Partnersamverkan Västtrafik och Keolis - var står vi idag?

2015-11-26 KollA
Partnersamverkan
Västtrafik och Keolis var står vi idag?
Vår gemensamma förflyttning VT och Partner
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling och
styrning av
affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Vår gemensamma förflyttning, Keolis erfarenheter
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling och
styrning av
affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Samsyn och attityd
Vår gemensamma förflyttning, Keolis erfarenheter
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling och
styrning av
affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Utvecklade processer
Styra och utveckla den
gemensamma affären
Gemensamt ansvar att styra och utveckla
affären (Tidigare förvaltades ett avtal)
Utforma trafikutbudet utefter
kundbehov och mål
Trafikutveckling sker med fördel närmast
kund, där kunskapen om den lokala
marknaden finns (Ansvarsförflyttning)
Marknadsföra erbjudandet
lokalt
Trafikföretagen arbetar aktivt med lokal
marknadsföring för att attrahera nya
kunder (Ny uppgift som tillkommit utöver
Västtrafiks övergripande marknadsföring)
Vår gemensamma förflyttning, Keolis erfarenheter
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling och
styrning av
affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Västtrafikmodellen är motorn
Tillsammans med
tillit, mod, samspel,
nytänkande och
lyhördhet!
Affärsplan
Övergripande strategier
Framtida trafikkoncept
Lokal affärsutvecklingsplaner
Lokala marknadsföring
Central marknadsföring
Trafikutveckling
Leverans
Det goda kundmötet
Det goda kundmötet
…
…
Organisationer som stödjer processerna
Keolis
Västtrafik
+ Trafikutvecklare
- Operativa roller
+ Marknadsanalytiker
+ Affärsutvecklare
+ Trafik- och
Gemensam
affärsledning
marknadsutvecklingsråd
+ Koordinerande roller
Keolis trafik- och marknadsutvecklingsråd
Ta reda på
resenärernas och
intressenternas
behov
Följa upp
genomförda
förändringar i
trafikutbud
Trafik- och
marknadsutvecklings
råd
Lokalt
marknadsföra
trafikutbud
Bereda förändrat
trafikutbud
Vår gemensamma förflyttning, Keolis erfarenheter
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling
och styrning
av affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Vi styr och utvecklar vår gemensamma affär
De gemensamma målområdena
Målområde
Mått
Kundnöjdhet
”Nöjd senaste resan” i procent
Resande
Årlig resandeökning i procent, Antal resor
Effektivitet
Årlig effektivisering i procent, beräknat utifrån beläggningsgrad
Ekonomi/lönsamhet
Avvikelse mot TF´s plan/budget för lönsamhet Västtrafiks
budget för affären resp. avtalet /utfall
Samverkan
T ex. Temperatur på de fem värdeorden
Medarbetare
T ex. MMI/NMI, Förarfrågor i NKI
Vår gemensamma förflyttning, Keolis erfarenheter
Anpassade
organisationer
Utvecklade
processer
Gemensam
värdegrund
Utveckling och
styrning av
affären
tillsammans!
Vi är alla vårt
varumärke
9 000 kollegor
Vi är alla Västtrafik
● Västtrafik är till antalet en liten
del av hela varumärket Västtrafik
● Partnerföretagen är de som
arbetar närmst kunderna och till
stor del bidrar till upplevelsen av
Västtrafik
● Tillsammans kan ett starkt
varumärke skapas
Mätbara resultat av partnerskapet?
Kundnöjdhet (%)
96%
94%
95%
94%
92%
92%
91%
90%
90%
88%
86%
2011
2012
2013
2014
(ingångsår)
2015
2016
2017
Mätbara resultat av partnerskapet?
Resandeutveckling
52000000
50000000
48000000
46000000
44000000
42000000
40000000
38000000
2012
2013
2014
ingångsår
2015
2016
2017
Mätbara resultat av partnerskapet?
Uthållighet är en
framgångsfaktor.
Tack för er
uppmärksamhet!