Nyhetsbrevet Trivsel och trygghet i Huddinge nr 1 2015

Trivsel och trygghet i Huddinge
NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET
TTRYGGHET OCH SÄKERHET
Samverkansavtal med polis och brandförsvarsförbund samt nytt nyhetsbrev
1 • 2015
SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
Brand i bostad – använd brandvarnare
Huddinge kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund har skrivit på ett nytt samverkansavtal i syfte att utöka,
fördjupa och utveckla samarbetet med målet att få en tryggare
kommun.
Den lokala lägesbilden som tagits fram visar på ett ökat behov
av insatser och väl fungerande samverkan kring trygghet med
fokus på ungdomskriminalitet, organiserad brottslighet, trafiksäkerhet och särskilda satsningar på vissa bostadsområden i
kommunen.
För att sprida information om vad som händer kommer detta
nyhetsbrev att ges ut varje månad. För frågor eller för att ta del
av avtalet i sin helhet eller prenumerera på nyhetsbrevetet,
kontakta Linda Lindblom, utvecklingsledare i Huddinge kommun. E-post: [email protected]
Nytt samarbete med polisutbildningen
Huddinge kommun kommer påbörjar i december ett samarbete med Polisutbildningen på Södertörn. Detta kommer att ge
vinster för såväl kommunen som lokalpolisen i Huddinge och
själva Polisutbildningen.
Varje termin ska eleverna på termin 1 praktisera i flera av
kommunens verksamheter, bland annat på mötesplatserna för
ungdomar samt med socialtjänstens mobila team.
Alla studenter ska dessutom trygghetsvanda i 12 olika områden
i kommunen och underlaget kommer sedan att användas i
kommunens trygghetsarbete.
Kommunens anställda och polis får delta i en rad föreläsningar
som polisutbildningen håller i. Hur arbetet ska utvecklas under
övriga terminer ska växa fram under samarbetets gång.
Lyckad föräldraföreläsning
Brand i bostad leder till att cirka 100 människor omkommer
varje år i Sverige och cirka 1000 skadas allvarligt. En fungerande brandvarnare är en billig livsförsäkring. Den reagerar på
den livsfarliga röken och varnar dig.
Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet. På din
brandvarnare sitter en testknapp. Om brandvarnaren tjuter när
du trycker in knappen är batteriet okej. En gratis sms-tjänst
som påminner dig om att testa din brandsvarnare hittar du på
http://aktivmotbrand.msb.se
Har du alla hemma?
Brandfilt och handbrandsläckare är också viktiga saker att ha i
sitt hem och som kan rädda både liv och egendom. Och glöm
inte hemförsökringen, det gäller både för dig som bor i hyresrätt eller äger din bostad.
Följ oss gärna på sbff.se eller på facebook.com/sodertorn
En uppskattad föreläsning gavs till alla föräldrar med tonåringar i
Huddinge kommun den 4 november där 75 föräldrar deltog.
Det fanns tillfälle att prata med och ställa frågor till de verksamheter som träffar ungdomar samt få veta vart man ska
vända sig vid oro för sin tonåring samt vad som egentligen
händer på nätet och hur vanligt är det med cannabis.
KONTAKT
Södertörns brandförsvarsförbund
Telefon 08 – 721 22 99
brandfö[email protected]
KONTAKT: [email protected]
Vill du prenumerera på Trygghetsbrevet?
Sänd e-post till:
mailto:[email protected]
Trivsel och trygghet i Huddinge
BBROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
POLIS
Ny organisation med lokalt fokus
närmare medborgarna
Belysning viktigt för tryggheten
Svensk polis har nu gått in i den nya organisationen där 21 polismyndigheter slagits ihop till en. Några viktiga lokala förändringar i Huddinge beskriver vi nedan:
Lokala poliser i tjänst dygnet runt
Till skillnad från tidigare utgår nu poliser dygnet runt från polisstationen i Huddinge. Kunskapen om de lokala förhållandena i
Huddinge, och inte minst det lokala engagemanget, har vi alltså
nu med oss dygnet runt årets alla dagar. Vi är säkra på att det
gör oss mer slagkraftiga, med möjlighet att snabbt reagera på
lokala problem och att kunna kraftsamla där behovet för tillfället är som störst.
