HUR BOR VI IDAG? ATT SPARA RESURSER OCH ENERGI ATT

co DALSLANDSTUGAN 2.0: SAMMANHANG
E xist
Det var viktigt att förstå sammanhanget av tävlingen för att utarbeta olika kriterier som kommer att definiera
förslagskonceptet. Här är de idéer som jordade förslaget.
1
2
3
4
5
6
7
E
HUR BOR VI
IDAG?
E
ATT SPARA
RESURSER
OCH ENERGI
ATT UTVECKLA
LANDSBYGDEN
D
TEAM NAME:
ADDRESS:
CHA
SE-4
CONTACT:
D
CONSULTANTS
ARCHITECTURE:
STRUCTURAL ENGINEE
BUILDING SERVICES EN
VERIFICATION STAMP:
Förslaget skall implementera
lösningar för en resurs-ich
energieffektivt
byggnad:
tekniska lösningar kan används
for att minska eller sjalvhålla
energikonsumption,
men
andra strategier kan också
implementeras.
Att dela är en attityd som kan
bidra till en minskad förbrukning
av energi och resurser, samt
ha många sociala förmåner.
Att leva tillsammans, som en
familj eller som vänner, är
ekonomiskt ett utmärkt sätt att
få mer utrymme och materiella
resurser än genom att leva
ensam.
Förslaget
kommer
att
genomföra både tekniska
lösningar och delning som en
grundläggande princip.
C
B
A
2013-05-31 13:48:27
I Sverige finns det lika många olika
livsstilar som det finns invånare.
Människor, i olika skeden av livet,
vill leva annorlunda och deras
hem ska passa deras behov på
bästa sätt.
Livsstil beror mycket på
aktivitet och arbete. Vissa
människor arbetar hemma, en
del arbete på kontor, vissa är
arbetslösa. Vissa människor är
singel, andra har familjer.
Variation av arbetsmönster,
olika familjesituation, olika
behov och aspiration påverkat
utformningen av denna nya
hustyp för Dalsland.
1
Landsbygden
i
Dalsland
erbjuder en unik boendemiljö,
nära naturen och vatten, med
möjligheter att pendla till Oslo,
Göteborg och Köpenhamn.
Det kan bli ett strategiskt l
äge att bo för människor som
arbetar i större städer och
söker skönare miljöer att leva i.
Denna nya pendlare hubbar kan
också favorisera utveckling av
små städer som ska locka fler
arbetstagare i regionen.
Landsbygden i Dalsland och
västra Värmland har en intressant
utvecklingspotential. Bostäder
utveckling har här att betrakta
rörlighet och översvämningar
hantering; de är två utmaningar
att förslaget skall ta itu med.
2
3
Vattennära landskap i Dals-Eds kommun
källa: Dalslandstugan 2.0 tävlingen
C
CLIENT
SD CHINA ORGA
SOLAR DECA
WWW.
B
MARK
sharing space in HALO, Chalmers student proposal
for international competition Solar Decathlon 2013.
DATE
LOT NUMBER:
DRAWN BY:
CHECKED BY:
P
COPYRIGHT:
källa: Halo Team Sweden
(SCALES ARE SET FOR
SHEET TITLE
A
PROJECT
- INT
G4
5
6
Mikael Berqvist, Sommarhus i Sverige
Arkitektur mellan modernitet och tradition.
källa: deezen.com
DALSLANDSTUGAN 2.0 – EN TäVLING OM HåLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNäRA LANDSKAP — FöRSLAG “CO-EXIST” —MARS 2015
7
co
E xist
CO-EXIST:
ett hus för
alla livsstilar
ka
i
l
o
r
a
rh
o
k
s
i
e
n
t
n
i
r
Män
ö
arf
V
.
r
a
l
sar
s
a
il vssti
p
som
s
u
h
ha ett s behov?
dera
Förslaget introducerar ett hus som har en
kvadratisk, öppen planlösning på två våningar som
tillåter invånare att dela upp utrymmen i huset på
det sätt de vill. De kvadratiska planen tillåter också
anpassning till olika platser och orienteringar.
Huset leker med Dalslandsstugans traditionella
FLEXIBLA UTRYMMEN
400
7200
arkitektur: timmerstomme och yttre fasad av
vertikala träpaneler. Ett stort två-våningsfönster
på det sydöstra eller sydvästra hörnet, en “grön”
egenskap för huset, erbjuder enastående utsikt
över den omgivande naturen och möjlighet till en
inomhusträdgård i köket.
energi- och resurseffektivt
400
solPANELER
7200
zinKTAK
ENERGIEFFEKTIVA
FÖNSTER
8900
N
300 300
5000
PLA N ET T
S KA LA 1:100
Trippelglas ger förbättrad
isoleringsförmåga
EN TRA PPA UPP
S KA LA 1:100
kONCEPT
Målsättningen för projektet är att
verka för delade ytor och samboende.
Delade ytor och resurser, är socialt
och miljövänligt. Energi sparas genom
att producera färre badrum, kök,
hushållsapparater, och det möjliggör
för människor att ha råd med mer
högkvalitativa produkter. Dessutom
ligger det inte i människans natur att
leva ensam. Genom att leva med andra
minskar vi ensamhet.
N
EX E M P E L AV I NR E D NI NG
S KA L A 1 : 1 0 0
NO R D
kan förse invånarna med
färska örter och grönsaker:
och hyllplan ger skugga.
TIMMERSTOMME
Genom planlösningens flexibilitet, kan huset
anpassas till livsstil hos en familj, vänner som
lever tillsammans eller ett par som hyr ett rum.
