spårkarta heden

SPÅRKARTA HEDEN
!
Välkommen till Hedens motionsanläggning.
Här finns 5 motionsspår varav 2 är elbelysta.
Vintertid spåras framförallt 1,7 km och 3,2 km
men även övriga spår i mån av snö.
!
!
!
"
!
"
!
"
"
"
!
2,5 km
!
"
5.0 km
"
!
4.0 km
""
"
"
!
3,2 km elljus
"""
1,7 km elljus
!
!
!
!
MOTIONSSPÅR
- Motorfordon och hästar är inte tillåtna i
motionsspåren.
!
!
!
"
"
"
""
"""""
!
!
BELYSNING
Belysningen tänder du sjäv på stolpen
i startområdet, som sedan är tänd fram
till klockan 22.00.
"""
!
SKIDSPÅR
- Hundar och hästar är inte tillåtna i spårområdet.
- Åk i rätt färdriktning (medurs)
!
!
!
Färdriktning
n
de
He
!
!
!
!
GRILLPLATS
Grillplats finns vid spårentrén som du
är välkommen att använda.
""
!
INFORMATION
Tavlans plats
®
0
45
90
180 Meter
Kartunderlag tillhandahållen av
Samhällsbyggnad Gävle
Layout: Sari Svedjeholm