Villkor för bedömning av slitage och skador

Villkor för bedömning av slitage och skador
Det är viktigt att du tar väl hand om din leasingbil under
avtalsperioden. Nedan beskrivs de riktlinjer som ligger till
grund för kontroll av bilen vid leasingperiodens slut. Den kan
hjälpa dig att undvika onödiga kostnader när du lämnar
tillbaka bilen.
slitage som debiteras utöver leasingavgiften vid bilens
återlämnande.
Kaross, stötfångare och lack
Normalt slitage
•
Stenskott på motorhuv och front, förenliga med
ålder och bilens körsträcka. Max 10 mm stora
”stenskottsskador”
•
Repor som kan poleras bort
•
Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare
bak
•
Mindre bucklor förenliga med ålder och bilens
körsträcka (max 1 st per karossdel ”slagbucklor”)
som kan åtgärdas utan omlackering
Viktigt under avtalstiden kom ihåg att det är du själv som
ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil
har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är
dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med
regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen
servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos
auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt
servicecertifikat. Håller du dig inom avtalad körsträcka
(beräknat på 2400 mil/år uppdelad per månad) slipper du
debitering för körda mil utöver avtalad körsträcka.
Ej normalt slitage
•
Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens
utseende
•
Repor tillräckligt djupa för att nå underliggande
metall eller plastmaterial
•
Lackering som inte är fackmannamässigt utfört
•
Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda
Viktigt inför återlämnandet av bilen efter
leasingperiodens slut
När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både
ut- och invändigt.
•
•
•
Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga
(Registreringsbevis, ev. bilprovningens
besiktningsprotokoll, instruktionsböcker samt
serviceboken).
All utrustning som levererades då bilen var ny skall
finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar,
nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel,
reservhjul eller motsvarande utrustning,
verktygssats, eventuella skivor till navigator etc.
Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen
tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och
hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper
skall behandlas med aktsamhet (och eventuellt
ersättas efter leasingperiodens slut, detta bekostas
av leasingtagaren).
Glas
Normalt slitage
•
Mindre märken i glas (”vita prickar”) som inte är i
siktfält
•
Stenskott mindre än 10 mm som ej är i synfältet,
max 3 st.
Ej normalt slitage
•
Stenskott med tecken på sprickbildning
•
Repor och sprickor i glas
Däck och fälg
Normalt slitage
•
Minst 3 mm mönsterdjup på sommarhjul.
•
Minst 5 mm mönsterdjup på vinterhjul samt ev
reservhjul
•
Mindre ytliga lackskador på fälgar, upp till 5 mm
(mindre kantskador utan att fälgen deformerats).
När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den
anger eventuella skador som konstaterats och som inte är
hänförliga till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda
dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader
för körda övermil (2400 mil per år, uppdelat per månad) utöver
avtalad körsträcka enligt leasingkontraktet skall regleras när
bilen återlämnas.
Ej normalt slitage
•
Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller
klämskador på däckets sidor från t ex trottoarkanter
•
Mindre än 3 respektive 5 mm mönsterdjup på
sommar- och vinterhjul, inklusive reservhjul. Se
punkt ovan.
•
Regummerade eller olika däcktyper
•
Sprickor eller ojämnheter i fälgen
•
Skavda eller kantstötta fälgar, skador större än 5 mm
•
Sprickor, deformering
•
Avvikelser från fabriksspecifikation
Normalt slitage
Nedan är generella exempel på normalt slitage förenliga med
ålder och bilens körsträcka. Här beskriver vi även onormalt
Justdriveit
Starhouse AB
Box 250
135 26 Tyresö
Org.nr
556956-3868
E-post
[email protected]
Tel
010-129 88 00
08.00-12.00 – 13.00-16.45
www.justdriveit.nu |www.facebook.com/justdriveitswe |www.twitter.com/justdriveitswe |www.instagram.com/justdriveitswe
Sida 2 av 2
Inredning
Teknik, service och underhåll
Normalt slitage
•
Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel
etc
•
Reparationer fackmannamässigt utfört
Normalt slitage
•
Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen
servats regelbundet av auktoriserad verkstad och
enligt tillverkarens rekommendationer
Ej normalt slitage
•
Saknad utrustning t ex insynsskydd, skyddsmattor
etc
•
Lukt från t.ex. tobaksrök eller pälsdjur
•
Spår av pälsdjur
•
Nedsmutsad inredning
•
Icke-standard ”handsfree-satser” eller skador
orsakade av att sådana tagits bort
•
Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage
Ej normalt slitage
•
Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad
•
Ofullständigt ifylld servicebok
•
Service ej utförd inom rätt tid eller körsträcka enligt
serviceavtalet vilket innebär att motorgaranti inte
längre gäller
•
Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens
rekommendationer
•
Ej fungerande utrustning, t.ex. klimatanläggning