Dynamove - Sigma IT Consulting

VÅR AMBITION ÄR ATT LEVERERA BÄSTA TÄNKBARA ALTERNATIV FÖR KUNDER SOM IDAG
ANVÄNDER ÄLDRE VERSIONER AV DYNAMICS AX OCH INTE VILL UPPGRADERA TILL SENARE
VERSIONER. I SAMARBETE MED 1CLICKFACTORY HAR VI UTVECKLAT ETT KONCEPT.
Under en tid har vi haft flera diskussioner med kunder om farhågorna att AX version 2012 har blivit
för dyr och komplicerad för deras storlek och krav.
Det är inte helt klart och enkelt att förstå eller veta vad man skall göra. Skall ni eller bör ni uppgradera en tidigare version av Dynamics AX till version 2012?
Måste man byta från Dynamics AX (Axapta) till ett annat system?
Nej, inte nu. Med vårt verktyg Dynamove kan man uppgradera från Dynamics AX till NAV.
NEDAN FINNS EN SPECIFIKATION ÖVER VAD SOM AUTOMATISKT FLYTTAS FRÅN
EN AX VERSION TILL NAV VERSION 2015.
KONVERTERING AV DATA:

Huvudtabeller (Data)

Kund

Leverantör

Lager/artiklar

Produktionsstrukturer

Huvudkonton

Anläggningstillgångar
ÖPPNA POSTER

Huvudbokens öppna balanser

Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Artikel saldo

Restvärde på tillgångar

Öppna fakturor och kredit

Öppna levfakturor och kredit
TRANSAKTIONSDATA

Bokade kundfakturor

Bokade leverantörsfakturor

Artikeltransaktioner i en ny NAV tabell
UTÖKAD UTVECKLING I NAV

Extra fält i tabellerna för bokade kund- & lev–
fakturor för bokningsdatum, och kund- / Lev–
namn

Extra fält på faktura rader för kund & leverantör för hantering av lagertransaktioner, pris
etc.
Önskar ni mer information om Dynamove , är ni välkomna att kontakta oss.
Leo Admantius, [email protected],
Annika Runsten, [email protected]
www.sigmaitc.se
LITE MER DETALJER OM DYNAMOVE
DATA Vi har i steg ett säkerställt att man enkelt
kan komma igång i NAV, med ett minimum av parametersättning. All viktig data skall automatiskt
komma med och man skall enkelt kunna testköra i
en NAV miljö.
ANPASSNINGAR Många Dynamics AX kunder
har anpassningar. Vår tanke är att man skall
mappa dessa anpassningar mot nuvarande behov
och funktionalitet i Dynamics NAV. Vi är säkra på
att en del kommer att finnas i NAV som standardfunktioner och en del kommer att falla bort då de
inte används längre. De som blir kvar kommer att
kräva en diskussion, prioritering och en eventuell
ny anpassning.
MOLNET & DRIFT Vi har möjlighet att lägga
upp hela installationen i molnet och därifrån driva
projektet vidare. Det betyder att ni som kund kan
köra er egen AX server medan vi parallellt driver
projektet i molnet. Om ni som kund önskar
använda molnet finns NAV där klart och ni kan
komplettera med Office 365, Share Point och
mycket annat som 1ClickFactory och Microsoft erbjuder i Azure.
UPPGRADERINGAR I FRAMTIDEN
Vi erbjuder er som kund att prenumerera uppgradering av NAV till senare versioner. Detta sker via
en månatlig prenumerationsavgift. Detta medför att
ni i er driftsbudget enkelt kan säkerställa att ni alltid
kör med senaste versionen av Dynamics NAV.
SANDBOX Vi erbjuder också möjligheten att för
en fast avgift uppgradera er nuvarande AX till Dynamics NAV som en ”Test Låda”, dvs ni får en fullt
körbar version av NAV med 1:1 konverterat data
enligt definitionerna ovan. Detta medför att ni då
tillsammans med oss kan testa och lära er om hur
Dynamics NAV kan vara till fördel.
Önskar ni mer information om Dynamove , är ni välkomna att kontakta oss.
Leo Admantius, [email protected],
Annika Runsten, [email protected]
www.sigmaitc.se