Busstider 2015-2016

SKOLSKJUTS
LÅ 2015/2016
Resor till Sandared- och Sandgärdskolan
Mån
Start/slut
Tis
Ons
Tors
Fre
Entreprenör
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Linje 1
Arås Sjöändan - Arås - Sjöholmen - Vikens Gård - Sandaredskolan
07.45/08.05 07.45/08.05 07.45/08.05 07.45/08.05 07.45/08.05 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Linje 2
Götseredsfjäll - Hallagärde - Skåpeslätt - Risavägen - Hedareds affär - Valsjövägen –
Hedareds församlingshem - Stavkyrkan - Risavägen - Näsvägen - Börshultsvägen
Sandhultskolan - Sandhults idrottsplats - Speleman/Sundshult - Pålsbovägen
Pålsbo - Sandaredskolan
Svarvhultsbacken - Svarvhultsliden - Svarvhult - Gräslid - Kvarnholmen – Vatthult
Nordtorp - Backabo - Applagården - Torp - Sandaredskolan
07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 Vårgårdabuss AB Telefon 0322-66 78 80
Linje 3
07.40/08.06 07.40/08.06 07.40/08.06 07.40/08.06 07.40/08.06 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Resor från Sandared- Sandgärdskolan
Mån
Start/slut
Linje 1
Linje 2
Linje 3
Linje 4
Sandaredskolan - Vikens Gård - Sjöholmen - Arås - Arås Sjöändan
15.20/15.37
Tis
Ons
Tors
Fre
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
15.40/15.57
15.20/15.37
Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.40/15.57
Entreprenör
Sandaredskolan - Torp - Applagården - Backabo - Bäckabo/Pålsbovägen –
Speleman/Sundshult - Sandhults idrottsplats - Börshultsvägen – Näsvägen
Risavägen - Hedareds affär - Hedareds församlingshem - Stavkyrkan – Hallagärde
Götseredsfjäll
Sandaredskolan - Viken - Svarvhultsbacken - Svarvhultsliden - Svarvhult - Gräslid
Kvarnholmen - Vatthult - Mossen - Nordtorp - Nordtorpsbacken - Backabo
14.55/15.30
15.40/16.15
14.55/15.12
14.55/15.30
15.40/16.15
15.20/16.05
Taxi Borås AB Telefon 033-23 76 61
Vårgårdabuss AB Telefon 0322-66 78 80
12.40/13.05
12.40/13.05
12.40/13.05
12.40/13.05
12.40/13.05
Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Sandaredskolan - Viken - Svarvhultsbacken - Svarvhultsliden - Svarvhult - Gräslid
Kvarnholmen - Vatthult - Nordtorp - Backabo - Bäckabo - Trucken – Pålsbovägen
Pålsbo - Backabo - Applagården - Torp
14.10/14.59
13.50/14.29
14.10/14.59
14.10/14.59
14.10/14.59
Vårgårdabuss AB Telefon 0322-66 78 80
14.55/15.34 15.40/16.19 14.55/15.34 15.00/15.39 15.20/15.59 Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.15/15.54
Linje 5
Sandaredskolan - Svarvhultsbacken - Svarvhultsliden - Svarvhult - Gräslid -
14.55/15.25
15.40/16.10
15.15/15.54
15.40/16.19
14.55/15.25
15.40/16.10
Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.20/15.50
Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Resor till Sandhultskolan
Mån
Start/slut
Tis
Ons
Tors
Fre
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Entreprenör
Linje 1
Risavägen - Hedareds församlingshem - Valsjövägen - Börshult - Sandhultskolan
07.45/08.00 07.45/08.00 07.45/08.00 07.45/08.00 07.45/08.00 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Linje 2
07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 07.15/08.03 Vårgårdabuss AB Telefon 0322-66 78 80
Linje 3
Götseredsfjäll - Hallagärde - Skåpeslätt - Risavägen - Hedareds affär - Valsjövägen –
Hedareds församlingshem - Stavkyrkan - Risavägen - Näsvägen - Börshultsvägen
Sandhultskolan - Sandhults idrottsplats - Speleman/Sundshult - Pålsbovägen
Pålsbo - Sandaredskolan
Ebbared - Götseredsfjäll - Götsered - Hallagärde - Sandhultskolan
Linje 4
Götsered - Varvhult - Källhult - Sandhultskolan
07.45/07.56 07.45/07.56 07.45/07.56 07.45/07.56 07.45/07.56 Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Linje 5
Börshult Gård - Sundshult - Thå - Sandhultskolan
07.55/08.05 07.55/08.05 07.55/08.05 07.55/08.05 07.55/08.05 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
07.30/07.38 07.30/07.38 07.30/07.38 07.30/07.38 07.30/07.38 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Resor från Sandhultskolan
Mån
Start/slut
Tis
Ons
Tors
Fre
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Entreprenör
Linje 1
Sandhultskolan - Hedareds affär - Hedareds församlingshem - Stavkyrkan
12.40/12.58 12.40/12.58 12.40/12.58 12.40/12.58
12.40/12.58 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Linje 2
Sandhultskolan - Börshult - Hedareds affär - Hedareds församlingshem
Stavkyrkan - Risavägen - Thå - Sundshult - Bäckabo
14.10/14.40 13.50/14.10 14.10/14.40 14.10/14.40
14.10/14.40 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.15/15.35
Linje 3
Linje 4
15.15/15.35 15.00/15.30
Sandhultskolan - Sundshult - Thå - Varvhult - Ebbared - Götseredsfjäll - Götsered
12.40/13.13 12.40/13.13 12.40/13.13 12.40/13.13
Sandhultskolan - Varvhult - Källhult - Götseredsfjäll - Hedared - Sundshult
14.10/14.45 13.50/14.15 14.10/14.45 14.10/14.45 14.10/14.45 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.00/15.30
14.10/14.55 13.50/14.55 14.10/14.55 14.10/14.55 14.10/14.55 Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
15.15/15.50
15.15/15.50 15.00/15.30
12.40/13.13 Vårgårdabuss AB Telefon 0322-66 78 80
15.00/15.30
Resor till Sjömarkenskolan
Mån
Start/slut
Linje 1
Skärkhult - Öndered - Bua - Hulebo - Sjömarkenskolan
Tis
Ons
Tors
Fre
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Entreprenör
07.20/07.35 07.20/07.35 07.20/07.35 07.20/07.35 07.20/07.35 Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
Resor från Sjömarkenskolan
Mån
Start/slut
Linje 1
Linje 2
Tis
Ons
Tors
Fre
Start/slut
Start/slut
Start/slut
Start/slut
13.20/13.33
Entreprenör
Sjömarkenskolan - Alingsåsvägen - Skärkhult - Öndered - Bua - Hulebo
13.20/13.33
13.20/13.33 Taxi Borås AB Telefon 033-23 76 61
Sjömarkenskolan - Lundåsavägen - Lundaskog
14.20/14.33 14.20/14.40 14.20/14.40 14.20/14.40 14.20/14.40 Taxi Borås AB Telefon 033-23 76 61
14.50/15.03 14.50/15.03
Taxi Borås AB Telefon 033-23 76 61
13.20/13.27 13.20/13.27 13.20/13.27 13.20/13.27 13.20/13.27
14.20/14.27 14.20/14.27
14.20/14.27
Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02
14.50/14.57
Sohlberg & Sjuhärads Buss AB Telefon 0325-130 02