagra på UF-företagets bekostnad.
Invigning
10.30-11:30 invigs mässan. Då ska A-hallen och montrarna vara tomma. Samtliga ska delta på
invigningen.
Rivning/utflyttning
Utflyttning och städning av montrarna görs efter mässan, tidigast kl.18.00. Observera att ingen
får plocka ihop montern innan mässan är stängd. Innan ni lämnar mässhallen ska ni få er monter
godkänd av någon i UF-personalen. Detta är för att vi ska se att montern är i bra skick och att det
är undanplockat. Först när er monter är godkänd kan ni lämna mässan, företag som lämnar mäs�san i förtid faktureras 1000 kronor.
Vad menas med att lämna en monter i ”bra skick”?
- Monterväggar ska vara fria från häftklamrar, tejp, häftkuddar, nubb och annat (ta med verktyg!)
- Låt spotlights och mattor vara kvar i montern
- Släng och sortera skräp i sopcontainrar utanför lastportarna
Farligt avfall såsom färgrester, lampor, lysrör, batterier, oljor m.m. lämnas i speciella miljöstationer vid lastportarna. Glas sorteras i två grupper, färgat och ofärgat. Aluminiumfolie får inte
slängas i sopcontainrarna utan ska vid rivning av montern tryckas ihop och lämnas i montern. Det
gäller även övrigt icke brännbart material såsom gips m.m.
Senast kl. 19:00 ska montern vara städad och klar, även runtom. Har ni hyrt bord lämnar ni kvar
dem i montern, även mattor som ni hämtat ut låter ni ligga kvar i montern.
Säkerhet – tilläggsförsäkring
A-hallen är tom när invigning pågår och vakter kommer att cirkulera området. Under denna tid
tillåts varken besökare eller UF-företag att vistas i mässhallen. När A-hallen är öppen ansvarar ni
själva för säkerheten i er monter. Lämna inga värdesaker obevakade, det har förekommit stöld på
tidigare mässor. Om ni har värdefull utrustning i montern och behöver en extra mässförsäkring,
kontakta Nordic Försäkring och Riskhantering AB och se till att ni har rätt information.
Montern
Hur stor är egentligen en monter? Vad får ni göra och inte göra? Här hittar ni information om
montern och regler gällande monterbygget. Läs igenom detta noga så att ni är väl förberedda.
Ni får ta hjälp av utomstående när ni planerar och bygger er monter.
VIKTIGT!
Målning, tapetsering och limning direkt på monterväggarna är absolut förbjudet. När ni bygger,
håll er inom monterns yta, på bredd och höjd. Väggarna håller inte för upphängning av tyngre
föremål, det är dessutom absolut förbjudet att spika i väggarna. Stockholmsmässan besiktigar alla
montrar och eventuella anmärkningar måste åtgärdas före mässans öppnande.
Om monterväggarna skadas under mässan debiteras UF-företaget på den faktiska kostnaden.
Monterstorlek
Det finns både hörnmontrar och mittmontrar, alla är lika stora med 6 kvadratmeters golvyta. En
mittmonter består av en bakre vägg som är ca 3 meter bred och två sidoväggar som är ca 2 meter
breda. En hörnmonter består av en bakre vägg på ca 3 meter och en sidovägg på ca 2 meter. Alla
väggar är 2,5 meter höga. Alla monterväggar är gjorda av vita massonitskivor.
3 meter
3 meter
3 meter
2 meter
2 meter
2 meter
2,5 meter
HÖRNMONTER
2,5 meter
2,5 meter
MITTMONTER
HÖRNMONTER
OBS! Vill ni göra egna väggar av plywood i förväg hemma- kom ihåg att göra sidoväggen/sidoväggarna något kortare så att de får plats i den befintliga montern. Yttermåttet på er monter ska alltså
vara 2x3 meter.
Varje monter innehåller:
- 6 grå mattor som täcker hela golvet
- 2 spotlights med 9w led lampa som motsvarar 75w glödlampa
- 2000 W el och en förgreningsdosa
Hyra ett bord? Beställ senast den 11:e januari!