Olika nivåer av avskildhet kan uppnås genom att
sätta upp väggar eller lämna öppen yta.
FA SA DER
S KA LA 1:100
ODLINGSFÖNSTER
GEMENSAMMA
UTRYMMEN
HAMPAISOLERING
billigt isoleringsmaterial
från en förnyelsebar och
naturlig källa; hampa växer
snabbt och i svenskt klimat.
traditionellt
byggnadsmaterial; kan
vara närproducerat;
material med låg
miljöpåverkan.
ö ster
S ö der
vä ster
co
E xist
IMPLEMENTATION
SCENARIOS
Konceptet med att dela utrymmen kan skalas till
föremålen och främja en ny sorts gemenskapa
livsstilar som är mindre radikala men mindre
utopiska också. Människor kan leva tillsammans
på olika sätt. Följande scenarier visar utbudet
av livstyper som hustypen co-exist tillåter.
TVÅ FAMILJER SOM BOR I UPPERUD
Huset är skalbart för olika typer av projekt,
och kunde sätta Dalsland i främsta ledet av
alternativa, innovativa, hållbara sätt att leva på i
Sverige. Vad gäller landskap, placering av fler hus
på samma tomt är mer utrymmeseffektivt och
kunde vara ett sätt att bromsa ned markbrist.
EKO-BY i EDS KOMMUN
N
storage
BBQs
playground
S I T UAT I O NSPL AN
S KA LA 1 : 400
PERMaCULTURE
vegetable
garden
&
rain
garden
N
Två familjer som är vänner
bor på samma tomt. De
känner varandra och har
tidigare bestämt att de vill
leva tillsammans. Båda paren
har barn, och tomtdelningen
gör att barnen kan leka i
trädgården. De spenderar
mycket
tid
tillsammans
men har två separata hus.
Deras tomt är stor nog för
grönsaksodling som kan
förse de två familjerna med
grönsaker och frukt. De delar
a storage där de kan förvara
grill, verktyg, cyklar.
bbq spot
wooden path
access to
home
parking spot
Eds Kommun bygger en eko-by på
Södra Moränvägen som erbjuder
en unik levnadsmiljö vid sjön. Alla
husen har utsikt över sjön och
påminner om trädkojor. Invånarna
äger sina egna hus men delar en
bastu, badbrygga och grillplats.
SI TUATI O NSP L A N
SKA L A 1 : 1 0 0 0
EXTERIORPERSPEKTIV
EXTERIORPERSPEKTIV
Topografin är bevarat och översvämningar förväntas genom att
skapa vägar , terrasser och villor på styltor.
De stora hörn fönster är orienterade mot vattnet och husen är
placerade så att utsikten bevaras.
DALSLANDSTUGAN 2.0 – EN TäVLING OM HåLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNäRA LANDSKAP — FöRSLAG “CO-EXIST” —MARS 2015
co
E xist
IMPLEMENTATION
SCENARIOS
HUS OCH konstnärsverkstäder I
KVARNvIKEN
FAMILJSHUS I HOPPERUD
S I T UAT IO NSPL AN
S KAL A 1:400
växthus
PERMaCULTURE
vegetable
garden
GoCitygrow
Exempel av energioch resurseffektivt
växthus, ritat
av studenter i
Chalmers.
rain
garden
BASTU
terrace
rain
garden
S I TUATI ONS P LAN
S KAL A 1 : 2 0 0 0
Exempel med två hus i
samband med en bro.
En familj bor på denna
tomten: ett hus är för
morföräldrar, och den
andra är för föräldrar och
deras barn. Husen har
direkt tillgång till bastu
på baksidan av gården, en
har en stor köksträdgård
med växthus som förser
hela familjen året runt.
N
Exempel
på
genomförande
som utforskar en annan typ av
placering. Samexistera låter två
hus som ska sätta ihop och ändra
fönsterplacering. I detta stora hus,
är hälften används som bostäder,
och den andra hälften används
som arbetsutrymme. Ägaren, en
konstnär, har sin verkstad där, men
också hyr utrymme till andra artister
som gillar de stora volymerna och
den trevliga ljuset av huset. Denna
andra hus har ett mycket samarbete
och kreativ atmosfär.
vegetable
gardenS
N
SI TUATI O NSP L A N
SKA L A 1 : 4 0 0
MOBILITET
När vi pratar om hållbarhet
och att bo på landsbygden är
mobilitet en central fråga.
Järnvägsnätet är välutbyggt
i regionen, men framtida
invånare
i
Dalsland
kommer att behöva nå
anknytningspunkterna,
speciellt om målgruppen
invånare jobbar i Göteborg,
Oslo, och större städer.
Utveckling av bostäder
på landsbygden borde
medföljas av kampanj för
gröna transporter. Varför
inte förse varje hushåll
med en elcykel eller -bil
för medelavstånds resor?
Husen skulle också utrustas
med laddningsstationer.
ELMOB, electric mobility
projekt leds av Trafikkontoret
i Göteborg i samverkan med
andra. Projektets mål är att
utveckla flexibla och hållbara
lösningar för mobilitet
baserade på elfordon, samt
utveckling av resecentrum
och tjänster anpassade för
olika typer av elfordon.
källa (text och bild):
viktoriainstitute.se
DALSLANDSTUGAN 2.0 – EN TäVLING OM HåLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNäRA LANDSKAP — FöRSLAG “CO-EXIST” —MARS 2015
Elcykel
källa: coolhunting.com
Elbil
källa: myrenaultzoe.com