VERKSAMHETSPLAN 2015 - Örestads Ryttaresällskap

Datum
2015-02-27
Örestads Ryttaresällskap
VERKSAMHETSPLAN 2015
Ridskolan
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2014, vilket innebär följande:
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 21 veckor, varav en teorilektion per grupp och
termin.
I Idrottslyftet har vi sökt skolsamverkan för 1 grupp per vecka, idrotten vill 2 grupper per vecka.
Vi ska fortsätta samarbetet med Realgymnasiet.
En förskola en förmiddag varje vecka.
Ridning och hästkontakt för funktionshindrade med fem grupper per vecka och vuxenhabilitering
per ridterapi två halvdagar per vecka.
”Knatteridning” och ”prova på” ca tio söndagar per termin.
Interna klubbtävlingar på ridskolans hästar ca en gång per månad.
”Kul med häst” under februarilovet, sommarlovet (juni) och höstlovet i samarbete med
Fritidsförvaltningen.
”Kul med häst” under påsklovet i egen regi.
Vi ska försöka utöka antalet bidragsberättigande aktiviteter.
Vi ska utöka vår avsuttna verksamhet i form av teoripass och clinics.
Vi ska försöka hitta ytterligare utbud av vår ridundervisning.
Vi ska ha fler kurser i working equitation.
Anläggningen
Eftersom vi i december 2012 blev klara med avtalet med Fritidsförvaltningen så ligger inte det
tunga ekonomiska ansvaret på ÖRS i framtiden. Fritidsförvaltningen har en plan för eftersatt
underhåll och renoveringar för ca 10 år framåt. Det vi har framför oss 2015 är mindre underhåll
samt lite större: nybyggnad av ett stall för lektionshästar och ombyggnad av stora stallet till boxar
och en halmlada.
Vi ska slutföra renoveringen av hela källaren.
Personal
Vi fortsätter med utbildningsinsatser genom Fritidsförvaltningen, Skånes Ridsportförbund och
genom Svenska Ridsporförbundet.
Administration
Arbeta vidare med Xenophon som är vårt dataprogram.
Övrigt
Vi ska fortsätta arbeta för ökad trivsel och gemenskap på ridskolan.
Utöver sektionernas verksamhet, som har samma mål, kan detta ske genom:
 att stödja och uppmuntra gruppträffar efter varje ridlektion
 att ha fortsatt kontinuitet i cafeterian under lektionstid
 att ordna fester
Ekonomi
Vi har en bra ekonomi men fortsätter att vara försiktiga i vår utvärdering eftersom vi inte riktigt vet
ännu hur det nya avtalat med Malmö Stad påverkar vårt resultat långsiktigt.
2
Hoppsektionen
Vi ska försöka hinna med att måla utsidan av containern.
Nytt plåttak ska läggas på taket.
Ledstång ska monteras vid trappan på dommarboden.
Fyra vita wings ska byggas.
Måla hindermaterial inomhus skjuts på framtiden.
Utehoppbanan ska gödslas.
Vi lägger aktivt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Jana Södergren har fått
förtroendet att ordna för hoppsektionens del.
Poängsystemet för våra duktiga funktionärer fortsätter som tidigare år.
Vi fortsätter att uppskatta våra funktionärer som tidigare med bra mat och omtanke.
Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling.
Vi håller hög säkerhet på tävlingarna enligt överdomare.
Tävlingar under vårterminen 2015:
1 maj (ponny, lokal)
2 maj (regional)
Hästskötarsektionen
Skötarna kommer bli tilldelade nya skåp när renovering är klar.
Vi fortsätter utbilda nya skötare i våra kurser (minst en kurs per termin).
Ska ha några tillfällen med spa- och smörjdag.
Sen även några tillfällen med häst- och stallskötsel.
Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med ÖRU som hjälper oss att hålla roliga aktiviteter för våra
skötare.
Trivselsektionen
Vi ska anordna bussturer till Ullared, en på våren och en på hösten.
Vi ska ha hand om kafeterian på våra interna hopp-och dressyrtävlingar.
Vi kommer att anordna en familjedag på hösten och hjälpa ÖRU med Lucia. Även ha hand om
kafeterian och lotterier då.
Vi kommer att vara ridskolan behjälplig på olika sätt.
Ungdomssektionen (ÖRU)
ÖRU har planerat att fortsätta anordna övernattningar, tre på våren och två på hösten. Vi vill även
göra en favorit i repris, nämligen sommarfesten! Vi kommer att ha hand om cafeterian på Ribban i
vår och troligtvis någon gång på våra interna tävlingar också. Vi kommer att planera Luciashowen
och fortsätta arrangera aktiviteter för barnen och ungdomarna här på ÖRS.
Pengarna som ÖRU får ihop tänker vi använda för att göra olika roliga aktiviteter med barnen och
ungdomarna, men också till våra fina lektionshästar och ridskolan i allmänhet.
Voltigesektionen
Först och främst vill vi att voltigehästarna går bra och är hela och friska, sedan att det finns
voltigörer som fyller våra tre grupper. Träningen fungerar bra och att våra tränare och linförare är
nöjda. Vi tänker vara med på de tävlingar som inte ligger för långt borta i Sverige. En
Danmarkstävling tänkte vi genomföra i Esbjerg med första laget.
Våra individuella hoppas jag kommer ut på olika tävlingar utomlands och att det går bra för dem nu
när det blivit förändringar i privatlivet för ägarna till Lu.