Klaffbord (150 cm bred, 80 cm djup) går att förbeställa genom mail till en kostnad
av 200 kronor till [email protected] Ange ert företagsnamn i
mailet samt kontaktperson med telefonnummer. Beställningen är bindande och
bord hämtas ut på plats mot kontant betalning (kvitto ges). Det är inte tillåtet att ta
utrustning/material (t.ex. växter, bord, stolar) från Stockholmsmässans anläggning
till er monter!
Belysning
Ni tar i beaktning allmänna regler för användning av vissa typer av ljus, UV-strålning och liknande. Tänk på att belysningen i montern ej får störa andra montrar.
Det är mycket viktigt att utrustningen är säker och professionellt monterad. Tänk på
brandfaran - levande ljus är förbjudet!
El
All el ni själva tar med ska vara jordad. Eluttag finns i varje monter i form av en
förgreningsdosa med 3 stycken uttag (behövs fler uttag måste ni ta med egna skarvsladdar). Elen är 10 Ampere, 230 volt, 2000W enfas jordat grenuttag (ej trefas). Om
ni tar med egen elektronik, se till att den sammanlagda effekten (Watt) på de elektriska prylar som ni vill koppla in ej överstiger 2000W. Överstiger den 2000W bryts
strömmen i hela montern och i närliggande montrar.
Brandsäkerhet
Materialet i montern ska vara svårantändligt eller ej brännbart. Löst hängande tyger på väggen,
torkade växter, papper, tapeter, kläder m.m. måste impregneras noggrant pga. brandsäkerheten.
Tänk på att materialet inte får ligga mot spotlights! Alla anmärkningar som görs på er monter av
Ung Företagsamhets eller Stockholmsmässans personal måste åtgärdas innan mässan öppnar.
En brandvakt kommer att finnas på plats!
Det är viktigt att ni brandskyddar lättantändligt och brännbart material med flamsksyddsmedel.
Ni behöver inte impregnera era varor som ska säljas. Det är okej att hänga kläder för försäljning
i montern, men ej för nära spotlights. Impregnera gärna innan mässan. Flamskyddsmedel finns
även att köpa i mässans servicecenter till ett pris av cirka 220 kr. En flaska räcker till flera, så
samsas gärna med en kompis.
UF- företag som har tjänster inom exempelvis svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning eller med öppen låga får inte förekomma. Tänk därför till när ni förbereder er monter och gör
sådant innan! I annat fall behövs skriftligt tillstånd från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan.
Vänd er till oss på UF Sthlm för vidare kontakt.
Frigolit
Frigolit får inte användas i montern på grund av mycket stor brandrisk och gasutveckling.
Spis/ugn
Det får inte förekomma rök eller os, då startar brandlarmet genast. Är det endast
vattenånga t.ex. från en vattenkokare går det bra. Det är okej att ha kaffebryggare
och mikrovågsugn men inte okej att använda toastjärn eller våffeljärn.
Explosiva varor
Explosiva eller eldfarliga varor får inte medföras eller användas på mässan, varken
inomhus eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Vänd er i så fall snarast möjligt till UF sthlm som tar
vidare kontakt.
Strykjärn
Strykjärn får användas men får inte under några omständigheter lämnas obevakat
så länge det är varmt.
Plastsäckar
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda svarta plastsäckar på något
sätt i montern, de är mycket brandfarliga.
Förbjudna medel
Det är ej tillåtet att använda produkter med organiska lösningsmedel, t.ex. kontaktlim,
sprayfärg, färg med lacknafta/thinner som lösningsmedel med mera. Detta gäller såväl
under uppbyggnad, när mässan är öppen och vid städning.
Ta med de verktyg ni behöver
All utrustning och allt material som ni behöver för att bygga samt städa er monter måste ni ta
med själva (t.ex. stege, hammare, sax, tejp, sandpapper, dammsugare, sopkvast, tång, häftapparat, tråd, nubb, papper, pennor.). Ta även med verktyg till att ta bort eventuella häftklamrar till
städningen. Mer tips om material, verktyg och vad som bör tänkas på i själva monterbygget finner
ni i ”Tipsbanken” på www.ungforetagsamhet.se.
