Bredbandsabonnemang

Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 1GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 1GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
4G
99 kr
0/18/24 mån
1 mån
1 GB/mån2,3
Spärras4
0,69 kr/SMS
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 2 626 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 99 kr (3Bredband
1GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 1 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov.
Vid nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 5GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 5GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
3G
119 kr
0/18/24 mån
1 mån
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
5 GB/mån2,3
Spärras4
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
0,69 kr/SMS
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 3 106 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 23,8 kr (3Bredband
5GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 5 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov.
Vid nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 15GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 15GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
3G
169 kr
0/18/24 mån
1 mån
15 GB/mån2,3
Spärras4
0,69 kr/SMS
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 4 306 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 11,27 kr (3Bredband
15GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 15 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov. Vid
nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 40GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 40GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
3G
369 kr
0/18/24 mån
1 mån
40 GB/mån2,3
Spärras4
0,69 kr/SMS
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 9 106 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 9,23 kr (3Bredband
40GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 40 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov.
Vid nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 60GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 60GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
3G
469 kr
0/18/24 mån
1 mån
60 GB/mån2,3
Spärras4
0,69 kr/SMS
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 11 506 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 7,82 kr (3Bredband
60GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 60 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov.
Vid nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband 200GB.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband 200GB1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
3G
799 kr
0/18/24 mån
1 mån
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
200 GB/mån2,3
Spärras4
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
0,69 kr/SMS
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 19 426 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid.
Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 4,0 kr (3Bredband
200GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök www.tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den
samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger 200 GB data/mån spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter behov.
Vid nästa månadsskifte återställs datamängden.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Maxfart Natt.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Maxfart Natt1
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
4G
149 kr
0/18/24 mån
1 mån
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
100 GB/mån
Sänks till 200 Kbit/sek2
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
0,69 kr/SMS
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 3 826 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders
bindningstid. Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Vid användande mellan klockan 08.00 och 00.00 samt om användandet överstiger 100 GB data/mån sänks hastigheten till 200 Kbit/s.
Därefter kan extra surf köpas till efter behov. Vid nästa dygnsskifte alternativt månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen.
Prislista och tjänstespecifika villkor.
3Bredband Sommar.
Gäller fr o m 2015-06-15.
3Bredband Sommar
Typ av nätverk
Månadsavgift
Bindningstid
Uppsägningstid
Surf
Surfmängd
När surfmängden är slut
Meddelanden
SMS
Övrigt
Månadsavgift för tillägg för access till 4G-nätet
Aktiveringsavgift
Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan
3G
99/199 kr
0/18/24 mån
1 mån
2/20 GB/mån
Sänks till 200 Kbit/sek2
0,69 kr/SMS
30 kr
250 kr
35 kr
30 kr
Allmän information.
n
n
n
n
n
n
n
n
1
Moms inkluderas där tillämpligt
Gäller för användande inom Sverige samt 3´s nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista.
Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.
Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.
Månadsavgifter och användande debiteras i förskott.
Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal.
H
årdvaran är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 350 kronor. Efter bindningstidens slut kan
hårdvaran låsas upp kostnadsfritt.
Minsta totalkostnaden är 3 826 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 månaders bindningstid. Eventuell
förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 9,95 kr för 20 GB (april september) samt 49,5 kr för 2GB (oktober - mars). För beräkning av pris per MB för ovanstående prisplaner besök tre.se/datapris.
3
Angiven surfmängd i abonnemanget går att använda i 3s nät i Sverige, Danmark och Hongkong. Värdet på surfmängden är den samma oavsett vilket av de tre näten som den används i.
4
Om användandet överstiger inkluderad surfmängd GB data/mån sänks hastigheten till 200 Kbit/s. Därefter kan extra surf köpas till efter behov. Vid nästa dygnsskifte alternativt månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen.
5
Från april till september kostar abonnemanget 199 kr/mån och innehåller en surfmängd på 20 GB/mån. Under resterande 6 månader av året, oktober till mars, ingår en surfmängd på 2 GB/mån som då kostar 99 kr/mån.