Veterandagen - Försvarsmakten

Program
Veterandagen
29 maj 2015
Varmt välkommen!
E
nligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är
den 29 maj instiftad som den dag då vi
alla uppmärksammar våra v­ eteraner och d
­ eras
­anhöriga. Denna dag är även Inter­national Day
of United Nations Peacekeepers. Från och med
2012 är detta en statsceremoni.
Vårt land har många veteraner, från ­nationella
och internationella insatser, som t­jänstgjort med
eller utan v­apen. De kommer från Försvarsmakten, ­
Polisen, Kriminal­
vården och Folke
­Bernadotteakademin för att nämna några.
Vi uppskattar att du är här och ger dem den
­erkänsla de så väl förtjänar.
Utställningsområde
Program
09.00-17.30 (Paus under ceremonin) Myndigheter och
ideella organisationer visar upp sina verksamheter
ur ett veteran- och anhörigperspektiv.
13.00 Förevisning stridsbåt 90
13.15
Överflygning av Hercules, som i år firar 50 år
i Försvarsmakten
Uppvisning av minhund och robot sker löpande under dagen
13.20-13.50 Föreläsning om pågående veteranforskning
10.00 Förevisning stridsbåt 90
11.00 Förevisning stridsbåt 90
14.00 Förevisning stridsbåt 90 + överflygning av
Kustbevakningen
11.30 Förevisning räddningsbil
12.00 Förevisning stridbåt 90
12.45
Fallskärmshoppning från helikopter med
representant från idrottsföreningen för sårade/
skadade veteraner
12.45
Veteranmarschen ankommer till aktivitetsytan.
Tal av Brigadgeneral Klas Eksell Ca 15.45 Middag och mingel i mässtältet (passerkort krävs)
Ca 16.15 Mässtältet öppnar för allmänhet (utan passerkort)
16.00 Förevisning stridsbåt 90
16.30 Förevisning räddningsbil
17.00 Förevisning stridsbåt 90
17.30-19.30 Veterankonsert i mässtältet. Inkluderar utdelning
av utmärkelsen ”Årets veteran”
Ceremoni
Program
14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna
14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan
Tal av försvarsminister Peter Hultqvist
Musik, Bred ut dina vingar (vid dagens slut)
Kransnedläggning
Korum med fältprost Sten Elmberg
Musik, Arméns musikkår och Stockholmspolisens körer
Tal av överbefälhavare Sverker Göranson
Utdelning av Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
Utdelning av Försvarsmaktens förtjänstmedalj
Nationalsången (text finns längre fram i programhäftet)
Ca 15.45 Ceremonin slut
Ca 15.45 Måltid och mingel i mässtältet (passerkort krävs)
Ca 16.15 Mässtältet öppnas för allmänheten (utan passerkort)
Fortsatt möjlighet att besöka utställningsområdet
Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Nationalsången
Veteranhymnen
Text: Richard Dybeck 1844
Musik: folkvisa från Västmanland och Jämtland
Kompositör: Stefan Nilsson
Musikarrangemang: Anders Högstedt
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Det finns ej ord för sången
om dem som levat glömda,
men tysta gjort sin gärning,
för smickrets visor gömda
i härens djupa led,
för dem som tåligt burit
det ingen ville bära,
för dem vars namn ha saknats
där hjältar skördat ära
och stormän glömt sin ed.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Det finns ej ord
Veteranhymnen komponerad av Stefan Nilsson på beställning från
Försvarsmakten. Stycket är en tonsättning av Dan Anderssons dikt:
Det finns ej ord.
veterankonsert
Program
Konsertprogram i detalj inklusive ”Årets veteran”
17.30 – 19.15
Arméns musikkår och Fältartisterna
Jerker Johansson – dirigent
Mikael Tornving – konferencier
Mia Löfgren – solist
Johannes Kotschy – solist
Program i sammandrag
Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna utnämner ”Årets veteran”
Vi kom hem med klarinetter
Fyra appeller
Under blågul fana
Fältartistmedley
Min soldat
Stad i ljus
Under fredsfanan
Flying medley
Basker blå
This is the road to hell
In the mood
Heroes live forever
It´s a long to Tipperary –Waltzing Matilda–The girl I left behind me
(potpourri)
Nationalsång
Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Foto: Jonna Thomasson
Foto: Försvarsmakten
Mia Löfgren.
Fältartisternas ordförande, sångerskan Mia Löfgren har med sin starka utstrålning
och röst 17 år på nacken som fältartist, fältregissör och styrelsemedlem.
Mia har genomfört åtskilliga nationella uppdrag samt hela
tio internationella insatser.
Mia har arbetat heltid som professionell sångerska i över 15 år samtidigt
som hon nu också utbildar sig till logoped med fokus på rösten.
www.mialofgren.com
•
Johannes Kotschy.
Med en av Sveriges vackraste röster lämnas ingen oberörd av sångaren och
fältartisten Johannes Kotschy. Johannes har genomfört insatser nationellt
men även internationellt, i Kosovo, Afghanistan och nu senast under
minnesceremonin för flodvågskatastrofens
offer i Thailand, Khao Lak.
www.kotschy.se
•
Myndighetsgemensam utställning med fokus
på Afrika, Asien, Balkan och Cypern.
Ideella organisationer, Idrottsveteranerna
och forskare finns på utställningsområdet.
NORRA DJURGÅRDEN 1:1
7
KC
8"
AktYta
30x20
WC
AktYta
30x20
ta
tY 10
k
A 0x
3
10x10
Funk
Café
AktYta
30x20
54,41
ss
AktYta
30x20
Kabeltro
5.7
4.8
112,64
Djurgårdsb
runnsvägen
5.2
4.8
4.6
4.6
4.9
4.9
4.7
5.3
+
4.8
6.3
4.9
5.2
WC
Back
Depå stage
HC
WC
Kabeltro
ss
10
WC
KC
10"
Kök
KC
8"
Scen
10x15
KC
10"
KC
8"
Hall
25x60
Serv Allmänhet
14
Serv
Allmänhe
t
4.9
i
KÄLLHAGEN
NORRA DJURGÅRDEN 1:1
Lä
7
kta
Ack
re
24
Folke
Berna
d
ottes
Väg
TEKNISKA MUSEET
STOCKHOLMS STAD
Datum:2015-04-20 Veterandagen 2015
Skapad av: Roberto Bacci KuF-EA
Skala:
1:1000
Referenssystem: Sweref99 18 00, RH2000
Försvarsmaktens samarbetsorganisationer
Layout & tryck: FMV-FSV Grafisk produktion. Stockholm, maj 2015. IDnr: 150407-003
Stort tack till Sjöhistoriska museet!
Har du tankar/synpunkter kring Veterandagen
vänligen maila detta till [email protected]
107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se