Lastvagnar
Har ni mycket att bära så hittar ni lastvagnar vid lastportarna. Det finns begränsat antal, så se till
att samsas med varandra.
Övriga förhållningsregler
Allergier
Varje person ansvarar för sin allergi. Det kan förekomma gräs, växter och annat i montrarna.
Bemanning
Se till att det finns bemanning i montern under mässans öppettider. Jurypersoner i respektive tävling kan dyka upp när som helst under dagen- så var aktiva i montern!
Cykel/motorfordon
Det är inte tillåtet att använda cykel, skateboard, rullskridskor eller sparkcykel för förflyttning i
mässans lokaler. Motorfordon får ej framföras i mässhallen utan särskilt tillstånd. Tomgångsförbud råder i och utanför mässhallen. Drivmedelstanken ska vara försedd med låsbart lock. När det
gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd.
Djur
Inga levande djur får förekomma på mässan.
Garderob/förvaring
Det finns ingen möjlighet att förvara större föremål. Det finns mindre förvaringsboxar på Stockholmsmässan samt garderob i huvudentrén som är öppen under hela mässan. Kostnad för inhängning av jacka är 20 kronor och för väska 10 kronor. Bygg gärna in dold förvaring i montern
för lager, jackor och väskor för att slippa kostnaden.
Internet – ta med egen uppkoppling
Vi rekommenderar eget mobilt bredband. Det finns trådlöst nät på plats men det kan tidvis bli överbelastat. Stockholmsmässan garanterar inte att den trådlösa anslutningen är fullkomligt funktionssäker.
Mat
I närheten av A-hallen finns tillgång till olika resturanger och
caféer.
Regler för mat
Vid eventuell tillagning av enklare maträtter där mikrovågsugn
eller andra elektriska maskiner används får denna mat ej osa.
Detta dels för brandrisken och för att det stör
utställare bredvid då det ej finns fläktar som klarar av att ta
emot matos.
Musik
Musik får inte förekomma i montern. Detta för att ljudvolymen
blir väldigt hög om fler företag spelar upp ljud. Eventuellt ljud
i presentationer, TV-spel och dylikt får inte heller förekomma.
Vill du spela upp ljud? Ta med hörlurar att koppla in!
Parkering
Parkering på mässan under dagarna kostar cirka 100 kr/dag
alternativt cirka 35 kr/timme. Det är förbjudet att köra in
egna transportfordon, släpvagnar och bilar i mässhallen. Ung
Företagsamhet eller Stockholmsmässan ansvarar inte för era
värdesaker. Förvara inga värdesaker i bilarna, stölder kan förekomma.
Visning av film
Filmvisning får endast genomföras i enlighet med gällande upphovsrättslag. Film som ni spelat in
själva får ni givetvis visa.
Kopiering/utskrift
Skriv ut ordentligt med informationsblad, visitkort etc. i förväg. Det går att skriva ut på plats i
Stockholmsmässans Service Center som är öppet kl. 07.00–19.00. Det kostar att skriva ut så
förbered före mässan.
Mattejp
Mattejp behövs inte för de mattor som ingår i montern. Om ni har med er egna mattor som kräver mattejp måste ni använda rätt sort som är godkänd av Stockholmsmässan (vävburen som inte
lämnar limrester kvar, finns att köpa i mässans Service Center för 150 kr). Om fel sort används och
den inte lossnar från golvet kommer ni att få betala för återställningskostnaden.
Namnskyltar
Alla deltagare ska bära namnskylt under hela mässdagen, med namn och UF-företagets namn.
(Detta för att vi ska se att ni är utställare samt underlätta för juryn när de besöker er) Genomskinliga
namnskyltshållare utlånas av Stockholmsmässan och Ung Företagsamhet vid infodisken i A-hallen.
Kom ihåg att ni måste lämna tillbaka namnskyltshållarna innan ni går hem.
1
Tävlingar
Alla som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2016 har möjlighet att vara
med i en rad olika tävlingar. För att delta krävs det förutom medverkan på
mässan att ni laddar upp ett skriftligt bidrag på www.ungforetagsamhet.se.
Se tävlingkriterier för vad som krävs för respektive tävling på
www.ungforetagsamhet.se.