NYHETER - Lokaltidningen Mitt I

4 MITT I VALLENTUNA STEGET. TISDAG 7 APRIL 2015
Nytt läckage av diesel upptäcktes
Vallentuna Ytterligare ett
Fredrik Söderberg Bruce
[email protected] tel 550 550 53
Nyhetschef
mejl
nyheter
läckage av diesel upptäcktes
längs Roslagsbanan i tisdags.
Detta var i korsningen Roslagsbanan – Gamla Karlbergsvägen.
Räddningstjänsten lade ut länsar
i ett närliggande vattendrag för
att suga upp föroreningarna.
Förra veckans dieselläckage
var det andra i centrala Vallen-
tuna på en vecka. Förra fredagen
läckte en okänd mängd diesel ut
i Ormstaån som rinner ut i Vallentunasjön.
Kommunen sökte under
veckan efter källan.
Ett sannolikt spår är att dieseln
kommer från en av anläggningsplatserna för bygget vid Roslagsbanan.
516
ungdomar har sökt
sommarjobb i Vallentuna kommun i sommar. Det är rekord.
Förra året sökte 350 sommarjobb i kommunen. Alla som
söker ska få feriearbete.
Polisen:
Varannan
bilist kör
för snabbt
Varannan bilist kör för
snabbt, enligt polisen.
Skärp er, uppmanar
trafikpsykologen Sonja
Forward.
– De som visar hänsyn till andra har en
större mognad, säger
hon.
Här, på Vadavägen mellan Kårsta och Brottby, är fartgränsen 70 kilometer i timmen. Det är för snabbt, tycker många som bor i området.
”Bilisterna brassar
på långt över 70”
Foto: Åsa Sommarström
Sänk fartgränserna och
bygg gångvägar.
Det kräver barnfamiljer
och ryttare i Kårsta och
Brottby som tycker att
bilisterna visar för lite
hänsyn på vägarna.
– De ligger ­nästan
på gasen när de ser
oss, ­säger Kårstabon
­Jacqueline Pålsson.
En kurva skymmer sikten pre­
cis bredvid Lingsbergs gård där
Jacque­
line Pålsson och hennes
familj har sina 27 hästar. Här,
­
på Vadavägen mellan Kårsta och
Brottby, är fartgränsen 70 kilo­
meter i timmen. Det är för snabbt,
tycker hon.
För att ta sig mellan stallet och
hagen behöver hästarna nämligen
korsa vägen. Ryttarna, ofta barn,
behöver också rida en bit på vägen
för att komma in i skogen.
– Många bilister håller 70, men
inte ens polisen kan tycka att det
är okej här. Bilisterna lättar inte
heller på gasen när de ser en häst,
säger Jacqueline Pålsson.
Hon får medhåll av sin dotter,
Isabelle Kardevall, som också tyck­
er att bilförarna borde sakta ner.
85 procent körde för fort
w Vallentuna kommun har förra
året och hittills i år mätt hastigheten på 31 platser.
w Bara på en plats, Tallåsvägen,
var medelhastigheten högre än
tillåtet – 41 kilometer i timmen
i stället för tillåtna 40.
w Men 85 procent av bilisterna­
körde för fort på Uthamra­vägen,
Tallåsvägen och Byle­vägen. På
Uthamravägen uppmättes topphastigheter på 85 kilometer
i timmen.
Källa: Vallentuna kommun.
– Vissa bilister kör jättefort. Har
man är en trygg häst är det okej
men en rädd häst kan kasta sig
emot bilen, berättar hon.
Jacqueline Pålsson föreslår att
maxhastigheten borde sänkas till
60 kilometer i timmen hela den
hästtäta vägen mellan Benhamra
och Kårsta på Vadavägen.
Och det går undan på vägen.
När Lokaltidningen Mitt i kör till­
baka mot Brottby möter vi flera
bilister som tycks köra fortare än
tillåtet.
Kårsta
och Brottby, är också en av Vallen­
tunas mest olycksdrabbade vägar.
Under 2013 och 2014 inträffade
här sex trafikolyckor.
Men det är inte bara på Vada­
vägen som grannarna klagar på
höga hastigheter.
Även Gamla Norrtäljevägen,
mellan Angarns kyrka och Gil­
linge, är olycksdrabbad. Här anser
flera invånare att bilister och last­
bilschaufförer kör alldeles för fort.
En av dem är trebarnsmamman
Beata Moberg i Rocksta.
Hela Vadavägen, mellan
Hennes man har gjort en egen
liten gångstig på deras åker som
barnen kan använda till och från
bussen när marken är snöfri. En
riktig gångväg saknas nämligen.
– Bilisterna brassar på långt över
70. Bilisterna kör nära också, man
måste vika ner i diket när man går
där, säger Beata Moberg.
Men trots detta har
polisen inte
gjort någon planerad fartkontroll
på senaste tiden, varken på Vada­
vägen eller Gamla Norrtäljevägen
– inte heller finns planer på att
sänka hastigheten på dessa vägar.
Ben Valskrå, projektledare för
Roslagen på Trafikverket, berättar
att fartdårar i sig inte gör att has­
tigheten sänks på en väg.
– Folk kör för fort i alla fall. Det
finns inget som säger att det bör
vara 60 bara för att folk bor i när­
heten. Vi kan sänka hastigheten
om läget förändrats på vägen, om
trafiken till exempel, säger han.
l  Pia Bispo
[email protected]
tel 550 551 32
Så mycket som varannan bilist
kör för snabbt. Det menar tra­
fikpolisen Anders Enquist på
Roslagspolisen.
– Generellt sett räknar vi med
att hälften av alla förare kör
över gällande hastighetsgrän­
ser. Alla måste visa hänsyn till
varandra, men många männis­
kor får ett helt annat tempera­
ment bakom ratten, säger han.
Enligt Sonja Forward, som
är forskare och psykolog på
Statens väg- och transportfor­
skningsinstitut, är många fort­
körare inte tillräckligt riskmed­
vetna.
– De kör på ”De kör på
vägar som de vägar som de
är vana vid är vana vid och
och tänker att tänker att det
det inte ska inte ska hända
hända något. något.”
Att få böter
känns osannolikt, säger hon.
Hon tycker att förare som
håller fartgränsen är mognare
än fartdårarna.
– Många som kör för fort vill
bara fram så fort som möjligt.
De lever i sin egen värld. Men
de som följer reglerna har ofta
en större mognad och riskmed­
vetenhet. De visar mer hänsyn.
Sonja Forward manar till
skärpning:
– De som kör för fort tror att
de kan bromsa så snabbt. Men
om en häst får spel, hur ska de
då hinna bromsa? Man måste
tänka på andra, tänka utanför
sin egen box.
l  Pia Bispo
Sonja Forward.
Foto: Hejdlösa bilder