Inbjudan och program GNSS/SWEPOS-seminariet 2015

GNSS/SWEPOS®-seminariet i Gävle 20–21 oktober 2015
Inbjudan och program
Seminariet anordnas av Lantmäteriet och ger dig information om aktuell nationell
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom satellitmätningsområdet. Du får också
höra om praktiska erfarenheter från såväl navigerings- som positionsbestämningstillämpningar. I år ägnas en stor del åt Galileo – etablering och tjänster, samt hur
användarna kan dra nytta av detta. Observera att denna del hålls på engelska.
Innehåll
Anmälan
Seminariet består av två delar; ett introduktionsseminarium om GNSS innehållande praktiska
övningar och en seminariedag (kväll + heldag)
med gästande föreläsare, tema Galileo och
utställning av instrumentleverantörer.
Anmälan sker via webbformulär som finns på
Lantmäteriets webbplats. Länk finns lättillgänglig
på swepos.se.
Sista anmälningsdag är 15 oktober 2015.
Kostnad: Introduktion till GNSS, 500 kr
Seminarium (kväll + dag 2), 1500 kr.
Introduktion till GNSS, tisdag 20 okt,
Lantmäteriet, Gävle
Seminarium – kväll, tisdag 20 okt,
Winn konferens, Gävle
8:30 Registrering
9:30 Introduktion till GNSS
Grundläggande GNSS
GNSS-tillämpningar
16:00 Registrering – nya deltagare
17:00 Inledning
17:10 Lantmäteriet som tillhandahållare
av infrastruktur för användning av GNSS
17:25 Information från instrumentleverantörerna Caliterra, Cartesia, Forest it
Design, Leica/Scanlaser, Norsecraft & Trimtec
10:30 Fika
10:55 Introduktion till GNSS (forts)
RTK, nätverks-RTK & nätverks-DGNSS
11:10 Alternativa sessioner
Alt 1 – Gruppvisa demonstrationer av
instrumentleverantörernas GNSSprogramvara Caliterra, Cartesia, Leica/Scanlaser,
Norsecraft & Trimtec
Alt 2 – Kvalitetssäkra dina mätningar med
relevant mätmetodik
18:30 Bea Uusma och Andréeexpeditionen – jakten på att lösa en
gåta
Bea Uusma, författare, polarforskare & läkare
19:30 Utställning och buffé
22:00 Slut på dagen
12:35 Lunch
13:20 GNSS-utrustning för mätning &
positionering
Utomhusdemonstrationer av bl.a. realtidsmätning från instrumentleverantörerna
Caliterra, Cartesia, Forest it Design,
Leica/Scanlaser, Norsecraft & Trimtec
14:50 Fika
15:10 Fortsatta utomhusdemonstrationer
16:00 Slut
Bea Uusma, författare, polarforskare & läkare
SWEPOS®
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Seminarium – dag 2, onsdag 21 okt,
Winn konferens, Gävle
8:00 Registrering – nya deltagare
8:30 Opening
8:40 Design and establishment of Galileo
Status for Galileo – establishment, services
and benefits for the users, Reinhard Blasi,
European GNSS Agency (GSA)
Processing in the Swedish Government of
inputs to EC overall decisions about Galileo,
Dharmesh Shah, Ministry of Enterprise and
Innovation
Swedish activities concerning the Galileo
Public Related Service (PRS), Björn Gabrielsson,
FOI Swedish Defence Research Agency
10:00 Coffee break
10:40 Implementation of Galileo in
Swedish infrastructure
Development and research in the field of
GNSS at Onsala Space Observatory and SP
Technical Research Institute of Sweden, Jan
Johansson, Chalmers University of Technology
Development and research in the field of
GNSS at the Royal Institute of Technology
(KTH) in Stockholm, Anna Jensen, KTH
Status for implementation of Galileo in the
Swedish maritime domain, Jesper Backstedt,
Swedish Maritime Administration
Status for the implementation of Galileo in
Swedish aviation, Per Kjellander, LFV
Strategy for implementation of Galileo in the
Swedish geodetic infrastructure SWEPOS™,
Peter Wiklund, Lantmäteriet
12:10 Lunch
13:10 Status for the implementation of
Galileo in production applications and
future expectations – panel discussion
Moderator Lennart Gimring
Kalmar local authority, Henrik Nilsson
Lantmäteriet, Bengt Eurenius
WSP Group, Johan Vium Andersson
Swedish Maritime Administration, Ulf Olsson
Dataväxt, Johan Martinsson
14:30 Fika
15:00 GNSS-tillämpningar – idag &
imorgon
Nuläge för GPS, Glonass och BeiDou, Dan
Norin, Lantmäteriet
Användning av GNSS i jordbruk, Henrik
Stadigh, Hushållningssällskapet
Användning av GNSS i skogen – idag och
imorgon, Gert Andersson, Skogforsk
Exempel på tillämpad GNSS-användning vid
forskning om förnybar energi, Staffan Lundin,
Uppsala Universitet
16:30 Slut på seminariet
Kommande kurser och seminarier
inom geodesi- och GNSS-området
3–4 november 2015
Positionsbestämning med GNSS
17–19 november 2015
Koordinatsystem- och Gtranskurs
15–16 mars 2016
Positionsbestämning med GNSS
Oktober 2016
SWEPOS®-seminariet
SWEPOS®, Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
E-post: [email protected]
Telefon 026-63 37 53