Broschyr Slussens korttidsboende

Korttidsenheten
Slussen
EN
Om du har frågor, ring gärna på någon av följande telefonnummer
KORTTIDSAVDELNING
FÖR REHABILITERING,
AVLASTNING,
VÄXELVÅRD OCH VÅRD
I LIVETS SLUTSKEDE
0586-484 71
Arbetsterapeut 0586-481 97
Sjuksköterska 0586-481 07
Gästtel. grön 0586-483 21
Enhetschef
0586-48 582
Slussen grön
Besöksadress: Västra Jannelund 17
Epost:
[email protected]
www.degerfors.se
Rev. 150122/JN
Rehabilitering
Vi vill ge stöd, träning och stimulans för
att återvinna eller behålla bästa möjliga
funktions och aktivitetsförmåga
Rummen
De flesta rum är enbäddsrum med dusch och toalett.
Avlastning – Växelvård
Vi vill ge anhöriga möjlighet till avlastning.
Måltider
Serveras gemensamt kl
8:00, 12:30 och 17:00.
Kvällsfika.
Palliativ vård (vård i livets slutskede)
Vi vill ge en god och meningsfull vård i
livets slut och stöd till anhöriga
Besökstider
Våra besökstider är mellan
kl. 14:30 – 19:00.
Anhöriga är en viktig resurs och är välkomna på
andra tider efter överenskommelse.
Personalkompetens
Vår personal består av Undersköterskor,
arbetsterapeut, sjuksköterska och vi har
tillgång till Läkare, sjukgymnast och kurator efter bedömning/behov.
Våra avgifter
Kostnader för korttidsboende är 181 kr/dygn.
Övrigt
- Alla gäster använder egna
kläder, tvätt av kläder ombesörjs av anhöriga.
- Personliga ägodelar såsom
kläder, hygienartiklar (inkontinenshjälpmedel t.ex. blöjor
om man använder det), mediciner samt övriga personliga hjälpmedel ska vara med
till vistelsen på Slussen.
- Personliga ägodelar bör
vara märkta.
- Det finns tillgång till fotvård på Västergården.
- Eget ansvar för medhavda
pengar. Låsbart skåp finns
på rummet.
- Personalen tar inte ansvar
för privata tillhörigheter.
- Korttidsvistelsen är tidsbegränsad.
- Planering inför hemgång
kommer att ske på korttidsenheten.