Sacred Space Konst- utställning på Skärva Gård 30 maj

Sacred Space Konstutställning på Skärva Gård
30 maj-22 juli 2015
Cia Olsson och Anna-Stina Gerdin visar sin utställning Sacred Space med måleri i akryl och
grafik i galleriet under vernissagehelgen den 30-31 maj. Utställningen pågår till den 22 juli.
” När vi målar går vi in i ett heligt rum. Till vårt innersta rum. I kontakt med det eviga dras vi in i vårt
djup. Bortom tid och rum. Bortom kontroll. Till ett heligt rum. Till lekens och fantasins värld. I
mellanrummet som uppstår är vi fria att skapa något nytt. Med utställningen Sacred Space vill vi
dela vårt heliga rum med Dig. Vårt måleri inspireras av Vedic Art som är en djup visdomslära med
17 principer. Dessa principer har hjälpt oss att hitta glädjen, utforskandet och leken i
skapandeprocessen.”
Kvinnor är ett viktigt tema i Cias konst och i denna utställning. Konsten att vara kvinna är ingen
enkel historia. Att vara i sin fulla kraft och styrka, i sin skönhet, ödmjukhet och stolthet. Att
utmana sina rädslor och våga vara modig. Att vara fullt ut i sin kropp, sin känslighet och sin
sexualitet här på jorden. Att känna sig helt fri och ändå kunna ha djupa, nära relationer. Att
vara i kontakt med sin högre medvetenhet och sin intuition i vardagen. Att både bejaka sina
kvinnliga och manliga sidor. Att våga leva sin Prinsessa och sin Gudinna. Att våga leva livet
fullt ut. Detta är ett tema som Cia bearbetar i sin konst och i sitt liv.
Cia Olsson är född 1968 och uppväxt i Hallarum öster om Karlskrona och bor sedan 20 år i
Stockholm. Cia har medverkat på drygt 20 konstutställningar, både separata och
grupputställningar, i Stockholm och Karlskrona och hennes tavlor finns nu i flera länder bl.a.
Canada, Frankrike, Schweiz och Norge.
Anna-Stina har ägnat de senaste åren till att utforska begreppet mellanrum. Hon började med
att måla särskilda mellanrumstavlor för att försöka uppleva mellanrummet och dess möjligheter.
Idén att mellanrummet innehåller alla möjligheter eftersom inget där har ett bestämt namn, ett
bestämt syfte, har fascinerat Anna-Stina och detta har varit ett sätt att försöka närma sig
förståelse av detta begrepp. Hon har nu övergått till att måla fram mellanrum och motiv lika
starkt i sina bilder och när hon gjort det har sagolika motiv framträtt. Valet att låta allt vara
möjligt att låta alla slags figurer få finnas har hon upplevt som befriande. I utställningen syns
både fantasifåglar och sagofigurer tillsammans med de stramare mellanrumstavlorna.
Anna-Stinas Gerdin är född 1967 och uppväxt i Lindesberg, Västmanland. Hon har
bott många år i Stockholm men är nu bosatt i Åby, utanför Norrköping. Anna-Stina har
medverkat i ett flertal utställningar både i Sverige och utomlands.
www.liviluna.se
www.annastinagerdin.se
www.skarvagard.se