Instuderingsfrågor och repetition om luft och energikällor

Instuderingsfrågor och repetition om luft och energikällor
Läs igenom texterna och svara på frågorna i ditt NO-häfte.
Kunskapskrav som tränas:
Eleven kan samtala och diskutera frågor som rör energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och
bemöta åsikter. Eleven kan söka vetenskaplig information och kan använda olika källor och kan föra
resonemang kring källornas användbarhet.(FYSIK och KEMI)
Eleven kan beskriva och ge exempel på olika energikällor. (FYSIK)
Eleven kan resonera kring luftens egenskaper och relatera till fotosyntesen samt olika bränslen och hur vi kan
bidra till en hållbar utveckling. (KEMI)
Information och frågor:
Luft är en blandning av olika gaser och vi andas varje dag in och ut ca 10.000 liter luft. Lungorna gör
så att syret i luften skickas vidare med blodet till alla celler i kroppen. Syret i sin tur gör så att vi kan
komma åt energin som finns i maten vi äter. Energin gör så att i kan hålla oss varma och ger oss ork
att göra allt som vi gör. Utan syre så dör vi och ett tips kan vara att öppna ett fönster om du känner
dig trött, kanske är syret slut?
1. Varför behöver vi syre?
Luft finns i ett tunt lager runt jordklotet och ju längre bort vi kommer desto tunnare blir luften.
Luften förändras också av det vi människor gör, t ex genom utsläpp från industrier eller avgaser från
bilar (koldioxid). Även om tanken i bilen är tom så betyder inte det att bensinen försvunnit. Den har
istället hamnat i luften, som blivit förorenad av avgaserna från bensinen. Dessa sprider sig snabbt
genom vind och löser sig i vattendropparna i molnen och faller ner och kommer ut i sjöar och
vattendrag.
2. På vilket sätt kan luften förorenas?
3. Förklara hur avgaserna sprids vidare till sjöar och vattendrag?
Luftföroreningarna är ett stort miljöproblem och påverkar oss och livet på jorden. Gaserna lägger sig
som ett osynligt täcke runt jorden och hindrar jordens värme att komma ut i rymden. Då blir det
varmare på jorden. Man brukar säga att jordklotet är instängt i ett växthus och därför kallas effekten
för växthuseffekten.
4. Förklara varför luftföroreningarna är ett miljöproblem?
5. Vad kallas det med ett särskilt ord?
På grund av växthuseffekten blir klimatet varmare vilket kan leda till att isarna smälter. Det i sin tur
kan göra så att isbjörnarna inte har någonstans att vara eller att det blir översvämningar i vissa
länder. Det kan också ge torka vilket kan leda till krig om vatten och landområden att kunna odla på.
6. Förklara hur klimatförändringen med höjda temperaturer märks av.
Avgaser i luften gör också regnet surt som fräter på byggnader. Till exempel så rostar broar, bilar och
andra saker av järn snabbare. Det stör också sjöar där alger och andra växter tar över (övergödning).
Det kan leda till att allt syre i sjöarna tar slut och fiskar och andra djur dör.
7. Ge exempel på hur luftföroreningar påverkar miljön.
Vad kan vi göra åt det? Mycket av utsläppen kommer från oljeeldade kraftverk (icke förnybara
energikällor) som ger oss el. Men det går att ta fram elektricitet utan utsläpp genom till exempel
solenergi, vindkraft och vattenkraft (förnyelsebara energikällor). Forskare jobbar med att ta fram
miljövänligare bilbränslen. Det går också att försöka filtrera bort de skadliga ämnena men bäst är
förstås att inte släppa ut dessa ämnen alls.
8. Hur kan vi minska utsläppen från kraftverk som ger oss el?
Det mesta av den energi som vi använder är till bostäder, sedan finns industrier och transporter som
också är energislukare. När man talar om energikällor brukar man dela in dem i förnyabara
energikällor och icke förnybara energikällor
Förnybara energikällor (källor som förnyar sig
och tar aldrig slut = BRA energikällor)
Vattenkraft: vatten strömmar in genom en stor
propeller som är kopplad till en generator. Där
omvandlas vattnets rörelser till energi.
Vindkraftverk: Vinden skapar rörelse som får en
propeller att snurra och omvandlas på samma
sätt som i vattenkraftverken till energi som ger
oss el.
Icke förnybara energikällor (jordens
naturresurser förbrukas och tar snart slut)
Kärnkaft: Den energi som finns i atomkärnan i
uran används genom att man klyver dessa. Det
bilad då väldigt mycket värme vilken man låter
koka vatten med. Vattenångan driver propellern
där rörelsen kan omvandlas till energi. Kärnkraft
släpper inte ut farlig gas men uranbrytningen
och avfallet som blir efter kan medföra stora
skador på människan, naturen och miljön.
Fossila bränslen: Kol och naturgas bildas av
utgamla växter och djur som levde på jorden för
miljontals år sedan. De har legat under marken
så länge där de ombildats till naturgas, stenkol
och olja. Dessa lager håller nu på att ta slut.
Solenergi: Solceller och solfångare omvandlar
energin i solens strålar till el.
Biobränslen: Växter och matrester eldas vilket
får vatten att koka och bilda vattenånga. Ångan
driver en propeller där återigen rörelsen kan
omvandlas till energi.
Källa: Boken om Fysik, Biologi och Kemi
9. Vilka energikällor är det som vi behöver byta ut och varför?
10. Förklara två energikällor som utnyttjar naturens tillgångar på rörelse på ett miljövänligt sätt.
Vad kan vi göra då? Att återvinna material är ett bra sätt att ta vara på jordens resurser. Vi använder
nu mer än vad jorden själv kan producera nytt. Att minska elanvändningen är ytterligare ett bra sätt,
släck lampor, ha inte apparater på standby och duscha inte för länge. Att äta mindre kött kan också
minska utsläpp av växthusgaser eftersom ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkning.
En del av växthusgaserna är metan. Idisslande djur avger metangas från både strupe och ändtarm när
födan bryts ned. Metan är 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid. En annan kraftfull växthusgas
är lustgas som kommer från bland annat kyckling och gris. Den är 298 gånger starkare än koldioxid.
11. Varför är det bra att äta mindre kött?
12. Vad mer kan du och din familj göra för att minska er elanvändning?
Naturen hjälper till att rena luften från koldioxid genom fotosyntesen. Bladen fångar upp koldioxid
från luften som omvandlas till energi för växterna. Växterna behöver också ha tillgång till vatten och
solenergi. I den processen så släpper bladen ut syre som blir över vilket är en förutsättning för vår
överlevnad.
13. Varför kallar man skogarna för jordens lungor? Förklara.
14. Ställ en egen fråga kring luft, föroreningar eller energikällor som du vill veta svaret på: