Affisch Papperstillverkning

PAPPERSTILLVERKNING
FÖRBEHANDLING OCH
MALNING
Cellulosafiber blandas med vatten
och mals för att lättare kunna
bindas ihop till ett starkare papper.
FORMNING 2
Pappersarket förs in mellan roterande
valsar, där ytterligare vatten pressas ut
i flera omgångar.
TORKNING
Återstående vatten torkas
bort genom att ångvärmda
cylindrar pressas mot arket.
FORMNING 1
Mald fiber späds och sprutas ut på
en plastduk, för jämn fördelning.
Vattnet rinner av duken och pappersarket börjar bildas.
EFTERBEHANDLING
Arket efterbehandlas på olika
sätt beroende på om pappret
ska få en matt eller glansig yta.
RULLNING OCH SKÄRNING
Pappersbanan rullas upp på stora
cylindrar och skärs till olika format.
Tidnings- och pappershögen som du lämnar in till återvinningen hamnar till slut på ett av Sveriges
pappersbruk. Där avlägsnas trycksvärta, föroreningar tas bort, pappersfibrerna friläggs och kvar blir
pappersmassa som formas om till nytt papper.
Vid papperstillverkning används både pappersmassa av nyfiber, alltså färsk vedfiber från
skogen och returfiber, alltså återvunnet pappersmaterial.