Handkassa 2015

Handkassa
9
Syftet med handkassan är för att täcka merkostnader för att brukaren har
assistenter hemma hos sig.
För att brukaren ska slippa ligga ute med pengar ger Rullarnas ett förskott till brukaren (eller
i förekommande fall dennes företrädare), en begränsad så kallad ”handkassa”. Med det avses
en summa som sätts in på brukarens assistanskonto. Summan bestäms då brukaravtalet
upprättas. När assistenterna gör inköp från kontot sparas kvitton vilka häftas upp på ett A4papper tillsammans med ett försättsblad med brukarens namn.
Varje biljett, kvitto och liknande ska vara signerade av den assistent som arbetade och det
bör framgå vid vilken tid kostnaden uppstått så att anordnaren vid en eventuell revision lätt
kan visa att kostnaden hör till den assistent som arbetade vid tillfället.
Brukaren/arbetsledaren ska också godkänna och signera kvittona.
Kvittona skickas/lämnas i slutet av varje månad till Rullarnas. På de kvitton som inkommit
sätts motsvarande belopp tillbaks på assistanskontot.
Om ett felaktigt inköp görs får brukaren själv stå för kostnaden.
Egna, handskrivna kvitton gäller ej enligt Skatteverket.
Exempel på assistansomkostnader:
*Förbrukningsmaterial t ex engångshandskar, handsprit, ytdesinfektion, skyddsrock,
platsförkläden, toapapper, handtvål etc.
* Det förbrukningsmaterial som brukaren använder rekvireras via vårdcentralen och tas via
högkostnadskortet, t ex tvättlappar, blöjor, katetrar.
*Lättare förtäring t ex fika (kaffe och bulle) och frukt är skattefritt och kan betalas via
handkassan. Allt ”över” detta kommer att förmånsbeskattas t ex Korv med bröd, smörgås,
Dagens lunch.
Det är okej om assistenten följer med brukaren ut och äter någon gång då och då. Assistenten
betalar maten med assistanskortet och kommer sedan att bli förmånsbeskattad enligt
Skatteverkets regler. Det är viktigt att assistenten skriver sitt namn på kvittot.
Det är inte okej att använda assistansersättning till att betala hämtmat åt assistenterna.
* Biljetter t ex bio, konserter, tåg, buss, när man åker tillsammans med brukaren är okej. Då
det handlar om någon dyrare aktivitet måste detta kollas med Rullarnas så att brukarens
ekonomi tillåter detta.
Vid resor med bil, var god se Rullarnas bilpolicy i brukarpärmen.
* Assistansrum Om Rullarnas hyr ett assistansrum av brukaren finns möjlighet att göra inköp
som är avsedda för assistenterna till det rummet.
Brukaren betalar alltid för sig själv, assistenten via assistanskontot.
Det finns fler inköp som är okej att göra, är ni tveksamma så kontakta alltid Rullarnas innan
inköpet.
Det är alltid brukaren som är ansvarig för inköpen och vid en ev revision står alltid
brukare/god man ansvarig.
Vid inrikes resor med övernattning där traktamente tillämpas, ska avsedd blankett fyllas i. Det
är viktigt att assistenten tar reda på vad som gäller innan resan påbörjas. Denna blankett
finns under Reseräkningar i brukarpärmen.
Vi betalar inte ut ersättning för både traktamente och kvitton.
Vid alla resor med övernattning ska alltid Rullarnas kontaktas i förväg då det är
särskilda regler som gäller för detta. Brukarens ekonomi är också avgörande för om
resan är möjlig.
Är ni osäkra så hör av er till oss.