Verksamhetsplan 2015

Karlskoga den 22 mars 2015
Verksamhetsplan 2015
http://sharepoint.karlskogasf.se/styrelsen/Styrdokument/Verksamhetsplan.docx
Breddkommittén
Fokus 2015



Förstärkning av antalet ledare i verksamheten
En aktivare Breddkommitté med fler medlemmar
Revidering och rutiner kring information på hemsidan
Aktivitet
Start datum Slut datum Planerad period
Deltagare
Ledarträff, Strandbadet
2015-01-06
Alla ledare i bredden
Verksamhetsstart VT15
2015-01-17 2015-01-18
Simskola, Simidrottsgrupper
Verksamhetsstart VT15' 2015-02-02 2015-02-02
Minisim
Avslutning VT15
2015-05-23 2015-05-24
Simskola
Avslutning VT15
2015-04-23 2015-04-23
Minisim
Sommarsimskolan
2015-01-15 2015-07-03
Ledarträff
Augusti
Ledarträff
Mars 2015
Sportlovsverksamhet
2015-02-16 2015-02-20
Inriktning vattenpolo
Nybörjarkurs Vuxen
2015
Fortsättningskurs Vuxen
2015
Egen träning Vuxen
2015
Idrottsfritids
2015
Privatlektioner
2015
4 grupper/2 tillfällen per termin
Stödkommittén
Fokus 2015

Ökad försäljning av annonser till Luciadoppet
Aktivitet
Start datum Slut datum Planerad period Deltagare
Newbody
Februari
Newbody
Höstterminen
Idrottsrabatten
April
Idrottsrabatten
Höstterminen
Utveckling Webshop
2015
Föreningsdag med Arena
Jan/Feb
Föreningsdag med Arena
Höstterminen
Sponsorer till UGP4
2015
Lotterier Luciadoppet
December 2015
Sälja fler skyltar till simhallen
2015
Försäljning av Gutz
Februari
Försäljning vid Vårsimiaden
2015-04-19 2015-04-19
Lotteri vid Vårsimiaden
2015-04-19 2015-04-19
Powerpay
2015-04-26 2015-06-01
Lotteri vid sommarsim
2015-06-28 2015-06-28
Lotteri vid augustisim
2015-08-16 2015-08-16
Annonsförsäljning Luciadoppet
Hösten
Postadress
Besöksadress
Telefon
Hemsida
Karlskoga Simförening
Strandbadet
691 41 KARLSKOGA
Hertig Carls Allé
090-205 75 55
www.karlskogasf.se
PlusGiro
Telefax
E-adress
97 23 17 - 2
0586 – 563 70
[email protected]
Karlskoga den 22 mars 2015
Simkommittén
Fokus 2015

Aktivitet
Start datum
Slut datum
Planerad period
Anteckningar
Värmlandsläger
Älvdalen
2015-05-08
2015-05-10
Träningsläger,
Skara
2015-08-01
2015-08-07
Tävlingar enligt
tävlingskalendern
2015-01-01
2015-12-31
http://www.karlskogasf.se/AktTavlingar_ksf.html
Träning enligt
träningsplanering
2015-01-01
2015-12-31
http://www3.idrottonline.se/KarlskogaSFSimidrott/Arbetsrum/Traningsgrupperna/Traningsgrupp
erna/Planering/
Påskläger, Älvdalen
2015-03-30
2015-04-03
Tävlingskommittén
Fokus 2015

Funktionärsutbildning
Aktivitet
Start datum Slut datum
Utmanaren 1, Karlskoga
2015-02-08 2015-02-08
Långsim, Karlskoga
2015-02-15 2015-02-15
Utmanaren 2, Karlskoga
2015-04-05 2015-04-05
Vårsimiaden distriktsfinal, Karlskoga 2015-04-18 2015-04-19
Sommarsim, Karlskoga
2015-06-28 2015-06-28
Augustisim, Karlskoga
2015-08-16 2015-08-16
Utmanaren 3, Karlskoga
2015-09-13 2015-09-13
UGP4, KARLSKOGA
2015-10-10 2015-10-11
KM, Karlskoga
2015-12-13 2015-12-13
Utmanaren 4, Karlskoga
2015-12-13 2015-12-13
Utbildning
Fokus 2015

Utbildning tävlingsadministration (Grodan)
2015
Utbildning tidanläggning (ARES)
2015
Värdegrund
2015
Simlinjeinstruktör 2-8, (1)
hösten 2015
Simlinjeinstruktör 2-8 (2)
hösten 2015
Simlinjeinstruktör 2-8 (3)
hösten 2015
Plattformen
hösten 2015
Grundutbildning intern
Höstterminen
Plattformen, Karlskoga alt kristinehamn
våren 2015
Utvecklingshelg, Sunne
våren 2015
Postadress
Besöksadress
Telefon
Hemsida
Karlskoga Simförening
Strandbadet
691 41 KARLSKOGA
Hertig Carls Allé
090-205 75 55
www.karlskogasf.se
PlusGiro
Telefax
E-adress
97 23 17 - 2
0586 – 563 70
[email protected]
Karlskoga den 22 mars 2015
Grundutbildning intern
Vårterminen
årligen, vår eller
höst 2015
HLR
Simlinjeassistent gul, Säffle
2015-01-17
2015-01-18
Tävlingsfunktionärsutbildning 1 Örebro
2015-01-31
Tävlingsfunktionärsutbildning 2 Örebro
2015-02-03
Simlinjeassistent blå, Säffle
2015-02-07
Kostföreläsning, Karlstad
2015-03-10
Simidrottsforum
2015-03-13
2015-03-15
Simlinjeassist gul, Eskilstuna
2015-03-28
2015-03-29
Ny i styrelsen
2015-05-07
Simlinjeassistent blå, Eskilstuna
2015-05-09
2015-02-08
2015-05-10
Luciadoppet
Fokus 2015


