Islamiska Staten - Svenska FN

Islamiska Staten
Så har boken kommit på svenska: - Islamiska Staten – skriven av den världsberömda
terroristexperten - Loretta Napoleoni – (Fri Tanke) där hon ingående beskriver IS styrka och
attraktionskraft i den allt mer destabiliserade Mellanöstern. En idag global fiende som
samspelar med det allt mer orospräglade tillståndet i vår omvärld idag. Ett IS som medvetet
arbetar för att upprätta en 2000-talsversion av ett kalifat och där dess flagga i svart och guld
vajar över ett område större än Storbritannien. Idag finns det en politisk och militär apparat
som är i full färd med att bygga en nation där IS-krigare reparerat vägar, ordnat soppkök åt
dem som blivit hemlösa och även installerat elektricitet dygnet runt, allt enligt Loretta
Napoleoni.
Det går inte att regera med våld allena utan lokalbefolkningen måste också ge sitt samtycke.
IS visar på stor pragmatism, som skiljer sig markant från al-Qaida under sin nye ledare Abu
Mussab al-Baghdadi, självutnämnd kalif. I motsats till talibanerna i Afghanistan och för
övrigt al-Qaida har IS skaffat sig stora intäkter från både kraftstationer och oljefält i delar av
Syrien. Dessutom tar man upp skatt i de områden man nu kontrollerar.
Man kommer inte att nå sina mål genom revolution som skedde i Iran, utan genom ett
traditionellt erövringskrig som är baserat på terrorism, förutsättningar man fått genom USA:s
invasion i Irak och det nu pågående inbördeskriget i Syrien. En avgörande faktor är också
enligt Napoleoni den urgamla konflikten mellan sunni – och shiamuslimer, kalifatets
återfödelse som vi nu kan bevittna.
Tidigare såg man det Osmanska riket som orsaken till att den arabiska kulturen inte
utvecklades på samma sätt som i Europa, nu ser den moderna salafismen att det är den
utbredda korruptionen och stagnationen parat med utländska makter som får skulden för
arabvärldens nergång. Salafism är då en sekt som förespråkar en bokstavlig tolkning av
Islams trossatser och som uppstod under 1800-talet som en reaktion på det europeiska
inflytandet i Mellanöstern. Idag ser vi också att USA och Europa har svårt att komma runt
Rysslands och Kinas veto mot att ingripa militärt i Syrien, idag vet alla att president al-Assad
där garanterar ryska flottans tillgång till Medelhavet, medan Kina ser ingripandet tidigare i
Libyen som ett stort svek och där idag kaos råder fullt ut mellan rivaliserade stammiliser.
Tillbakagången i Irak till ett förmodernt samhälle fortskrider likaså och går hand i hand med
den allt mer utbredda fattigdomen.
IS sprider skräck i hela regionen och miljontals människor tvingas fly till grannländerna
främst Libanon och Turkiet, flyktinglägren är överfulla I dagarna är det också 20 år sedan
folkmordet i Srebrenica, FN misslyckades där totalt att skydda människorna och det värsta
folkmordet kunde ske sedan andra världskriget. Görs inget mera robust för att stoppa IS:s
härjningar nu framför allt i Syrien och Irak kommer konsekvenserna att bli ännu brutalare i
den rådande världsordningen, vi ser nu även hur spillningseffekterna därifrån drabbat länder
som Mali, Tchad och Centralafrikanska republiken i Nordafrika. Vi kan inte längre blunda för
den verklighet som råder. ”Lär känna Din fiende” är rådet vi får från Loretta Napoleoni, jag
håller fullständigt med. Vi kan inte blunda för katastroferna!
S. Bäcklund, Örnsköldsviks FN-förening
(Ordf.)