De lokala polisgrupperna i Vårby och Skogås finns inte längre.
De gjorde ett utmärkt jobb i sina områden, men istället kommer nu ALLA våra poliser i yttre tjänst kunna jobba för HELA
Huddinge.
Kommunpoliser/samverkan
Vi är två poliser som sedan oktober jobbar som kommunpoliser. Vi är ansvariga för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Huddinge.
En stor del av vårt uppdrag sköter vi genom att samverka med
kommunen, brandförsvaret, näringsliv, föreningar med flera. Vi
vet att samverkan gör oss starka och effektiva.
Vid ett senare tillfälle kommer vi informera om vad vår samverkan kan innebära i praktiken.
Huddingepolisens helginsatser
För att öka tryggheten och minska våldsbrotten i kollektivtrafiken, centrumanläggningar och på krogar har vi varje helgkväll
/natt ett antal poliser i tjänst som fokuserar bara på det.
Poliserna i helginsatsen jobbar till fots i uniform. De åker med
allmänna kommunikationer, söker aktivt upp ungdomar, häller
ut alkohol, rapporterar brott mot alkohollagen och lokala ordningsföreskrifter, ingriper vid ordningsstörningar och brott,
följer upp tips, kontrollerar ordningsläget vid krogarna med
mera.
Samverkan sker med polisvolontärer, väktare/ordningsvakter,
SL:s trygghetscentral, socialtjänstens fältassistenter med flera.
Följ oss gärna på Facebook!
http://facebook.com/Polisen.Huddinge/
KONTAKT
"<Klicka-och-skriv Läs mer>"
Karl Forsberg och Anna Schelin
Kommunpoliser i Huddinge
Telefon 114 14
Ett problem under vinterhalvåret här i norr är att människor
stannar hemma. På grund av kylan förstås, men också på grund
av mörkret. Men mörkret ute behöver inte innebära att vi omger oss med otrygga utemiljöer. Med ljusinstallationer längs
promenadstråk och på otrygga platser kan vi bukt med problemet med att människor inte vill vara ute. Några aktuella
exempel är de nya ljusinstallationerna i östra Huddinge.
Nyligen invigde jag tillsammans med föreningsliv och andra de
gångtunnlar som nu fått namnet Ljusa gången. Genom färgsättning i grönt och blått har passagen mellan Loftvägen och
Nytorps mosse också blivit någonting att uppleva. I östra Skogås samma kommundel har kommunen också installerat ljusdesign längs promenadstråken vid Richardsviksparken. Genom att
belysa till exempel träd blir promenaden trivsam och intressant.
Människor skapar trygghet tillsammans. För att fler människor
ska vilja vistas utomhus behöver vi fler ljusinstallationer i Huddinge kommun. Det handlar förstås om trygghet, men också
om jämställdhet och demokrati. Att våga vistas utomhus ska
inte vara ett privilegium för några få. Läs mer på Huddinge
kommuns hemsida.
Effektivare felanmälan på gång
Har du någon gång felanmält något trasigt till kommunen och
sedan tvingats vänta länge innan det åtgärdats? Du är tyvärr
inte ensam om det, och det finns många skäl till att det ibland
tar lång tid att åtgärda. Det kan till exempel vara en annan fastighetsägare till marken än kommunen, eller så kan det ta tid
att ta hem reservdelar från leverantörer. Ytterligare ett skäl
kan vara att det är svårt för kommunen att veta exakt vad som
har felanmälts.Det här ska vi nu förbättra genom att utveckla
tjänsten för felanmälan så att det blir enkelt att anmäla fel och
även få återkoppling om när det åtgärdas. Min förhoppning är
att vi i natur- och byggnadsnämnden den 16 november beslutar
att prioritera detta i kommunens verksamhetsplan för 2016.
KONTAKT
Christian Ottosson (C)
Ordförande för HUBRÅ
[email protected]