nr 2 2006

nr 2 2006
Maj-Britt Thulin
Brf Bollebygds föreningsstämma 2006
Föreningsstämman hölls den 16 maj på Restaurang Tuppen. Stämman leddes av vår nya HSBledamot Mikael Wahlström. Det var en helt odramatisk stämma. Vi gick igenom
förvaltningsberättelsen som godkändes. Berthil Larsson och Niclas Bauer har under året lämnat
föreningen och Ulrika Forsheim avböjde omval då hon planerar att flytta till hösten.
Tre nya medlemmar röstades därför in i styrelsen.
Till nya styrelsemedlemmar valdes:
Thomas Engdahl, Erikstorpsgatan 22, ordinarie
Henrik Svensson, Skvadronsgatan 9 A, suppleant
Fredrik Olsson, Skvadronsgatan 9 C, suppleant
Av den gamla styrelsen kvarstår:
Fredrik Guldstrand, Erikstorpsgatan 22, ordförande
Christina Fredricson, Erikstorpsgatan 22, vice ordförande
Maj-Britt Thulin, Skvadronsgatan 9 B, sekreterare
När årsmötesförhandlingarna avslutats informerade Stefan Larsson från Epcon om läget när det
gäller vår fasadrenovering.
Lägesrapport fasadrenoveringen
Nu är vi mitt uppe i arbetena och skulle väl egentligen har kommit ungefär halvvägs, men
arbetena ligger cirka fyra veckor efter tidplanen, vilket innebär att vi inte blir av med
byggställningarna under semesterperioden.
Orsakerna till förseningen är flera, men byggarna ska försöka arbeta in tiden så gott det går.
Det har varit en del problem med fönstren. Bland annat förekommer konstruktionsfel på vissa
fönsterbromsar. Det innebär att representanter från fönstertillverkaren Leiab kommer hit för att
justera detta.
Besiktning av fönsterbytet ska göras i slutet av juni, början av juli. Det är viktigt att ni själva var
och en kontrollerar era fönster och monteringen av desamma.
Det har varit en del problem med aviseringar i samband med att byggarna vill komma till. Vi har
påtalat detta och byggarna ska avisera tre arbetsdagar innan de vill komma till i fastigheten. De
ska också kunna legitimera sig.
Det har också pågått byggnadsarbeten på konstiga tider – det var nog många som väcktes rätt
brutalt klockan sex tisdagen den 13 juni. Vi har klargjort för byggentreprenören att vi inte
tolererar att dom jobbar utanför de föreskrifter som finns om byggnadsarbete i tättbebyggt
område. Dessa föreskrifter säger att det måste finnas mycket speciella skäl om man ska väsnas
före 07.00 och efter 19.00. Så vi hoppas att vi under resten av byggtiden i alla fall får sova till sju
på morgonen.
Lägenhetsöverlåtelser i föreningen – kvittering av nycklar
Det märks inte att räntorna stiger om man tittar på överlåtelserna i föreningen. Under fjolåret
bytte 17 lägenheter ägare, det motsvarar 16 % av lägenheterna. Det verkar inte vara några som
helst svårigheter att sälja – det har t o m hänt att en lägenhet sålts innan den ens hunnit
annonseras.
Ett stort antal överlåtelser innebär naturligtvis en del extra arbete för styrelsen. Utöver tillsynen
som ska genomföras är det mäklarkontakter och kontroll att säljaren lämnar över alla de nycklar
som tidigare hämtats ut. Nyckelkvitteringen är ett sätt att försöka hålla koll på den yttre
säkerheten, så att det inte finns en massa nycklar på drift. Det finns emellertid ett antal nya
lägenhetsinnehavare som inte kommit ner till kontoret och kvitterar sina nycklar. Tillhör du en av
dem? Var snäll och kom ner när kontoret har öppet nästa gång – Första onsdagen i månaden
mellan 18.00-19.00. Om tiden inte passat tag kontakt per telefon med någon styrelsemedlem så
kommer vi överens om lämplig tid – det borde ju finnas ett eget intresse i att kontrollera att det
inte tillverkats flera nycklar än dem som du fick vid överlåtelsen.
Brf Bollebygd representerad i HSB Malmös styrelse
Maj-Britt Thulin, sekreterare i brf Bollebygd valdes in som suppleant i HSB Malmös styrelse vid
årsmötet på Ibis Hotel i Malmö. HSB Malmös årsmöte tillhörde de lugnare – där man nu försöker
lägga strider och skandaler bakom sig för att istället med krafttag ta itu med att öka kvaliteten i
de tjänster som levereras till bostadsrättsföreningarna. Ett ambitiöst program för att bygga
bostäder för ”vanligt folk” har också tagits fram.