70 års jubileum
Fyra fulla föreställningar
Kommunikation
Fokus 2015




Löpande och daglig information på hemsidan samt utse en webbmaster
Introduktionsmöten (Tillsammans med föräldraransvarig)
Föräldramöten enligt policydokument (Tillsammans med föräldraransvarig och Simkommittén)
Användning av mallar och vår profil vid kommunikation
Aktivitet
Start datum Slut datum Planerad period
Föräldramöte Träningsgrupperna
Vårterminen
Föräldramöte Träningsgrupperna
2015-08-20 2015-08-31 Höstterminen
Föräldramöte Breddgrupperna
Vårterminen
Föräldramöte Breddgrupperna
Höstterminen
Tidningsreportage vid alla tävlingar som vi deltar på
2015
Tidningsreportage vid sommarsimskolan
Juni 2015
Tidningsreportage vid en utmanartävling
2015
Mediaplan inför Luciadoppet
2015
Skicka pressmeddelande vid 6 tillfällen
2015
Styrelsen
Fokus 2015


Omstrukturering av styrelsens arbetssätt från rapportering och information till konkreta arbetsmöten.
Fokusera på att stödja och hjälpa kommittéerna med bemanning.
Aktivitet
Start datum Slut datum Planerad period
Årsmöte Mellansvenska Simförbundet
2015-03-18 2015-03-18
Postadress
Besöksadress
Telefon
Hemsida
Karlskoga Simförening
Strandbadet
691 41 KARLSKOGA
Hertig Carls Allé
090-205 75 55
www.karlskogasf.se
PlusGiro
Telefax
E-adress
97 23 17 - 2
0586 – 563 70
[email protected]
Karlskoga den 22 mars 2015
Aktivitet
Start datum Slut datum Planerad period
Revidering av Karlskoga Simförening Vill
2015
Revidering av Säker & Trygg Förening
2015
Förstärkning av medlemmar i kommittéerna 2015-01-01 2015-12-31
Ungdomsstyrelsen
Skidresa, 19 februari 2015
Skidresa till Branäs för ungdomar i föreningen födda 2002 och tidigare som klarar skidåkning och
att ta hand om sin egen utrustning.
Årsmöte, 25 februari 2015
Ungdomsstyrelsen kommer uppmana alla ungdomar i föreningen, från simmare till tränare mellan
0-25 år, att komma till ungdomarnas årsmöte som hålls i samband med Karlskoga Simförenings
årsmöte i Folkhögskolan den 25 februari kl. 18:00.
Föreläsning med Jonas Backman, våren 2015
Jonas Backman är sjukgymnast på Karolina Vårdcentral i Karlskoga och hjälper/har hjälpt många
simmare i föreningen med skador. Han har även egna erfarenheter av hur det är att träna på
elitnivå samt är mycket insatt i olika typer av träningsformer, risker och skador samt kostlära.
Ungdomsstyrelsen vill bjuda in Jonas Backman för att hålla en föreläsning för föreningens tränare
och ledare om skador, risker samt allsidig och kvalitativ träning.
Brevlåda till Ungdomsstyrelsen, januari 2015
Under januari 2015 kommer Ungdomsstyrelsen se till att en brevlåda sätts upp utanför kansliet,
bredvid KSF-brevlådan. Dit kan ungdomarna i föreningen lämna förslag eller synpunkter
heltanonymt och det är endast representanterna i Ungdomsstyrelsen som kommer att kunna nå
informationen.
Dela ut vimplar och rosor till föreningens studenter, 12 juni 2015
Som tidigare år vill Ungdomsstyrelsen ansvara för att vimplar och rosor delas ut till studenterna i
föreningen.
Ordna avslutningsaktivitet för alla ungdomar, sommaren 2015
Ungdomsstyrelsen vill ordna en avslutningskväll för alla ungdomar i föreningen när vårterminens
träningsperiod är slut och sommaruppehållet börjar.
Miniläger för de yngre i föreningen, hösten 2015
Ungdomsstyrelsen vill ordna ett miniläger under hösten 2015 för de yngsta simmarna i föreningen.
Nära kontakt med ungdomarna i föreningen.
Ungdomsstyrelsen ska fortsätta verka för att hålla nära kontakt med ungdomarna i föreningen och
uppmana dem att lämna tips och synpunkter till representanterna i Ungdomsstyrelsen alternativ i
brevlådan.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Hemsida
Karlskoga Simförening
Strandbadet
691 41 KARLSKOGA
Hertig Carls Allé
090-205 75 55
www.karlskogasf.se
PlusGiro
Telefax
E-adress
97 23 17 - 2
0586 – 563 70
[email protected]