Karta för Tur 401 M

SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:03
Turnr
401
Karta för Tur 401 M - F
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
7.13
Riksberg - Sörby - Rävsnäs - Fredsbergs skola - VSK Snapa - Nolåsen - Hulteboda - VSK
Bäck/Ymsjöholm - Atterud - Knecktebacken - Roskan - Hulteboda - Björkängsskolan 8.05
Centralskolan - Kilenskolan
MÅNDAGAR - FREDAGAR
Hållplats
Riksberg
Sörby
Rävsnäs
Fredsbergs skola
VSK Snapa
Nolåsen
Hulteboda
VSK Bäck/Ymsjöholm
Atterud
Knecktebacken
Roskan
Hulteboda
Björkängsskolan
Centralskolan
Kilenskolan
Km-Ack
0
1.11
3.68
5.57
6.9
8.72
10.47
14.32
15.78
18.9
19.32
20.44
22.96
23.99
26.26
Sida 1 av 9
Tid
7.13
7.15
7.21
7.25
7.28
7.31
7.34
7.42
7.45
7.51
7.52
7.54
7.59
8.01
8.05
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:19
Turnr
408
Karta för Tur F408
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
12.35
Björkängsskolan - Centralskolan - Kilenskolan
FREDAG
12.42
Hållplats
Björkängsskolan
Centralskolan
Kilenskolan
Km-Ack
0
1.03
3.3
Sida 2 av 9
Tid
12.35
12.38
12.42
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:25
Turnr
404
Karta för Tur TI404
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
12.45
Kilenskolan - Roskan - Hulteboda - Nolåsen - Riksberg
TISDAG
13.09
Hållplats
Kilenskolan
Roskan
Hulteboda
Nolåsen
Riksberg
Km-Ack
0
6.5
7.64
9.39
13.63
Sida 3 av 9
Tid
12.45
12.55
12.58
13.02
13.09
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:40
Turnr
405
Karta för Tur 405 M och O
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
12.45
Kilenskolan - Roskan - VSK Bäck/Ymsjöholm - Hulteboda - Nolåsen - Riksberg
MÅNDAGAR och ONSDAGAR
13.12
Hållplats
Kilenskolan
Roskan
VSK Bäck/Ymsjöholm
Hulteboda
Nolåsen
Riksberg
Km-Ack
0
2.52
6.45
10.38
15.26
16.37
Sida 4 av 9
Tid
12.45
12.49
12.56
13.02
13.10
13.12
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:56
Turnr
410
Karta för Tur F410
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
12.45
Kilenskolan - Björkängsskolan - Centralskolan - Knecktebacken - Roskan - Hulteboda - VSK
Bäck/Ymsjöholm - Hulteboda - Nolåsen - VSK Snapa - Sörby - Riksberg
13.37
FREDAG
Hållplats
Kilenskolan
Björkängsskolan
Centralskolan
Knecktebacken
Roskan
Hulteboda
VSK Bäck/Ymsjöholm
Hulteboda
Nolåsen
VSK Snapa
Sörby
Riksberg
Km-Ack
0
2.86
3.99
8.28
8.7
9.82
13.64
17.57
19.32
20.48
23.11
24.22
Sida 5 av 9
Tid
12.45
12.51
13.00
13.06
13.07
13.09
13.14
13.23
13.26
13.29
13.35
13.37
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:05:58
Turnr
414
Karta för Tur TO414
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
12.45
Kilenskolan - Roskan - Hulteboda - Nolåsen - Riksberg
TORSDAG
13.09
Hållplats
Kilenskolan
Roskan
Hulteboda
Nolåsen
Riksberg
Km-Ack
0
6.5
7.64
9.39
13.63
Sida 6 av 9
Tid
12.45
12.55
12.58
13.02
13.09
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:06:14
Turnr
406
Karta för Tur 406 TI och TO
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
14.45
Kilenskolan - Björkängsskolan - Centralskolan - Hulteboda - Knecktebacken - Atterud - VSK
Bäck/Ymsjöholm - Hulteboda - Nolåsen - VSK Snapa - Fredsbergs skola - Rävsnäs - Sörby 15.39
Riksberg
TISDAGAR och TORSDAGAR
Hållplats
Kilenskolan
Björkängsskolan
Centralskolan
Hulteboda
Knecktebacken
Atterud
VSK Bäck/Ymsjöholm
Hulteboda
Nolåsen
VSK Snapa
Fredsbergs skola
Rävsnäs
Sörby
Riksberg
Km-Ack
0
2.86
3.99
7.6
8.28
11.41
12.78
16.72
18.46
19.63
21.61
23.52
26.07
27.18
Sida 7 av 9
Tid
14.45
14.55
15.00
15.03
15.04
15.08
15.09
15.12
15.15
15.17
15.20
15.26
15.35
15.39
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:06:21
Turnr
403
Karta för Tur 403 M och O
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
15.00
Centralskolan - Björkängsskolan - Hulteboda - Knecktebacken - Äng - VSK Bäck/Ymsjöholm Atterud - Söråsen - Nolåsen - VSK Snapa - Rävsnäs - Fredsbergs skola - Sörby - Riksberg
15.46
MÅNDAGAR och ONSDAGAR
Hållplats
Centralskolan
Björkängsskolan
Hulteboda
Knecktebacken
Äng
VSK Bäck/Ymsjöholm
Atterud
Söråsen
Nolåsen
VSK Snapa
Rävsnäs
Fredsbergs skola
Sörby
Riksberg
Km-Ack
0
1.03
3.55
4.24
5.87
8.74
10.2
13.43
14.42
15.59
19.47
21.36
22.03
23.14
Sida 8 av 9
Tid
15.00
15.01
15.03
15.04
15.05
15.07
15.09
15.11
15.12
15.13
15.16
15.18
15.28
15.46
SKJUTS+ för Töreboda
2015-08-13 11:06:28
Turnr
409
Karta för Tur F409
R4.2.2
Entreprenör NettBuss AB
Fordon 104 4
Läsår 15/16
Start kl
Slut kl Linjesträckning
15.00
Centralskolan - Björkängsskolan - Hulteboda - Knecktebacken - VSK Bäck/Ymsjöholm Atterud - Nolåsen - VSK Snapa - Rävsnäs - Riksberg
15.41
FREDAG
Hållplats
Centralskolan
Björkängsskolan
Hulteboda
Knecktebacken
VSK Bäck/Ymsjöholm
Atterud
Nolåsen
VSK Snapa
Rävsnäs
Riksberg
Km-Ack
0
1.03
3.55
4.24
8.74
10.2
14.42
15.59
19.47
23.14
Sida 9 av 9
Tid
15.00
15.03
15.07
15.09
15.16
15.19
15.25
15.28
15.35
15.41