HSB Bo-Lina
HSB har sedan den 12 oktober i fjol överfört ansvaret för driften av Bo-Lina till Telia. Det innebär
att man ska kontakta Telia om man vill teckna avtal. Betona att det är ett Bo-Lina avtal ni ska
teckna.
Bo-Lina har tre olika varianter att välja mellan:
0,25 Mb för 169 kronor/månad
10 Mb för 275 kronor/månad
100 Mb 795 kronor/månad
Säger ni inte till att det är Bo-Lina ni vill ha kan det hända att Telia tecknar ett vanligt Telia-avtal
med er och det är dyrare än Bo-Lina. Från och med årsskiftet är vårt bredbandsnät
operatörsneutralt, vilket innebär att ni kommer att få ett större antal leverantörer att välja mellan.
Termostatblandare ställer till problem på Skvadronsgatan 9 A
Vi har tidigare informerat om att det inte är tillåtet att installera termostatblandare i badrummen.
Skälet för detta är att det kan ställa till problem hos grannarna, ofta utan att den ”skyldige”
märker av det. Det problem som uppstår i intilliggande lägenheter är att vattnet inte blir varmt,
alternativt att det bara går att få skållhett vatten, vilket gör det omöjligt att duscha eller bada.
Från styrelsens sida vill vi därför anmoda den eller de som i trapphuset Skvadronsgatan 9 A har
en termostatblandare att omedelbart byta ut den till en vanlig blandare. Vi räknar därefter med
att problemet försvinner. Om problemet kvarstår tvingas styrelsen anlita VVS-expertis, som får
lokalisera problemet. Enligt föreningens regler blir det då innehavaren av termostatblandaren
som blir skyldig att förutom att byta ut sin termostatblandare, även får bekosta felsökningen, som
kan bli avsevärt dyrare än ett blandarbyte.
Tänk alltså på att sätta in vanliga blandare när du renoverar ditt badrum för din grannes skull,
men egentligen framför allt för din egen skull – det kan bli dyrt att välja fel blandare.
Festlokal?
En av våra medlemmar kontaktade styrelsen med förfrågan om vi disponerar någon festlokal.
Det gör vi inte, men Ribersborgsskolans fritidsgård hyr ut sin lokal och denna har vår medlem
hyrt. Hon delar med sig av sina erfarenheter och säger så här:
”Lokalen var helt ok. Det är ju en fritidsgård, så lokalen är lite sliten, men som sagt helt ok. Max
100 pers får vistas där. De har bord, stolar och porslin till ca 45 pers som man gärna får låna.
I köket får man låna ugn, mikrovågsugn, kaffebryggare, kyl och del i frysen. Det enda man inte
får använda är diskmaskinen. De lånar inte heller ut stereo o dyl, det får man ordna själv.
Vad gäller priset så är det deposition på 1000 kr och sedan betalar man 150 kr per aktiv
festtimme. Dvs från det att gästerna kommer tills det att de går. Den tid man är där för
förberedelser samt städning räknas alltså ej”
Telefonnumret till fritidsgården är 91 40 82.
Grilla på balkongen eller gården?
Detta är inte tillåtet i vår förening. Att grilla på balkong är nog inte tillåtet någonstans på grund av
brandrisken och att man stör grannarna med icke önskvärt os.
Man skulle kanske tycka att vi skulle kunna grilla på gården, men det är en fråga som vi tagit
ställning till tidigare och styrelsen har avstyrkt denna begäran. Vi har inte ändrat uppfattning i
ärendet.
Skälet för detta är att ljudet från gården studsar mot och mellan väggarna och ljud förstoras så
att det upplevs störande i lägenheterna om man står och pratat högt nere på gården. Grillröken
sprider sig naturligtvis också från gården upp till lägenheter med öppna balkongdörrar och
fönster. En grillfest som inte uppfattas av störande för dem som inte är med är ju knappast värd
att ha – eller hur? För att bevara grannsämjan har därför styrelsen beslutat att förbjuda grillning
på gården.
Ett bra tips: Ta med grillen till Ribban och sitt där och njut av den härliga sommarkvällen och se
solen sjunka ner i havet. Det är mysigt!
Med förhoppning om en lång och solig sommar
Styrelsen